0
UA | RU

Синглон®

(Synglon)
Класифікація
Лікарські засоби
Активна речовина

Фармакологічні властивості

фармакодинаміка. Цистеїніллейкотрієни (LTC4, LTD4, LTE4) є потужними ейкозаноїдами запалення, що виділяються різними клітинами, у тому числі опасистими клітинами та еозинофілами. Ці важливі проастматичні медіатори зв’язуються з цистеїніллейкотрієновими рецепторами (CysLT), наявними у дихальних шляхах людини, і спричиняють такі реакції, як бронхоспазм, гіперсекреція, підвищення проникності судин і збільшення кількості еозинофілів.

Перорально введений монтелукаст є активною сполукою, яка з високою вибірковістю і хімічною спорідненістю зв’язується з CysLT1-рецепторами. Відомо, що монтелукаст пригнічує бронхоспазм після інгаляції LTD4 у дозі 5 мг. Бронходилатація спостерігається упродовж 2 год після перорального застосування; цей ефект є адитивним до бронходилатації, спричиненої агоністами β-адренорецепторів. Лікування монтелукастом пригнічувало як ранню, так і пізню фази бронхоконстрикції, спричиненої антигенною стимуляцією. Монтелукаст зменшує кількість еозинофілів периферичної крові у дорослих пацієнтів та дітей порівняно з плацебо. Відомо, що прийом монтелукасту значно зменшував кількість еозинофілів у дихальних шляхах (за аналізом мокротиння). У дорослих пацієнтів і дітей віком 2–14 років монтелукаст зменшує кількість еозинофілів периферичної крові порівняно з плацебо та покращує клінічний контроль БА.

Лікування монтелукастом зменшує вираженість денних та нічних симптомів БА, доповнює клінічний ефект інгаляційних ГКС, знижує річну частоту епізодів загострення БА і необхідність застосування агоніста β-адренорецепторів.

Фармакокінетика. Всмоктування. Монтелукаст швидко всмоктується після перорального застосування. Після застосування дорослими натще таблеток 10 мг, вкритих плівковою оболонкою, середня Cmax у плазмі крові досягалася через 3 год (Tmax). Середня біодоступність при пероральному застосуванні становила 64%. Прийом звичайної їжі не впливав на біодоступність і на Cmax при пероральному застосуванні препарату. Безпека й ефективність були підтверджені під час клінічних досліджень, які проводилися із застосуванням таблеток 10 мг, вкритих плівковою оболонкою, незалежно від часу прийому їжі.

Для таблеток жувальних 5 мг Cmax у дорослих досягалася через 2 год після перорального застосування. Середня біодоступність у разі перорального застосування становить 73% і знижується до 63% у разі прийому зі звичайною їжею.

Після прийому натще таблеток жувальних 4 мг у дітей віком 2–5 років показник Cmax досягається через 2 год після прийому препарату. Середнє значення Cmax на 66% вище, а середнє Cmin нижче, ніж у дорослих після прийому таблеток 10 мг.

Розподіл. Більше ніж 99% монтелукасту зв’язується з білками плазми крові. Vd монтелукасту у рівноважному стані в середньому становить 8–11 л. У ході досліджень на щурах із застосуванням радіоактивно міченого монтелукасту проникнення через ГЕБ було мінімальним. Крім того, концентрація міченого радіоізотопом матеріалу в усіх інших тканинах через 24 год після введення препарату також виявилася мінімальною.

Метаболізм. Монтелукаст активно метаболізується. Під час досліджень із застосуванням в терапевтичних дозах метаболіти монтелукасту не виявляються у плазмі крові (у рівноважному стані) у дорослих пацієнтів і пацієнтів дитячого віку.

