04. Клінічний протокол надання медичної допомоги хворим з ІХС: стабільною стенокардією напруження III–IV ФК

Міжнародні назви

Рубрика за МКХ-10: I20.8

Ознаки та критерії діагностики захворювання

При стабільній стенокардії напруження відзначають появу ангінозних нападів при фізичному та емоційному навантаженні. ФК стенокардії визначається рівнем навантаження, при якому з’являються ознаки ішемії. При III ФК напади стенокардії виникають при звичайному фізичному навантаженні. При IV ФК напади стенокардії провокуються мінімальними навантаженнями і можуть виникати у стані фізичного спокою. При проведенні тестів з дозованим фізичним навантаженням на велоергометрі або тредмілі хворий виконує навантаження не більше 50 Вт або 4 MET.

Ознаки ішемії при проведенні тестів
з дозованим фізичним навантаженням

 1. Поява типового ангінозного нападу.
 2. Горизонтальна або косонизхідна депресія сегмента ST >1 мм або елевація сегмента ST >1 мм (за винятком відведень V1 і AVR, а також відведень із зубцем Q).

Умови надання медичноїдопомоги

Хворі зі стенокардією напруження III ФК підлягають амбулаторному обстеженню й лікуванню за місцем проживання. Хворі IV ФК зі стенокардією спокою потребують стаціонарного лікування. Обстеження може проводитися в районних поліклініках, а за необхідності додаткових обстежень — у міських кардіологічних диспансерах і діагностичних центрах. За показаннями хворих слід направляти на коронарографію з метою визначення подальшої тактики лікування.

Програма діагностики

Обов’язкові дослідження

 1. Визначення скарг і анамнезу.
 2. Клінічний огляд.
 3. Вимірювання АТ.
 4. Лабораторне обстеження (загальний аналіз крові з обов’язковим визначенням гемоглобіну, загальний аналіз сечі, визначення в сироватці крові рівня глюкози, загального ХС, ХС ЛПНЩ, ХС ЛПВЩ, ТГ, калію, натрію, креатиніну, АлАТ, АсАТ, білірубіну).
 5. ЕКГ в 12 відведеннях.
 6. ЕхоКГ.
 7. Рентгенографія органів грудної клітки.
 8. Тест із дозованим фізичним навантаженням (ВЕМ або тредміл).
 9. Коронаровентрикулографія.

Додаткові дослідження

 1. Коагулограма.
 2. Добовий моніторинг ЕКГ.
 3. Фармакологічні проби.
 4. Стрес-ехоКГ.
 5. Визначення рівня КФК, ЛДГ.

Програма лікування

Перелік і обсяг обов’язкових медичних послуг

 1. Зміна способу життя.
 2. Ацетилсаліцилова кислота 75–150 мг/добу — всім пацієнтам, крім тих, що мають протипоказання (шлунково-кишкові кровотечі, алергія або толерантність до ацетилсаліцилової кислоти). Клопідогрел як альтернативний антитромбоцитарний засіб для пацієнтів зі стабільною стенокардією, які не одержують ацетилсаліцилову кислоту, а також при лікуванні хворих до та після черезшкірних коронарних втручань.
 3. Статини — для всіх пацієнтів з ІХС. Доза визначається індивідуально з урахуванням цільового рівня загального ХС крові <4,5ммоль/л і ХС ЛПНЩ <2,5 ммоль/л). Для хворих групи дуже високого ризику цільовий рівень ХС ЛПНЩ — до 1,8 ммоль/л. Одночасно для оцінки переносимості лікування контролюють вміст у крові АлАТ, АсАТ і КФК.
 4. Блокатори β-рецепторів — для всіх пацієнтів з ІХС за відсутності протипоказань, обов’язково — для пацієнтів з постінфарктним кардіосклерозом та СН, оскільки ці препарати поліпшують прогноз у таких хворих. Перевага надається селективним блокаторам β1-адренорецепторів тривалої дії з огляду на необхідність 24-годинного захисту міокарда від ішемії. Доза препаратів визначається за ЧСС у стані спокою (рекомендоване зниження ЧСС до 55–60 уд./хв). При непереносимості блокаторів β-адренорецепторів як альтернатива для зниження ЧСС доцільне призначення інгібіторів f-каналів (івабрадин).
 5. Інгібітори АПФ — для пацієнтів зі спеціальними показаннями для їх призначення, такими як АГ, СН, дисфункція ЛШ або цукровий діабет. Раміприл і периндоприл мають також додаткові докази щодо поліпшення прогнозу в пацієнтів з ІХС. Для хворих з ІХС без спеціальних показань щодо призначення інгібітори АПФ можуть бути рекомендовані з урахуванням співвідношення потенційної користі (позитивний вплив на прогноз захворювання), з одного боку, і ризику щодо побічних реакцій, поліпрагмазії, надмірної вартості лікування — з іншого.
 6. Нітрати короткої дії — для усунення нападів стенокардії. Рекомендоване застосування швидкодіючих нітратів (нітрогліцерин, ізосорбіду динітрат у формі сублінгвальних таблеток, аерозолю). Нітрати пролонгованої дії з профілактичною метою показані хворим з регулярними нападами стенокардії, а також перед значними фізичними навантаженнями.
 7. Блокатори кальцієвих каналів і нітрати тривалої дії показані при непереносимості або недостатній ефективності блокаторів β-адренорецепторів у вигляді моно- або комбінованої терапії.

