ДИСПОРТ® порошок для р-ну для ін’єкцій 300 ОД

Ipsen Pharma

СКЛАД І ФОРМА ВИПУСКУ

пор. д/р-ну д/ін. 300 ОД фл., № 1

Затверджено МОЗ Украiни від 2017-06-30 р. № 732. Р.п. № UA/13719/01/02

ІНСТРУКЦІЯ про застосування медичного імунобіологічного препарату 

Загальна характеристика

Міжнародна непатентована назва: Botulinum toxin type A

Основні властивості лікарської форми: білий ліофілізований порошок без видимих сторонніх домішок. Відноситься до групи м’язових релаксантів з периферичним механізмом дії.

Якісний та кількісний склад:

діюча речовина:

комплекс ботулінічний токсин типу А-гемаглютинін 300 ОД*;

допоміжні речовини: розчин альбуміну людини, лактоза.

*Одиниця дії (ОД) дорівнює LD50 для мишей при інтраперитонеальному введенні.

Форма випуску

Порошок для розчину для ін’єкцій.

Код за АТС М03АХ01.

Імунобіологічні і біологічні властивості

Комплекс ботулінічний токсин (Clostridium botulinum) типу А-гемаглютинін блокує вивільнення ацетилхоліну в нервово-м’язовому синапсі, що призводить до ліквідації м’язового спазму в місці введення препарату. Токсин діє на нервове закінчення, протидіючи явищам, викликаним Ca2+, призводячи до вивільнення медіатора. Він не діє на постгангліонарну холінергічну передачу або на постгангліонарну симпатичну передачу.

Дія токсину передбачає, передусім, зв’язування в місці, де токсин швидко і міцно прикріплюється до пресинаптичної мембрани. По-друге, відбувається інтерналізація, в ході якої токсин перетинає пресинаптичну мембрану, не викликаючи параліч. Токсин блокує вивільнення ацетилхоліну, спричинене Ca2+ і, таким чином, знижує потенціал кінцевої пластини і спричиняє параліч.

Відтворення передачі нервового імпульсу відбувається поступово з утворенням нових нервових закінчень та відновленням контактів з постсинаптичною моторною кінцевою пластиною.

Фармакокінетика

Дослідження фармакокінетики ботулінічного токсину на тваринах проблематичне у зв’язку з його високою токсичністю, низькими дозами, що застосовуються, великою молекулярною масою препарату і труднощами в нанесенні радіоактивної мітки, щоб викликати достатню питому активність токсину. Дослідження з використанням токсину з радіоактивною міткою І125 виявили, що зв’язування з рецептором є специфічним і насичуваним, а висока щільність рецепторів токсину сприяє підвищенню токсичності. Доза і час затримки реакції в ході дослідження на мавпах виявили, що при застосуванні низьких доз час затримки реакції становив 2–3 дні з піком ефекту через 5–6 днів після ін’єкції. Тривалість дії, що визначалась змінами фокусу очей і м’язовим паралічем, коливалась між 2 тижнями і 8 місяцями. Аналогічні результати спостерігаються в людей і пов’язані зі зв’язуванням, інтерналізацією і змінами в нервово-м’язовому синапсі.

Показання для застосування

Диспорт призначений для лікування:

 • спастичності м’язів руки, пов’язаної з фокальною спастичністю, у комплексі з фізіотерапією;
 • динамічної еквінусної деформації стопи спастичного генезу у дітей віком від 2 років і старше з церебральним паралічем (виключно в спеціалізованих лікувальних закладах з персоналом, що пройшов відповідну підготовку);
 • спастичної кривошиї у дорослих;
 • блефароспазму у дорослих;
 • геміфаціального спазму у дорослих;
 • гіпергідрозу пахвових западин у дорослих;
 • для тимчасового вирівнювання середніх і різких глабелярних зморшок (вертикальних зморшок між бровами) у дорослих віком до 65 років.

Спосіб застосування та дози

Одиниці Диспорту є специфічними саме для цього препарату та не можуть порівнюватися з іншими препаратами ботулінічного токсину.

Підготовка: Лікування Диспортом може проводитись лише медичними працівниками, що пройшли відповідну підготовку.

Центральна частина гумової пробки флакону має бути оброблена спиртом безпосередньо перед проколом. Слід використовувати стерильну голку розміром 23 або 25.

