Все аптеки Украины
Киев (адрес не указан)

Ботокс® (Botox®)

 • Інструкція
 • Аналоги
Ботокс<sup>®</sup> (Botox<sup>®</sup>)

Форми випуску та упаковки

Ботокс® порошок для розчину для ін'єкцій від Алерган
100 од-аллерган, №1
Немає в наявності
Класифікація
Активна речовина
BOTULINUM TOXIN (ТОКСИН БОТУЛІНІЧНИЙ)
Лікарські засоби
M03A X01 Токсин ботулінічний
Форми випуску за NFC
FPB Флакони із сухим вмістом

діюча речовина: ботулінічний токсин типу А (від Clostridium botulinum);

1 флакон містить ботулінічного токсину типу А (від Clostridium botulinum) 100 або 200 одиниць-Аллерган;

допоміжні речовини: людський альбумін, натрію хлорид.

Порошок для розчину для ін’єкцій.

Основні фізико-хімічні властивості: порошок білого кольору, який має вигляд тонкого шару білого осаду на дні флакона, який важко побачити.

Міорелаксанти із периферичним механізмом дії. Ботулінічний токсин.

Код ATX М03А Х01.

Фармакодинаміка.

Механізм дії

Ботулінічний токсин типу А блокує периферичне виділення ацетилхоліну у пресинаптичних холінергічних нервових закінченнях шляхом розщеплення SNAP-25, невід’ємної частини зв’язування та виділення ацетилхоліну везикулами, розташованими у нервових закінченнях.

Фармакодинамічний ефект

Після ін’єкції відбувається первинне швидке зв’язування токсину поверхневими рецепторами певних клітин. Після цього відбувається передача токсину через мембрану плазми за допомогою опосередкованого рецепторами ендоцитозу. Потім токсин виділяється у цитозоль. Останній процес супроводжується поступовим уповільненням виділення ацетилхоліну, клінічні ознаки проявляються упродовж 2–3 днів, максимальний ефект можна побачити через 5–6 тижнів після ін’єкцій. Клінічні дані доводять, що препарат БОТОКС® зменшує біль та нейрогенне запалення, а також підвищує поріг больової чутливості шкіри до тепла в дослідженні потрійної сенсибілізації, викликаної капсайцином.

Відновлення після внутрішньом’язової ін’єкції відбувається упродовж 12 тижнів, оскільки нервові закінчення відростають і відновлюють зв’язок із кінцевою пластинкою. Після підшкірної ін’єкції, коли метою є пахвові потові залози, у пацієнтів, яким ввели 50 одиниць-Аллерган у кожну пахву, ефект після першої ін’єкції триває в середньому 7,5 місяця. Однак у 27,5% пацієнтів ефект спостерігався протягом 1 року та більше.

Відновлення симпатичних нервових закінчень, що іннервують потові залози, після підшкірної ін’єкції препарату не вивчалося.

Після інтрадетрузорної ін’єкції препарат БОТОКС® діє на еферентні шляхи діяльності детрузора шляхом стримування вивільнення ацетилхоліну. Також препарат БОТОКС® може стримувати аферентні нейротрансмітери і сенсорні шляхи.

Клінічна ефективність та безпека

НЕВРОЛОГІЧНІ ЗАХВОРЮВАННЯ

Фокальна спастичність верхніх кінцівок у дітей

Ефективність та безпеку застосування лікарського засобу БОТОКС® для лікування спастичності верхніх кінцівок у дітей віком від 2 років оцінювали у рандомізованому багатоцентровому подвійно сліпому плацебо-контрольованому дослідженні. У дослідженні взяли участь 234 пацієнти дитячого віку (77 пацієнтів у групі застосування лікарського засобу БОТОКС® по 6 одиниць-Аллерган/кг, 78 пацієнтів у групі застосування лікарського засобу БОТОКС® по 3 одиниці-Аллерган/кг та 79 пацієнтів у групі застосування плацебо) зі спастичністю верхніх кінцівок внаслідок дитячого церебрального паралічу (87%) або після інсульту (13%) та базовим показником за шкалою MASa не менше 2 балів згідно з оцінкою спастичності м’язів ліктя або зап’ястя. Загальну дозу 3 одиниці-Аллерган/кг (не більше 100 одиниць-Аллерган) або 6 одиниць-Аллерган/кг (не більше 200 одиниць-Аллерган), або плацебо вводили внутрішньом’язово та розподіляли між м’язами ліктя або зап’ястя та пальців. Усі пацієнти отримували стандартизовану фізіотерапію. Застосування електроміографічного направлення голки, стимуляції нервів або ультразвукових методів лікування було необхідним для сприяння правильній локалізації м’язів для ін’єкцій. Первинною контрольною точкою була середня зміна від базових показників оцінки за шкалою MAS основної групи м’язів (м’язи ліктя або зап’ястя) на 4 та 6 тижнях, а ключовою вторинною контрольною точкою була оцінка за шкалою CGIб на 4 та 6 тижнях. Згідно з оцінкою лікаря показники за шкалою GASв щодо активних та пасивних цілей оцінювалися як вторинна контрольна точка на 8 та 12 тижнях. Біль оцінювали за шкалою оцінки болю в ділянці обличчя FPS (Faces Pain Scale) у підгрупі пацієнтів: в день 1 для пацієнтів віком від 4 років зафіксували оцінювання болю за шкалою FPS. Пацієнти, які повідомили про відсутність болю (оцінка болю = 0) під час візиту в день 1, не повинні були відповідати на це запитання під час наступних візитів. Загалом 40 пацієнтів повідомили про бал > 0 за шкалою FPS на початковому рівні: 11 учасників у групі, що отримували БОТОКС® 6 одиниць-Аллерган /кг, 11 пацієнтів у групі, що отримували БОТОКС® 3 одиниць-Аллерган/кг і 18 пацієнтів у групі плацебо). Спостереження за пацієнтами здійснювалося протягом 12 тижнів.

Пацієнти, які відповідали вимогам, могли пройти відкрите розширене дослідження, в якому вони отримували до п’яти процедур із дозами до 10 одиниць-Аллерган/кг (не більше 340 одиниць-Аллерган) з одночасним введенням препарату в нижню та верхню кінцівки.

Статистично достовірне покращення порівняно з плацебо було зареєстровано у пацієнтів, які отримували БОТОКС® по 3 та 6 одиниць-Аллерган/кг для первинної контрольної точки та у всіх контрольних точках протягом 12 тижнів. Покращення показників за шкалою MAS було подібним у обох досліджуваних групах застосування лікарського засобу БОТОКС®. Однак жодного разу різниця між досліджуваними групами та плацебо не становила > 1 бала за шкалою MAS (див. таблицю 1). Ефект лікування згідно з аналізом респондентів коливався приблизно в межах 10–20%.

Таблиця 1

Результати ефективності у первинних та вторинних контрольних точках

Середня зміна від базових показників в групі основних м’язів (м’язи ліктя або зап’ястя) за шкалою MASa

БОТОКС®

3 одиниці-Аллерган/кг

(N = 78)

БОТОКС®

6 одиниць-Аллерган/кг

(N = 77)

Плацебо

(N = 79)

Середній бал на 4 та 6 тижнях-1,92*-1,87*-1,21
Середня зміна від базових показників у м’язі–згиначі пальців за шкалою MASa   
Середній бал на 4 та 6 тижнях-1.46-1.41-1.02
Середній бал за шкалою CGIб   
Середній бал на 4 та 6 тижнях1,881,871,66
Середній бал за шкалою GASв   
Пасивні цілі на 8 тижні0,230,300,06
Пасивні цілі на 12 тижні0,310,71*0,11
Активні цілі на 8 тижні0,120,110,21
Активні цілі на 12 тижні0,260,490,52
Середня зміна від базових показників за шкалою FPSгN = 11N = 11N = 18
4 тиждень-4,91-3,17-3,55
6 тиждень-3,12-2,53-3,27

* Статистично достовірно відрізняється від плацебо (р < 0,05).

a MAS (модифікована шкала Ешворта) — 6-бальна шкала (0 [відсутність підвищення м’язового тонусу], 1, 1+, 2, 3 та 4 [кінцівка погано згинається або розгинається]), згідно з якою вимірюється сила, необхідна для руху кінцівки навколо суглоба, зі зменшенням балів, що означає покращення спастичності.

б CGI (шкала загального клінічного враження лікаря від загальної зміни) — оцінка реакції на лікування з точки зору того, як пацієнт почуває себе в повсякденному житті, за 9-бальною шкалою (від -4 — дуже помітне погіршення до +4 — дуже помітне покращення).

в GAS (шкала досягнення цілей) — 6-бальна шкала (-3 [гірше ніж на початку], -2 [дорівнює стану на початку], -1 [менше очікуваного], 0 [очікувана ціль], +1 [дещо краще, ніж очікувалося], +2 [набагато краще, ніж очікувалося]).

г Біль оцінювався в учасників віком більше 4 років за шкалою оцінки болю > 0 на початку дослідження з використанням шкали оцінки болю в ділянці обличчя (FPS: від 0 — відсутність болю до 10 — дуже сильний біль).

Фокальна спастичність нижніх кінцівок у дітей

Ефективність та безпека застосування лікарського засобу БОТОКС® для лікування спастичності нижніх кінцівок у дітей віком від 2 років оцінювалися у рандомізованому багатоцентровому подвійно сліпому плацебо-контрольованому дослідженні. У дослідженні взяли участь 384 пацієнти дитячого віку (128 пацієнтів у групі застосування лікарського засобу БОТОКС® по 8 одиниць-Аллерган/кг, 126 пацієнтів у групі застосування лікарського засобу БОТОКС® по 4 одиниці-Аллерган/кг і 128 пацієнтів у групі застосування плацебо) зі спастичністю нижніх кінцівок внаслідок дитячого церебрального паралічу та спастичністю м’язів щиколотки, що становила не менше 2 балів. Загальну дозу 4 одиниці-Аллерган/кг (не більше 150 одиниць-Аллерган) або 8 одиниць-Аллерган/кг (не більше 300 одиниць-Аллерган), або плацебо вводили внутрішньом’язово та розподіляли між м’язами gastrocnemius, soleus та tibialis posterior. Усі пацієнти отримували стандартизовану фізіотерапію. Застосування електроміографічного направлення голки, стимуляції нервів або ультразвукових методів лікування було необхідним для сприяння правильній локалізації м’язів для ін’єкцій. Первинною контрольною точкою була середня зміна від базових показників оцінки м’язів щиколотки на 4 та 6 тижнях, а ключовою вторинною контрольною точка була оцінка за шкалою CGIб на 4 та 6 тижнях. Згідно з оцінкою лікаря показники за шкалою GASв щодо активних та пасивних функціональних цілей оцінювалися як вторинна контрольна точка на 8 та 12 тижнях. Ходу оцінювали за шкалою EVGг на 8 та 12 тижнях у підгрупах (всього 65 пацієнтів, з яких 26 пацієнтам застосували лікарський засіб БОТОКС® по 8 одиниць-Аллерган/кг, 21 пацієнту — по 4 одиниці-Аллерган/кг і 18 пацієнтам — плацебо) пацієнтів. Спостереження за пацієнтами здійснювалося протягом 12 тижнів.