Перелік і обсяг додаткових медичних послуг

 1. Омега-3-поліненасичені жирні кислоти — хворим, які перенесли ІМ.
 2. Метаболічні агенти (триметазидин) як  додаткова терапія або у разі непереносимості основних препаратів.
 3. Фібрати — для пацієнтів з високим рівнем ТГ і низьким ХС ЛПВЩ, із супутнім цукровим діабетом або метаболічним синдромом.
 4. При супутній АГ — антигіпертензивна терапія. Цільовий рівень АТ <130/85 мм рт. ст.
 5. При супутньому цукровому діабеті — гіпоглікемічні препарати. Цільовий рівень глікозильованого гемоглобіну (НbА1c) <7%.
 6. Реваскуляризація міокарда — визначають обсяг і необхідність втручання за даними коронаровентрикулографії.

Характеристика очікуваного кінцевого результату лікування

Зменшення вираженості або усунення нападів стенокардії, попередження гострих коронарних синдромів, підвищення толерантності до фізичного навантаження.

Тривалість лікування

При медикаментозному лікуванні хворі потребують пожиттєвого щоденного застосування препаратів.

Критерії якості лікування

Відсутність клінічних та ЕКГ-ознак ішемії міокарда. Підвищення толерантності до фізичного навантаження. Відсутність прогресування стенокардії й розвитку ускладнень. Зниження частоти госпіталізації.

Можливі побічні дії та ускладнення

Можливі побічні реакції, що відповідають фармакологічним властивостям препаратів. Найчастіше відзначають брадикардію, артеріальну гіпотензію. Проведення адекватної антитромботичної терапії може спровокувати кровотечі, особливо у хворих з ураженням травного тракту та за наявності інших факторів ризику. Підвищення рівня трансаміназ (АлАТ, АсАТ).

Рекомендації щодо подальшого надання
медичної допомоги

Хворі мають перебувати на диспансерному спостереженні за місцем проживання. Обов’язкове щорічне обстеження, за необхідності — обстеження і корекція терапії частіше ніж 1 раз на рік. Після адекватної ендоваскулярної та хірургічної реваскуляризації міокарда хворі мають потребу в постійному застосуванні ацетилсаліцилової кислоти (за необхідності — клопідогрелу) та статинів при рівні загального ХС крові >4,5 ммоль/л і/або ХС ЛПНЩ >2,5 ммоль/л.

Вимоги до дієтичних призначень і обмежень

Хворі мають дотримуватись дієти з обмеженням солі до 6 г/добу, жирів тваринного походження та інших продуктів із значним вмістом ХС. Рекомендується дієта, збагачена харчовими волокнами та омега-3-поліненасиченими жирними кислотами. При надлишковій масі тіла обмежується енергетична цінність їжі.

При наявності шкідливих звичок — відмова від тютюнопаління, обмеження вживання алкоголю.

Вимоги до режиму праці, відпочинку,
реабілітації

Рекомендовано обмеження фізичних навантажень відповідно до ступеня зниження толерантності до фізичного навантаження внаслідок ішемії міокарда. Більшість хворих потребують направлення на МСЕК у зв’язку зі стійкою втратою працездатності.