Спастичність м’язів руки, пов’язаної з фокальною спастичністю:

Дозування

Дорослі: Рекомендована доза становить 1000 одиниць, розподілених між наступними п’ятьма м’язами:

Biceps brachii

(BB)

Flexor digitorum profundus

(FDP)

Flexor digitorum superficialis

(FDS)

Flexor carpi ulnaris

(FCU)

Flexor carpi radialis

(FCR)

Максимальна доза
300–400 одиниць

(0,6–0,8 мл)

150 одиниць

(0,3 мл)

150–250 одиниць

(0,3–0,5 мл)

150 одиниць

(0,3 мл)

150 одиниць

(0,3 мл)

1000 одиниць

(2,0 мл)

Обираючи місце для ін’єкції, слід керуватися стандартним розміщенням м’язів, що використовується в електроміографії, але безпосереднє місце ін’єкції визначається пальпаторно. У всі м’язи, окрім biceps brachii (BB), ін’єкція робиться в одну точку, тоді як в biceps ін’єкцію виконують у 2 точки. Максимальна доза ін’єкції не повинна перевищувати 1000 одиниць.

Дозу слід зменшити, якщо існує підозра, що доза може викликати надмірну слабкість м’язів, у які робиться ін’єкція, у випадках, якщо м’язи-мішені пацієнта малі за розміром, якщо не робиться ін’єкція в biceps brachii (ВВ), або якщо пацієнт отримує ін’єкцію в декілька точок одного м’яза. Настання клінічного ефекту слід чекати протягом 2 тижнів після ін’єкції. Ін’єкції можна повторювати приблизно 1 раз на 16 тижнів, або за потреби, для підтримання ефекту, але не частіше, ніж 1 раз на 12 тижнів.

Діти: Безпечність і ефективність застосування Диспорту 300 ОД для лікування спастичності руки у дітей не вивчались.

Спосіб застосування

Для лікування спастичності м’язів руки у флакон, що містить Диспорт 300 ОД, вводять 0,6 мл 0,9% розчину хлориду натрію для того, щоб отримати розчин з концентрацією 500 одиниць ботулінічного токсину типу А у 1 мл.

Для лікування спастичності м’язів руки Диспорт 300 ОД вводять внутрішньом’язово у 5 м’язів, вказаних вище.

Динамічна еквінусна деформація стопи спастичного генезу у дітей з церебральним паралічем:

Дозування

Початкова рекомендована доза становить 20 одиниць на 1 кг маси тіла і розподіляється порівну між гомілковими м’язами. При ураженні тільки одного гомілкового м’яза у нього вводять дозу з розрахунку 10 одиниць на 1 кг маси тіла. Початкову дозу препарату знижують для запобігання надмірної слабкості м’язів, у які вводиться препарат, у випадках, коли м’язи-мішені малі за розміром або якщо пацієнтам виконується ін’єкція у декілька точок одного м’яза.

Залежно від результатів застосування початкової дози, наступні дози препарату можуть коливатися в межах від 10 одиниць/кг до 30 одиниць/кг, що розподіляються між двома нижніми кінцівками. Максимальна доза не повинна перевищувати 30 одиниць/кг або 1000 одиниць для одного пацієнта залежно від того, яке з цих значень менше.

Препарат, у першу чергу вводиться в литковий м’яз, але ін’єкції можна робити і в камбалоподібний і задній великогомілковий м’язи.

Застосування електроміографії (ЕМГ) не є стандартною клінічною практикою, але може допомогти виявити найактивніші м’язи.

Клінічний ефект настає впродовж 2 тижнів після введення препарату. Ін’єкції можна повторювати приблизно 1 раз на 16 тижнів, або за потреби, для підтримання ефекту, але не частіше, ніж 1 раз на 12 тижнів.

Спосіб застосування

Для лікування динамічної еквінусної деформації стопи спастичного генезу у дітей з церебральним паралічем у флакон, що містить Диспорт 300 ОД, вводять 0,6 мл 0,9% розчину хлориду натрію для того, щоб отримати розчин з концентрацією 500 одиниць ботулінічного токсину типу А у 1 мл. Для лікування динамічної деформації стопи спастичного генезу у дітей з церебральним паралічем Диспорт 300 ОД вводять внутрішньом’язово в м’язи гомілки.

