0
UA | RU

Вакцина Астразенека проти Covid-19 (Covid-19 vaccine Astrazeneca)

АстраЗенека

Склад і форма випуску

1 доза (0,5 мл) містить:
вакцину проти COVID–19 (ShAdOx1–S* [рекомбінантну]), не менше 2,5×108 інфекційних одиниць (10), що відповідає 5×1010 вірусних часток (вч)
’Рекомбінантний аденовірусний вектор шимпанзе з дефектом реплікації, що кодує спайковий (S) глікопротеїн SARS-CoV-2. Вироблений в генетично модифікованих клітинах нирки ембріона людини (НЕК) 293.
Цей продукт містить генетично модифіковані організми (ГМО).
Допоміжні речовини: L–гістидин, L–гістидину гідрохлориду моногідрат, магнію хлориду гексагідрат, полісорбат 80, етанол, сахароза, натрію хлорид, динатрію едетату дигідрат, вода для ін’єкцій..
№ UA/18725/01/01 від 20.04.2021 до 20.04.2022
За рецептом
Класифікація
Лікарські засоби

Фармакологічні властивості

механізм дії.

Вакцина АстраЗенека проти COVID-19 — це моновалентна вакцина, що містить один рекомбінантний, реплікаційно-дефектний аденовірусний вектор шимпанзе (ChAdOxl), що кодує S-глікопротеїн SARS-CoV-2. Після введення S-глікопротеїн SARS-CoV-2 експресується локально, стимулюючи відповідь нейтралізуючих антитіл та клітинну імунну відповідь.

Клінічна ефективність.

Проміжний аналіз об’єднаних даних досліджень COVOOl, COV002, COW03 та COV005

Вакцину АстраЗенека проти COVID-19 оцінювали, ґрунтуючись на результатах проміжного аналізу об’єднаних даних чотирьох поточних рандомізованих сліпих контрольованих клінічних досліджень: дослідження COVOOl фази І/ІІ серед здорових дорослих осіб віком 18-55 років у Великобританії; дослідження COV002 фази ІІ/ІІІ серед дорослих осіб >18 років (включно з особами похилого віку) у Великобританії; дослідження COV003 фази III серед дорослих осіб віком > 18 років (включно з особами похилого віку) у Бразилії; та дослідження COV005 фази І/ІІ серед дорослих осіб віком 18-65 років у Південній Африці. У дослідження не включали учасників із важкими та/або неконтрольованими серцево-судинними, шлунково-кишковими, печінковими, нирковими, ендокринними/метаболічними та неврологічними захворюваннями, а також осіб із вираженою імуносупресією. Для оцінювання безпеки та ефективності проти COVID-19 за всіма учасниками планують спостерігати протягом 12 місяців.

На підставі попередньо визначених критеріїв проміжного аналізу ефективності у дослідженнях COV002 та COV003 було зафіксовано перевищення порогу > 5 вірусологічно підтверджених випадків COVID-19 на одне дослідження і, отже, їх результати були включені до аналізу оцінки ефективності; дані досліджень COVOOl та COV005 було виключено з аналізу.

У аналізі зведених даних оцінки ефективності (COV002 та COV003) учасники віком >18 років отримували дві дози Вакцини АстраЗенека проти COVID-19 (N=5,807) або контрольного препарату (менінгококової вакцини або фізіологічного розчину) (N=5,829). Учасники, які були рандомізовані до групи Вакцини АстраЗенека проти COVID-19, отримували або дві стандартні дози [СД] (5×1010 вч на дозу), або одну низьку дозу [НД] (2,2×1010 вч) і одну СД (5×1010 вч), що вводилися шляхом в/м ін’єкції.

Через обмеження логістичного характеру інтервал між дозою 1 та дозою 2 становив 4-26 тижнів. Інтервал між введенням доз був більшим у групі НДСД у порівнянні з групою СДСД (71% і 25% учасників, які отримували другу дозу через >12 тижнів, для груп НДСД та СДСД відповідно).