Пацієнти, які відповідали вимогам, могли пройти відкрите розширене дослідження, в якому вони отримували до п’яти процедур із дозами до 10 одиниць-Аллерган/кг (не більше 340 одиниць-Аллерган), якщо препарат вводився більше ніж в одну кінцівку.

Статистично достовірне покращення порівняно з плацебо було зареєстровано у пацієнтів, які отримували БОТОКС® по 4 та 8 одиниць-Аллерган/кг для первинної контрольної точки та у всіх контрольних точках протягом 12 тижнів. Покращення показників за шкалою MASа було подібним у обох досліджуваних групах застосування лікарського засобу БОТОКС®. Однак жодного разу різниця між досліджуваними групами та плацебо не становила > 1 бала за шкалою MAS (див. таблицю 2). Ефект лікування згідно з аналізом респондентів становив менше 15% у всіх контрольних точках.

Таблиця 2

Результати ефективності у первинних та вторинних контрольних точках

Показник

БОТОКС®

4 одиниці-Аллерган/кг

(N = 125)

БОТОКС®

8 одиниць-Аллерган/кг

(N = 127)

Плацебо

(N = 129)

Середня зміна від базових показників в групі м’язів plantar flexors за шкалою MASa
Середній бал на 4 та 6 тижнях-1,01*-1,06*-0,80
Середній бал за шкалою CGIб
Середній бал на 4 та 6 тижнях1,491,65*1,36
Середній бал за шкалою GAS в
Пасивні цілі на 8 тижні0,18*0,19*-0,26
Пасивні цілі на 12 тижні0,270,40*0,00
Активні цілі на 8 тижні-0,03*0,10*-0,31
Активні цілі на 12 тижні0,090,37*-0,12
Середня зміна від базових показників за шкалою EVGг
8 тиждень-2,11-3,12*-0,86
12 тиждень-2,07-2,57-1,68

* Статистично достовірно відрізняється від плацебо (р < 0,05).

a MAS — 6-бальна шкала (0 [відсутність підвищення м’язового тонусу], 1, 1+, 2, 3 та 4 [кінцівка погано згинається або розгинається]), згідно з якою вимірюється сила, необхідна для руху кінцівки навколо суглоба, зі зменшенням балів, що означає покращення спастичності.

б CGI — оцінка реакції на лікування з точки зору того, як пацієнт почуває себе в повсякденному житті, за 9-бальною шкалою (від -4 — дуже помітне погіршення до + 4 — дуже помітне покращення).

в GAS — 6-бальна шкала (-3 [гірше ніж на початку], -2 [дорівнює стану на початку], -1 [менше очікуваного], 0 [очікувана ціль], +1 [дещо краще, ніж очікувалося], +2 [набагато краще, ніж очікувалося]).

г EVG — Единбурзька шкала візуальної оцінки ходи.

У пацієнтів дитячого віку зі спастичністю нижніх кінцівок, згідно з проаналізованими зразками з одного дослідження 3-ї фази та відкритого розширеного дослідження, нейтралізуючі антитіла утворилися у 2 з 264 пацієнтів (0,8%), які отримували БОТОКС® протягом 5 циклів лікування. У обох пацієнтів продовжувала спостерігатися клінічна користь після подальшого застосування лікарського засобу БОТОКС®.

Фокальна спастичність верхніх кінцівок, пов’язана з перенесеним інсультом, у дорослих пацієнтів

При проведенні контрольованих та відкритих неконтрольованих досліджень доза становила 200–240 одиниць-Аллерган, яку розділяли для введення у визначені м’язи зап’ястя та м’язи-згиначі, на курс лікування. При проведенні контрольованих досліджень покращення м’язового тонусу з’явилося упродовж двох тижнів, а максимальний ефект, як правило, спостерігався упродовж 4–6 тижнів. При проведенні відкритого неконтрольованого подовженого дослідження більшість пацієнтів отримали повторні введення після інтервалу 12–16 тижнів, коли вплив на тонус м’яза зменшувався. Ці пацієнти отримували до 4 введень з максимальною сумарною дозою 960 одиниць-Аллерган впродовж 54 тижнів.

Фокальна спастичність нижніх кінцівок після перенесеного інсульту у дорослих пацієнтів

Ефективність та безпека препарату БОТОКС® оцінювались у рандомізованому мультицентровому подвійно сліпому плацебо-контрольованому дослідженні, в якому взяли участь 468 пацієнтів після інсульту (233 пацієнти в групі БОТОКС® та 235 пацієнтів в групі плацебо) зі спастичністю щиколотки (оцінка м’язів щиколотки за Модифікованою шкалою Ешворта (MAS) не нижче 3 балів), які перенесли інсульт не менше ніж за 3 місяці до проведення дослідження. Препарат БОТОКС® 300–400 одиниць-Аллерган або плацебо вводились внутрішньом’язово у передбачені дослідженням місця, а саме м’язи gastrocnemius, soleus та tibialis posterior, та у вибіркові м’язи, що включали flexor hallucis longus, flexor digitorum longus, flexor digitorum brevis, extensor hallucis та rectus femoris.

Первинною контрольною точкою була середня зміна за шкалою оцінки м’язів щиколотки MAS відносно базового рівня на 4 та 6 тижнях, а ключовою вторинною контрольною точкою була середня зміна за шкалою CGI (Загальна оцінка лікарем реакції) на 4 та 6 тижнях. Статистично і клінічно достовірна різниця була зареєстрована між препаратом БОТОКС® та плацебо відносно зазначених у таблиці 3 показників.

У пацієнтів віком ≥ 65 років покращення відносно базового рівня не спостерігалось у групі препарату БОТОКС® порівняно з групою плацебо у первинній контрольній точці, якою була середня зміна за шкалою оцінки м’язів щиколотки MAS на 4 та 6 тижнях.

Таблиця 3

Показники

БОТОКС®

300–400 одиниць-Аллерган (к-ть пацієнтів 233)

Плацебо (к-ть пацієнтів 235)
Середня зміна відносно базового рівня за шкалою оцінки м’язів щиколотки MAS у м’язі-згиначі стопи  
Середній показник на 4 та 6 тижнях-0,8*-0,6
Шкала середнього загального клінічного враження за оцінкою дослідників  
Середній показник на 4 та 6 тижнях0,9*0,7
Середня зміна відносно базового рівня за шкалою оцінки м’язів щиколотки MAS у м’язі-згиначі великого пальця ноги  
Середній показник на 4 та 6 тижнях для м’яза flexor hallucis longus-1,02*-0,6
Середній показник на 4 та 6 тижнях для м’яза flexor digitorum longus-0,88-0,77
Середня зміна відносно базового рівня за шкалою оцінки м’язів щиколотки MAS у м’язі-згиначі стопи у пацієнтів віком ≥ 65 роківN = 60N = 64
Середній показник на 4 та 6 тижнях-0,7-0,7

* Значно відрізняється від плацебо (p < 0,05)

Інше 3-фазове подвійно сліпе плацебо-контрольоване рандомізоване мультицентрове клінічне дослідження було проведено за участю дорослих пацієнтів після перенесеного інсульту (в середньому 6,5 року) зі спастичністю нижніх кінцівок, що вразила щиколотку. Загалом були вибірково відібрані 120 пацієнтів для введення препарату БОТОКС® (58 осіб) (загальна доза — 300 одиниць-Аллерган) або плацебо (62 особи). У дослідженні брали участь виключно представники японської національності з показником ≥ 3 за модифікованою шкалою Ешворта (MAS), у яких був інсульт за 6,5 року до проведення дослідження.

Значне покращення стану м’язів щиколотки за шкалою MAS при застосуванні препарату БОТОКС® в порівнянні з плацебо спостерігалося в первинній кінцевій точці відносно базового рівня, що розраховувалось за площею під кривою (AUC), а також під час індивідуальних відвідувань після ін’єкції через 4, 6 і 8 тижнів. Частка респондентів (пацієнти з покращенням щонайменше на 1 пункт) також була значно більшою, ніж у групі плацебо.

Препарат БОТОКС® був також пов’язаний зі значним підвищенням функціональної дієздатності (вторинна кінцева точка, без регулювання кратності) за шкалою загального клінічного враження (CGI) порівняно з плацебо. Клінічно достовірне покращення за функціями та швидкістю ходи не було встановлено за шкалою оцінки лікаря (PRS).

Результати 3-фазового дослідження зазначено нижче.

Таблиця 4

Первинні та вторинні кінцеві точки дослідження ефективності

Показники

БОТОКС®

(58 осіб)

Плацебо

(62 особи)

p-значення

Середні показники AUC за шкалою MAS

AUC (від 0 дня до 12 тижня)

-8,5

-5,1

0,006

Середня зміна від базового

рівня за шкалою MAS

Базовий рівень

3,28

3,24

 

1 тиждень

-0,61

-0,52

0,222

4 тиждень

-0,88

-0,43

< 0,001

6 тиждень

-0,91

-0,47

< 0,001

8 тиждень

-0,82

-0,43

< 0,001

12 тиждень

-0,56

-0,40

0,240

Частка респондентів*

1 тиждень

52,6%

38,7%

0,128

4 тиждень

67,9%

30,6%

< 0,001

6 тиждень

68,4%

36,1%

< 0,001

8 тиждень

66,7%

32,8%

< 0,001

12 тиждень

44,4%

34,4%

0,272

* Пацієнти з покращенням щонайменше на 1 пункт від базового рівня за шкалою MAS.

Спостерігалась стійка реакція на повторне введення препарату.

Хронічна мігрень.

Препарат БОТОКС® блокує вивільнення нейротрансмітерів, пов’язаних із генезом болю. Механізм дії препарату БОТОКС® для послаблення симптомів хронічної мігрені до кінця не визначений. Доклінічні та клінічні фармакодинамічні дослідження припускають, що БОТОКС® пригнічує периферичну сенсибілізацію, таким чином, можливо, також уповільнює основну сенсибілізацію.

Основні результати об’єднаного аналізу ефективності після двох курсів лікування препаратом БОТОКС®, введеного з інтервалом 12 тижнів, виявлені у двох клінічних випробуваннях фази 3 у пацієнтів із хронічною мігренню, які впродовж початкового 28-денного періоду мали щонайменше 4 епізоди та ≥ 15 днів головного болю (щонайменше 4 години безперервного головного болю) та щонайменше 50% днів головного болю, що вважаються днями мігрені/ можливої мігрені), наведено в таблиці 5.