Спастична кривошия:

Дозування

Дози препарату, рекомендовані для лікування кривошиї, застосовуються у дорослих незалежно від віку, за умови, що вага тіла пацієнтів в нормі, а м’язи шиї розвинені задовільно. Доза препарату може бути зменшена у випадку суттєвого зниження ваги пацієнта або у пацієнтів похилого віку зі зниженою масою м’язів тіла.

Початкова рекомендована доза для лікування спастичної кривошиї становить 500 одиниць для одного пацієнта і вводиться по частинах у 2 чи 3 найактивніших м’яза шиї.

Анатомічні орієнтири легше визначити при огляді і пальпації, якщо пацієнт максимально насупить брови. Перед ін’єкцією притисніть великим або вказівним пальцем точку під валиком очної ямки, щоб запобігти крововиливу в цій ділянці. Голку під час ін’єкції слід спрямовувати вгору і медіально. Для запобігання опусканню повіки слід уникати ін’єкцій поруч з м’язом, що підіймає верхню повіку, особливо у пацієнтів зі складнішими випадками бровно-депресорних синдромів. Ін’єкції у m. corrugator supercelii, слід робити в центральну частину м’язу, принаймні за 1 см від валику очної ямки.

Проміжок часу між введенням препарату залежить від індивідуальної реакції пацієнта на повторне введення. Клінічні дослідження виявили, що ефект від лікування триває до 4 місяців після ін’єкції. В деяких пацієнтів ефект спостерігався до 5 місяців. Препарат слід вводити не частіше, ніж кожні 3 місяці.

Якщо лікування виявилось неефективним або якщо ефект зменшувався при повторних ін’єкціях, слід застосувати альтернативні способи лікування. За відсутності ефекту після першого введення препарату необхідно вжити таких заходів:

 • aналіз причин неефективності, наприклад ін’єкції не в ті м’язи, неправильна техніка ін’єкції, утворення антитіл, що нейтралізують токсини;
 • перегляд необхідності лікування Диспортом.

Діти: Безпечність і ефективність застосування Диспорту 300 ОД для лікування глабелярних зморшок у пацієнтів віком до 18 років не вивчались.

Побічна дія

Частота проявів побічної дії встановлена за такими критеріями: дуже поширені >1/10: поширені >1/100, <1/10: непоширені >1/1000, <1/100: рідкі >1/10 000, <1/1000: дуже рідкі <1/10 000.

Повідомлялось про побічні реакції, викликані віддаленим поширенням дії токсину від місця введення (підвищена м’язова слабкість, дисфагія, аспірація/аспіраційна пневмонія, в дуже рідкісних випадках летальний кінець (див. розділ Особливості застосування).

При проведенні клінічних дослідженнь, приблизно 28% пацієнтів, що проходили лікування Диспортом, відчули небажані явища.

Загальні

У пацієнтів, що проходили лікування за різними показаннями, включаючи блефароспазм, геміфаціальний спазм, кривошию і спастичність, внаслідок церебрального паралічу або інсульту, спостерігались небажані реакції:

З боку нервової системи

Рідко: невралгічна аміотрофія.

З боку шкіри і підшкірних тканин

Нечасто: свербіж.

Рідко: шкірні висипи.

Загальні розлади і порушення в місці введення препарату

Часто: загальна слабкість, втома, грипоподібний синдром, біль/утворення синців у місці ін’єкції.

Крім того, повідомлялось про небажані реакції, пов’язані з індивідуальними показаннями:

Спастичність м’язів руки

З боку кишково-шлункового тракту

Часто: дисфагія

З боку скелетно-м’язової і сполучної тканин

Часто: слабкість м’язів руки.

Травми, отруєння і ускладнення процедур

Часто: випадкові травми/падіння.

Деформація стопи спастичного генезу у дітей з церебральним паралічем

З боку шлунково-кишкового тракту

Часто: діарея.

З боку скелетно-м’язової і сполучної тканин

Часто: слабкість м’язів ноги, біль у м’язах, міалгія.

З боку нирок і сечовивідних шляхів

Часто: нетримання сечі.

Загальні розлади і порушення в місці введення

Часто: порушення ходи.

Травми, отруєння і ускладнення процедур

Часто: випадкові травми, спричинені падінням.