Вихідні демографічні показники серед осіб групи Вакцини АстраЗенека проти COVID-19 та осіб контрольної групи були добре збалансованими. У аналізі зведених даних серед учасників, які отримували Вакцину АстраЗенека проти COVID-19, 94,1% були віком 18-64 років (5,9% учасників — віком від 65 років); 60,7% мали жіночу стать; 82,8% були особами європеоїдної раси, 4,6% — монголоїдної та 4,4% — негроїдної раси. Загалом 2070 (35,6%) учасників мали принаймні одне існуюче супутнє захворювання (визначалось як ІМТ >30 кг/м2, серцево–судинні, респіраторні захворювання або цукровий діабет). На момент проведення проміжного аналізу медіана часу спостереження після введення дози 1 та дози 2 становила 4,7 місяця та місяця відповідно.

Остаточне підтвердження випадків розвитку COVID-19 виносила експертна комісія, яка також визначила тяжкість захворювання відповідно до шкали клінічного перебігу ВООЗ. Загалом 131 учасник мав вірусологічне підтвердження інфікування SARS-CoV-2 з наявністю принаймні одного симптому COVID-19 (об’єктивне підвищення температури тіла (визначається як >37,8 °С), кашель, задишка, аносмія або агевзія) протягом >15 днів після введення другої дози, при цьому вони не мали ознак попереднього інфікування SARS-CoV-2. Вакцина АстраЗенека проти СОУГО-19 достовірно знизила показник частоти розвитку COVID-19 порівняно з групою контролю.

Ефективність Вакцини АстраЗенека проти СОУІР-19а

Популяція Вакцина АстраЗенека проти COVID-19 Контроль Ефективність вакцини,% (95,84 % ДІ)
N Кіл-ть випадків COVID-19b, п (%) N Кіл-ть випадків COVID-19b, п (%)
Популяція первинного аналізу
Загальна (СДСД + НДСД) 5807 30 (0,52) 5829 101 (1,73) 70,42

(54,84 — 80,63)

Режим дозування, який реєструється
СДСД 4440 27 (0,61) 4455 71(1,59) 62,10

(39,96 — 76,08)

Дослідницький аналіз
НДСД 1367 3 (0,22) 1374 30(2,18) 90,05

(65,84-97,10)

N — кількість учасників, включених до кожної групи; п — кількість учасників із підтвердженим явищем; ДІ — довірчий інтервал; НД — низька доза; СД — стандартна доза

аПервинна кінцева точка дослідження ґрунтувалася на підтверджених випадках розвитку COVID-19 в осіб віком від 18 років із початково серонегативним статусом, які отримували дві дози (СДСД або НДСД) та продовжували брати участь у дослідженні протягом > 15 днів після отримання другої дози.

ьВірусологічно підтверджене інфікування SARS-CoV-2 з наявністю принаймні одного симптому COVID- 19: об’єктивне підвищення температури тіла (визначається як >37,8 °С), кашель, задишка, аносмія або агевзія. Підтверджено експертною комісією.

Дані дослідницьких аналізів продемонстрували, що підвищена імуногенність була пов’язана з довшим інтервалом між введенням першої та другої доз (див. Таблицю 3 Імуногенність) і схожою тенденцією щодо ефективності. Довший інтервал між дозами може пояснити, принаймні частково, більш високі оцінки ефективності, зафіксовані у групі НДСД.

Рівень захисту, що забезпечує одна СД Вакцини АстраЗенека проти COVID-19, оцінювали шляхом дослідницького аналізу, що включав учасників, які отримали одну СД. З аналізу були виключені дані учасників, які на той час отримали другу дозу вакцини. У цій популяції ефективність вакцини з 22 дня після введення першої дози становила 71,30% (95% ДІ: 49,02 — 83,84 [15/6310 осіб в групі Вакцини АстраЗенека проти COVID-19 та 52/6296 осіб в групі контролю]).