Після проведення АКШ хворі потребують проведення психофізичної реабілітації, у тому числі з санаторним етапом за показаннями. Рекомендовані дозовані тренувальні фізичні навантаження відповідно до рекомендацій лікаря після одержання результатів навантажувальних тестів.

ЛІКАРСЬКІ ПРЕПАРАТИ

АГЕН® 5/АГЕН® 10, Санофі-Авентис Украина

АГРЕЛЬ 75 МГ, Асіно Україна

АДВОКАРД®, ФарКоС

АКАРД, Польфарма

АЛЛЕСТА®, Alkaloid

АНТАРЕС розчин для ін’єкцій, Корпорація Артеріум

АНТАРЕС таблетки, Корпорація Артеріум

АРИФАМ®, Servier

АСАФЕН, Фармасайнс

АСПІРИН КАРДІО®, Байєр

АСПІРИН®, Байєр Консьюмер Кер

АТЕРОКАРД, Київський вітамінний завод

АТОКОР, Dr. Reddy's Laboratories Ltd

АТОКОР 40, Dr. Reddy's Laboratories Ltd

АТОРВАКОР®, Фармак

АТОРВАСТАТИН, Pfizer Inc.

АТОРВАСТЕРОЛ, Польфарма

АТОРЕМ таблетки, МСН Лаб.

АТОРИС®, KRKA d.d. Novo Mesto

АЦЕКОР КАРДІО, Мікрохім

БЕРЛІПРИЛ®, Menarini Group

БЕТАК, Medochemie Ltd., Cyprus, Europe

БЕТАЛОК, AstraZeneca

Бі-ПРЕСТАРІУМ®, Servier

БІКАРД®, Профарма Інтернешнл Трейдінг Лімітед

БІПРОЛОЛ, Борщагівський ХФЗ

БІПРОЛОЛ-ЗДОРОВ'Я, Здоров'я

БІСОПРОЛ®, Фармак

БІСОПРОЛОЛ АУРОБІНДО, Ауробіндо Фарма

БІСОПРОЛОЛ КРКА, KRKA d.d. Novo Mesto

БІСОПРОЛОЛ САНДОЗ®, Sandoz

БІСОПРОЛОЛ-АСТРАФАРМ, Астрафарм

БІСОПРОЛОЛ-КВ, Київський вітамінний завод

БІСОПРОЛОЛ-ТЕВА, Тева Україна

БРАВАДИН®, KRKA d.d. Novo Mesto

БРІТОМАР, Ferrer Internacional, S.A.

