• Кабинет
 • 04. Клінічний протокол надання медичної допомоги хворим з ІХС: стабільною стенокардією напруження III–IV ФК

  Міжнародні назви

  Рубрика за МКХ-10: I20.8

  Ознаки та критерії діагностики захворювання

  При стабільній стенокардії напруження відзначають появу ангінозних нападів при фізичному та емоційному навантаженні. ФК стенокардії визначається рівнем навантаження, при якому з’являються ознаки ішемії. При III ФК напади стенокардії виникають при звичайному фізичному навантаженні. При IV ФК напади стенокардії провокуються мінімальними навантаженнями і можуть виникати у стані фізичного спокою. При проведенні тестів з дозованим фізичним навантаженням на велоергометрі або тредмілі хворий виконує навантаження не більше 50 Вт або 4 MET.

  Ознаки ішемії при проведенні тестів
  з дозованим фізичним навантаженням

  1. Поява типового ангінозного нападу.
  2. Горизонтальна або косонизхідна депресія сегмента ST >1 мм або елевація сегмента ST >1 мм (за винятком відведень V1 і AVR, а також відведень із зубцем Q).

  Умови надання медичноїдопомоги

  Хворі зі стенокардією напруження III ФК підлягають амбулаторному обстеженню й лікуванню за місцем проживання. Хворі IV ФК зі стенокардією спокою потребують стаціонарного лікування. Обстеження може проводитися в районних поліклініках, а за необхідності додаткових обстежень — у міських кардіологічних диспансерах і діагностичних центрах. За показаннями хворих слід направляти на коронарографію з метою визначення подальшої тактики лікування.

  Програма діагностики

  Обов’язкові дослідження

  1. Визначення скарг і анамнезу.
  2. Клінічний огляд.
  3. Вимірювання АТ.
  4. Лабораторне обстеження (загальний аналіз крові з обов’язковим визначенням гемоглобіну, загальний аналіз сечі, визначення в сироватці крові рівня глюкози, загального ХС, ХС ЛПНЩ, ХС ЛПВЩ, ТГ, калію, натрію, креатиніну, АлАТ, АсАТ, білірубіну).
  5. ЕКГ в 12 відведеннях.
  6. ЕхоКГ.
  7. Рентгенографія органів грудної клітки.
  8. Тест із дозованим фізичним навантаженням (ВЕМ або тредміл).
  9. Коронаровентрикулографія.

  Додаткові дослідження

  1. Коагулограма.
  2. Добовий моніторинг ЕКГ.
  3. Фармакологічні проби.
  4. Стрес-ехоКГ.
  5. Визначення рівня КФК, ЛДГ.

  Програма лікування

  Перелік і обсяг обов’язкових медичних послуг

  1. Зміна способу життя.
  2. Ацетилсаліцилова кислота 75–150 мг/добу — всім пацієнтам, крім тих, що мають протипоказання (шлунково-кишкові кровотечі, алергія або толерантність до ацетилсаліцилової кислоти). Клопідогрел як альтернативний антитромбоцитарний засіб для пацієнтів зі стабільною стенокардією, які не одержують ацетилсаліцилову кислоту, а також при лікуванні хворих до та після черезшкірних коронарних втручань.
  3. Статини — для всіх пацієнтів з ІХС. Доза визначається індивідуально з урахуванням цільового рівня загального ХС крові <4,5ммоль/л і ХС ЛПНЩ <2,5 ммоль/л). Для хворих групи дуже високого ризику цільовий рівень ХС ЛПНЩ — до 1,8 ммоль/л. Одночасно для оцінки переносимості лікування контролюють вміст у крові АлАТ, АсАТ і КФК.
  4. Блокатори β-рецепторів — для всіх пацієнтів з ІХС за відсутності протипоказань, обов’язково — для пацієнтів з постінфарктним кардіосклерозом та СН, оскільки ці препарати поліпшують прогноз у таких хворих. Перевага надається селективним блокаторам β1-адренорецепторів тривалої дії з огляду на необхідність 24-годинного захисту міокарда від ішемії. Доза препаратів визначається за ЧСС у стані спокою (рекомендоване зниження ЧСС до 55–60 уд./хв). При непереносимості блокаторів β-адренорецепторів як альтернатива для зниження ЧСС доцільне призначення інгібіторів f-каналів (івабрадин).
  5. Інгібітори АПФ — для пацієнтів зі спеціальними показаннями для їх призначення, такими як АГ, СН, дисфункція ЛШ або цукровий діабет. Раміприл і периндоприл мають також додаткові докази щодо поліпшення прогнозу в пацієнтів з ІХС. Для хворих з ІХС без спеціальних показань щодо призначення інгібітори АПФ можуть бути рекомендовані з урахуванням співвідношення потенційної користі (позитивний вплив на прогноз захворювання), з одного боку, і ризику щодо побічних реакцій, поліпрагмазії, надмірної вартості лікування — з іншого.
  6. Нітрати короткої дії — для усунення нападів стенокардії. Рекомендоване застосування швидкодіючих нітратів (нітрогліцерин, ізосорбіду динітрат у формі сублінгвальних таблеток, аерозолю). Нітрати пролонгованої дії з профілактичною метою показані хворим з регулярними нападами стенокардії, а також перед значними фізичними навантаженнями.
  7. Блокатори кальцієвих каналів і нітрати тривалої дії показані при непереносимості або недостатній ефективності блокаторів β-адренорецепторів у вигляді моно- або комбінованої терапії.