Таблиця 5

Середня зміна відносно початкового рівня на тиждень 24БОТОКС® (688 осіб)Плацебо (696 осіб)p-значення
Кількість днів головного болю-8,4-6,6р < 0,001
Кількість днів помірного/сильного головного болю-7,7-5,8p < 0,001
Кількість днів мігрені/ можливої мігрені-8,2-6,2p < 0,001
% пацієнтів зі зменшенням на 50% кількості днів головного болю47%35%p < 0,001
Загальна сукупна кількість годин головного болю у дні головного болю-120-80p < 0,001
Частота виникнення епізодів головного болю-5,2-4,9p = 0,009
Загальні показники тесту на вплив головного болю (HIT-6)-4,8-2,4p < 0,001

Хоча дослідження не були спрямовані на визначення різниці у підгрупах, можна прослідкувати, що ефект від лікування був меншим у підгрупі пацієнтів чоловічої статі (188 осіб) та не кавказького типу (137 осіб), ніж у загальній популяції дослідження.

ПОРУШЕННЯ ФУНКЦІЇ СЕЧОВОГО МІХУРА

Ідіопатична гіперактивність сечового міхура.

Було проведено два рандомізованих подвійно сліпих плацебо-контрольованих з паралельними групами мультицентрових дослідження фази 3 за участю пацієнтів із гіперактивним сечовим міхуром із симптомами нетримання сечі, ургентного та прискореного сечовипускання; тривалість дослідження — 24 тижні. Було залучено 1105 пацієнтів, що не мали достатнього адекватного ефекту від застосування хоча б одного антихолінергічного засобу (недостатня реакція на лікування або неприйнятні побічні ефекти). Ці пацієнти були рандомізовані у групи для отримання препарату БОТОКС®, 100 одиниць-Аллерган (557 осіб) або плацебо (548 осіб).

В обох дослідженнях значні покращення у порівнянні з плацебо в основній змінній ефективності відносно початкового рівня, що визначався частотою епізодів нетримання сечі протягом тижня, спостерігались на користь препарату БОТОКС®, 100 одиниць-Аллерган, в основний проміжок ефективності на 12 тижні (5,49 у групі БОТОКС® та 5,39 у групі плацебо), враховуючи відсоток «сухих» пацієнтів. За допомогою шкали переваг лікування було визначено, що в двох дослідженнях кількість пацієнтів, які мали позитивну реакцію на лікування (їхній стан був визначений як «набагато покращився» або «покращився»), була значно більшою у групі, що отримувала БОТОКС®, у порівнянні із групою плацебо. Також у порівнянні із групою плацебо спостерігалося значне покращення таких симптомів, як частота сечовипускання, ургентність позовів до сечовипускання та ноктурія. Об’єм сечовипускання за один акт був також значно більшим. Загалом з 2-го тижня спостерігалося значне покращення у пацієнтів із симптомами гіперактивного сечового міхура.

Лікування препаратом БОТОКС® пов’язане зі значним покращенням у порівнянні з групою плацебо за показниками якості життя, обумовленими станом здоров’я, що були виміряні за результатами анкети якості життя у пацієнтів із нетриманням сечі (I-QOL), включаючи поведінку ухилення, психологічний вплив і соціальне збентеження, та за результатами анкети Кінга (KHQ-King’s Health Questionnaire), а також включаючи вплив нестримання, обмеження ролі, обмеження соціальної активності, фізичні обмеження, особистих взаємовідносин, емоцій, сну/енергії, вимірювання важкості психологічної адаптації.

Не було виявлено суттєвої різниці в ефективності після лікування препаратом БОТОКС® між пацієнтами ≥ 65 років та пацієнтами ≤ 65 років.

Результати об’єднаних базових досліджень зазначено в таблиці 6.

Таблиця 6

Первинні та вторинні кінцеві точки на початку дослідження і відхилення від вихідного рівня в об’єднаних базових дослідженнях

ПоказникиБОТОКС® 100 одиниць-Аллерган (557 осіб)

Плацебо (548 осіб)

p-значення

Частота епізодів нетримання сечі на день*

Середній базовий рівень

Середня зміна на 2-му тижні

Середня зміна на 6-му тижні

Середня зміна на 12-му тижні

5,49

-2,85

-3,11

-2,80

5,39

-1,21

-1,22

-0,95

< 0,001

< 0,001

< 0,001

Відсоток позитивної відповіді на лікування із застосуванням шкали переваг лікування (%)

Тиждень 2

Тиждень 6

Тиждень 12а

64,4

68,1

61,8

34,7

32,8

28,0

< 0,001

< 0,001

< 0,001

Частота епізодів сечовипускання на день

Кількість

Середній базовий рівень

Середня зміна на 2-му тижні

Середня зміна на 6-му тижні

Середня зміна на 12-муb тижні

11,99

-1,53

-2,18

-2,35

11,48

-0,78

-0,97

-0,87

< 0,001

< 0,001

< 0,001

Частота невідкладних позивів до сечовипускання на день

Кількість

Середній базовий рівень

Середня зміна на 2-му тижні

Середня зміна на 6-му тижні

Середня зміна на 12-муb тижні

8,82

-2,89

-3,56

-3,30

8,31

-1,35

-1,40

-1,23

< 0,001

< 0,001

< 0,001

Показник якості життя за результатами анкети якості життя у пацієнтів із нетриманням сечі (I-QOL)

Середній базовий рівень

Середня зміна на 12-муbc тижні

34,1

+22,5

34,7

+6,6

< 0,001

Показник якості життя за результатами анкети Кінга (KHQ — King’s Health Questionnaire):

Обмеження ролі

Середній базовий рівень

Середня зміна на 12-муbc тижні

65,4

-25,4

61,2

-3,7

< 0,001

Показник якості життя за результатами анкети Кінга (KHQ):

Обмеження соціальної активності

Середній базовий рівень

Середня зміна на 12-муbc тижні

44,8

-16,8

42,2

-2,5

< 0,001

* Відсоток «сухих» пацієнтів (без нетримання) на тижні 12 становив 27,1% у групі препарату БОТОКС® та 8,4% у групі плацебо. Зменшення випадків нетримання на 75% та 50% від базового рівня спостерігалося у 46,0% та 60,5% у групі препарату БОТОКС® у порівнянні з 17,7% та 31,0% у групі плацебо відповідно.

a Первинна кінцева точка.

b Вторинна кінцева точка.

c Попередньо встановлена мінімальна різниця для загального числа (I-QOL) становила +10 балів і -5 балів для KHQ.

Середня тривалість відповіді після лікування препаратом БОТОКС®, розрахована на основі вимоги пацієнтів на проведення повторного лікування, становила 166 днів (близько 24 тижнів).

Середня тривалість реакції на препарат, розрахована на основі вимоги пацієнтів на проведення повторного лікування, у пацієнтів, які продовжили брати участь у новому відкритому розширеному дослідженні та отримували тільки БОТОКС®, 100 одиниць-Аллерган (438 осіб), становила 212 днів (близько 30 тижнів).

Хоча досліджували лише обмежену кількість пацієнтів < 40 років (88, 8%), не кавказького типу (101 особа, 9,1%), чоловіків (135 осіб, 12,2%) у двох клінічних дослідженнях фази 3, дані цих підгруп були на користь позитивного ефекту від лікування. У чоловіків порівняно із жінками частіше спостерігалися такі побічні ефекти, як затримка сечі, неповне сечовипускання, полакіурія.

Таблиця 7

Результати щодо первинних кінцевих точок та зміни відносно базового рівня у чоловіків у дослідженнях (об’єднані базові дослідження)

Показники

БОТОКС® 100 одиниць-Аллерган (61 особа)

Плацебо (74 особи)

p-значення

Частота затримки сечовипускання на день

Кількість

Середній базовий рівень

Середня зміна на 12-му тижні

5,61

-1,86

4,33

-1,23

0,612

Відсоток (%) позитивної відповіді на лікування із застосуванням шкали переваг лікування (користі від лікарського засобу (ТВ)

Тиждень 12

40,7

25,4

0,060

Загалом 839 пацієнтів взяли участь у довготривалому розширеному відкритому дослідженні (738 жінок та 81 чоловік). За всіма кінцевими показниками ефективності у пацієнтів спостерігалося стале покращення під час повторного лікування. У підгрупі з 345 пацієнтів (316 жінок і 29 чоловіків), що дійшли до 12 тижня 3-го циклу лікування, середнє зниження частоти нетримання сечі на день становило -3,07, -3,49, -3,49 на тижні 12 після першого, другого та третього лікування препаратом БОТОКС®, 100 одиниць-Аллерган, відповідно. Відповідний відсоток пацієнтів із позитивною відповіддю на лікування за шкалою переваг лікування становив 63,6%, 76,9% та 77,3%. В основних клінічних дослідженнях у жодного із 615 пацієнтів не було виявлено нейтралізуючих антитіл. Під час базових досліджень фази 3 та відкритих розширених досліджень нейтралізуючі антитіла було виявлено у 0 з 954 пацієнтів (0,0%) при застосуванні препарату БОТОКС®, 100 одиниць-Аллерган, та у 3 з 260 пацієнтів (1,2%) після застосування послідовно щонайменше однієї дози 150 одиниць-Аллерган. У одного з цих трьох пацієнтів клінічна користь від застосування препарату спостерігалась і надалі. Порівняно із загальним числом пацієнтів, яким вводили препарат БОТОКС®, у пацієнтів із виявленими нейтралізуючими антитілами загалом спостерігалась менша тривалість реакції, тому препарат їм вводився частіше.

Нетримання сечі в результаті нейрогенної гіперактивності детрузора у дорослих пацієнтів

Базові клінічні дослідження фази 3

Було проведено два подвійно сліпих плацебо-контрольованих рандомізованих мультицентрових клінічних дослідження фази 3 за участю пацієнтів із нетриманням сечі внаслідок нейрогенної гіперактивності детрузора, у яких спостерігалось або мимовільне сечовипускання, або їм застосовували катетеризацію. Був залучений 691 пацієнт із пошкодженням спинного мозку або розсіяним склерозом; достатнього ефекту від застосування хоча б одного антихолінергічного засобу учасники дослідження не мали. Ці пацієнти були рандомізовані у групи для отримання 200 одиниць-Аллерган препарату БОТОКС® (227 осіб), 300 одиниць-Аллерган препарату БОТОКС® (223 особи) або плацебо (241 особа).

В обох дослідженнях фази 3 значні покращення у порівнянні з плацебо в первинному аналізі ефективності відносно початкового рівня, що визначався частотою епізодів нетримання сечі протягом тижня, спостерігались на користь препарату БОТОКС® (200 одиниць-Аллерган та 300 одиниць-Аллерган) у проміжному аналізі показників ефективності на 6-му тижні, враховуючи відсоток «сухих» пацієнтів. Спостерігались значні покращення уродинамічних параметрів, включаючи максимальне збільшення цистометричного об’єму і зменшення граничного тиску детрузора під час першого мимовільного скорочення. Також спостерігалось значне покращення порівняно з плацебо у пацієнтів із нетриманням сечі за специфічними показниками якості життя, обумовленими станом здоров’я, що були виміряні за результатами анкети якості життя у пацієнтів із нетриманням сечі (I-QOL), включаючи поведінку ухилення, психологічний вплив і соціальне збентеження. Не було продемонстровано додаткових переваг 300 одиниць-Аллерган у порівнянні з 200 одиницями-Аллерган препарату БОТОКС®, та більш сприятливий профіль безпеки був продемонстрований застосуванням 200 одиниць-Аллерган препарату БОТОКС®.