Цитохром Р450 2С8 є основним ферментом у метаболізмі монтелукасту. Крім того, ізоферменти CYP ЗА4 і 2С9 відіграють незначну роль у метаболізмі монтелукасту, хоча ітраконазол (інгібітор CYP ЗА4) не змінював фармакокінетичні показники монтелукасту у здорових добровольців, які отримували 10 мг монтелукасту на добу. Згідно з результатами досліджень in vitro з використанням мікросом печінки людини терапевтичні плазмові концентрації монтелукасту не пригнічують цитохром Р450 ЗА4, 2С9, 1А2, 2А6, 2С19 і 2D6. Участь метаболітів у терапевтичній дії монтелукасту є мінімальною.

Виведення. Кліренс монтелукасту з плазми крові у здорових дорослих добровольців у середньому становить 45 мл/хв. Після перорального застосування монтелукасту, міченого ізотопом, 86% речовини виводиться з калом протягом 5 днів і менше 0,2% — із сечею. Цей факт у поєднанні з даними про біодоступність монтелукасту при пероральному застосуванні свідчить, що монтелукаст і його метаболіти майже повністю виводяться з жовчю.

Фармакокінетика у різних груп пацієнтів. Пацієнтам із порушенням функції печінки легкого і середнього ступеня тяжкості корекція дози не потрібна. Досліджень за участю пацієнтів з порушенням функції нирок не проводили. Оскільки монтелукаст і його метаболіти виводяться з жовчю, корекція дози для пацієнтів з порушенням функції нирок не вважається необхідною. Дані щодо фармакокінетики монтелукасту у пацієнтів з порушенням функції печінки тяжкого ступеня (понад 9 балів за класифікацією Чайлда — П’ю) відсутні.

У разі прийому високих доз монтелукасту (у 20 та 60 разів вищих за дозу, рекомендовану для дорослих) спостерігалося зниження концентрації теофіліну в плазмі крові. Цей ефект не відзначався у разі прийому рекомендованої дози 10 мг 1 раз на добу.

Показання Синглон

лікування БА:

– як додатковий засіб лікування БА у пацієнтів віком 2–5 років з персистуючою БА легкого та середнього ступеня тяжкості, яка недостатньо контролюється інгаляційними ГКС, а також у разі недостатнього контролю БА короткодіючими β-агоністами, що застосовуються у разі потреби;

– як альтернативний засіб лікування, що заміняє низькі дози інгаляційних ГКС, у пацієнтів віком 2–5 років з персистуючою БА легкого ступеня тяжкості, в яких останнім часом не відзначалося тяжких нападів БА, що потребують застосування пероральних ГКС, а також у пацієнтів, які не можуть застосовувати інгаляційні ГКС (див. ЗАСТОСУВАННЯ);

– профілактика бронхоспазму, спричиненого фізичним навантаженням, у пацієнтів віком старше 2 років;

– зменшення вираженості симптомів сезонного та цілорічного алергічного риніту.

Застосування Синглон

препарат необхідно застосовувати у дітей під наглядом дорослих.

Пацієнтам з БА та алергічним ринітом (сезонним та цілорічним) необхідно приймати 1 таблетку жувальну 4 мг 1 раз на добу. Для зменшення вираженості симптомів алергічного риніту час прийому слід підбирати індивідуально.

Для лікування БА доза для дітей віком 2–5 років становить 1 жувальну таблетку (4 мг) на добу, ввечері. Синглон слід приймати за 1 год до або через 2 год після їди. Корекція дози для цієї вікової групи не потрібна. Препарат Синглон у лікарській формі таблетки жувальні (4 мг) не рекомендований для дітей віком до 2 років.

Діти віком 6–14 років: 1 таблетка жувальна (5 мг) 1 раз на добу (увечері, за 1 год до або 2 год після вживання їди). Підбирати дозування цій віковій групі не потрібно.

Загальні рекомендації. Терапевтичний вплив препарату Синглон на показники контролю БА настає впродовж 1 дня. Пацієнтам слід рекомендувати продовжувати приймати препарат Синглон, навіть якщо контроль БА досягнутий, а також у періоди загострення БА.