  Перелік і обсяг додаткових медичних послуг

  1. Омега-3-поліненасичені жирні кислоти — хворим, які перенесли ІМ.
  2. Метаболічні агенти (триметазидин) як  додаткова терапія або у разі непереносимості основних препаратів.
  3. Фібрати — для пацієнтів з високим рівнем ТГ і низьким ХС ЛПВЩ, із супутнім цукровим діабетом або метаболічним синдромом.
  4. При супутній АГ — антигіпертензивна терапія. Цільовий рівень АТ <130/85 мм рт. ст.
  5. При супутньому цукровому діабеті — гіпоглікемічні препарати. Цільовий рівень глікозильованого гемоглобіну (НbА1c) <7%.
  6. Реваскуляризація міокарда — визначають обсяг і необхідність втручання за даними коронаровентрикулографії.

  Характеристика очікуваного кінцевого результату лікування

  Зменшення вираженості або усунення нападів стенокардії, попередження гострих коронарних синдромів, підвищення толерантності до фізичного навантаження.

  Тривалість лікування

  При медикаментозному лікуванні хворі потребують пожиттєвого щоденного застосування препаратів.

  Критерії якості лікування

  Відсутність клінічних та ЕКГ-ознак ішемії міокарда. Підвищення толерантності до фізичного навантаження. Відсутність прогресування стенокардії й розвитку ускладнень. Зниження частоти госпіталізації.

  Можливі побічні дії та ускладнення

  Можливі побічні реакції, що відповідають фармакологічним властивостям препаратів. Найчастіше відзначають брадикардію, артеріальну гіпотензію. Проведення адекватної антитромботичної терапії може спровокувати кровотечі, особливо у хворих з ураженням травного тракту та за наявності інших факторів ризику. Підвищення рівня трансаміназ (АлАТ, АсАТ).

  Рекомендації щодо подальшого надання
  медичної допомоги

  Хворі мають перебувати на диспансерному спостереженні за місцем проживання. Обов’язкове щорічне обстеження, за необхідності — обстеження і корекція терапії частіше ніж 1 раз на рік. Після адекватної ендоваскулярної та хірургічної реваскуляризації міокарда хворі мають потребу в постійному застосуванні ацетилсаліцилової кислоти (за необхідності — клопідогрелу) та статинів при рівні загального ХС крові >4,5 ммоль/л і/або ХС ЛПНЩ >2,5 ммоль/л.

  Вимоги до дієтичних призначень і обмежень

  Хворі мають дотримуватись дієти з обмеженням солі до 6 г/добу, жирів тваринного походження та інших продуктів із значним вмістом ХС. Рекомендується дієта, збагачена харчовими волокнами та омега-3-поліненасиченими жирними кислотами. При надлишковій масі тіла обмежується енергетична цінність їжі.

  При наявності шкідливих звичок — відмова від тютюнопаління, обмеження вживання алкоголю.

  Вимоги до режиму праці, відпочинку,
  реабілітації

  Рекомендовано обмеження фізичних навантажень відповідно до ступеня зниження толерантності до фізичного навантаження внаслідок ішемії міокарда. Більшість хворих потребують направлення на МСЕК у зв’язку зі стійкою втратою працездатності.

  Після проведення АКШ хворі потребують проведення психофізичної реабілітації, у тому числі з санаторним етапом за показаннями. Рекомендовані дозовані тренувальні фізичні навантаження відповідно до рекомендацій лікаря після одержання результатів навантажувальних тестів.