Результати об’єднаних базових досліджень зазначено в таблиці 8.

Таблиця 8

Первинні та вторинні кінцеві точки та зміни відносно базового рівня

Показники

БОТОКС®, 200 одиниць-Аллерган

(227 осіб)

Плацебо

(241 особа)

p-значення

Тижнева частота епізодів нетримання сечі *

Середній базовий рівень

Середня зміна на 2-му тижні

Середня зміна на 6-му тижніа

Середня зміна на 12-му тижні

32,4

-17,7

-21,3

-20,6

31,5

-9,0

-10,5

-9,9

p < 0,001

p < 0,001

p < 0,001

Максимальна цистометрична спроможність (мл)

Середній базовий рівень

Середня зміна на 6-му тижніb

250,2

+153,6

253,5

+11,9

p < 0,001

Максимальний тиск детрузора під час першого мимовільного стиснення детрузора (cmH20)

Середній базовий рівень

Середня зміна на 6-муb тижні

51,5

-32,4

47,3

+1,1

p < 0,001

Загальний показник якості c, d

Середній базовий рівень

Середня зміна на 6-муb тижні

Середня зміна на 12-му тижні

35,37

+25,89

+28,89

35,32

+11,15

+8,86

p < 0,001

p < 0,001

* Відсоток «сухих» пацієнтів (без нетримання) упродовж 6 тижня становив 37% у групі препарату БОТОКС®, 200 одиниць-Аллерган, та 9% у групі плацебо. Частка щонайменше 75% зменшення відносно базового рівня у випадках нетримання сечі становила 63% та 24% відповідно. Частка 50% зменшення відносно базового рівня становила 76% та 39% відповідно.

a Первинна кінцева точка.

b Вторинна кінцева точка.

c Показник якості життя за результатами анкети якості життя у пацієнтів із нетриманням сечі (I-QOL) становить від 0 балів (проблематично) до 100 балів (без проблем).

d Під час базового дослідження попередньо встановлена мінімальна важлива різниця (MID) відносно початкового рівня для загального показника I-QOL становила 8 балів на основі оцінки (MID) і приблизно становить від 4 до 11 балів для пацієнтів з нейрогенною гіперактивністю детрузора.

Середня тривалість реакції пацієнтів на препарат в обох базових дослідженнях, розрахована на основі вимоги пацієнтів на проведення повторного лікування, становила 256–295 днів (36–42 тижні) для групи препарату БОТОКС®, 200 одиниць-Аллерган, і 92 дні (13 тижнів) для групи плацебо. Середня тривалість реакції на препарат, розрахована на основі вимоги пацієнтів на проведення повторного лікування, у пацієнтів, які продовжили брати участь у новому відкритому розширеному дослідженні та отримували тільки БОТОКС®, 200 одиниць-Аллерган (174 осіб), становила 253 дні (~36 тижнів).

Для усіх кінцевих показників ефективності у пацієнтів спостерігалося стале покращення під час повторного лікування.

Під час базових досліджень у жодного із загальної кількості 475 пацієнтів із нейрогенною гіперактивністю детрузора не було виявлено нейтралізуючих антитіл. У ході розробки препарату (у тому числі відкритого розширеного дослідження) нейтралізуючі антитіла було виявлено у 3 з 300 пацієнтів (1,0%) після застосування тільки препарату БОТОКС®, 200 одиниць-Аллерган, та у 5 з 258 пацієнтів (1,9%) після застосування щонайменше однієї дози 300 одиниць-Аллерган цього препарату. У чотирьох з цих восьми пацієнтів клінічна користь від застосування препарату спостерігалась і надалі. Порівняно із загальним числом пацієнтів, яким вводили препарат БОТОКС®, у пацієнтів із виявленими нейтралізуючими антитілами спостерігалась менша тривалість реакції, тому препарат їм вводили частіше.

Постреєстраційне дослідження

Постреєстраційне плацебо-контрольоване подвійно сліпе дослідження було проведено за участю пацієнтів з розсіяним склерозом (РС) та нетриманням сечі внаслідок нейрогенної гіперактивності детрузора, які не могли належним чином контролювати ці захворювання за допомогою лише одного антихолінергічного засобу і яким не здійснювалась катетеризація на базовому рівні. Ці пацієнти були рандомізовані в групу БОТОКС®, 100 одиниць-Аллерган (66 осіб), та групу плацебо (78 осіб).

Значні покращення у порівнянні з плацебо в основній змінній ефективності відносно початкового рівня, що визначався частотою епізодів нетримання сечі протягом доби, спостерігались на користь препарату БОТОКС®, 100 одиниць-Аллерган, на 6 тижні, враховуючи відсоток «сухих» пацієнтів. Також спостерігались значні покращення уродинамічних показників і результатів анкети якості життя у пацієнтів із нетриманням сечі (I-QOL), включаючи поведінку ухилення, психологічний вплив і соціальне збентеження.

Результати постреєстраційного дослідження зазначено в таблиці 9.

Таблиця 9

Первинні та вторинні кінцеві точки та зміни відносно базового рівня в постреєстраційному дослідженні застосування препарату БОТОКС®, 100 одиниць-Аллерган, у пацієнтів з розсіяним склерозом, яким не здійснювалась катетеризація на базовому рівні

Показники

БОТОКС®

100 одиниць-Аллерган

(66 осіб)

Плацебо

(78 осіб)

p-значення

Добова частота епізодів нетримання сечі*

Середній базовий рівень

Середня зміна на 2-му тижні

Середня зміна на 6-му тижніa

Середня зміна на 12-му тижні

4,2

-2,9

-3,3

-2,8

4,3

-1,2

-1,1

-1,1

p < 0,001

p < 0,001

p < 0,001

Максимальна цистометрична спроможність (мл)

Середній базовий рівень

Середня зміна на 6-му тижніb

24,4

+127,2

245,7

-1,8

p < 0,001

Максимальний тиск детрузора під час першого мимовільного стиснення детрузора (cmH20)

Середній базовий рівень

Середня зміна на 6-му тижніb

35,9

-19,6

36,1

+3,7

p = 0,007

Загальний показник якості життя при нетриманні сечіc,d

Середній базовий рівень

Середня зміна на 6-му тижніb

Середня зміна на 12-му тижні

32,4

+40,4

+38,8

34,2

+9,9

+7,6

p < 0,001

p < 0,001

* Відсоток «сухих» пацієнтів (без нетримання) упродовж 6 тижня становив 53,0% у групі препарату БОТОКС®, 100 одиниць-Аллерган, та 10,3% у групі плацебо.

a Первинна кінцева точка.

b Вторинна кінцева точка.

c Показник якості життя за результатами анкети якості життя у пацієнтів із нетриманням сечі (I-QOL) становить від 0 балів (проблематично) до 100 балів (без проблем).

d Попередньо встановлена мінімальна важлива різниця (MID) для загального показника I-QOL становила 11 балів на основі оцінки (MID) і приблизно становить від 4 до 11 балів для пацієнтів з нейрогенною гіперактивністю детрузора.

Середня тривалість реакції на препарат в цьому дослідженні, розрахована на основі вимоги пацієнтів на проведення повторного лікування, становила 362 дні (~52 тижні) для групи препарату БОТОКС®, 100 одиниць-Аллерган, та 88 днів (~13 тижнів) для групи плацебо.

Нейрогенна гіперактивність детрузора у дітей

Одне подвійно сліпе, в паралельних групах, рандомізоване багатоцентрове клінічне дослідження (191622–120) було проведене за участю пацієнтів віком від 5 до 17 років із нетриманням сечі через гіперактивність детрузора, пов’язану з неврологічним захворюванням, та із виконанням чистої періодичної катетеризації. Загалом 113 пацієнтів (у тому числі 99 зі спінальним дисрафізмом, таким як spina bifida, 13 із пошкодженням спинного мозку та 1 з поперечним мієлітом), які демонстрували неналежну відповідь або непереносимість принаймні одного антихолінергічного препарату. Середній вік становив 11 років, 42,5% пацієнтів були жіночої статі. Ці пацієнти вибірково отримували 50 одиниць-Аллерган, 100 одиниць-Аллерган або 200 одиниць-Аллерган, не перевищуючи 6 одиниць-Аллерган/кг маси тіла. Пацієнти, які отримували менше рандомізованої дози через цей максимум, були віднесені до групи найбільш відповідної дози для аналізу: N = 38, 45 і 30 для 50 одиниць-Аллерган препарату БОТОКС®, 100 одиниць-Аллерган препарату БОТОКС® і одиниць-Аллерган препарату БОТОКС® 200 відповідно. Перед введенням лікарського засобу пацієнти отримували анестезію відповідно до їхнього віку та локалізації ін’єкції. Сто дев’ять пацієнтів (97,3%) отримали загальну анестезію або знеболення при збереженні свідомості, а 3 пацієнти (2,7%) отримали місцеву анестезію.

Результати дослідження продемонстрували покращення первинної змінної ефективності порівняно з базовим рівнем стосовно епізодів денного нетримання сечі (нормалізовано до 12 годин) у первинній точці оцінювання ефективності (6-й тиждень) у всіх 3 групах застосування препарату БОТОКС®. Додаткова користь була помічена після застосування препарату БОТОКС®, 200 одиниць-Аллерган, для заходів, пов’язаних зі зменшенням максимального тиску у сечовому міхурі, порівняно із застосуванням 50 одиниць-Аллерган. Зниження максимального тиску детрузора (MDP) під час фази наповнення сечового міхура, що визначається як найвище значення в каналі тиску детрузора Pdet під час фази наповнення [тобто найвищий показник з таких: максимальний Pdet під час найвищої амплітуди мимовільного скорочення детрузора (IDC), максимальний Pdet під час термінального скорочення детрузора, Pdet наприкінці наповнення або найвищий показник Pdet в будь-який інший час під час фази наповнення], після застосування препарату БОТОКС®, 200 одиниць-Аллерган, на 6-му тижні було більшим, ніж зниження максимального тиску, що спостерігалося після застосування 50 одиниць-Аллерган.