Немає необхідності у корекції дози пацієнтам із порушенням функції нирок або з порушеннями функції печінки від легкого до середнього ступеня. Дані стосовно пацієнтів з порушенням функції печінки тяжкого ступеня відсутні. Для хлопчиків і дівчаток застосовуються однакові дози.

Альтернативний метод лікування замість низькодозових інгаляційних ГКС у разі персистуючої БА легкого ступеня. Монтелукаст не рекомендований як монотерапія для пацієнтів з персистуючою БА помірного ступеня. Застосування монтелукасту як альтернативи низькодозовим інгаляційним ГКС дітям із персистуючою БА легкого ступеня слід розглядати тільки для пацієнтів, у яких за останній час не відмічено серйозних нападів БА, що потребували застосування пероральних ГКС, і які не можуть застосовувати інгаляційні ГКС. Персистуюча БА легкого ступеня визначається як виникнення симптомів БА частіше ніж 1 раз на тиждень, але рідше 1 разу на добу, виникнення нічних симптомів частіше ніж 2 рази на місяць, але рідше 1 разу на тиждень, і нормальна функція легень у періодах між епізодами БА. Якщо достатнього контролю БА не досягнуто, у подальшому (зазвичай впродовж 1 міс) слід визначити необхідність у додатковій або іншій протизапальній терапії, ґрунтуючись на послідовному лікуванні симптомів БА. Слід періодично оцінювати стан пацієнтів на предмет контролю БА.

Профілактика БА у пацієнтів віком 2–5 років, у яких основним компонентом БА є бронхоспазм, індукований фізичним навантаженням. Синглон рекомендований пацієнтам віком 2–5 років для профілактики бронхоспазму, індукованого фізичним навантаженням, який може бути основним проявом персистуючої БА, що потребує застосування інгаляційних ГКС. Стан пацієнтів слід оцінити після 2–4 тиж лікування монтелукастом. Якщо достатньої реакції не досягнуто, слід розглянути питання про додаткову або іншу терапію.

Лікування препаратом Синглон залежно від інших засобів лікування БА. Якщо препарат Синглон застосовується як додатковий засіб до інгаляційних ГКС, Синглоном не слід різко заміняти інгаляційні ГКС.

Діти. Препарат Синглон, таблетки жувальні, по 4 мг застосовувати у дітей віком 2–5 років.

Препарат Синглон, таблетки жувальні, по 5 мг застосовувати у дітей віком 6–14 років.

Безпека та ефективність у дітей віком до 2 років не встановлені.

Протипоказання

гіперчутливість до монтелукасту або будь-якої з допоміжних речовин препарату.

Дитячий вік до 2 років.

Побічна дія

про побічні реакції повідомлялося з частотою >1/100–<1/10. Відомо, що у разі довготривалого лікування препаратом дорослих та дітей профіль безпеки не змінювався. Повідомлялося про такі побічні ефекти, розподілені за класами систем органів:

інфекційні та паразитарні захворювання: інфекції верхніх дихальних шляхів;

з боку крові та лімфатичної системи: підвищена схильність до кровотеч;

з боку імунної системи: реакції гіперчутливості, у тому числі анафілаксія, еозинофільна інфільтрація печінки;

психічні порушення: порушення сну, незвичайні сновидіння, включаючи нічні кошмари, галюцинації, психомоторна гіперактивність, дратівливість, неспокій, ажитація, у тому числі агресивна поведінка або ворожість, тремор, занепокоєння, депресія, безсоння, сомнамбулізм (сноходіння) погіршення/втрата пам’яті, порушення уваги, гнів, нетерплячість, дезорієнтація, суїцидальні думки та поведінка (спроба суїциду);

з боку нервової системи: головний біль, запаморочення, сонливість, парестезія/гіпестезія, судоми, млявість;

з боку серця: відчуття серцебиття;

з боку ШКТ: біль у животі, діарея, сухість у роті, розлади травлення, диспепсія, нудота, блювання;

з боку печінки та жовчовивідних шляхів: підвищення рівнів трансаміназ у плазмі крові (AлАТ, AсАТ), гепатит (включаючи холестатичне, гепатоцелюлярне та змішане ураження печінки);