  ЛІКАРСЬКІ ПРЕПАРАТИ

  АГЕН® 5/АГЕН® 10, Санофі-Авентис Украина

  АГРЕЛЬ 75 МГ, Асіно Україна

  АДВОКАРД®, ФарКоС

  АКАРД, Польфарма

  АЛЛЕСТА®, Alkaloid

  АНТАРЕС розчин для ін’єкцій, Корпорація Артеріум

  АНТАРЕС таблетки, Корпорація Артеріум

  АРИФАМ®, Servier

  АСАФЕН, Фармасайнс

  АСПІРИН КАРДІО®, Байєр Консьюмер Кер

  АСПІРИН®, Байєр Консьюмер Кер

  АТЕРОКАРД, Київський вітамінний завод

  АТОКОР, Dr. Reddy's Laboratories Ltd

  АТОКОР 40, Dr. Reddy's Laboratories Ltd

  АТОРВАКОР®, Фармак

  АТОРВАСТАТИН, Pfizer Inc.

  АТОРВАСТЕРОЛ, Польфарма

  АТОРИС®, KRKA d.d. Novo Mesto

  АЦЕКОР КАРДІО, Мікрохім

  БЕРЛІПРИЛ®, Menarini Group

  БЕТАК, Medochemie Ltd., Cyprus, Europe

  БЕТАЛОК, AstraZeneca

  Бі-ПРЕСТАРІУМ®, Servier

  БІКАРД®, Профарма Інтернешнл Трейдінг Лімітед

  БІПРОЛОЛ, Борщагівський ХФЗ

  БІПРОЛОЛ-ЗДОРОВ'Я, Здоров'я

  БІСОПРОЛ®, Фармак

  БІСОПРОЛОЛ АУРОБІНДО, Ауробіндо Фарма

  БІСОПРОЛОЛ КРКА, KRKA d.d. Novo Mesto

  БІСОПРОЛОЛ САНДОЗ®, Sandoz

  БІСОПРОЛОЛ-АСТРАФАРМ, Астрафарм

  БІСОПРОЛОЛ-КВ, Київський вітамінний завод

  БІСОПРОЛОЛ-ТЕВА, Тева Україна

  БРАВАДИН®, KRKA d.d. Novo Mesto

  БРІТОМАР, Ferrer Internacional, S.A.