ВАЗИЛІП®, KRKA d.d. Novo Mesto

ВАЗОНАТ®, Олайнфарм

ВАЗОСТАТ-ЗДОРОВ'Я, Здоров'я

ВАЛОДІП, KRKA d.d. Novo Mesto

ВАЛЬСАКОР®, KRKA d.d. Novo Mesto

ВАЛЬСАКОР® H80/H160/H320/HD160/HD320, KRKA d.d. Novo Mesto

ВАРФАРИН НІКОМЕД, Такеда Австрія

ВАРФАРИН-ФС, Асіно Україна

ВІТОПРИЛ®, Stada

ДАПРИЛ, Medochemie Ltd., Cyprus, Europe

ДЕКРИЗ, Профарма Інтернешнл Трейдінг Лімітед

ДИГОКСИН, Борщагівський ХФЗ

ДИГОКСИН-ЗДОРОВ'Я, Здоров'я

ДИКОР ЛОНГ, Мікрохім

ДИРОТОН®, Gedeon Richter

ДОРЕЗ®, Alkaloid

ЕВОЙД таблетки 20 мг, Фармак

ЕГІЛОК, Egis

ЕНАЛАПРИЛ, Лубнифарм

ЕНАЛАПРИЛ, Лекхім-Харків

ЕНАЛАПРИЛ, Червона зірка

ЕНАЛАПРИЛ, Київмедпрепарат

ЕНАЛАПРИЛ-АСТРАФАРМ, Астрафарм

ЕНАЛАПРИЛ-ДАРНИЦЯ, Дарниця ФФ

ЕНАЛОЗИД® МОНО, Фармак

ЕНАМ, Dr. Reddy's Laboratories Ltd

ЕПЛЕПРЕС, Київський вітамінний завод

ЕПЛЕТОР, Борщагівський ХФЗ

ЕТСЕТ®, Кусум Фарм

ЗАНІДІП®, Recordati Ireland Ltd

ЗОКОР®, Merck Sharp & Dohme Idea Inc

ІЗО-МІК® 10 мг, Мікрохім

ІЗО-МІК® 20 мг, Мікрохім

ІЗО-МІК® 5 мг, Мікрохім

ІЗО-МІК® спрей сублінгвальний, Мікрохім

ІЗОКЕТ® спрей, Лабормед Фарма

ІНДАПЕН, Польфарма

ІНДОПРЕС, Борщагівський ХФЗ

КАРВЕДИЛОЛ АУРОБІНДО, Ауробіндо Фарма

КАРВЕДИЛОЛ САНДОЗ®, Sandoz

КАРВЕДИЛОЛ-КВ, Київський вітамінний завод

КАРВЕЛІС краплі, Профарма Інтернешнл Трейдінг Лімітед

КАРВИДЕКС®, Dr. Reddy's Laboratories Ltd

КАРВІУМ, Алвоген ІПКО

КАРДИКЕТ® РЕТАРД, Лабормед Фарма

КАРДІОМАГНІЛ, Takeda

КАРМЕТАДИН, World Medicine

КАСАРК® H/ КАСАРК® HD, Корпорація Артеріум

КЛІВАС, Асіно Україна

КОМБІСАРТ, Київський вітамінний завод

КОНКОР, Асіно Україна

КОНКОР КОР, Мерк КГаА

КОПЛАВІКС®, Sanofi

КОРВАЗАН®, Корпорація Артеріум

КОРВАЛМЕНТ®, Київський вітамінний завод

КОРВАЛТАБ, Асіно Україна

КОРІОЛ®, KRKA d.d. Novo Mesto

КОРОНАЛ, Санофі-Авентис Украина

КРЕСТОР, AstraZeneca

КСАРЕЛТО® 10 мг, Байєр

ЛЕРКАМЕН, Menarini Group

ЛІВОСТОР, Київський вітамінний завод

ЛІЗИНОПРИЛ КРКА, КРКА Фарма

ЛІЗИНОПРИЛ-АСТРАФАРМ, Астрафарм

ЛІЗИНОПРИЛ-ТЕВА, Тева Україна

ЛІМІСТІН, Ананта Медікеар

ЛІПРИЛ, Борщагівський ХФЗ

ЛОЗАП® ПЛЮС, Санофі-Авентис Украина

ЛОКРЕН®, Sanofi

ЛОПРИЛ БОСНАЛЕК®, Bosnalijek

ЛОСПИРИН®, Кусум Фарм

МАГНІКОР, Київський вітамінний завод

МЕДОКАРДИЛ, Medochemie Ltd., Cyprus, Europe

МЕКС-ЗДОРОВ'Я, Здоров'я

МЕТОПРОЛОЛ, Корпорація Артеріум

МЕТОПРОЛОЛУ ТАРТРАТ, Фармак

МОКСОГАМА®, Woerwag Pharma

Молсікор, Профарма Інтернешнл Трейдінг Лімітед

МОНОНІТРОСИД, Борщагівський ХФЗ

МОНОСАН, PRO.MED.CS Praha a.s.

НЕБІАР®, Корпорація Артеріум

НЕБІВАЛ, Київський вітамінний завод

НЕБІЛЕТ®, Menarini Group

НІТРОСОРБІД, Борщагівський ХФЗ

НІТРОСОРБІД, Мікрохім

НІТРОСОРБІД, Монфарм

НОЛІПРЕЛ® БІ-ФОРТЕ, Servier

ОЗАЛЕКС®, Кусум Фарм

ПАНЦИКОР, ТОВ "Універсальне агенство "Про-фарма"