Таблиця 10

Підсумкові результати педіатричного дослідження

Показники

БОТОКС®

200 одиниць-Аллерган

(N = 30)

БОТОКС®

100 одиниць-Аллерган

(N = 45)

БОТОКС®

50 одиниць-Аллерган

(N = 38)

Добова частота епізодів денного нетримання сечіа

Середній базовий рівень (СВ)

3,7 (5,.1)

3,0 (1,1)

2,8 (1,0)

Середня зміна* на 2-му тижні (95 % ДІ)

-1,1 (-1,7, -0,6)

-1,0 (-1,4, -0,6)

-1,2 (-1,6, -0,7)

Середня зміна* на 6-му тижні** (95 % ДІ)

-1,3 (-1,8, -0,9)

-1,3 (-1,7, -0,9)

-1,3 (-1,7, -0,9)

Середня зміна* на 12-му тижні (95 % ДІ)

-0,9 (-1,5, -0,4)

-1,4 (-1,8, -1,0)

-1,2 (-1,6, -0,7)

Об’єм сечі під час першої ранкової катетеризації (мл)b

Середній базовий рівень (СВ)

187,7 (135,7)

164,2 (114,5)

203,5 (167,5)

Середня зміна* на 2-му тижні (95 % ДІ)

63,2 (27,9, 98,6)

29,4 (2,5, 56,3)

31,6 (3,3, 60,0)

Середня зміна* на 6-му тижні** (95 % ДІ)

87,5 (52,1, 122,8)

34,9 (7,9, 61,9)

21,9 (-7,2, 51,1)

Середня зміна* на 12-му тижні (95 % ДІ)

45,2 (10,0, 80,5)

55,8 (28,5, 83,0)

12,9 (-17,1, 42,9)

Максимальний тиск детрузора під час фази наповнення (cmH20)b

Середній базовий рівень (СВ)

56,7 (33,9)

56,5 (26,9)

58,2 (29,5)

Середня зміна* на 6-му тижні** (95 % ДІ)

-27,3 (-36,4, -18,2)

-20,1 (-27,3, -12,9)

-12,9 (-20,4, -5,3)

СВ — стандартне відхилення.

ДІ — довірчий інтервал.

* Середні зміни за методом найменших квадратів (LS) і 95% ДІ базуються на моделі ANCOVA з базовим значенням як коваріатом, а чинниками є група застосування препарату, вік (< 12 років або ≥ 12 років), епізоди денного нетримання сечі (≤ 6 або > 6) на базовому рівні і антихолінергічна терапія (так/ні) на базовому рівні.

** Первинна точка оцінювання.

а Первинна контрольна точка.

b Вторинна контрольна точка.

Середня тривалість відповіді в цьому дослідженні, розрахована на основі вимоги пацієнта на проведення повторного лікування, становила 214 днів (31 тиждень), 169 днів (24 тижні) і 207 днів (30 тижнів) для груп препарату БОТОКС®, 50 одиниць-Аллерган, БОТОКС®, 100 одиниць-Аллерган, і БОТОКС®, 200 одиниць-Аллерган, відповідно.

У жодного з 99 пацієнтів дитячого віку, які мали негативний результат на базовому рівні щодо антитіл і мали принаймні одне оцінюване значення після базового оцінювання, не з’явилися нейтралізуючі антитіла після отримання до 4 ін’єкцій препарату БОТОКС® по 50–200 одиниць-Аллерган.

РОЗЛАДИ ШКІРИ ТА ПІДШКІРНОЇ КЛІТКОВИНИ

Первинний гіпергідроз пахвових западин

Подвійно сліпе клінічне мультицентрове дослідження проводилося за участю пацієнтів зі стійким двобічним первинним пахвовим гіпергідрозом, у яких, за даними гравіметричних вимірювань, у кожній пахві у спокійному стані мимоволі виділялося не менше 50 мг поту за 5 хв при кімнатній температурі. 320 пацієнтів були рандомізовані у дві групи, одна з яких отримувала 50 одиниць-Аллерган препарату (242 особи), а друга (78 осіб) — плацебо. Пацієнти продемонстрували зменшення пахвового потіння порівняно з початковими даними на 50%. За 4 тижні після ін’єкції цей відсоток становив у групі (первинна кінцева точка), яка отримувала препарат, 93,8% порівняно з групою плацебо, де цей відсоток становив 35,9% (р < 0,001). Відсоток респондентів у групі пацієнтів, яким вводили БОТОКС®, продовжував бути значно вищим (р < 0,001), ніж у групі плацебо, протягом усього періоду після лікування до 16 тижнів.

Подальше відкрите дослідження зареєструвало 207 пацієнтів, які пройшли до 3 курсів лікування препаратом. Частка клінічної реакції на 16-му тижні після першої (287 осіб), другої (123 особи) і третьої (30 осіб) ін’єкції становила 85,0%, 86,2% і 80% відповідно.

Середня тривалість ефекту, визначена на підставі комбінованого однодозового та відкритого тривалого випробування, становила 7,5 місяця після першого курсу, однак для 27,5% пацієнтів тривалість ефекту становила 1 рік і більше.

Наявний невеликий досвід клінічних досліджень застосування препарату БОТОКС® дітям віком від 12 до 18 років з первинним гіпергідрозом пахвових западин. У США проведено одноразове однорічне неконтрольоване з повторюваною дозою дослідження з безпеки за участю педіатричних пацієнтів віком від 12 до 17 років (144 особи) із сильним первинним гіпергідрозом пахвових западин. Учасниками були переважно жінки (86,1%) та пацієнти кавказького типу (82,6%). Учасниці отримали лікування у дозі 50 одиниць-Аллерган у кожну пахвову западину з загальною дозою 100 одиниць-Аллерган за весь період лікування. Однак ніяких досліджень щодо визначення дози для підлітків не було проведено, таким чином, ніяких рекомендацій щодо дозування не може бути надано. Ефективність та безпека застосування препарату БОТОКС® для даної групи не були остаточно встановлені.

Вертикальні зморшки між бровами (глабелярні зморшки)

У клінічному досліджені пацієнтам (537 осіб) з вертикальними зморшками між бровами (глабелярними зморшками) (від помірно до значно виражених) при максимальному насупленні ін’єкції препарату значно зменшили вираженість таких зморшок на термін до 4 місяців, що було визначено спеціальною оцінкою вираженості глабелярних зморшок при максимальному насупленні та загальною самооцінкою змін свого зовнішнього вигляду. Жодні клінічні показники не включали об’єктивної оцінки психологічного впливу. Через 30 днів після ін’єкції препарату 80% пацієнтів (325 із 405 осіб) відповіли на терапію (повна відсутність або незначна вираженість при максимальному насупленні) порівняно з 3% пацієнтів (4 зі 132 осіб), які отримали плацебо. Водночас 89% пацієнтів (362 із 405 осіб), які пройшли терапію препаратом, відчули помірне або значне покращення порівняно з 7% пацієнтів (9 зі 132), які отримали плацебо.

Ін’єкції препарату БОТОКС® також значно зменшили вираженість глабелярних зморшок у стані спокою. 39% пацієнтів (210 із 537 осіб) мали глабелярні зморшки від помірних до значних у стані спокою (15% не мали зморшок у стані спокою). З них 74% пацієнтів (119 зі 161 особи), які пройшли терапію препаратом БОТОКС®, відповіли на терапію (повна відсутність або незначна вираженість) через 30 днів після ін’єкції порівняно з 20% пацієнтів (10 із 49 осіб) групи плацебо.

Наявні обмежені клінічні дані фази 3 щодо застосування препарату БОТОКС® пацієнтам, віком понад 65 років (6% суб’єктів (32 із 537)). Ефективність препарату була меншою для цієї вікової групи.

Зморшки у формі «гусячих лапок»

У дослідженні взяли участь 1362 пацієнти з помірною та тяжкою формою зморшок у формі «гусячих лапок» при широкій посмішці (445 осіб, дослідження № 191622–098) або також з помірною та тяжкою формою глабелярних зморшок при максимальному насупленні (917 осіб, дослідження № 191622–099).

Ін’єкції препарату БОТОКС® значно зменшили тяжкість зморшок у формі «гусячих лапок» при широкій посмішці в порівнянні з плацебо у всіх контрольних точках (р < 0,001) на термін до 5 місяців. Це було визначено за часткою пацієнтів, у яких зморшки були відсутні або були помірної тяжкості за шкалою оцінки вираженості зморшок у формі «гусячих лапок» при широкій посмішці, при проведенні 2 базових досліджень: до 150 дня (завершення дослідження) у дослідженні № 191622–098 та на 120 день (завершення першого циклу терапії в дослідженні № 191622–099). При оцінці як дослідником, так і пацієнтом на базовому рівні співвідношення пацієнтів без зморшок або зморшок помірної тяжкості за шкалою оцінки вираженості зморшок у формі «гусячих лапок» при широкій посмішці було на користь пацієнтів з помірною тяжкістю таких зморшок у порівнянні з пацієнтами з тяжкою формою таких зморшок. У таблиці 11 наведено результати на 30 день, первинна контрольна точка оцінки ефективності.

У дослідженні № 191622–104 (доповнення до дослідження №191622–099) 101 пацієнт, попередньо відібраний в групу плацебо, був відібраний для першої ін’єкції 44 одиниць-Аллерган. Пацієнти групи введення препарату БОТОКС® мали статистично значну перевагу в первинній контрольній точці оцінки ефективності в порівнянні з пацієнтами групи плацебо на 30 день після ін’єкції. Швидкість реакції була схожою з такою у групі введення 44 одиниць-Аллерган на 30 день після першої ін’єкції в дослідженні №191622–099. Всього 123 пацієнти пройшли 4 курси введення 44 одиниць-Аллерган препарату БОТОКС® у комбінованій терапії зморшок у формі «гусячих лапок» та глабелярних зморшок.

Таблиця 11

30-й день: Оцінка дослідником і пацієнтом зморшок у формі «гусячих лапок» при широкій посмішці — співвідношення респондентів (% пацієнтів без зморшок або зі зморшками помірної тяжкості у формі «гусячих лапок»)

Клінічне дослідження

Доза

БОТОКС®

Плацебо

БОТОКС®

Плацебо

Оцінка дослідником

Оцінка пацієнтом

191622–098

24 одиниці-Аллерган
(зморшки у формі «гусячих лапок»)

66,7%*

(148/222)

6,7%

(15/223)

58,1%*

(129/222)

5,4%

(12/223)

191622–099

24 одиниці-Аллерган
(зморшки у формі «гусячих лапок»)

54,9%*

(168/306)

3,3%

(10/306)

45,8%*

(140/306)

3,3%

(10/306)

 

44 одиниці-Аллерган
(24 одиниці, зморшки у формі «гусячих лапок»;
20 одиниць-Аллерган, глабелярні зморшки)

59,0%*

(180/305)

3,3%

(10/306)

48,5%*

(148/305)

3,3%

(10/306)

* p < 0,001 (БОТОКС® порівняно з плацебо).

За оцінкою пацієнтів покращення відносно базового рівня вигляду зморшок у формі «гусячих лапок» при широкій посмішці в групі БОТОКС® (24 одиниці-Аллерган і 44 одиниці-Аллерган) у порівнянні з плацебо спостерігалось на 30 день, а також у всіх контрольних точках після кожного курсу терапії в обох базових дослідженнях (р < 0,001).

Терапія препаратом БОТОКС® (24 одиниці-Аллерган) також значно послабила ступінь тяжкості зморшок у формі «гусячих лапок» в стані спокою. 63% пацієнтів (330 з 528 осіб) мали помірний або тяжкий ступінь зморшок у формі «гусячих лапок» в стані спокою на початку дослідження. З них у 58% пацієнтів (192 з 330 осіб) групи БОТОКС® спостерігалась позитивна реакція на терапію (немає зморшок або наявні зморшки помірної тяжкості) через тридцять днів після ін’єкції у порівнянні з 11% пацієнтів (39 з 352 осіб) у групі плацебо.