  ВАЗИЛІП®, KRKA d.d. Novo Mesto

  ВАЗОНАТ®, Олайнфарм

  ВАЗОСТАТ-ЗДОРОВ'Я, Здоров'я

  ВАЛОДІП, KRKA d.d. Novo Mesto

  ВАЛЬСАКОР®, KRKA d.d. Novo Mesto

  ВАЛЬСАКОР® H80/H160/H320/HD160/HD320, KRKA d.d. Novo Mesto

  ВАРФАРИН НІКОМЕД, Такеда Австрія

  ВАРФАРИН-ФС, Асіно Україна

  ВІТОПРИЛ®, Stada

  ГОДАСАЛ®, Др. Р. Пфлегер

  ДАПРИЛ, Medochemie Ltd., Cyprus, Europe

  ДЕКРИЗ, Профарма Інтернешнл Трейдінг Лімітед

  ДИГОКСИН, Борщагівський ХФЗ

  ДИГОКСИН-ЗДОРОВ'Я, Здоров'я

  ДИКОР ЛОНГ, Мікрохім

  ДИРОТОН®, Gedeon Richter

  ДОРЕЗ®, Alkaloid

  ЕВОЙД таблетки 20 мг, Фармак

  ЕГІЛОК, Egis

  ЕНАЛАПРИЛ, Лубнифарм

  ЕНАЛАПРИЛ, Лекхім-Харків

  ЕНАЛАПРИЛ, Червона зірка

  ЕНАЛАПРИЛ, Київмедпрепарат

  ЕНАЛАПРИЛ-АСТРАФАРМ, Астрафарм

  ЕНАЛАПРИЛ-ДАРНИЦЯ, Дарниця ФФ

  ЕНАЛОЗИД® МОНО, Фармак

  ЕНАМ, Dr. Reddy's Laboratories Ltd

  ЕПЛЕПРЕС, Київський вітамінний завод

  ЕПЛЕТОР, Борщагівський ХФЗ

  ЕТСЕТ®, Кусум

  ЗАНІДІП®, Recordati Ireland Ltd

  ЗОКОР®, Merck Sharp & Dohme Idea Inc

  ІЗО-МІК® 10 мг, Мікрохім

  ІЗО-МІК® 20 мг, Мікрохім

  ІЗО-МІК® 5 мг, Мікрохім

  ІЗО-МІК® спрей сублінгвальний, Мікрохім

  ІЗОКЕТ® спрей, Лабормед Фарма

  ІНДОПРЕС, Борщагівський ХФЗ

  КАРВЕДИЛОЛ АУРОБІНДО, Ауробіндо Фарма

  КАРВЕДИЛОЛ-КВ, Київський вітамінний завод

  КАРВЕЛІС краплі, Профарма Інтернешнл Трейдінг Лімітед

  КАРВИДЕКС®, Dr. Reddy's Laboratories Ltd

  КАРВІУМ, Алвоген ІПКО

  КАРДИКЕТ® РЕТАРД, Лабормед Фарма

  КАРДІОАРГІНІН-ЗДОРОВ'Я, Здоров'я

  КАРДІОМАГНІЛ, Такеда

  КАРМЕТАДИН, World Medicine

  КАСАРК® H/ КАСАРК® HD, Корпорація Артеріум

  КЛІВАС, Асіно Україна

  КОМБІСАРТ, Київський вітамінний завод

  КОНКОР, Асіно Україна

  КОНКОР КОР, Мерк КГаА

  КОПЛАВІКС®, Sanofi

  КОРВАЗАН®, Корпорація Артеріум

  КОРВАЛМЕНТ®, Київський вітамінний завод

  КОРВАЛТАБ, Асіно Україна

  КОРІОЛ®, KRKA d.d. Novo Mesto

  КОРОНАЛ, Санофі-Авентис Украина

  КРЕСТОР, AstraZeneca

  КСАРЕЛТО® 10 мг, Байєр

  ЛЕРКАМЕН, Menarini Group

  ЛІВОСТОР, Київський вітамінний завод

  ЛІЗИНОПРИЛ КРКА, КРКА Фарма

  ЛІЗИНОПРИЛ-АСТРАФАРМ, Астрафарм

  ЛІПРИЛ, Борщагівський ХФЗ

  ЛОЗАП® ПЛЮС, Санофі-Авентис Украина

  ЛОКРЕН®, Sanofi

  ЛОПРИЛ БОСНАЛЕК®, Bosnalijek

  ЛОСПИРИН®, Кусум

  МАГНІКОР, Київський вітамінний завод

  МЕДОКАРДИЛ, Medochemie Ltd., Cyprus, Europe

  МЕКС-ЗДОРОВ'Я, Здоров'я

  МЕТОПРОЛОЛ, Корпорація Артеріум

  МЕТОПРОЛОЛУ ТАРТРАТ, Фармак

  МІЛДРОНАТ® капсулы 500 мг/МІЛДРОНАТ® GX, Grindeks

  Молсікор, Профарма Інтернешнл Трейдінг Лімітед

  МОНОНІТРОСИД, Борщагівський ХФЗ

  МОНОСАН, PRO.MED.CS Praha a.s.

  НЕБІАР®, Корпорація Артеріум

  НЕБІВАЛ, Київський вітамінний завод

  НЕБІВОЛОЛ САНДОЗ®, Sandoz

  НЕБІВОЛОЛ-ДАРНИЦЯ, Дарниця ФФ

  НЕБІВОЛОЛ-ТЕВА, Тева Україна

  НЕБІЛЕТ®, Menarini Group

  НІТРОСОРБІД, Борщагівський ХФЗ

  НІТРОСОРБІД, Мікрохім

  НІТРОСОРБІД, Монфарм

  НОЛІПРЕЛ® аргінін/НОЛІПРЕЛ® аргінін форте, Servier

  НОЛІПРЕЛ® БІ-ФОРТЕ, Servier

  ОЗАЛЕКС®, Кусум

  ПАНЦИКОР, ТОВ "Універсальне агенство "Про-фарма"