Вакцина АстраЗенека проти COVID-19 знижувала показник госпіталізації з приводу COVID-19 (ступінь тяжкості за класифікацією ВООЗ >4). Серед учасників, які отримували дві дози Вакцини АстраЗенека проти COVID-19, було зафіксовано 0 (0,0%; N=5 807) випадків госпіталізації з приводу COVID-19 (СДСД + НДСД, >15 днів після введення другої дози) у порівнянні з 5 випадками контрольної групи (0,09%; N=5829). Серед усіх учасників, які першою отримали СД, починаючи з 22 дня після дози 1, було зафіксовано 0 (0,0%, N=6,307) випадків госпіталізації з приводу COVID-19 в групі Вакцини АстраЗенека проти COVID-19 порівняно з 9 випадками в контрольній групі (0,14%, N=6,297).

Серед учасників, які мали >1 супутнє захворювання, ефективність вакцини становила 73,43% [95% ДІ: 48,49 — 86,29]; 11 (0,53%) в групі Вакцини АстраЗенека проти COVID-19 (N=2070) у порівнянні з 43 (2,02%) в групі контролю (N=2,113). Такий результат узгоджувався з результатом ефективності вакцини в загальній популяції учасників.

Кількість випадків COVID-19 серед учасників віком >65 років була занадто малою, щоб зробити висновки щодо ефективності вакцини. У цій субпопуляції ефективність вакцини встановлювалась за даними імуногенності, див. пункт нижче.

Імуногенність

Проміжний аналіз об’єднаних даних досліджень СОVООІ, СОV002, СОVООЗ та СОVООЗ

Після вакцинації учасників із початковим серонегативним статусом Вакциною АстраЗенека проти COVID-19, сероконверсію (визначається як збільшення концентрації антитіл, що зв’язуються з 8-глікопротеїном вірусу, у >4 рази від вихідного рівня) було виявлено у >98% учасників через 28 днів після введення першої дози і в >99% учасників через 28 днів після введення другої дози. Зростання концентрації антитіл, що зв’язуються з 8-глікопротеїном, було прямо пропорційно збільшенню інтервалу часу між введенням першої та другої доз (таблиця 3).

Як правило, схожі тенденції спостерігалися між аналізами на нейтралізуючі антитіла та антитіла, що зв’язуються з 8-глікопротеїном. Кореляція з імунологічним захистом не була встановлена, тому рівень імунної відповіді, яка забезпечує захист від COVID-19, невідомий.

Відповідь антитіл, що зв’язуються з S-глікопротеїном SARS CoV-2, на Вакцину АстраЗенека проти COVID-19 (СДСД)а

Популяція Вихідний рівень 28 днів після дози 1 28 днів після дози 2
GMT (95% ДІ) GMT (95% ДІ) GMT (95% ДІ)
Загальна (N=882)

57,18

(52,8; 62,0)

(N=817)

8386,46

(7758,6; 9065,1)

(N=819)

29034,74

(27 118,2; 31 086,7)

Інтервал введення
<6 тижнів (N=481)

60,51

(54,1; 67,7)

(N=479)

8734,08

(7883,1; 9676,9)

(N=443)

22222,73

(20 360,50; 24 255,3)

6-8 тижнів (N=137)

58,02

(46,3; 72,6)

(N=99)

7295,54

(5857,4; 9086,7)

(N=116)

24363,10

(20 088,5; 29 547,3)

9-11 тижнів (N=110)

48,79

(39,6; 60,1)

(N=87)

7492,98

(5885,1; 9540,2)

(N=106)

34754,10

(30 287,2; 39 879,8)

>12 тижнів (N=154)

52,98

(44,4; 63,2)

(N=152)

8618,17

(7195,4; 10 322,3)

(N=154)

63181,59

(55 180,1; 72 343,4)

N — кількість осіб, включених до кожної групи; GMT — середній геометричний титр; ДІ — довірчий інтервал; S — спайковий.

аІмунну відповідь оцінювали за допомогою мультиплексного імунологічного аналізу.

Рівень імунної відповіді серед учасників, які мали >1 супутню коморбідну патологію, узгоджувався з результатами загальної популяції.

