Всі аптеки України
Київ (адресу не вказано)

Класифікація ХСН: Глава 1. Класифікація захворювань серцево-судинної системи

Настанова

Основні терміни:

 • Клінічна стадія СН
 • Варіант СН
 • ФК пацієнта

Рубрики за МКХ-10: I50, I50.0, I50.9.

Клінічні стадії: I; IIА; IIБ; III.

СН I, СН IIА; СН IIБ; СН III відповідають критеріям I, IIА, IIБ і III стадій хронічної недостатності кровообігу за класифікацією М.Д. Стражеска і В.X. Василенка (1935 р.):

I — початкова недостатність кровообігу; відзначають тільки при фізичному навантаженні (задишка, тахікардія, стомлюваність); у спокої гемодинаміка і функції органів не порушені;

II — виражена тривала недостатність кровообігу; порушення гемодинаміки (застій у малому і великому колі кровообігу й т.п.), наявність порушення функції органів і обміну речовин у спокої;

 • період А — початок стадії, порушення гемодинаміки виражене помірно; відзначають порушення функції серця або тільки деяких його відділів;
 • період Б — кінець тривалої стадії: глибокі порушення гемодинаміки, страждає вся серцево-судинна система;

III — кінцева, дистрофічна недостатність кровообігу; тяжке порушення гемодинаміки, стійкі зміни обміну речовин і функцій органів, незворотні зміни структури тканин і органів.

Варіанти СН:

 • Із систолічною дисфункцією ЛШ: ФВ ЛШ 45% і менше;
 • Із збереженою систолічною функцією ЛШ: ФВ ЛШ більше 45%.

ФК пацієнтів за критеріями NYHA:

I ФК — пацієнти із хворобою серця, в яких виконання звичайних фізичних навантажень не викликає задишки, втоми або серцебиття;

II ФК — пацієнти із хворобою серця і помірним обмеженням фізичної активності. Задишку, втому, серцебиття виявляють при виконанні звичайних фізичних навантажень;

III ФК — пацієнти із хворобою серця і вираженим обмеженням фізичної активності. У стані спокою скарги відсутні, але навіть при незначних фізичних навантаженнях виникають задишка, втома, серцебиття;

IV ФК — пацієнти із хворобою серця, у яких будь-який рівень фізичної активності викликає вищевказані суб’єктивні симптоми. Останні виникають також у стані спокою.

Примітки:

Стадія СН відображає етап клінічної еволюції даного синдрому, тоді як ФК пацієнта є динамічною характеристикою, що може змінюватися під впливом лікування (табл. 1.10); визначення варіантів СН (із систолічною дисфункцією або зі збереженою систолічною функцією ЛШ) можливе лише за наявності відповідних даних ехоКГ-дослідження.

Таблиця 1.10

Орієнтовна відповідність клінічних стадій СН і ФК

Стадія СНФК пацієнта
III (на фоні адекватного лікування – I ФК)
IIАIII (на фоні адекватного лікування — II,
іноді I)
IIБIV (на фоні адекватного лікування — III, іноді II)
IIIIV (іноді на фоні адекватного лікування – III)

Приклади формулювання клінічних діагнозів

 • Попередній або клінічний діагноз — ІХС: постінфарктний кардіосклероз (ІМ із зубцем Q передньої стінки ЛШ 10.02.2003 р.), хронічна аневризма передньоперетинкового відділу ЛШ, СН IIА стадії із систолічною дисфункцією ЛШ, III ФК. Заключний діагноз (після лікування): такий самий; II ФК.
 • ДКМП, постійна форма фібриляції передсердь. СН IIБ стадії із систолічною дисфункцією ЛШ, IV ФК. Заключний діагноз: такий самий; III ФК.
 • ІХС: стабільна стенокардія напруження, II ФК, постінфарктний кардіосклероз, СН I стадії зі збереженою систолічною функцією ЛШ (якщо у хворого відзначають стабільну стенокардію напруження, то в діагнозі вказують тільки ФК останньої, ФК ХСН не наводять) . Заключний діагноз: такий самий.
 • Гіпертонічна хвороба III стадії, гіпертензивне серце. СН IIА стадії зі збереженою систолічною функцією ЛШ, III ФК. Заключний діагноз: такий самий; II ФК.
 • ГКМП, обструктивна форма, СН IIА стадії зі збереженою систолічною функцією ЛШ, III ФК. Заключний діагноз: такий самий; II ФК.
 • Ревматизм, активність I ступеня, ревмокардит, комбінована аортальна вада серця з переважанням недостатності IV стадії, СН IIА стадії зі збереженою систолічною функцією ЛШ, III ФК. Заключний діагноз: такий самий; III ФК.
 • Ревматизм, активність I ступеня, ревмокардит, мітральний стеноз IV стадії, трикуспідальна недостатність, СН IIБ стадії зі збереженою систолічною функцією ЛШ, IV ФК. Заключний діагноз: такий самий; III ФК.
 • Гіпертонічна хвороба III стадії, ГЛШ, ІХС: постінфарктний кардіосклероз, постійна форма фібриляції передсердь, СН IIБ стадії із систолічною дисфункцією ЛШ, IV ФК. Заключний діагноз: такий самий; III ФК.
Класифікація порушень ритму та провідності серця
Класифікація НЦД
Діагнози, при яких застосовують
Діагноз
Код МКХ-10