Випадкові травми, спричинені падінням і порушення ходи можуть бути викликані надмірним ослабленням м’язу-мішені і/або місцевим поширенням Диспорту на інші м’язи, що впливають на здатність пересуватися і утримувати рівновагу.

Спастична кривошия

З боку нервової системи

Часто: головний біль, запаморочення, лицьовий парез.

З боку органу зору

Часто: затуманений зір, нечіткість зору.

Нечасто: диплопія, птоз.

З боку дихальної системи, органів грудної клітки та середостіння

Часто: дисфонія, задишка.

Рідко: аспірація.

З боку кишково-шлункового тракту

Дуже часто: дисфагія, сухість у ротовій порожнині.

З боку скелетно-м’язових і сполучних тканин

Часто: біль у шиї, міалгія, болі у кінцівках.

Нечасто: м’язова атрофія, порушення діяльності.

Виникнення дисфагії залежить від дози і найчастіше трапляється після ін’єкції в грудинно-ключично-сосцевидний м’яз. Необхідно дотримуватись дієти до зникнення симптомів.

Побічні ефекти можуть тривати 2–4 тижні.

Блефароспазм і геміфаціальний спазм

З боку нервової системи

Часто: слабкість м’язів обличчя.

Не часто: лицевий параліч.

З боку органу зору

Дуже часто: опускання верхньої повіки.

Часто: диплопія, сухість очей, сльозоточивість.

Рідко: офтальмоплегія.

З боку шкіри і підшкірних тканин

Часто: набряк повіки.

Рідко: заворіт повіки.

Побічні реакції можуть виникати у зв’язку з глибокими або неправильно проведеними ін’єкціями Диспорту, що тимчасово паралізують сусідні групи м’язів.

Гіпергідроз пахвових западин

З боку нервової системи

Нечасто: запаморочення, головний біль, парестезія, мимовільне скорочення м’язів повіки.

З боку серцево-судинної системи

Нечасто: почервоніння.

З боку дихальної системи, органів грудної клітки та середостіння.

Часто: задишка.

Нечасто: носова кровотеча.

З боку шкіри і підшкірних тканин

Часто: компенсаторне потовиділення.

Не часто: алергічні реакці, наприклад висипи на шиї.

З боку скелетно-м’язових і сполучних тканин

Часто: біль у плечі, верхній частини руки та шиї, міалгія плеча та литки.

Глабелярні зморшки

З боку нервової системи

Дуже часто: головний біль.

Часто: лицевий параліч (переважно парез брів).

Нечасто: запаморочення.

З боку органів зору

Часто: втомлюваність очей, птоз, набряк повіки, підвищене сльозовиділення, сухість очей, посмикування м’язів навколо очей.

Непоширені: порушення зору, нечіткий зір, двоїння в очах.

Рідко: околорухові розлади.

З боку шкіри і підшкірних тканин

Не часто: свербіж, висип.

Рідко: кропив’янка.

Загальні розлади і порушення у місці введення

Дуже часто: реакції в місці ін’єкції (наприклад, гіперемія, набряк, подразнення, висип, свербіж, парестезія, біль, дискомфорт, пекучий біль і утворення гематоми).

З боку імуної системи

Не часто: гіперчутливість.

Дослідження після виходу препарату на ринок

Компанію було повідомлено про побічні реакції під час застосування препарату після виходу на ринок, що відображає фармакологічні властивості препарату і реакції, про які було повідомлено в ході клінічних досліджень. Окрім того, повідомлялось про реакції гіперчутливості.

Протипоказання

Диспорт 300 ОД протипоказаний:

 • особам з відомою гіперчутливістю до діючої речовини або до допоміжних речовин препарату;
 • за наявності інфекції у місцях введення препарату;
 • за наявності важкої міастенії, синдрому Ламберта-Ітона або бічного аміотрофічного склерозу.

Особливості застосування

Повідомлялося про випадки побічної дії, ассоційованих з розповсюдженням дії ботулінічного токсину на відстані від місця введення, що викликали дисфагію, пневмонію та/або значне виснаження, що у рідкісних випадках призводило до смерті. У пацієнтів, які отримують терапевтичні дози препарату, може виникнути виражена слабкість м’язів. Ризик виникнення таких небажаних ефектів може бути знижений за рахунок використання мінімальної ефективної дози та при дотриманні рекомендованих доз.