Високі показники сероконверії спостерігались у дорослих осіб похилого віку (>65 років) після першої СД (97,8% [N=136, 95% ДІ: 93,7 — 99,5]) і другої СД (100,0% [N–111, 95% ДІ: 96,7 — NE]). Збільшення концентрації антитіл, що зв’язуються з Б-глікопротеїном, було чисельно нижчим в учасників віком >65 років (28 днів після другої СД: СМТ=20 727,02 [N=116, 95% ДІ: 17 646,6 — 24 345,2]) у порівнянні з учасниками віком 18-64 років (28 днів після другої СД: СМТ=30 695,30 [N=703, 95% ДІ: 28 496,2 — 33 064,1]). У більшості учасників >65 років інтервал між введенням доз становив <6 тижнів, що, можливо, стало причиною чисельно нижчого рівня титрів антитіл.

Серед учасників із вихідними серологічними ознаками наявності інфекції SARS-CoV-2 в анамнезі (СМТ=13 137,97 [N=29; 95% ДІ: 7441,8 — 23 194,1]), титри антитіл, що зв’язуються з S–глікопротеїном, досягли максимуму через 28 днів після введення першої дози (СМТ=175 120,84 [N=28; 95% ДІ: 120 096,9 — 255 354,8]).

Відповідь Т-лімфоцитів, яка є специфічною до спайкового білка та вимірювалась методом імуноферментного спот-аналізу IFN–γ (ELISpot), індукувалася після введення першої дози Вакцини АстраЗенека проти COVID-19. Ця відповідь не збільшувалася після введення другої дози.

Діти. Безпека та ефективність застосування Вакцини АстраЗенека проти COVID-19 у дітей та підлітків (віком до 18 років) наразі не встановлені. Дані відсутні.

Доклінічні дані з безпеки

Дослідження токсичності та місцевої переносимості

Доклінічні дані, отримані в результаті токсикологічних досліджень та досліджень місцевої переносимості досліджуваних вакцин, вироблених за аналогічною технологією аденовірусних векторних вакцин ChAdO×l, як і Вакцина АстраЗенека проти COVID-19, свідчать про те, що технологія ChAdO×l добре переноситься мишами та не асоціюється з будь-якими побічними реакціями.

Мутагенність та канцерогенність

Вакцина АстраЗенека проти COVID-19 — це вакцина, тому дослідження її генотоксичності (мутагенності) та канцерогенності не проводились.

Показання Вакцина Астразенека проти Covid-19

dакцина АстраЗенека проти COVID-19 показана для активної імунізації осіб віком від 18 років для профілактики коронавірусної хвороби 2019 (COVID-19).

Вакцину треба використовувати відповідно до офіційних рекомендацій.

Застосування Вакцина Астразенека проти Covid-19

dведення Вакцини АстраЗенека проти COVID-19 повинен здійснювати медичний працівник із відповідною підготовкою.

Дози

Курс вакцинації Вакциною АстраЗенека проти COVID-19 передбачає введення 2-х окремих доз по 0,5 мл кожна. Другу дозу слід вводити через 4-12 тижнів після введення першої дози.

Особам, які отримали першу дозу Вакцини АстраЗенека проти COVID-19, рекомендується завершити курс вакцинації Вакциною АстраЗенека проти COVID-19.

Пацієнти літнього віку

Коригування дози для осіб похилого віку від 65 років не потрібне.

Діти

Безпека та ефективність застосування Вакцини АстраЗенека проти COVID-19 дітям та підліткам (віком до 18 років) наразі не встановлені. Дані відсутні. Спосіб застосування

Вакцина АстраЗенека проти COVID-19 призначена лише для в/м введення, бажано в ділянку дельтоподібного м’яза.

Протипоказання

підвищена чутливість до діючої речовини або до будь-якої з допоміжних речовин.

Побічна дія

резюме профілю безпеки

Загальну безпеку Вакцини АстраЗенека проти COVID-19 оцінювали за результатами проміжного аналізу об’єднаних даних чотирьох клінічних досліджень, проведених у Великобританії, Бразилії та Південній Африці. На момент аналізу 23 745 учасників віком від 18 років рандомізовано розподілили у групи, яким призначали Вакцину АстраЗенека проти COVID-19 або контрольний препарат. З них 12 021 учасник отримав принаймні одну дозу Вакцини АстраЗенека проти COVID-19.