з боку шкіри та підшкірної клітковини: ангіоневротичний набряк, схильність до появи синців, кропив’янка, свербіж, шкірний висип, вузликова еритема, мультиформна еритема;

з боку нирок та сечових шляхів: енурез у дітей;

з боку скелетно-м’язової системи і сполучної тканини: артралгія, міалгія, у тому числі м’язові спазми;

загальні порушення і порушення у місці введення: астенія/підвищена втомлюваність, нездужання, набряки, спрага, гіпертермія.

Під час лікування монтелукастом пацієнтів із БА повідомлялося про поодинокі випадки появи синдрому Черджа — Стросс (див. ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ).

Особливості застосування

пацієнтів необхідно попередити, що Синглон для перорального застосування ніколи не слід застосовувати для лікування гострих нападів БА, а також про те, що вони повинні завжди мати при собі відповідний препарат невідкладної допомоги. У разі гострого нападу слід застосовувати інгаляційні β-агоністи короткої дії. Пацієнти повинні якнайшвидше проконсультуватися з лікарем, якщо вони потребують більшої кількості β-агоніста короткої дії, ніж зазвичай.

Не слід різко замінювати монтелукастом терапію інгаляційними або пероральними ГКС.

Відсутні дані на підтвердження того, що дозу пероральних ГКС можна знижувати у разі одночасного застосування монтелукасту.

Повідомлялося про виникнення психоневрологічних явищ у пацієнтів, які приймають Синглон (див. ПОБІЧНІ РЕАКЦІЇ). Оскільки на ці явища можуть впливати інші фактори, невідомо, чи пов’язані ці явища із застосуванням препарату Синглон. Лікарі повинні обговорити ці небажані явища зі своїми пацієнтами та/або їх доглядальниками. Пацієнтам та/або доглядальникам слід дати вказівки про те, щоб вони повідомляли своєму лікарю про виникнення таких змін.

У поодиноких випадках у пацієнтів, які отримують протиастматичні засоби, у тому числі монтелукаст, може розвиватися системна еозинофілія, що інколи супроводжується клінічними проявами васкуліту (так званий синдром Черджа — Стросс), лікування якого здійснюється шляхом системної ГКС-терапії. Такі випадки зазвичай (але не завжди) були пов’язані зі зниженням дози або припиненням застосування кортикостероїдного препарату. Можливий взаємозв’язок між антагоністами лейкотрієнових рецепторів та появою синдрому Черджа — Стросс неможливо спростувати або підтвердити. Лікарі повинні пам’ятати про можливість виникнення у пацієнтів еозинофілії, васкулітного висипу, погіршання легеневої симптоматики, ускладнень з боку серця та/або нейропатії. Пацієнтів, у яких виникли такі симптоми, слід повторно обстежити і переглянути їх схему лікування.

Лікування монтелукастом не дозволяє пацієнтам з аспіринозалежною БА застосовувати ацетилсаліцилову кислоту або інші НПЗП.

Синглон містить аспартам, який є джерелом фенілаланіну. Пацієнтам з фенілкетонурією необхідно враховувати, що 1 таблетка жувальна по 4 мг містить аспартам у кількості, еквівалентній 0,674 мг фенілаланіну на дозу; 1 таблетка жувальна по 5 мг містить аспартам у кількості, еквівалентній 0,842 мг фенілаланіну на дозу.

Застосування у період вагітності або годування грудьми

Вагітність. Дослідження на тваринах не продемонстрували будь-якого шкідливого впливу препарату на вагітність або розвиток ембріона/плода.

Обмежена інформація, знайдена у базі даних вагітностей, не вказує на причинно-наслідковий зв’язок між застосуванням монтелукасту і виникненням мальформацій (таких як вади кінцівок), про які рідко повідомлялося за даними всесвітнього післяреєстраційного досвіду застосування препарату.