Ботулінічний токсин типу А слід використовувати з обережністю та під суворим контролем у хворих з субклінічними та клінічними проявами порушення нервово-м’язової передачі (наприклад, важка міастенія). Такі хворі можуть мати підвищену чутливість до препаратів типу ботулінічний токсин типу А, що можуть викликати виражену м’язову слабкість при введенні терапевтичних доз. Пацієнти з супутніми неврологічними порушеннями знаходяться у групі підвищеного ризику щодо виникнення цієї побічної дії.

Дуже рідко повідомлялося про летальні випадки після лікування ботулінічним токсином типу А або В, деколи у зв’язку з дисфагією, пневмопатією та/або значною астенією в пацієнтів. Ризик цих побічних дій підвищений у пацієнтів, що страждають на розлади, які призводять до порушень нервово-м’язової передачі, труднощів при ковтанні або диханні. Лікування таких пацієнтів має проводитися під наглядом спеціаліста і лише у випадках, коли очікувана користь від лікування перевищує ризик.

Пацієнтів, у яких раніше виникали труднощі при ковтанні та диханні, слід лікувати з особливою обережністю, оскільки порушення ковтання чи дихання можуть ускладнюватися за рахунок поширення дії токсину на відповідні м’язи. Аспірація виникала в рідких випадках і є ризиком при лікуванні пацієнтів з хронічними порушеннями діяльності органів дихання.

Не можна перевищувати рекомендовані дози і частоту застосування ботулінічного токсину типу А.

Пацієнти та їх опікуни мають бути попереджені про необхідність невідкладного лікування у випадку виникнення труднощів при ковтанні, порушень мовлення або діяльності органів дихання.

У дітей зі спастичністю, пов’язаною з церебральним паралічем, ботулінічний токсин типу А можна застосовувати починаючи з 2-х років.

Ботулінічний токсин типу А не слід застосовувати у пацієнтів, у яких розвинулася стійка контрактура.

Ботулінічний токсин типу А в пацієнтів із подовженим часом кровотечі, інфекцією чи запаленням у місці ін’єкції слід застосовувати лише у випадках гострої необхідності.

Ботулінічний токсин типу А слід застосовувати для лікування лише одного пацієнта за один сеанс. Окремих запобіжних заходів слід уживати при приготуванні та введенні препарату і при інактивації й утилізації невикористаних відновлених розчинів.

Препарат містить незначну кількість альбуміну людини, тому не можна виключати ризик передачі вірусної інфекції при використанні людської крові або препаратів крові.

Повідомлялося про рідкісні випадки утворення антитіл до ботулінічного токсину у пацієнтів, що проходили лікування ботулінічним токсином типу А. Нейтралізуючі антитіла можна виявити клінічно при значному погіршенні стану в результаті лікування та/або за потреби постійного збільшення доз.

При лікуванні глабелярних зморшок важливо дослідити анатомію обличчя пацієнта перед застосуванням препарату. Необхідно звернути увагу на асиметрію обличчя, птоз, надмірну халазодермію, рубцювання та будь-які зміни внаслідок попередніх хірургічних втручань. Слід проявити обережність, якщо цільовий м’яз демонструє надмірну слабкість або атрофію.

Наслідки застосування інших ботулінічних нейротоксинів протягом курсу лікування ботулінічним токсином типу А невідомі, тому його слід уникати.

Взаємодія з іншими лікарськими засобами

Дія ботулінічного токсину типу А може підсилюватися при використанні одночасно з препаратами, що впливають на нервово-м’язову функцію (наприклад, аміноглікозиди, курареподібні недеполяризуючі міорелаксанти). Такі засоби слід обережно вживати пацієнтам, які проходять лікування ботулінічним токсином.

Передозування

Застосування великих доз препарату може викликати нервово-м’язовий параліч. Передозування може призвести до підвищення ризику потрапляння нейротоксину у системний кровообіг, що може спричинити ускладнення, пов’язані з проявами перорального отруєння ботулінічним токсином(наприклад, дисфагією і дисфонією). У разі виникнення паралічу дихальних м’язів необхідно провести штучну вентиляцію легенів. Специфічного антидоту не існує; введення антитоксину не є ефективним, тому рекомендована загальна підтримуюча терапія. У випадку передозування пацієнта слід перевірити на ознаки надмірної м’язової слабкості або паралічу м’язів. За необхідності слід розпочати симптоматичне лікування.

