0

Класифікація порушень ритму та провідності серця

Зміст

ПОРУШЕННЯ УТВОРЕННЯ ІМПУЛЬСУ (ІЗ ЗАЗНАЧЕННЯМ РУБРИК ЗА МКХ 10-ГО ПЕРЕГЛЯДУ)

I49.8 — порушення синусового ритму:

 • синусова тахікардія (більше 90 комплексів за хвилину);
 • синусова брадикардія (менше 60 комплексів за хвилину);
 • синусова аритмія.

I45.5 — зупинка (відмова) синусного вузла

I49.8 — комплекси та ритми, що вислизають:

 • передсердні:
  • повільні;
  • прискорені;
 • із AV-з’єднання:
  • повільні;
  • прискорені;
 • шлуночкові:
  • повільні;
  • прискорені.

I45.8 — AV-дисоціації

I49.8 — міграція надшлуночкового водія ритму.

Екстрасистолія (згідно з МКХ-10 — передчасна деполяризація):

I49.1 — передсердна;

I49.2 — передсердно-шлуночкова (AV);

I49.3 — шлуночкова;

 • одиночна (до 30 ектопічних комплексів на годину);
 • часта (30 і більше ектопічних комплексів на годину);
 • алоритмія (бі-, три-, квадригемінія);
 • поліморфна;
 • парна;
 • рання (R на Т).

I47.1 — тахікардії:

 • реципрокні:
  • хронічні;
  • пароксизмальні;
 • вогнищеві (ектопічні):
  • хронічні;
  • пароксизмальні.

Надшлуночкові тахікардії:

 • сино-передсердна (синоатріальна);
 • передсердна (атріальна);
 • передсердно-шлуночкова (AV);
 • вузлова:
  • звичайного типу;
  • незвичайного типу;
 • з додатковими шляхами проведення:
  • ортодромна;
  • антидромна.

Шлуночкові тахікардії:

 • I47.2 — нестійка (від 3 шлуночкових комплексів до 30 с):
  • мономорфна;
  • поліморфна;
 • I47.2 — стійка (більше 30 с):
  • мономорфна;
  • поліморфна;
 • I47.0 — постійно-зворотна:
  • мономорфна;
  • поліморфна.

I48 — фібриляція і тріпотіння передсердь:

 • пароксизм, що вперше виник:
  • брадисистолічний варіант (частота шлуночкових скорочень менше 60 уд./хв);
  • тахісистолічний варіант (частота шлуночкових скорочень більше 90 уд./хв);
 • пароксизмальна (ритм відновлюється самостійно в межах 48 год):
  • брадисистолічний варіант (частота шлуночкових скорочень менше 60 уд./хв);
  • тахісистолічний варіант (частота шлуночкових скорочень більше 90 уд./хв);
 • персистуюча (коли для відновлення синусового ритму необхідне втручання):
  • брадисистолічний варіант (частота шлуночкових скорочень менш 60 уд./хв);
  • тахісистолічний варіант (частота шлуночкових скорочень більше 90 уд./хв);
 • постійна (коли синусовий ритм відновити неможливо або недоцільно):
  • брадисистолічний варіант (частота шлуночкових скорочень менше 60 уд./хв);
  • тахісистолічний варіант (частота шлуночкових скорочень більше 90 уд./хв).

I49.0 — фібриляція і тріпотіння шлуночків

I45.5 — порушення проведення імпульсу:

 • синоаурикулярні блокади;
 • AV-блокади:
  • I44.0 — I ступеня;
  • I44.1 — II ступеня:
  • I типу;
  • II типу
  • I44.2 — III ступеня.
 • Внутрішньошлуночкові блокади

Однопучкові блокади:

 • I45.0 — блокада правої ніжки пучка Гіса;
 • I44.4 — блокада передньої гілки лівої ніжки пучка Гіса;
 • I44.5 — блокада задньої гілки лівої ніжки пучка Гіса:
  • постійна;
  • минуща.