За шкалою самостійної оцінки зморшок (FLO-11) в першій контрольній точці (30 день) (р < 0,001) і у всіх наступних контрольних точках в обох базових дослідженнях покращення самооцінки та привабливості також спостерігались в групі БОТОКС® (24 одиниці-Аллерган і 44 одиниці-Аллерган) у порівнянні з плацебо.

У базових дослідженнях 3,9% пацієнтів (53 з 1362 осіб) були віком понад 65 років. Відповідь на терапію пацієнтів цієї вікової групи оцінювалась дослідником та спостерігалась у 36% пацієнтів (на 30-й день) групи БОТОКС® (24 одиниці-Аллерган і 44 одиниці-Аллерган). При аналізі у групах за віком (≤ 50 років і > 50 років) обидві групи продемонстрували статистично значне покращення в порівнянні з плацебо. Відповідь на терапію в групі БОТОКС® 24 одиниць-Аллерган за оцінкою дослідника була меншою у пацієнтів віком > 50 років, ніж у пацієнтів віком ≤ 50 років (42,0% і 71,2% відповідно).

Загалом відповідь на препарат БОТОКС® при терапії зморшок у формі «гусячих лапок» при широкій посмішці була меншою (60%), ніж при терапії глабелярних зморшок при максимальному насупленні (80%).

У 916 пацієнтів (517 пацієнтів у групі введення 24 одиниць-Аллерган і 399 пацієнтів у групі введення 44 одиниць-Аллерган), яким застосовували БОТОКС®, було взято зразки для аналізу на утворення антитіл. У жодного з пацієнтів не було виявлено нейтралізуючих антитіл.

Зморшки на лобі

У дослідженні взяли участь 822 пацієнти з помірною або тяжкою формою зморшок на лобі та глабелярних зморшок при максимальному насупленні окремо (254 пацієнти, дослідження 191622–142) чи з помірною або тяжкою формою зморшок у формі «гусячих лапок» при максимальній посмішці (568 пацієнтів, дослідження 191622–143). Вони були включені в основну групу пацієнтів для аналізу первинних і вторинних точок оцінки ефективності. В клінічних дослідженнях корекцію зморшок на лобі виконували одночасно з корекцією глабелярних зморшок.

За оцінкою дослідників і пацієнтів відсоток пацієнтів із відсутністю або помірною вираженістю зморшок на лобі при максимальному підніманні брів після ін’єкції препарату БОТОКС® був вищим, ніж після застосування плацебо, на 30-й день, первинна точка оцінки ефективності (таблиця 12). Нижче також наведено співвідношення пацієнтів зі зменшенням на 1 бал вираженості зморшок на лобі в стані спокою порівняно з початком дослідження та пацієнтів із відсутністю або помірною вираженістю зморшок у верхній частині обличчя при максимальному насупленні.

Таблиця 12

30-й день: Оцінка дослідниками і пацієнтами вираженості зморшок на лобі та зморшок у верхній частині обличчя при максимальному насупленні та в стані спокою

Клінічне дослідження

Точка оцінки ефективності

БОТОКС®

Плацебо

БОТОКС®

Плацебо

Оцінка дослідниками

Оцінка пацієнтами

Дослідження 191622–142

40 одиниць-Аллерган

(20 одиниць-Аллерган зморшки на лобі + 20 одиниць-Аллерган глабелярні зморшки)

Зморшки на лобі при максимальному скороченні м’язівa

94,8%

(184/194)

1,7%

(1/60)

87,6% (170/194)

0,0%

(0/60)

P < 0,0005

P < 0,0005

Зморшки на лобі в стані спокоюb

86,2%

(162/188)

22,4% (13/58)

89,7% (174/194)

10,2% (6/59)

P < 0,0001

P < 0,0001

Дослідження 191622–143

40 одиниць-Аллерган

(20 одиниць-Аллерган зморшки на лобі + 20 одиниць-Аллерган глабелярні зморшки)

Зморшки на лобі при максимальному скороченні м’язівa

90,5%

(201/222)

2,7%

(3/111)

81,5% (181/222)

3,6% (4/111)

P < 0,0005

P < 0,0005

Зморшки на лобі в стані спокоюb

84,1%

(185/220)

15,9% (17/107)

83,6% (184/220)

17,4% (19/109)

p < 0,0001

p < 0,0001

Дослідження 191622–143

64 одиниці-Аллерган

(20 одиниць-Аллерган зморшки на лобі + 20 одиниць-Аллерган глабелярні зморшки + 24 одиниці-Аллерган зморшки у формі «гусячих лапок»)

Зморшки на лобі при максимальному скороченні м’язівa

93,6%

(220/235)

2,7%

(3/111)

88,9% (209/235)

3,6% (4/111)

p < 0,0005

p < 0,0005

Зморшки у верхній частині обличчя при максимальному скороченні м’язівc

56,6%

(133/235)

0,9%

(1/111)

дані відсутні

P < 0,0001

a Відсоток пацієнтів із відсутністю або помірною вираженістю зморшок на лобі при максимальному підніманні брів.

b Відсоток пацієнтів зі зменшенням на 1 бал вираженості зморшок на лобі в стані спокою порівняно з початком дослідження.

c Відсоток пацієнтів із реакцією на препарат, визначених як ті ж самі пацієнти із відсутністю або помірною вираженістю зморшок на лобі, глабелярних зморшок та зморшок у формі «гусячих лапок» для кожної зони на обличчі при максимальному насупленні.

Ін’єкції препарату БОТОКС® значно зменшили вираженість зморшок на лобі при максимальному підніманні брів порівняно з плацебо строком до 6 місяців (p < 0,05): оцінювалось за відсотком пацієнтів із відсутністю або помірною вираженістю зморшок на лобі при максимальному підніманні брів в обох базових дослідженнях; до 150 дня в дослідженні 191622–142 (21,6% після ін’єкції препарату БОТОКС® порівняно з 0% після плацебо) та до 180 дня в дослідженні 191622–143 (6,8% після ін’єкції препарату БОТОКС® порівняно з 0% після плацебо).

При одночасному введенні препарату в усі 3 зони в дослідженні 191622–143 (група БОТОКС®, 64 одиниці-Аллерган) ін’єкції препарату БОТОКС® значно зменшили вираженість глабелярних зморшок строком до 6 місяців (5,5% після ін’єкції препарату БОТОКС® порівняно з 0% після плацебо), латеральних зморшок у кутку ока строком до 6 місяців (3,4% після ін’єкції препарату БОТОКС® порівняно з 0% після плацебо) та зморшок на лобі строком до 6 місяців (9,4% після ін’єкції препарату БОТОКС® порівняно з 0% після плацебо).

Загалом протягом 1 року 116 та 150 пацієнтів отримали 3 курси ін’єкцій препарату БОТОКС® по 40 одиниць-Аллерган (20 одиниць-Аллерган при зморшках на лобі та 20 одиниць-Аллерган при глабелярних зморшках) та 64 одиниці-Аллерган (20 одиниць-Аллерган при зморшках на лобі, 20 одиниць-Аллерган при глабелярних зморшках та 24 одиниці-Аллерган при зморшках у формі «гусячих лапок») відповідно. Показники покращення реакції на препарат для зморшок на лобі були схожими під час усіх курсів ін’єкцій.

За шкалою самостійної оцінки зморшок (FLO-11) покращення самосприйняття пацієнтами зморшок на лобі, зовнішнього вигляду як для свого віку та привабливості було достовірно (p < 0,001) більшим у пацієнтів після ін’єкції препарату БОТОКС® у дозі 40 одиниць-Аллерган (20 одиниць-Аллерган при зморшках на лобі та 20 одиниць-Аллерган при глабелярних зморшках) та 64 одиниці-Аллерган (20 одиниць-Аллерган при зморшках на лобі, 20 одиниць-Аллерган при глабелярних зморшках та 24 одиниці-Аллерган при зморшках у формі «гусячих лапок») порівняно з плацебо у первинній точці оцінки ефективності на 30-й день у дослідженнях 191622–142 та 191622–143.

Згідно зі шкалою задоволення зморшками на обличчі (FLSQ) у 78,1% (150 зі 192) пацієнтів в дослідженні 191622–142 та 62,7% (138 з 220) в дослідженні 191622–143 спостерігалось покращення самовідчуття та емоційного стану (за такими показниками, як поганий зовнішній вигляд як для свого віку, самовідчуття, втомленість вигляду, почування себе нещасним, роздратований вигляд) після ін’єкції препарату БОТОКС® у дозі 40 одиниць-Аллерган (20 одиниць-Аллерган при зморшках на лобі та 20 одиниць-Аллерган при глабелярних зморшках) порівняно з пацієнтами після ін’єкції плацебо 19,0% (11 з 58) в дослідженні 191622–142 та 18,9% (21 зі 111) в дослідженні 191622–143 на 30 день (p < 0,0001 в обох дослідженнях).

Згідно з цією ж шкалою 90,2% (174 зі 193) пацієнтів у дослідженні 191622–142 та 79,2% (175 з 221, 40 одиниць-Аллерган) або 86,4% (203 з 235, 64 одиниці-Аллерган) в дослідженні 191622–143 повідомили про те, що вони були дуже задоволені/ здебільшого задоволені після ін’єкції препарату БОТОКС® у дозі 40 одиниць-Аллерган або 64 одиниці-Аллерган порівняно з пацієнтами після ін’єкції плацебо (1,7% [1 з 58], 3,6% [4 з 110] в дослідженні 191622–142 та дослідженні 191622–143 відповідно) у первинній точці оцінки на 60 день за шкалою FLSQ (p < 0,0001 в обох дослідженнях).

В базових дослідженнях 3,7% (22 з 587) пацієнтів були віком понад 65 років. За оцінкою дослідників реакція на препарат в цій віковій групі спостерігалась у 86,7% (13 з 15) (на 30-й день) після ін’єкції препарату БОТОКС® порівняно з 28,6% (2 з 7) пацієнтів після ін’єкції плацебо. Реакція на препарат в групі БОТОКС® була подібною до реакції у пацієнтів із загальної групи, але статистична достовірність не була досягнута та важко зробити порівняння із плацебо з огляду на малу кількість пацієнтів.

Фармакокінетика.

Загальні властивості діючої речовини

Дослідження розподілу, проведені на тваринах, показали повільну дифузію 125І-комплексу нейротоксину ботуліну А у литковий м’яз після ін’єкції, потім швидкий системний метаболізм та виділення із сечею. Кількість міченого ізотопом матеріалу у м’язі зменшувалася з періодом напіввиведення приблизно 10 годин. У місці ін’єкції радіоактивність була обмежена великими молекулами протеїну, а у плазмі — малими молекулами, що свідчить про швидкий системний метаболізм субстрату. Упродовж 24 годин після введення дози 60% радіоактивності було виведено з сечею. Токсин, імовірно, метаболізується протеазами та молекулярними компонентами, які рециркулюють звичайними шляхами метаболізму.

Класичні дослідження абсорбції, розподілу, біотрансформації та виведення активної субстанції не проводилися через природу цього препарату.

