Всі аптеки України
Київ (адресу не вказано)
Активні речовини — “Д”ДОЦЕТАКСЕЛ (DOCETAXELUM)

ДОЦЕТАКСЕЛ (DOCETAXELUM) Діюча речовина

Сортування:
Доцетаксел "Ебеве" концентрат для розчину для інфузій, 80 мг, флакон, 8 мл, № 1; Ebewe Pharma
Доцетаксел "Ебеве" концентрат для розчину для інфузій, 20 мг, флакон, 2 мл, № 1; Ebewe Pharma
Доцетаксел Амакса концентрат для розчину для інфузій, 20 мг/мл, флакон, 4 мл, № 1; Amaxa LTD
Доцетаксел Амакса концентрат для розчину для інфузій, 20 мг/мл, флакон, 8 мл, № 1; Amaxa LTD
Таксотер® концентрат для розчину для інфузій, 80 мг, флакон, 4 мл, № 1; Санофі-Авентіс Україна
Доцетаксел-Віста концентрат для розчину для інфузій, 20 мг/мл, флакон, 4 мл, № 1; Amaxa LTD
Доцетаксел-Віста концентрат для розчину для інфузій, 20 мг/мл, флакон, 1 мл, № 1; Буст Фарма
Доцетаксел-Віста концентрат для розчину для інфузій, 20 мг/мл, флакон, 7 мл, № 1; Amaxa LTD
Таксотер® концентрат для розчину для інфузій, 20 мг, флакон, 1 мл, № 1; Санофі-Авентіс Україна
Доцетаксел-Хемотека розчин для інфузій, 15 мг, № 1; Медичний центр М.Т.К.
Доцетаксел-Хемотека розчин для інфузій, 20 мг, № 1; Медичний центр М.Т.К.
Доцетаксел-Хемотека розчин для інфузій, 50 мг, № 1; Медичний центр М.Т.К.
Доцетаксел-Хемотека розчин для інфузій, 80 мг, № 1; Медичний центр М.Т.К.
Доцетаксел-Хемотека розчин для інфузій, 100 мг, № 1; Медичний центр М.Т.К.

сприяє накопиченню тубуліну у мікротрубочках клітин та перешкоджає їх розпаду, що веде до значного зниження рівня вільного тубуліну; зв’язування доцетакселу з мікротрубочками не змінює кількість протофіламентів; порушує мікротубулярну мережу, яка відіграє важливу роль для реалізації вітальних функцій клітини під час мітозу та в інтерфазі; показав цитотоксичність щодо різних пухлинних клітин, а також до клітин щойно видалених пухлин; досягає значних концентрацій у міжклітинній рідині і забезпечує високу тривалість життя клітин; виявляє активність щодо деяких (хоча і не всіх) клітинних ліній, у яких відбувається експресія р-глікопротеїну, що кодується геном медикаментозної полірезистентності.

у комбінації з доксорубіцином і циклофосфамідом для ад’ювантної терапії хворих з операбельним раком молочної залози з/без ураження лімфовузлів; у комбінації з доксорубіцином для лікування хворих з місцевопрогресуючим або метастатичним раком молочної залози, які раніше не отримували цитотоксичну терапію з приводу цього стану; як монотерапія для лікування хворих з місцевопрогресуючим або метастатичним раком молочної залози після неефективної цитотоксичної терапії, яка включала антрациклін або алкілувальний препарат; у комбінації з трастузумабом для лікування хворих з метастатичним раком молочної залози з підвищеною експресією НЕR-2 пухлинними клітинами, які раніше не отримували хіміотерапію з приводу метастазів; у комбінації з капецитабіном для лікування хворих з місцевопрогресуючим або метастатичним раком молочної залози після неефективної терапії, яка включала антрациклін; лікування хворих з місцевопрогресуючим або метастатичним недрібноклітинним раком легенів після неефективної хіміотерапії, у комбінації з цисплатином лікування хворих з неоперабельним, місцевопрогресуючим або метастатичним недрібноклітинним раком легенів, якщо попередня хіміотерапія з приводу цього стану не проводилася; у комбінації з преднізоном або преднізолоном для лікування хворих з гормонорефрактерним метастатичним раком передміхурової залози; у комбінації з цисплатином і 5- фторурацилом для лікування хворих з метастатичною аденокарциномою шлунка, в тому числі аденокарциномою гастро-езофагального відділу, які попередньо не отримували хіміотерапію з приводу метастазів; у комбінації з цисплатином та 5-фторурацилом для індукційної терапії хворих на місцевопрогресуючу сквамозно-клітинну карциному голови та шиї.