I45.2 Двопучкові блокади:

 • блокада лівої ніжки пучка Гіса;
 • блокада правої ніжки пучка Гіса і передньоверхнього розгалуження лівої ніжки пучка Гіса;
 • блокада правої ніжки пучка Гіса і задньонижнього розгалуження лівої ніжки пучка Гіса.

I45.3 Трипучкові блокади

КОМБІНОВАНІ ПОРУШЕННЯ УТВОРЕННЯ ТА ПРОВЕДЕННЯ ІМПУЛЬСУ

I49.4 — парасистолія:

 • передсердна;
 • з AV-з’єднання;
 • шлуночкова.

ЗАХВОРЮВАННЯ, СИНДРОМИ ТА ФЕНОМЕНИ

I49.8 — ідіопатичні форми аритмій;

 • синдроми і ЕКГ-феномени передчасного порушення шлуночків:
  • WPW-синдром;
  • синдром укороченого інтервалу P–R (Лауна — Ганонга — Лівайна).
 • Синдром ранньої реполяризації шлуночків
 • Синдром подовженого інтервалу Q–T:
  • вроджений;
  • набутий.
 • Аритмогенна дисплазія ПШ
 • Синдром Бругада

I49.5 — синдром слабкості синусного вузла

I46.9 — синдром Морганьї — Адамса — Стокса

I49.0 — синдром Фредеріка

I46.1 — раптова серцева смерть (аритмічна) (смерть, що настала протягом 1 год після появи перших симптомів захворювання або істотного погіршення стану хворого на фоні стабільного хронічного перебігу захворювання):

 • з відновленням серцевої діяльності:
  • фібриляція шлуночків;
  • асистолія;
  • електромеханічна дисоціація (вказується за можливості).
 • раптова серцева смерть (незворотна):
  • фібриляція шлуночків;
  • асистолія;
  • електромеханічна дисоціація (вказується по можливості);
  • зупинка серця (смерть, що настала більш ніж через 1 год після появи або збільшення вираженості симптомів захворювання):
   • 146.0 — з відновленням серцевої діяльності;
   • 146.9 — зупинка серця незворотна.

АРИТМІЇ ПРИ НОРМАЛЬНІЙ ЧИ ПОРУШЕНІЙ ФУНКЦІЇ КАРДІОСТИМУЛЯТОРІВ РІЗНОГО ТИПУ

У діагнозі слід вказати кардіохірургічне втручання і пристрої, які використали для лікування аритмій і порушень провідності серця (із зазначенням методу і дати втручання) — катетерні (радіочастотні та інші) деструкції, імплантації водіїв ритму та кардіовертерів-дефібриляторів, проведення кардіоверсії або дефібриляції (відзначається дата останньої) та інше.

Приклади клінічних діагнозів

 1. ІХС: стабільна стенокардія напруження I ФК, атеросклеротичний кардіосклероз, нестійка поліморфна лівошлуночкова тахікардія, СН I стадії зі збереженою систолічною функцією ЛШ.
 2. Міокардіофіброз, передсердно-шлуночкова вузлова пароксизмальна реципрокна тахікардія (звичайна). СН 0 стадії.
 3. WPW-синдром, передсердно-шлуночкова пароксизмальна реципрокна ортодромна тахікардія. СН 0 стадії.
 4. ІХС: постінфарктний кардіосклероз (ІМ із зубцем Q передньої стінки ЛШ 23.10.2006 р.), постійна блокада лівої ніжки пучка Гіса, СН IIА стадії із систолічною дисфункцією ЛШ III ФК за NYHA.
 5. Синдром подовженого інтервалу Q–T, пароксизмальна поліморфна шлуночкова тахікардія, синкопальний стан. СН 0 стадії.
Спеціалізований мобільний додаток
для пошуку інформації про лікарські препарати
Наведіть камеру на QR-код, щоб завантажити
На нашому сайті застосовуються файли cookies для більшої зручності використання та покращенняя роботи сайту. Продовжуючи, ви погоджуєтесь з застосуванням cookies.
Developed by Maxim Levchenko