Властивості при застосуванні пацієнтам

Вважається, що відбувається незначне системне всмоктування препарату БОТОКС® при застосуванні у терапевтичних дозах. Клінічні дослідження із використанням моноволоконної електроміографічної техніки показали збільшення електрофізіологічної нервово-м’язової активності у м’язах, віддалених від місця ін’єкції, без будь-яких клінічних симптомів.

Доклінічні дані з безпеки

Дослідження репродуктивності

Коли вагітним тваринам вводили внутрішньом’язово БОТОКС® впродовж періоду органогенезу, показники за шкалою NOAEL (доза, при якій не спостерігається побічна реакція) становили 4–0,125 одиниць/кг. Повідомлялось про вищі дози, пов’язані із зменшенням маси тіла плода та/або уповільненою осификацією та викиднями у кролів.

Фертильність та репродуктивність

Відносно репродуктивної функції при внутрішньом’язовому введенні препарату БОТОКС® токсичною була доза 4 одиниці-Аллерган/кг для самців щурів та 8 одиниць/кг для самиць щурів. Підвищені дози були пов’язані із затримкою фертильності пропорційно до збільшення доз. Хоча траплялися випадки ненастання запліднення, жодної побічної реакції відносно кількості або живучості ембріонів не виявлено.

Інші дослідження

Додатково до дослідження репродуктивної токсичності проводились такі доклінічні дослідження щодо безпеки препарату БОТОКС®: гостра токсичність, токсичність повторної ін’єкції, місцева переносимість, мутагенність, антигенність, сумісність з кров’ю людини. Ці дослідження не виявили значної загрози для людини при застосуванні у відповідних клінічних дозах. Максимальна рекомендована доза для людини на один курс лікування становить 300 одиниць-Аллерган (що відповідає 6 одиницям-Аллерган/кг для особи з масою тіла 50 кг). Зареєстрована внутрішньом’язова летальна доза LD-50 у тварин становить 39 одиниць-Аллерган/кг.

Системна токсичність не спостерігалась під час одноразової внутрішньодетрузорної ін’єкції < 50 одиниць-Аллерган/кг препарату БОТОКС® у тварин. Через 9 місяців інтрадетрузорного дослідження повторної дози (4 ін’єкції) спостерігався птоз при дозі 24 одиниці-Аллерган/кг та летальні випадки при дозі 24 одиниці-Аллерган/кг та більше. Дегенерація/регенерація міофібри спостерігалась в скелетному м’язі тварин при дозі 24 одиниці-Аллерган/кг та більше. Ці міопатичні зміни вважаються вторинними ефектами системного впливу. Доза 12 одиниць-Аллерган/кг перевищує в три рази клінічно рекомендовану дозу препарату БОТОКС® 200 одиниць-Аллерган при нетриманні сечі в результаті нейрогенної гіперактивності детрузора (для пацієнта з масою тіла 50 кг).

Лікування неврологічних розладів:

 • фокальна спастичність щиколотки і стопи, пов’язана з динамічною деформацією стопи внаслідок спастичності, у дітей віком від двох років, які перебувають на амбулаторному лікуванні церебрального паралічу, як доповнення до реабілітаційної терапії;
 • фокальна спастичність зап’ястя і руки у дорослих пацієнтів після перенесеного інсульту;
 • фокальна спастичність щиколотки та стопи у дорослих пацієнтів після перенесеного інсульту (див. розділ «Особливі заходи безпеки»);
 • блефароспазм, геміфаціальний спазм і пов’язана з ними фокальна дистонія;
 • цервікальна дистонія (спастична кривошия);
 • послаблення симптомів хронічної мігрені (головний біль протягом ≥ 15 днів на місяць, з яких принаймні 8 днів з мігренню) у дорослих пацієнтів з неналежною реакцією або непереносимістю профілактичних засобів проти мігрені (див. розділ «Особливі заходи безпеки»).

Лікування порушень функцій сечового міхура ідіопатична гіперактивність сечового міхура:

 • із симптомами нетримання сечі, ургентного сечовипускання та підвищеної частоти сечовипускань у дорослих, які недостатньо реагують або не переносять антихолінергічні лікарські засоби;
 • нетримання сечі у дорослих пацієнтів з нейрогенною гіперактивністю детрузора при нейрогенному сечовому міхурі, що є наслідком стійкого ушкодження суб-цервікального (шийного) відділу спинного мозку або розсіяного склерозу.

Лікування розладів функції шкіри і суміжних з нею органів:

 • стійка, тяжка форма первинного гіпергідрозу пахвових западин, що перешкоджає соціалізації та не піддається місцевому лікуванню;
 • для тимчасового покращення зовнішнього вигляду, коли різка вираженість нижчезазначених зморшок має сильний психологічний вплив на дорослого пацієнта віком до 65 років:

- вертикальні зморшки між бровами (від помірних до значно виражених) при максимальному насупленні (глабелярні зморшки) та/або

- помірна або тяжка форма латеральних зморшок у кутку ока (зморшки у формі «гусячих лапок») при широкій посмішці, та/або

- помірна або тяжка форма зморшок на лобі при максимальному підніманні брів.

 • Гіперчутливість до ботулінічного токсину типу А або будь-якого іншого компонента препарату;
 • Міастенія гравіс або синдром Ітона — Ламберта (для усунення вертикальних зморшок між бровами (глабелярні зморшки) у дітей (віком до18 років) та пацієнтів літнього віку (понад 65 років);
 • Наявний інфекційний процес у місці запланованої ін’єкції.

Порушення функції сечового міхура:

 • наявна на момент лікування інфекція сечовивідних шляхів;
 • гостра затримка сечовиділення на момент лікування у пацієнтів, які не застосовують катетеризацію на регулярній основі;
 • у пацієнтів, які не хочуть та/або не в змозі ініціювати катетеризацію після лікування, якщо необхідно;
 • наявність каменів у сечовому міхурі.

Не застосовувати разом з аміноглікозидними антибіотиками або спектиноміцином, або іншими препаратами, що перешкоджають нервово-м’язовій передачі (наприклад з нервово-м’язовими блокаторами).

Ефект від застосування різних серологічних типів нейротоксину ботуліну одночасно або з інтервалом у кілька місяців невідомий. Надмірна нервово-м’язова слабкість може бути посилена внаслідок застосування іншого токсину ботуліну до закінчення дії попередньо застосованого ботулотоксину.

Вивчення взаємодії не проводилося. Про клінічно важливі взаємодії не повідомлялося.

Діти.

Вивчення взаємодії у дітей не проводилося.

Відповідно до інструкцій слід виконувати відновлення у флаконі та приготування шприца над спеціальною щільною паперовою серветкою для запобігання протіканням.

Відновлення препарату БОТОКС® потрібно здійснювати лише за допомогою стерильного фізіологічного розчину без консервантів (0,9% натрію хлориду для ін’єкцій). Відповідну кількість розчинника потрібно набирати у шприц, див. розділ «Спосіб застосування та дози».

У разі використання різних флаконів препарату БОТОКС® під час однієї ін’єкції слід ретельно відбирати кількість розчинника, відновлюючи певну кількість одиниць на 0,1 мл. Кількість розчинника є різною для препаратів БОТОКС®, 100 одиниць-Аллерган, та БОТОКС®, 200 одиниць-Аллерган. Кожний шприц потрібно маркувати відповідним чином.

Цей лікарський засіб містить менше 1 ммоль натрію (23 мг) в одному флаконі, тобто практично не містить натрію.

Оскільки препарат БОТОКС® денатурується при утворенні бульбашок або при іншому сильному збовтуванні, вводьте розчинник у флакон обережно. Не використовуйте флакон, якщо вакуум не втягує розчинник в нього. Відновлений препарат БОТОКС® являє собою прозорий безбарвний або злегка жовтуватий розчин без сторонніх твердих часток. Перед застосуванням візуально перевірте розведений розчин на прозорість та відсутність часток. Відновлений у флаконі розчин препарату БОТОКС® може зберігатися до застосування у холодильнику (при температурі від 2 до 8 °С) протягом 24 годин. Дані щодо дати та часу відновлення повинні бути нанесені на спеціальне місце на етикетці флакона. Якщо препарат БОТОКС® відновлюється у шприці для внутрішньоміхурового введення, розчин слід використати негайно. Цей препарат призначений тільки для одноразового використання та будь-який невикористаний розчин має бути утилізований.

Для безпечної утилізації невикористані флакони відновлюються невеликою кількістю води, а потім стерилізуються в автоклаві. Будь-які використані флакони, шприци, розлитий розчин тощо необхідно стерилізувати в автоклаві; залишки препарату БОТОКС® можуть деактивуватися за допомогою розведеного розчину гіпохлориту (0,5%) протягом 5 хвилин.

Будь-який невикористаний препарат або відходи повинні утилізуватися згідно зі встановленими національними вимогами.

Досліджень впливу препарату БОТОКС® на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або роботі з іншими механізмами не проводилось. Однак БОТОКС® може спричинити астенію, слабкість м’язів, запаморочення та порушення зору, що можуть зробити керування автомашинами або експлуатацію інших механізмів небезпечними.

Одиниці токсину ботуліну одного препарату не є взаємозамінними з одиницями іншого препарату. Дози, рекомендовані в одиницях-Аллерган, є відмінними від інших ботулотоксичних препаратів.

Пацієнти літнього віку

Спеціальна корекція дози не потрібна у разі застосування пацієнтам літнього віку. Початкова доза препарату повинна бути мінімальною рекомендованою дозою для конкретного показання. Для повторних ін’єкцій рекомендується найнижча ефективна доза з якомога більшим клінічним інтервалом між ін’єкціями. З обережністю застосовувати пацієнтам літнього віку з тяжкими захворюваннями в анамнезі та пацієнтам, які приймають супутні лікарські засоби. Наявні обмежені дані щодо застосування препарату БОТОКС® для лікування пацієнтів віком понад 65 років з нетриманням сечі внаслідок нейрогенної гіперактивності детрузора, з порушенням функції щиколотки та стопи внаслідок спастичності нижніх кінцівок, пов’язаної з перенесеним інсультом, та для терапії зморшок на обличчі.

Якщо флакони БОТОКС® різного об’єму використовуються в одній терапевтичній процедурі, слід ретельно відбирати необхідну кількість розчинника при відновленні певної кількості одиниць препарату на 0,1 мл. Кількість розчинника варіюється для 100 одиниць-Аллерган та 200 одиниць-Аллерган. Кожний шприц необхідно відповідним чином маркувати.

БОТОКС® необхідно відновлювати тільки стерильним фізіологічним розчином без консервантів (0,9% натрію хлориду для ін’єкцій). Відповідну кількість розчинника (див. таблицю 13) необхідно набрати шприцом.