вводити інфузійно протягом 1 год. кожні 3 тижні; для ад’ювантної терапії операбельного раку молочної залози з/без ураження лімфатичних вузлів рекомендована доза доцетакселу - 75 мг/м2, яку вводять ч/з 1 год. після застосування доксорубіцину (50 мг/м2) та циклофосфаміду (500 мг/м2) кожні 3 тижні, всього 6 циклів; для лікування місцевопрогресуючого або метастатичного раку молочної залози доза доцетакселу для монотерапії - 100 мг/м2; як терапію першої лінії доцетаксел 75 мг/м2 застосовують у комбінації з доксорубіцином (50 мг/м2); у комбінації з трастузумабом (щотижня) застосовують у рекомендованій дозі 100 мг/м2 кожні 3 тижні; у комбінації з капецитабіном (1250 мг/м2 2 р/день протягом 2 тижн. з подальшою 1-тижн. перервою) застосовують в дозі 75 мг/м2 кожні 3 тижні. При лікуванні пацієнтів з недрібноклітинним раком легень, які раніше не отримували хіміотерапію, доза 75 мг/м2, одразу після чого вводять цисплатин 75 мг/м2 протягом 30-60 хв.; пацієнтам, у яких раніше хіміотерапія препаратами на основі платини виявилася неуспішною, монотерапія доцетакселом у дозі 75 мг/м2. Рак простати: рекомендована доза доцетакселу - 75 мг/м2. Аденокарцинома шлунка: рекомендована доза доцетакселу - 75 мг/м2, яку вводять інфузійно протягом 1 год., після чого призначають цисплатин 75 мг/м2 інфузійно протягом 1-3 год. (обидва препарати застосовують лише в 1-й день циклу); негайно після закінчення введення цисплатину починають інфузію 5-фторурацилу (750 мг/м2/добу), що продовжується безперервно 5 діб; цикл повторюється кожні 3 тижні. Для індукційної хіміотерапії неоперабельної місцевопрогресуючої сквамозноклітинної карциноми голови та шиї (СККГШ) доза - 75 мг/м2, що вводиться інфузійно протягом 1 год., одразу після чого в 1-й день циклу призначають цисплатин 75 мг/м2 інфузійно протягом 1-3 год.; негайно після закінчення введення цисплатину починають інфузію 5-фторурацилу (750 мг/м2/добу), яка продовжується безперервно 5 діб; у такому режимі препарати призначають кожні 3 тижні протягом 4 циклів. Для індукційної хіміотерапії місцевопрогресуючої СККГШ (технічно нерезектабельної, з низькою імовірністю проведення хірургічного лікування або необхідністю застосування органозберігаючого підходу) рекомендована доза - 75 мг/м2, яку вводять інфузійно протягом 1 год., одразу після чого в 1-й день циклу призначають цисплатин 100 мг/м2 інфузійно протягом 0,5-3 год.; негайно після закінчення введення цисплатину починають інфузію 5- фторурацилу (1000 мг/м2/добу), яка продовжується безперервно 4 доби; в такому режимі препарати призначають кожні 3 тижні протягом 5 циклів.

гіперчутливість до діючої речовини або до будь-яких допоміжних речовин, вихідний рівень нейтрофілів <1500 клітин/мм3, тяжкі порушення функції печінки; враховувати протипоказання для застосування інших ЛЗ, які призначаються в комбінації.

нейтропенія, анемія, алопеція, нудота, блювання, стоматит, діарея, астенія; реакції гіперчутливості (почервоніння шкіри, висипання (з/без свербежу), відчуття стиснення у грудях, біль у спині, задишка, гарячка, озноб; артеріальна гіпотензія і/або бронхоспазм, генералізоване висипання/еритеми; прояви нейросенсорних реакцій (парестезія, дизестезія, больові відчуття, в т.ч. відчуття печіння, загальна слабкість); зворотні реакції з боку шкіри (висипання, в т.ч.локалізованими на стопах та кистях рук (включаючи тяжкий долонно-подошовний синдром), на руках, обличчі або грудній клітці, висипання з подальшою десквамацією епітелію, гіпо- чи гіперпігментація, біль, оніхолізис; реакції у місці введення (гіперпігментація, запалення, почервоніння, сухість шкіри, флебіт, крововиливи, набряк вени, ч/з яку проводилася інфузія; затримка рідини в організмі (периферичні набряки, плевральний чи перикардіальний випіт, асцит, збільшення маси тіла).