0

Клінічний протокол надання медичної допомоги хворим з дисліпідеміями

Класифікація

Зміст

Умови надання медичної допомоги

Усі пацієнти з виявленими дисліпідеміями, у тому числі хворі з ІХС і еквівалентами ІХС (з периферичним атеросклерозом, атеросклерозом мозкових артерій, аневризмою аорти, хворі з цукровим діабетом), а також безсимптомні пацієнти із дисліпідеміями підлягають обстеженню та лікуванню за місцем проживання. Обстеження може проводитися в районних поліклініках, а за необхідності проведення додаткових обстежень — у міських кардіологічних диспансерах і діагностичних центрах.

Програма діагностики

Обов’язкові дослідження:

 1. Кожному дорослому пацієнтові при зверненні до медичної установи слід визначити рівні ХС і ТГ;
 2. Визначити скарги та анамнез;
 3. При підвищенні рівнів ХС і/або ТГ — визначити розгорнутий ліпідний профіль плазми крові: ХС, ХС ЛПВЩ, ТГ, обчислити за формулою Friedewald прогностично значущий ХС ЛПНЩ;
 4. Визначити наявність факторів ризику: тютюнопаління, АГ, ожиріння, цукровий діабет;
 5. У пацієнтів без клінічних ознак ІХС, цукрового діабету та атеросклеротичного ураження іншої локалізації оцінити відповідно до шкали SCORE (Systematic Cоronary Risk Evaluation) фатальний 10-річний ризик серцево-судинних захворювань.

Додаткові дослідження:

 1. При підозрі на наявність сімейної дисліпідемії провести додаткове обстеження ліпідного профілю у близьких родичів і генетичне дослідження;
 2. При неможливості обчислення ХС ЛПНЩ відповідно до формули Friedewald (при концентрації ТГ >4,5 ммоль/дл або 400 мг/дл) провести визначення ліпідного профілю методом електрофорезу або ультрацентрифугування;
 3. При діагностуванні ІХС, еквівалентів ІХС або АГ подальше обстеження проводити відповідно до нозологічної форми.

Програма лікування

Перелік і обсяг обов’язкових медичних послуг:

Хворі з дисліпідеміями мають одержувати комплексне лікування:

1. Немедикаментозну терапію (дієта, корекція маси тіла, підвищення фізичної активності, припинення паління) для досягнення оптимальних характеристик ліпідного профілю.

2. Медикаментозне лікування відповідно до різних варіантів дисліпідемій:

a) гіперхолестеринемія — статини;

б) комбінована дисліпідемія — статини, деяким пацієнтам можна рекомендувати комбінацію статинів і фібратів;

в) гіпертригліцеридемія — фібрати та/або статини.

3. У пацієнтів без симптомів: якщо шляхом модифікації способу життя протягом 8–12 тиж не вдається досягти встановленої мети, почати медикаментозне гіполіпідемічне лікування відповідно до варіанта дисліпідемій (статини та/або фібрати).

4. У хворих з встановленою ІХС або її еквівалентами терапію статинами необхідно почати одночасно із заходами немедикаментозної профілактики.

5. Контролювати ліпідні параметри, печінкові та м’язові ферменти: АлАТ, АсАТ, КФК 1 раз на 3 міс.

Перелік і обсяг додаткових медичних послуг:

 1. При супутній АГ — антигіпертензивна терапія.
 2. При супутньому цукровому діабеті — цукрознижувальна терапія.
 3. При тяжких формах сімейних дисліпідемій — можлива корекція ліпідного профілю методом плазмаферезу.

Характеристика очікуваного кінцевого результату лікування

1. Досягнення цільових рівнів ХС і ХС ЛПНЩ:

 • для загальної популяції цільовий рівень ХС плазми крові має становити <5,0 ммоль/л (190 мг/дл), а рівень ХС ЛПНЩ <3 ммоль/л (115 мг/дл);
 • для пацієнтів з ІХС, її еквівалентами та пацієнтів з цукровим діабетом цільовий рівень ХС має становити <4,5 ммоль/л (175 мг/дл), при можливості <4,0 ммоль/л (155 мг/дл), а рівень ХС ЛПНЩ <2,5 ммоль/л (100 мг/дл), при можливості <2,0 ммоль/л (80 мг/дл).

2. Для пацієнтів із сімейною гіперхолестеринемією або іншими генетичними порушеннями метаболізму ліпідів, при неможливості зниження ХС ЛПНЩ нижче рівня 3 ммоль/л (115 мг/дл) із залученням комбінованої гіполіпідемічної терапії, з подвійними або потрійними режимами прийому препаратів слід намагатися знизити рівень загального ХС принаймні на 20% і ХС ЛПНЩ на 30%, що, як очікується, має супроводжуватися значущим клінічним ефектом.

Тривалість лікування

Хворі потребують пожиттєвого немедикаментозного й медикаментозного лікування.

Критерії якості лікування

У переважної більшості пацієнтів з дисліпідеміями критерієм якості є досягнення цільових рівнів ХС і ХС ЛПНЩ.

У хворих із сімейною гіперхолестеринемією або іншими генетичними порушеннями метаболізму ліпідів зниження рівня загального ХС на 20% і ХС ЛПНЩ на 30% є критерієм досягнення значущого клінічного ефекту.

Можливі побічні дії та ускладнення

Можливе виникнення побічних ефектів відповідно до фармакологічних властивостей гіполіпідемічних препаратів (статинів, фібратів): підвищення рівня трансаміназ (АлАТ, АсАТ більше ніж у 3 рази) і КФК (більше ніж у 10 разів). При підозрі на розвиток побічних реакцій — відміна гіполіпідемічних препаратів.

Рекомендації щодо амбулаторного спостереження

Хворі мають перебувати під диспансерним спостереженням за місцем проживання. Контроль ліпідних параметрів, печінкових і м’язових ферментів АлАТ, АсАТ, КФК 1 раз на 3 міс протягом першого року. Надалі потрібно проводити щорічне обов’язкове обстеження, при необхідності — обстеження і корекція терапії частіше ніж 1 раз на рік.

Вимоги до дієтичних призначень і обмежень

Хворі з дисліпідеміями мають одержувати низькокалорійну дієту, загальне споживання жиру не повинно перевищувати 30% споживаної енергії, частка насичених жирів не повинна перевищувати третину від загального споживання жиру. Споживання ХС має становити <300 мг/добу. Рекомендується дієта, збагачена харчовими волокнами. Насичений жир частково може бути замінений складними вуглеводами та омега-3-поліненасиченими жирними кислотами з морепродуктів.

Пацієнтам з АГ і особам з надлишковою масою тіла рекомендується додатково знизити споживання солі до 5 г/добу і менше; обмежити прийом алкоголю.

Вимоги до режиму праці, відпочинку, реабілітації

Дозовані фізичні навантаження відповідно до рекомендацій лікаря після отримання результатів навантажувальних тестів.

ЛІКАРСЬКІ ПРЕПАРАТИ

Гіперліпідемія МКХ E78.5
Чиста гіперхолестеринемія МКХ E78.0
гіполіпідемічні препарати, монокомпонентні
Спеціалізований мобільний додаток
для пошуку інформації про лікарські препарати
Наведіть камеру на QR-код, щоб завантажити
На нашому сайті застосовуються файли cookies для більшої зручності використання та покращенняя роботи сайту. Продовжуючи, ви погоджуєтесь з застосуванням cookies.
Developed by Maxim Levchenko