ПЛАВІКС® 75 мг, Sanofi

ПЛАТОГРІЛ®, Кусум Фарм

Превентор, Дарниця ФФ

ПРЕДИЗИН®, Gedeon Richter

ПРЕДУКТАЛ® MR, Servier

ПРЕДУКТАЛ® ОД, Servier

ПРЕСТИЛОЛ®, Servier

РАМАГ, Профарма Інтернешнл Трейдінг Лімітед

РАМІПРИЛ-ТЕВА, Тева Україна

РАНЕКСА®, Menarini Group

РЕДИСТАТИН, Dr. Reddy's Laboratories Ltd

РЕНІАЛЬ®, Корпорація Артеріум

РОВАМЕД, Medochemie Ltd., Cyprus, Europe

РОЗАРТ, Тева Україна

РОЗВАТОР, SUN

РОЗУВАСТАТИН IC, ІнтерХім

РОЗУВАСТАТИН САНДОЗ®, Sandoz

РОЗУВАСТАТИН-ТЕВА, Тева Україна

РОЗУКАРД®, Санофі-Авентис Украина

РОЗУЛІП®, Egis

РОЗУЛІП® ПЛЮС, Egis

РОКСЕРА®, KRKA d.d. Novo Mesto

РОМАЗИК, Польфарма

РОМЕСТІН, Ананта Медікеар

СЕМЛОПІН®, Кусум Фарм

СИДНОФАРМ, Вітаміни

СИДОКАРД, Київський вітамінний завод

СИМВАКАРД, Зентіва

СИМВАСТАТИН АНАНТА, Ананта Медікеар

СИМВАСТАТИН САНДОЗ®, Sandoz

СИМВАСТАТИН-ТЕВА, Тева Україна

СКОПРИЛ®, Alkaloid

СПІРОНОЛАКТОН САНДОЗ®, Sandoz

СПІРОНОЛАКТОН-ДАРНИЦЯ, Дарниця ФФ

ТАЛЛІТОН®, Egis

ТІВОРЕЛЬ, Юрія-Фарм

ТІВОРТІН®, Юрія-Фарм

ТІОТРИАЗОЛІН® таблетки, Корпорація Артеріум

ТОРВАКАРД® КРИСТАЛ, Санофі-Авентис Украина

ТОРЗАКС®, Alkaloid

ТОРСИД® таблетки, Фармак

ТРАЙМЕТАКОР, Алвоген ІПКО

ТРИДУКТАН, Асіно

ТРИДУКТАН МВ, Асіно Україна

ТРИЗИПИН® ЛОНГ, Мікрохім

ТРИЗИПІН, Мікрохім

ТРИНОМІЯ®, Асіно

ТРИТАЦЕ®, Sanofi

ТРОМБОНЕТ®, Фармак

ФЕНІГІДИН-ЗДОРОВ'Я, Здоров'я

ХАРТИЛ®, Egis

ЮПЕРІО, Новартіс Фарма

АМЛОДИПІН ПФАЙЗЕР, Пфайзер Інк. [Архив]

АМЛОПРИЛ®-ДАРНИЦЯ, Дарниця ФФ [Архив]

АТОРВАСТАТИН ПФАЙЗЕР, Pfizer Inc. [Архив]

БІСОПРОЛОЛ-РАТІОФАРМ, ратіофарм [Архив]

ЄВРОБІСОПРОЛОЛ, Фарма Старт [Архив]

КАРВЕДИЛОЛ-ЗЕНТІВА, Зентіва [Архив]

КЛАРИТРОМІЦИН, Червона зірка [Архив]

КОРГЛІКОН®, Корпорація Артеріум [Архив]

МАГНІЮ СУЛЬФАТ розчин для ін’єкцій, ТОВ "Ніко" [Архив]

МІОРИТМІЛ®-ДАРНИЦЯ, Дарниця ФФ [Архив]

МОЛСИДОМІН табл., Варшавский ФЗ Польфа АО [Архив]

НЕБІВОЛОЛ ОРІОН, Orion Corporation [Архив]

НЕБІЛОНГ, Micro Labs [Архив]

НОЛІПРЕЛ, Servier [Архив]

НУГРЕЛ, Micro Labs [Архив]

ПРЕСТАРІУМ® 4 мг/8 мг таблетки, Servier [Архив]

Розав, Alembic Pharmaceuticals Limited [Архив]

ТРИМЕТАЗИДИН MR СЕРВ'Є таблетки, Серв'є Україна [Архив]

Дата додавання: 15.10.2019 р.
На нашому сайті застосовуються файли cookies для більшої зручності використання та покращенняя роботи сайту. Продовжуючи, ви погоджуєтесь з застосуванням cookies.
Developed by Maxim Levchenko