Таблиця 13

Відновлення препарату БОТОКС®, 100 одиниць-Аллерган та 200 одиниць-Аллерган, для всіх показань, за винятком порушення функції сечового міхура

Отримана доза (одиниць-Аллерган на 0,1 мл)

Кількість розчинника (0,9% натрію хлориду для ін’єкцій), що додається до флакона

100 одиниць-Аллерган

200 одиниць-Аллерган

20 одиниць-Аллерган

0,5 мл

1 мл

10 одиниць-Аллерган

1 мл

2 мл

5 одиниць-Аллерган

2 мл

4 мл

4 одиниці-Аллерган

2,5 мл

5 мл

2,5 одиниці-Аллерган

4 мл

8 мл

1,25 одиниці-Аллерган

8 мл

Не застосовується

Ідіопатична гіперактивність сечового міхура

Рекомендується використовувати флакон по 100 одиниць-Аллерган для зручності відновлення

Для 100 одиниць-Аллерган

 • Відновіть один флакон препарату БОТОКС®, 100 одиниць-Аллерган, за допомогою 10 мл 0,9% розчину натрію хлориду для ін’єкцій без консервантів та обережно перемішайте.
 • Перенесіть 10 мл з флакона у шприц ємністю 10 мл.

В результаті буде отримано шприц ємністю 10 мл із загальною кількістю відновленого препарату БОТОКС® 100 одиниць-Аллерган. Використати негайно після відновлення в шприці. Невикористаний розчин потрібно утилізувати.

Для 200 одиниць-Аллерган

 • Відновіть один флакон препарату БОТОКС®, 200 одиниць-Аллерган, за допомогою 8 мл 0,9% розчину натрію хлориду для ін’єкцій без консервантів та обережно перемішайте.
 • Перенесіть 4 мл з флакона у шприц ємністю 10 мл.
 • Закінчіть відновлення, додавши 6 мл 0,9% розчину натрію хлориду для ін’єкцій без консервантів до шприца ємністю 10 мл, і обережно перемішайте.

В результаті буде отримано шприц ємністю 10 мл із загальною кількістю відновленого препарату БОТОКС® 100 одиниць-Аллерган. Використати негайно після відновлення в шприці. Невикористаний розчин потрібно утилізувати.

Нетримання сечі внаслідок нейрогенної гіперактивності детрузора

Рекомендується використовувати флакон по 200 одиниць-Аллерган або два флакони по 100 одиниць-Аллерган для зручності відновлення

Для 100 одиниць-Аллерган

 • Відновіть два флакони препарату БОТОКС®, 100 одиниць-Аллерган, кожний за допомогою 6 мл 0,9% розчину натрію хлориду для ін’єкцій без консервантів та обережно перемішайте.
 • Перенесіть 4 мл з кожного флакона до кожного з двох шприців ємністю 10 мл.
 • Залишок по 2 мл з кожного флакона перенесіть до третього шприца ємністю 10 мл.
 • Закінчіть відновлення, додавши 6 мл 0,9% розчину натрію хлориду для ін’єкцій без консервантів до кожного зі шприців ємністю 10 мл, і обережно перемішайте.

В результаті буде отримано 3 шприци, кожен ємністю 10 мл, із загальною кількістю відновленого препарату БОТОКС® 200 одиниць-Аллерган. Використати негайно після відновлення у шприці. Невикористаний розчин потрібно утилізувати.

Для 200 одиниць-Аллерган

 • Відновіть 200 одиниць-Аллерган препарату БОТОКС® за допомогою 6 мл 0,9% розчину натрію хлориду для ін’єкцій без консервантів та обережно перемішайте.
 • Перенесіть 2 мл з флакона до кожного з трьох шприців ємністю 10 мл.
 • Закінчіть відновлення, додавши 8 мл 0,9% розчину натрію хлориду для ін’єкцій без консервантів до кожного зі шприців ємністю 10 мл, і обережно перемішайте.

В результаті буде отримано 3 шприци, кожен ємністю 10 мл, із загальною кількістю відновленого препарату БОТОКС® 200 одиниць-Аллерган. Використати негайно після відновлення у шприці. Невикористаний розчин потрібно утилізувати.

Ознайомтесь з докладною інструкцією щодо застосування для кожного з показань, зазначених нижче.

БОТОКС® повинен вводити тільки лікар відповідної кваліфікації, який має відповідний досвід лікування і використовує під час лікування відповідне обладнання.

Загалом оптимальна доза та кількість ін’єкцій на один м’яз не визначені для всіх показань, тому індивідуальну терапевтичну дозу має визначати лікар. Оптимальну дозу визначають методом титрування, але рекомендовану максимальну дозу не слід перевищувати.

НЕВРОЛОГІЧНІ ЗАХВОРЮВАННЯ

Фокальна спастичність нижніх кінцівок, пов’язана з дитячим церебральним паралічем

Рекомендована голка

Стерильна голка відповідного калібру. Довжину голки слід визначати залежно від розташування м’язів і глибини.

Інструкція із застосування

Рекомендується локалізація задіяних м’язів за допомогою таких методів, як електроміографічне керування голкою, стимуляція нервів або ультразвук. Перед ін’єкцією можна застосовувати анестезію або місцеву анестезію в поєднанні з мінімальною або помірною дозою седативних засобів відповідно до медичної практики місцевого застосування препаратів. Безпека та ефективність застосування лікарського засобу БОТОКС® при лікуванні спастичності у дітей не оцінювались під загальною анестезією або під впливом сильних седативних/знеболювальних засобів.

На рисунку нижче вказані місця ін’єкцій для лікування спастичності нижніх кінцівок у дітей:

Рекомендована доза

Рекомендована доза для лікування спастичності нижніх кінцівок у дітей становить від 4 одиниць-Аллерган/кг до 8 одиниць-Аллерган/кг маси тіла, розділених на задіяні м’язи.

Таблиця 14

Дозування препарату БОТОКС® для окремих м’язів при спастичності нижніх кінцівок у дітей

М’яз, в який здійснюється ін’єкція

БОТОКС®

4 одиниці-Аллерган/кг (максимальна доза для одного м’яза)

БОТОКС®

8 одиниць-Аллерган/кг** (максимальна доза для окремого м’яза)

Кількість місць ін’єкції

Медіальна голівка литкового м’яза

1 одиниця-Аллерган/кг (37,5 одиниці-Аллерган)

2 одиниці-Аллерган/кг (75 одиниць-Аллерган)

2

Латеральна голівка литкового м’яза

1 одиниця-Аллерган/кг (37,5 одиниці-Аллерган)

2 одиниці-Аллерган/кг (75 одиниць-Аллерган)

2

Камбалоподібний м’яз

1 одиниця-Аллерган/кг (37,5 одиниці-Аллерган)

2 одиниці-Аллерган/кг (75 одиниць-Аллерган)

2

Задній великогомілковий м’яз

1 одиниця-Аллерган/кг (37,5 одиниць-Аллерган)

2 одиниці-Аллерган/кг (75 одиниць-Аллерган)

2

Максимальна загальна доза

Загальна доза лікарського засобу БОТОКС®, що вводиться за одну процедуру лікування в нижню кінцівку, не повинна перевищувати 8 одиниць-Аллерган/кг маси тіла або 300 одиниць-Аллерган залежно від того, яка доза буде нижчою. Якщо лікар вважатиме доцільним, у разі зменшення клінічного ефекту від попередньої ін’єкції слід розглянути виконання повторної ін’єкції пацієнту не раніше ніж через 12 тижнів після попередньої ін’єкції. При лікуванні обох нижніх кінцівок загальна доза не повинна перевищувати 10 одиниць-Аллерган/кг маси тіла або 340 одиниць-Аллерган з інтервалом 12 тижнів.

Додаткова інформація

Лікування препаратом БОТОКС® не призначене для заміни стандартних схем реабілітації. Клінічне покращення зазвичай виникає протягом перших двох тижнів після ін’єкції. Повторні дози потрібно застосовувати при зменшенні ефекту попередніх ін’єкцій, але не частіше ніж кожні 3 місяці.

Для дітей слід підбирати таку дозу, яка дасть змогу робити перерви між ін’єкціями тривалістю не менше 6 місяців.

Фокальна спастичність верхніх кінцівок після перенесеного інсульту у дорослих пацієнтів

Рекомендована голка

Стерильна голка калібру 25, 27 або 30. Довжину голки слід обирати залежно від місця розташування м’яза та його глибини.

Інструкція з застосування

Для локалізації залученого м’яза можна використовувати методику нейростимуляції або електроміографію. Різні місця ін’єкцій дають змогу препарату БОТОКС® мати більший вплив на зони іннервації, що особливо важливо для більших м’язів.

Рекомендована доза

Точну дозу і кількість місць для ін’єкцій необхідно коригувати залежно від індивідуальних розмірів, кількості і локалізації залучених м’язів, тяжкості спастичності, наявності локальної м’язової слабкості та індивідуальної відповіді пацієнта на попереднє лікування.

Таблиця 15

Дози, які застосовували при проведенні контрольованих клінічних досліджень

М’язи

Загальна доза, кількість зон

Flexor digitorum profundus

15–50 одиниць-Аллерган, 1–2 зони

Flexor digitorum sublimis

15–50 одиниць-Аллерган, 1–2 зони

Flexor carpi radialis

15–60 одиниць-Аллерган, 1–2 зони

Flexor carpi ulnaris

10–50 одиниць-Аллерган, 1–2 зони

Adductor рollicis

20 одиниць-Аллерган, 1–2 зони

Flexor pollicis longus

20 одиниць-Аллерган, 1–2 зони

Максимальна загальна доза

200–240 одиниць-Аллерган. Дозу розділяють та вводять у визначені м’язи.

Додаткова інформація

При проведенні контрольованих клінічних досліджень пацієнти обстежувались впродовж 12 тижнів після одиничної ін’єкції. Покращення м’язового тонусу з’явилося упродовж двох тижнів, а максимальний ефект, як правило, спостерігався упродовж 4–6 тижнів. При проведенні відкритого неконтрольованого клінічного дослідження більшість пацієнтів отримували повторну ін’єкцію з інтервалом 12–16 тижнів, коли вплив на тонус м’яза зменшується. Цим пацієнтам вводили до 4 ін’єкцій з максимальною кумулятивною дозою 960 одиниць-Аллерган впродовж 54 тижнів. На розсуд лікаря повторну дозу можна призначати, коли ефект від попередньої ін’єкції зменшується. Ступінь і характер м’язової спастичності під час повторної ін’єкції може бути причиною зміни дози препарату і вибору м’яза для ін’єкції. Потрібно застосовувати найменшу ефективну дозу.

Фокальна спастичність нижніх кінцівок, пов’язана з перенесеним інсультом, у дорослих пацієнтів

Рекомендована голка

Стерильна голка калібру 25, 27 або 30. Довжину голки потрібно обирати залежно від місця розташування м’яза та його глибини.

Інструкція з застосування

Корисною може бути локалізація залученого м’яза з використанням методики нейростимуляції або електроміографії, або ультразвуку. Більша кількість місць введення дає змогу препарату БОТОКС® мати більший вплив на зони іннервації, що особливо важливо для більших м’язів.

Нижче наведено діаграму з місцями для ін’єкцій при лікуванні спастичності нижніх кінцівок у дорослих.