Демографічні характеристики учасників, які отримували Вакцину АстраЗенека проти COVID–19, та учасників, які отримували контрольний препарат, загалом були подібними. Вік учасників, які отримували Вакцини АстраЗенека проти COVID-19, загалом становив 18-64 років (90,3%). Частка осіб віком від 65 років становила 9,7%. Більшість осіб, які отримували досліджувану вакцину, були європеоїдної раси (75,5%), 10,1% — негроїдної раси, а 3,5% — монголоїдної.

55,8% були жінками, а 44,2% — чоловіками.

Найчастіше повідомляли про такі побічні реакції: чутливість у місці ін’єкції (>60%); біль у місці ін’єкції, головний біль, відчуття втоми (>50%); міалгію, відчуття загального нездужання (>40%); гіпертермію, озноб (>30%); артралгію, нудоту (>20%). Більшість побічних реакцій були легкого та помірного ступенів і зазвичай зникали протягом декількох днів після вакцинації. У порівнянні з першою дозою побічні реакції, про які повідомляли після другої дози, були більш легкими та фіксувалися рідше.

Побічні реакції, як правило, були легшими та рідше фіксувалися у дорослих похилого віку (>65 років).

Для симптоматичного полегшення побічних реакцій після вакцинації можна застосовувати знеболюючі та/або жарознижувальні лікарські засоби (наприклад, засоби, що містять парацетамол).

Перелік побічних реакцій у формі таблиці

Зазначені нижче побічні реакції лікарського засобу (ПРЛЗ) наведено за класами систем органів (КСО). У межах кожного КСО терміни, яким віддається перевага, зазначаються в порядку зменшення частоти виникнення та серйозності реакції. За частотою виникнення побічні реакції визначаються таким чином: дуже часто (>1/10), часто (від 1/100 до <1/10), нечасто (від >1/1000 до <1/100), рідко (від >1/10000 до <1/1000), дуже рідко (<1/10000) та реакції, частота виникнення яких є невідомою (не можна оцінити з огляду на наявні дані).

КСО за MedDRA Частота Побічні реакції
Розлади з боку нервової системи Дуже часто Головний біль
Розлади з боку ШКТ Дуже часто Нудота
Розлади з боку скелетно-м’язової системи та сполучної тканини Дуже часто Міалгія, артралгія
Загальні розлади та реакції в місці введення Дуже часто Чутливість у місці ін’єкції, біль у місці ін’єкції, відчуття жару в місці ін’єкції, свербіж у місці ін’єкції, втома, відчуття загального нездужання, пірексія3, озноб
Часто Набряк у місці ін’єкції, еритема в місці ін’єкції

Пірексія включає гарячку (дуже часто) та лихоманку >38 °С (часто)

Особливості застосування

гіперчутливість. Як і при застосуванні будь-яких ін’єкційних вакцин, завжди повинно бути доступним відповідне лікування та нагляд у випадку виникнення рідкісних анафілактичних реакцій після введення вакцини. Після вакцинації рекомендується ретельно спостерігати за особами, що отримали дозу вакцини, протягом принаймні 15 хв. Особам з анафілактичною реакцією на першу дозу Вакцини АстраЗенека проти COVID-19 не слід вводити другу дозу вакцини.

Супутні захворювання. Як і при застосуванні інших вакцин, введення Вакцини АстраЗенека проти COVID-19 слід відкласти в осіб, що страждають на гострі важкі фебрильні захворювання. Однак наявність легкої інфекції, наприклад, застуди та/або невисокого підвищення температури тіла, не повинно бути підставою для затримки вакцинації.

Тромбоцитопенія та порушення згортання крові. Аналогічно іншим лікарським засобам, призначеним для в/м введення, Вакцину АстраЗенека проти COVID-19 слід з обережністю вводити особам з тромбоцитопенією, будь-яким порушенням згортання крові або особам, які отримують терапію антикоагулянтами, оскільки після в/м введення у цих осіб можуть виникати кровотечі або синці.

