PERINDOPRILUM (ПЕРИНДОПРИЛ)


антигіпертензивна, судинно- та кардіопротекторна дія; фармакологічну активність має метаболіт периндоприлу периндоприлат, який пригнічує АПФ і гальмує перетворення ангіотензину I в ангіотензін II, ефективно знижує АТ при всіх ступенях АГ у хворого як у положенні лежачи, так і у положенні стоячи; зменшує опір периферичних судин, що призводить до зниження АТ; внаслідок цього збільшується периферичний кровотік без впливу на ЧСС; як правило, збільшується і нирковий кровотік, тоді як швидкість клубочкової фільтрації (ШКР) зазвичай не змінюється; максимальний антигіпертензивний ефект розвивається через 4-6 год після однократного прийому та зберігається щонайменше 24 год; полегшує роботу серця шляхом зменшення перед- та післянавантаження на серце.

Developed by Maxim Levchenko