Синглон можна застосовувати у період вагітності лише у тому разі, якщо це вважається абсолютно необхідним.

Годування грудьми. Дослідження на щурах продемонстрували, що монтелукаст проникає у грудне молоко. Невідомо, чи виводиться монтелукаст з грудним молоком у жінок.

Синглон можна застосовувати у період годування грудьми лише у тому разі, якщо це вважається абсолютно необхідним.

Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні транспортними засобами або іншими механізмами. Не очікується впливу монтелукасту на здатність керувати автомобілем або іншими механізмами. Проте в окремих пацієнтів можуть виникати сонливість та/або запаморочення, таким пацієнтам під час прийому препарату Синглон слід утриматися від керування автомобілем або іншими механізмами.

Взаємодія з іншими лікарськими засобами

Синглон можна призначати разом з іншими препаратами, що зазвичай застосовуються для профілактики або тривалого лікування БА. Під час досліджень взаємодії між лікарськими засобами клінічна доза монтелукасту не чинила важливого клінічного впливу на фармакокінетику таких препаратів: теофілін, преднізон, преднізолон, пероральні контрацептиви (етинілестрадіол/норетиндрон 35/1), терфенадин, дигоксин та варфарин.

У пацієнтів, які одночасно приймали фенобарбітал, AUC для монтелукасту знижувалася приблизно на 40%. Оскільки монтелукаст метаболізується за допомогою CYP ЗА4, 2С8 і 2С9, необхідно дотримуватися обережності, особливо стосовно дітей, якщо монтелукаст призначати одночасно з індукторами CYP ЗА4, 2С8 і 2С9, наприклад фенітоїном, фенобарбіталом і рифампіцином.

Дослідження in vitro продемонстрували, що монтелукаст є потужним інгібітором CYP 2С8. Проте дані клінічного дослідження взаємодії лікарських засобів, що включають монтелукаст і розиглітазон (маркерний субстрат; препарат, що метаболізується за допомогою CYP 2С8), показали, що монтелукаст не є інгібітором CYP 2С8 in vivo. Таким чином, монтелукаст не впливає значною мірою на метаболізм препаратів, що метаболізуються за допомогою цього ферменту (наприклад паклітакселу, розиглітазону та репаглініду).

Під час досліджень in vitro було встановлено, що монтелукаст є субстратом CYP 2С8 і меншою мірою 2С9 та ЗА4. У ході клінічного дослідження взаємодії лікарських засобів із застосуванням монтелукасту і гемфіброзилу (інгібітора CYP 2C8 і 2С9), гемфіброзил підвищував системний вплив монтелукасту у 4,4 раза. У разі одночасного застосування з гемфіброзилом або іншими потужними інгібіторами CYP 2С8 корекція дози монтелукасту не потрібна, але лікар повинен враховувати підвищений ризик виникнення побічних реакцій.

За результатами досліджень in vitro не очікується виникнення клінічно важливих взаємодій з менш потужними інгібіторами CYP 2C8 (наприклад з триметопримом). Одночасне застосування монтелукасту з ітраконазолом, потужним інгібітором CYP ЗА4, не призводило до істотного підвищення системного впливу монтелукасту.

Передозування

спеціальна інформація щодо передозування препарату Синглон відсутня. У ході досліджень хронічної БА монтелукаст призначали у дозах до 200 мг/добу дорослим пацієнтам протягом 22 тиж, а у короткочасних дослідженнях — у дозах до 900 мг/добу протягом приблизно 1 тиж; ці дози не спричиняли будь-яких клінічно важливих побічних реакцій.

Протягом періоду післяреєстраційного застосування та під час клінічних досліджень надходили повідомлення про гостре передозування монтелукасту. Вони включали прийом препарату дорослими і дітьми у дозах, що перевищують 1000 мг (приблизно 61 мг/кг у дитини віком 42 міс). Отримані клінічні і лабораторні дані відповідали профілю безпеки у дорослих пацієнтів і дітей. У більшості випадків передозування про побічні реакції не повідомлялося. Найчастіше відмічали побічні реакції, що відповідали профілю безпеки монтелукасту, які включали біль у животі, сонливість, спрагу, головний біль, блювання та психомоторну гіперактивність.