Неврологічні події. Повідомлялося про дуже рідкісні випадки демієлінізуючих уражень після вакцинації Вакциною АстраЗенека проти COVID-19. Причинно–наслідковий зв’язок із вакциною не було встановлено. Як і при застосуванні інших вакцин, слід враховувати користь і потенційні ризики вакцинації осіб Вакциною АстраЗенека проти COVID-19.

Особи з послабленим імунітетом. Невідомо, чи розвивається в осіб із порушеннями імунної відповіді, включно з особами, які отримують терапію імунодепресантами, така ж відповідь на схему вакцинації, як і в імунокомпетентних осіб.

Тривалість та рівень захисту. Тривалість захисту, що забезпечує вакцина, не встановлена.

Аналогічно іншим вакцинам, вакцинація Вакциною АстраЗенека проти COVID-19 може захистити не всіх вакцинованих осіб.

Взаємозамінність. Відсутні дані про безпеку, імуногенність чи ефективність, що підтверджують взаємозамінність Вакцини АстраЗенека проти COVID-19 з іншими вакцинами проти COVID-19.

Натрій. В 1 дозі цього лікарського засобу міститься менше 1 ммоль натрію (23 мг), тому його можна вважати таким, що не містить натрію.

Застосування під час вагітності та годування груддю

Вагітність. Існують обмежені дані щодо застосування Вакцини АстраЗенека проти COVID-19 у вагітних жінок або у жінок, які завагітніли після вакцинації. Даних для інформування про ризик, пов’язаний зі застосуванням вакцини, недостатньо.

Дослідження репродуктивної токсичності на тваринах не були завершені.

Як запобіжний захід, слід уникати вакцинації Вакциною АстраЗенека проти COVID-19 у період вагітності. Застосування Вакцини АстраЗенека проти COVID-19 у вагітних жінок можливе на підставі оцінки співвідношення користь/ризик, коли користь від вакцинації перевищує потенційні ризики.

Годування груддю. Клінічні дані щодо застосування Вакцини АстраЗенека проти COVID-19 у жінок, що годують груддю відсутні або обмежені. Неможливо виключити ризик для новонароджених/немовлят на грудному вигодовуванні.

Як запобіжний захід бажано уникати вакцинації Вакциною АстраЗенека проти COVID-19 у період годування груддю.

Вплив на репродуктивну функцію. Здатність Вакцини АстраЗенека проти COVID-19 впливати на фертильність не встановлена. Дані відсутні.

Вплив на здатність керувати транспортними засобами або працювати з іншими механізмами. Вплив Вакцини АстраЗенека проти COVID-19 на здатність керувати транспортними засобами та працювати з механізмами незначний або відсутній. Проте деякі побічні реакції можуть тимчасово впливати на здатність керувати транспортними засобами та працювати з механізмами.

Взаємодія з іншими лікарськими засобами

оцінка безпеки, імуногенності та ефективності одночасного застосування Вакцини АстраЗенека проти COVID-19 та інших вакцин не проводилося.

Передозування

досвід щодо передозування вакцини обмежений.

Специфічне лікування на випадок передозування Вакциною АстраЗенека проти COVID-19 відсутнє. У разі передозування слід спостерігати за станом пацієнта та застосовувати відповідне симптоматичне лікування.

Умови зберігання

термін придатності.

Нерозкритий багатодозовий флакон — 6 місяців.

Розкритий багатодозовий флакон. Використати якомога швидше протягом 6 год.

Вакцину необхідно зберігати при температурі 2-8 °С протягом періоду використання.

Особливі запобіжні заходи при зберіганні

Нерозкритий багатодозовий флакон. Зберігати при температурі 2-8 °С. Не заморожувати.

Зберігати флакон в оригінальній упаковці для захисту від дії світла.

Інструкція МОЗ
Дата додавання: 19.10.2021 р.
© Компендіум 2021
Спеціалізований мобільний додаток
для пошуку інформації про лікарські препарати
Наведіть камеру на QR-код, щоб завантажити
На нашому сайті застосовуються файли cookies для більшої зручності використання та покращенняя роботи сайту. Продовжуючи, ви погоджуєтесь з застосуванням cookies.
Developed by Maxim Levchenko