  ПЛАВІКС® 75 мг, Sanofi

  ПЛАТОГРІЛ®, Кусум

  Превентор, Дарниця ФФ

  ПРЕДИЗИН®, Gedeon Richter

  ПРЕДУКТАЛ® MR, Servier

  ПРЕДУКТАЛ® ОД, Servier

  ПРЕСТИЛОЛ®, Servier

  РАМАГ, Профарма Інтернешнл Трейдінг Лімітед

  РАМІПРИЛ-ТЕВА, Тева Україна

  РАНЕКСА®, Menarini Group

  РЕДИСТАТИН, Dr. Reddy's Laboratories Ltd

  РЕНІАЛЬ®, Корпорація Артеріум

  РОВАМЕД, Medochemie Ltd., Cyprus, Europe

  РОЗАРТ, Тева Україна

  РОЗВАТОР, SUN

  РОЗУВАСТАТИН IC, ІнтерХім

  РОЗУВАСТАТИН САНДОЗ®, Sandoz

  РОЗУВАСТАТИН-ТЕВА, Тева Україна

  РОЗУКАРД®, Санофі-Авентис Украина

  РОЗУЛІП®, Egis

  РОЗУЛІП® ПЛЮС, Egis

  РОКСЕРА®, KRKA d.d. Novo Mesto

  РОМАЗИК, Польфарма

  РОМЕСТІН, Ананта Медікеар

  СЕМЛОПІН®, Кусум

  СИДНОФАРМ, Вітаміни

  СИДОКАРД, Київський вітамінний завод

  СИМВАСТАТИН АНАНТА, Ананта Медікеар

  СИМВАСТАТИН САНДОЗ®, Sandoz

  СИМВАСТАТИН-ТЕВА, Тева Україна

  СКОПРИЛ®, Alkaloid

  СПІРОНОЛАКТОН САНДОЗ®, Sandoz

  СПІРОНОЛАКТОН-ДАРНИЦЯ, Дарниця ФФ

  ТАЛЛІТОН®, Egis

  ТЕЛМІСТА, KRKA d.d. Novo Mesto

  ТЕЛПРЕС, Xantis Pharma Limited

  ТІВОРЕЛЬ, Юрія-Фарм

  ТІВОРТІН®, Юрія-Фарм

  ТОРВАКАРД® КРИСТАЛ, Санофі-Авентис Украина

  ТОРЗАКС®, Alkaloid

  ТОРСИД® таблетки, Фармак

  ТРАЙМЕТАКОР, Алвоген ІПКО

  ТРИДУКТАН, Асіно

  ТРИДУКТАН МВ, Асіно Україна

  ТРИЗИПИН® ЛОНГ, Мікрохім

  ТРИЗИПІН, Мікрохім

  ТРИПЛІКСАМ®, Servier

  ТРИТАЦЕ®, Sanofi

  ТРОМБОЛІК-КАРДІО, Технолог

  ТРОМБОНЕТ®, Фармак

  ФЕНІГІДИН-ЗДОРОВ'Я, Здоров'я

  ХАРТИЛ®, Egis

  ХАРТИЛ®-AM, Egis

  ХІПОТЕЛ, Кусум

  ЮПЕРІО, Новартіс Фарма

  АМЛОДИПІН ПФАЙЗЕР, Пфайзер Інк. [Архив]

  АМЛОПРИЛ®-ДАРНИЦЯ, Дарниця ФФ [Архив]

  АТОРВАСТАТИН ПФАЙЗЕР, Pfizer Inc. [Архив]

  АТОРЕМ таблетки, МСН Лаб. [Архив]

  БІСОПРОЛОЛ-РАТІОФАРМ, ратіофарм [Архив]

  ЄВРОБІСОПРОЛОЛ, Фарма Старт [Архив]

  КАРВЕДИЛОЛ-ЗЕНТІВА, Зентіва [Архив]

  КЛАРИТРОМІЦИН, Червона зірка [Архив]

  КОРГЛІКОН®, Корпорація Артеріум [Архив]

  МАГНІЮ СУЛЬФАТ розчин для ін’єкцій, ТОВ "Ніко" [Архив]

  МІОРИТМІЛ®-ДАРНИЦЯ, Дарниця ФФ [Архив]

  МОЛСИДОМІН табл., Варшавский ФЗ Польфа АО [Архив]

  НЕБІВОЛОЛ ОРІОН, Orion Corporation [Архив]

  НЕБІЛОНГ, Micro Labs [Архив]

  НОЛІПРЕЛ, Servier [Архив]

  НУГРЕЛ, Micro Labs [Архив]

  ПРЕСТАРІУМ® 4 мг/8 мг таблетки, Servier [Архив]

  Розав, Alembic Pharmaceuticals Limited [Архив]

  СИМВАКАРД, Зентіва [Архив]

  ТРИМЕТАЗИДИН MR СЕРВ'Є таблетки, Серв'є Україна [Архив]

  Дата додавання: 15.10.2019 р.
  На нашому сайті застосовуються файли cookies для більшої зручності використання та покращенняя роботи сайту. Продовжуючи, ви погоджуєтесь з застосуванням cookies.
  Developed by Maxim Levchenko