Список використаної літератури

 1. Алгоритм дії лікаря при наданні медичної допомоги пацієнтам з гастроезофагеальною рефлюксною хворобою. Укр. мед. часопис. 2014. № 2 (100). III–ІV. С. 136–139.
 2. Алгоритм дії лікаря при наданні медичної допомоги хворим на вірусний гепатит С / Підгот. В. Безшейко. Укр. мед. часопис. 2014. № 4 (102). VII–VIII. С. 178–185.
 3. Впровадження діагностичних, прогностичних і лікувальних шкал з внутрішньої медицини в навчальний процес підготовки студентів і лікарів післядипломної освіти / За ред. В. І. Денесюка, Р. Г. Процюка. Київ: Центр ДЗК, 2017. 168 с.
 4. Гриднев А. Е. Возможности консервативной терапии при купировании обострения хронического панкреатита. Острые и неотложные состояния в практике врача. 2011. № 2. С. 15–18.
 5. Губергриц Н. Б., Ткач С. Н., Швец О. В. и др. Рекомендации Украинского клуба панкреатологов по купированию абдоминального болевого синдрома при хроническом панкреатите. Вестник клуба панкреатологов. 2014. Доп. до № 3. С. 12–28.
 6. Денесюк В. І., Денесюк О. В. Доказова внутрішня медицина. Вінниця: ДП «ДКФ», 2011. 928 с.
 7. Дорофеев А. Э. Хронический панкреатит: современные подходы к лечению. Новости медицины и фармации в Украине. 2015. № 3 (352) С. 26–28.
 8. Діагностика та лікування синдрому подразненого кишечнику у дорослих / NICE-2017.
 9. Діагностика та лікування хронічного панкреатиту / UEG-2017.
 10. Клинические рекомендации по диагностике и лечению функциональной диспепсии : методические рекомендации. М., 2013. 36 с.
 11. Колесникова Е. В., Никифорова Я. В. Решенные и нерешенные вопросы терапии хронического вирусного гепатита С. Острые и неотложные состояния в практике врача. 2014. № 2–3. С. 24–30.
 12. Малая Л. Т., Хворостинка В. Н. Терапия. Х.: Факт, 2001. 1032 с.
 13. Наказ МОЗ України від 03.08.2012 № 600. Уніфікований клінічний протокол первинної медичної допомоги. Диспепсія.
 14. Наказ МОЗ України від 31 жовтня 2013 р. № 943. Уніфікований клінічний протокол первинної, вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги. Гастроезофагеальна рефлюксна хвороба.
 15. Наказ МОЗ України від 13.09.2014 р. № 638 «Про затвердження впровадження медико-технологічних документів зі стандартизації медичної допомоги при хронічному панкреатиті».
 16. Наказ МОЗ України від 03.09.2014 р. № 613. Уніфікований клінічний протокол первинної, вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги. Острые и неотложные состояния в практике врача. 2015. № 3–4. С. 19–23.
 17. Наказ МОЗ України від 03.08.2015 р. № 600. Уніфікований клінічний протокол первинної медичної допомоги.
 18. Наказ МОЗ України від 08.2013 р. Уніфікований клінічний протокол первинної, вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги. Вірусний гепатит С.
 19. Новые рекомендации по диагностике и лечению первичного билиарного холангита. Европейская ассоциация по изучению болезней печени (EASL, 2017).
 20. Обзор обновленных зарубежных клинических рекомендаций по гастроэнтерологии за 2017 г.
 21. Обзор обновленных зарубежных клинических рекомендаций по гастроэнтерологии за 2018 г. Выпуск 1.
 22. Оновлені рекомендації Американської колегії гастроентерологів (ACG) та Канадської асоціації гастроентерологів [2017].
 23. Передерій В. Г., Ткач С. М. Основи внутрішньої медицини. Т. 1. Вінниця: Нова Книга, 2009. 640 с.
 24. Приходько Т. Сучасні схеми лікування хворих на гепатит С. Ваше здоров’я. 2015. С. 16–17.
 25. Просоленко К. А., Супрун С. А. Современные подходы к курации пациента с хроническим панкреатитом. Острые и неотложные состояния в практике врача. 2015. № 3–4. С. 31– 38.
 26. Просоленко К. О., Супрун С. А., Ходакова О. І. Сучасні підходи до курації пацієнтів з пептичними виразками шлунка та дванадцятипалої кишки. Острые и неотложные состояния в практике врача. 2014. № 2–3. С. 17–19.
 27. Середюк Н. М. Внутрішня медицина / За ред. Є. М. Нейка. К.: Медицина, 2009. 1104 с.
 28. Ткач С. М. Синдром раздраженной кишки: естественное течение и возможности противорецидивной терапии. Здоров’я України. 2012. № 2 (279). Січень. С. 5–6.
 29. Ткач С. М. Современные подходы к профилактике и лечению НПВП-гастропатий. Участковый врач. 2013. № 10. С. 24–26.
 30. Фадеенко Г. Д., Гриднев А. Е., Дубров К. Ю. Латентная печеночная энцефалопатия: подходы к лечению. Острые и неотложные состояния в практике врача. 2011. № 2. С. 19–23.
 31. Чернова В. М. Діарейний синдром: клінічні аспекти і сучасні підходи до терапії. Острые и неотложные состояние в практике врача. 2014. № 2–3. С. 11–14.
 32. Boeckxstaens G. E., H. S. EC — Serag S., A. J. P. M. Smout et al. Гастроэзофагеальная болезнь: настоящее, прошлое и будущее. Новости медицины и фармации. 2015. № 3 (532). С. 20– 24.
 33. Europen Assotiation for the Study of the Liver, 2018.
 34. Ordas I., L. Eckman, M. Talamini et al. Язвенный колит. Therapia. 2014. № 2–3 (88). С. 9–16.

 

Дата додавання: 15.08.2019 р.
На нашому сайті застосовуються файли cookies для більшої зручності використання та покращенняя роботи сайту. Продовжуючи, ви погоджуєтесь з застосуванням cookies.
Developed by Maxim Levchenko