Симптоми передозування можуть виявляються не одразу після ін’єкції. У випадку випадкової ін’єкції або вживання внутрішньо пацієнта необхідно на декілька тижнів залишити під наглядом лікаря, доки не з’являться ознаки та/або симптоми надмірної м’язової слабкості або паралічу м’язів.

Вагітність і годування груддю

Вагітність:

Дані щодо застосування цього препарату у вагітних жінок обмежені. Дослідження на тваринах виявили репродуктивну токсичність при застосуванні доз, що мають токсичну дію на материнський організм.

Препарат можна застосовувати під час вагітності тільки у випадку, якщо очікувана користь від лікування перевищує потенційний ризик для плоду. Препарат слід обережно призначати вагітним жінкам.

Годування груддю:

Невідомо, чи препарат виділяється в грудне молоко. Виділення комплексу ботулінічного токсину типу А — гемаглютинін в молоко не досліджувалось на тваринах. Не рекомендовано застосувати препарат в період годування груддю.

Вплив на здатність керувати транспортними засобами та роботу з  механізмами

Існує потенційний ризик виникнення м’язової слабкості або порушень зору, які можуть

тимчасово обмежувати здатність керувати транспортними засобами та працювати з

механізмами.

Умови та термін зберігання.

Зберігати при температурі від 2 до 8 °С.

Не заморожувати.

Відновлений розчин препарату можна зберігати при температурі від 2 до 8 ºС до 8 годин перед застосуванням.

Оскільки препарат не містить консерванту, з мікробіологічної точки зору рекомендовано застосовувати препарат одразу після приготування.

Особливі застережні заходи при зберіганні

Препарат необхідно зберігати при температурі від 2 до 8 °С у медичному закладі, де проводяться ін’єкції, препарат не повинен зберігатися у пацієнта.

Термін придатності

24 місяці.

Умови відпуску

За рецептом.

Пакування

Порошок для розчину для ін’єкцій у скляному флаконі (3 мл), закупореному пробкою, обжимною алюмінієвою кришкою, з ковпачком з відривною накладкою (flip-off). По 1 флакону разом з інструкцією про застосування у картонній коробці.

Особливі застережні заходи при обробці залишків

Одразу ж після проведення ін’єкції всі залишки Диспорту 300 ОД у флаконі або шприці слід інактивувати розведеним розчином натрію гіпохлориту (що містить 1% активного хлору). Після цього усі предмети необхідно утилізовати відповідно до стандартів лікарняної практики.

Пролитий препарат має усуватися за допомогою адсорбуючої серветки, змоченої розведеним розчином натрію гіпохлориту.

Виробник

ІПСЕН БІОФАРМ ЛІМІТЕД / IPSEN BIOPHARM LIMITED.

Адреса

ЕШ РОУД РЕКСХЕМ ІНДАСТРІАЛ ЕСТЕЙТ РЕКСХЕМ, КЛУЇД LL13 9UF, ВЕЛИКА БРИТАНІЯ /ASH ROAD WREXHAM INDUSTRIAL ESTATE WREXHAM CLWYD, LL 13 9UF, UNITED KINGDOM.

У випадку побічної дії після застосування медичного імунобіологічного препарату необхідно направити термінове повідомлення до:

 • Міністерства охорони здоров’я України (01601, м. Київ, вул. Грушевського, 7, тел. (044) 200–07–93);
 • Державного підприємства «Державний експертний центр Міністерства охорони здоров’я України» (03151, м. Київ, вул. Ушинського, 40, тел. (044) 393–75–86);
 • та на адресу представника заявника ТОВ «ІПСЕН ЮКРЕЙН СЕРВІСІЗ» (юридична адреса: 04116, м. Київ, вул. Маршала Рибалка, буд.11, адреса для листування: 01004, м. Київ, вул. Пушкінська, 36, тел./факс: (044) 502–65–29).

Дата додавання: 17.07.2018 р.

Коментарі

Немає коментарів до цього матеріалу. Прокоментуйте першим

Додати свій

Ціни на ДИСПОРТ® порошок для р-ну для ін’єкцій 300 ОД в містах України

Вінниця 4556.08 грн./уп.