Невідомо, чи виводиться монтелукаст за допомогою перитонеального діалізу або гемодіалізу.

Умови зберігання

при температурі не вище 25 °С в оригінальній упаковці для захисту від впливу світла та вологи. Зберігати у недоступному для дітей місці.

Дата додавання: 19.10.2021 р.
© Компендіум 2020

Діагнози, при яких застосовують Синглон

Алергічний риніт МКХ J30.4
Астма з переважанням алергічного компонента МКХ J45.0
Астма неуточнена МКХ J45.9
Гостра респіраторна інфекція нижніх дихальних шляхів МКХ J22
Гострий алергічний бронхіт МКХ J20.9
Гострий ларингіт МКХ J04.0
Змішана астма МКХ J45.8
Інші алергічні риніти МКХ J30.3
Неалергічна астма МКХ J45.1
Сезонний алергічний риніт МКХ J30.2
Хвороби бронхів МКХ J98.0
Хронічна обструктивна легенева хвороба неуточнена МКХ J44.9
Хронічний бронхіт МКХ J42

Рекомендовані аналоги Синглон:

Асмонт
таблетки жувальні 5 мг блістер, № 28
Агрофарм
Асмонт
таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер, № 28
Агрофарм
Астатор 10
таблетки 10 мг блістер, № 30
Торрент
Астатор 5
таблетки жувальні 5 мг блістер, № 30
Торрент
Глемонт
таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер, № 30
Glenmark
Глемонт таблетки жувальні
таблетки жувальні 4 мг блістер, № 30
Glenmark
Глемонт таблетки жувальні
таблетки жувальні 5 мг блістер, № 30
Glenmark
Лукаст<sup>®</sup>
таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер, № 30
Pharma International
Мілукант
таблетки жувальні 4 мг, № 28
ADAMED PHARMA S.A.
Мілукант
таблетки жувальні 5 мг, № 28
ADAMED PHARMA S.A.
Мілукант
таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг, № 28
ADAMED PHARMA S.A.
Монтеген
таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер, № 30
Гетеро Лабс Лімітед
Монтел
таблетки жувальні 4 мг блістер, № 28
Борщагівський ХФЗ
Монтел
таблетки жувальні 5 мг блістер, № 28
Борщагівський ХФЗ
Монтел
таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер, № 28
Борщагівський ХФЗ
Монтелукаст-Тева
таблетки жувальні 4 мг блістер, № 28
Тева Україна
Монтелукаст-Тева
таблетки жувальні 5 мг блістер, № 28
Тева Україна
Монтелукаст-Тева
таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг, № 28
Тева Україна
Монтемак 10
таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер, № 30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
Монтулар Кідс
таблетки жувальні 4 мг блістер, № 30
Кусум Хелтхкер Пвт. Лтд.
Монтулар Кідс
таблетки жувальні 5 мг блістер, № 30
Кусум Хелтхкер Пвт. Лтд.
Монтулар<sup>®</sup>
таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер, № 30
Кусум Хелтхкер Пвт. Лтд.
Сингуляр<sup>®</sup>
таблетки жувальні 4 мг, № 28
Merck Sharp & Dohme Idea Inc
Сингуляр<sup>®</sup>
таблетки жувальні 5 мг, № 28
Merck Sharp & Dohme Idea Inc
Сингуляр<sup>®</sup>
таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер, № 28
Merck Sharp & Dohme Idea Inc
Спеціалізований мобільний додаток
для пошуку інформації про лікарські препарати
Наведіть камеру на QR-код, щоб завантажити
На нашому сайті застосовуються файли cookies для більшої зручності використання та покращенняя роботи сайту. Продовжуючи, ви погоджуєтесь з застосуванням cookies.
Developed by Maxim Levchenko