ДИСПОРТ® пор. д/р-ну д/ін. 300 ОД фл. № 1, Ipsen Pharma ..... 4556.08 грн./уп.
«АПТЕКА 24» Вінниця, вул. Антонова, 40А, тел.: +380432605106

Дніпро 4556.08 грн./уп.

ДИСПОРТ® пор. д/р-ну д/ін. 300 ОД фл. № 1, Ipsen Pharma ..... 4556.08 грн./уп.
«АПТЕКА 24» Дніпропетровськ, бульв. Слави, 40, тел.: +380567940024

Запоріжжя 4556.08 грн./уп.

ДИСПОРТ® пор. д/р-ну д/ін. 300 ОД фл. № 1, Ipsen Pharma ..... 4556.08 грн./уп.
«АПТЕКА 24» Запоріжжя, вул. Європейська, 5А, тел.: +380612287050

Івано-Франківск 4556.08 грн./уп.

ДИСПОРТ® пор. д/р-ну д/ін. 300 ОД фл. № 1, Ipsen Pharma ..... 4556.08 грн./уп.
«АПТЕКА 24» Івано-Франківськ, вул. Гаркуши Іллі, 24, тел.: +380675604635

Київ 4775.93 грн./уп.

ДИСПОРТ® пор. д/р-ну д/ін. 300 ОД фл. № 1, Ipsen Pharma ..... 4551.91 грн./уп.
«БІЗНЕС ЦЕНТР ФАРМАЦІЯ» Київ, вул. Тимошенка Маршала, 29, тел.: +380442777722

Львів 4556.08 грн./уп.

ДИСПОРТ® пор. д/р-ну д/ін. 300 ОД фл. № 1, Ipsen Pharma ..... 4556.08 грн./уп.
«АПТЕКА 24» Львів, вул. Удатного, 5, тел.: +380675680684

Миколаїв 4789.87 грн./уп.

ДИСПОРТ® пор. д/р-ну д/ін. 300 ОД фл. № 1, Ipsen Pharma ..... 4556.08 грн./уп.
«АПТЕКА 24» Миколаїв, вул. Чкалова, 91А, тел.: +380512769961

Полтава 4556.08 грн./уп.

ДИСПОРТ® пор. д/р-ну д/ін. 300 ОД фл. № 1, Ipsen Pharma ..... 4556.08 грн./уп.
«АПТЕКА 24» Полтава, вул. Дмітрієва Миколи, 6Д, тел.: +380532625085

Рівне 4556.08 грн./уп.

ДИСПОРТ® пор. д/р-ну д/ін. 300 ОД фл. № 1, Ipsen Pharma ..... 4556.08 грн./уп.
«АПТЕКА 24» Рівне, вул. Князя Володимира, 109Б, тел.: +380362420455

Тернопіль 4556.08 грн./уп.

ДИСПОРТ® пор. д/р-ну д/ін. 300 ОД фл. № 1, Ipsen Pharma ..... 4556.08 грн./уп.
«АПТЕКА 24» Тернопіль, вул. Текстильна, 28Ч, тел.: +380352561257

Харків 4556.08 грн./уп.

ДИСПОРТ® пор. д/р-ну д/ін. 300 ОД фл. № 1, Ipsen Pharma ..... 4556.08 грн./уп.
«АПТЕКА 24» Харків, вул. Полтавський шлях, 53/55, тел.: +380577284145

Херсон 4556.08 грн./уп.

ДИСПОРТ® пор. д/р-ну д/ін. 300 ОД фл. № 1, Ipsen Pharma ..... 4556.08 грн./уп.
«АПТЕКА 24» Херсон, вул. Привокзальна, 1, тел.: +380552701250

Черкаси 4556.08 грн./уп.

ДИСПОРТ® пор. д/р-ну д/ін. 300 ОД фл. № 1, Ipsen Pharma ..... 4556.08 грн./уп.
«АПТЕКА 24» Черкаси, вул. Дашковича Остафія, 19, тел.: +380472590164

Чернівці 4556.08 грн./уп.

ДИСПОРТ® пор. д/р-ну д/ін. 300 ОД фл. № 1, Ipsen Pharma ..... 4556.08 грн./уп.
«АПТЕКА 24» Чернівці, вул. Головна, 200, тел.: +380372931378