Вступ

Виробник:
Класифікація

Зміст

ОНКОЛОГІЯ

За редакцією професора І.Б. Щепотіна

Рекомендовано
Міністерством освіти і науки України
як навчальний посібник для студентів вищих медичних
навчальних закладів IV рівня акредитації та лікарів-інтернів

 

МОРІОН
Київ
2014

 

УДК 616-006(075.8)
ББК 55.6я73

О 58

Авторський колектив

І.Б. Щепотін — доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри онкології Національного медичного універси-
тету (НМУ) ім. О.О. Богомольця, директор Національного інституту раку, заслужений лікар України, керівник автор-
ського колективу
О.М. Алексик — кандидат медичних наук, науковий співробітник науково-дослідного відділення хіміотерапії гемо-
бластозів Національного інституту раку
А.А. Бурлака — науковий співробітник науково-дослідного відділення пухлин черевної порожнини та заочеревинно-
го простору Національного інституту раку
Г.О. Вакуленко — доктор медичних наук, професор кафедри онкології НМУ ім. О.О. Богомольця
А.В. Гайсенко — кандидат медичних наук, завідувач науково-дослідного відділу організації протиракової боротьби
Національного інституту раку
А.В. Ганул — кандидат медичних наук, провідний науковий співробітник науково-дослідного відділення торакальної
онкології Національного інституту раку
Л.В. Гривкова — кандидат медичних наук, асистент кафедри онкології НМУ ім. О.О. Богомольця
Ю.І. Зайвелєва — старший лаборант кафедри онкології НМУ ім. О.О. Богомольця
В.В. Зайчук — кандидат медичних наук, асистент кафедри онкології НМУ ім. О.О. Богомольця
Л.В. Захарцева — доктор медичних наук, асистент кафедри онкології НМУ ім. О.О. Богомольця, завідувач патоло-
гоанатомічного відділення Київського міського клінічного онкологічного центру
О.С. Зотов — кандидат медичних наук, доцент кафедри онкології НМУ ім. О.О. Богомольця, науковий редактор видання
О.Т. Енгел — старший лаборант кафедри онкології НМУ ім. О.О. Богомольця
С.І. Кіркілевський — доктор медичних наук, професор, завідувач науково-дослідного клініко-хірургічного відділу
Національного інституту раку
Є.С. Козачук — старший лаборант кафедри онкології НМУ ім. О.О. Богомольця
І.А. Крячок — доктор медичних наук, заступник директора з науково-організаційної роботи Національного інституту
раку, завідувач науково-дослідного відділу консервативних методів лікування
О.Є. Лобанова — кандидат медичних наук, асистент кафедри онкології НМУ ім. О.О. Богомольця
Р.В. Любота — старший лаборант кафедри онкології НМУ ім. О.О. Богомольця
Д.Е. Махмудов — молодший науковий співробітник науково-дослідного відділення пухлин черевної порожнини та
заочеревинного простору Національного інституту раку
І.М. Мотузюк — кандидат медичних наук, асистент кафедри онкології НМУ ім. О.О. Богомольця
К.О. Пекур — лікар-патологоанатом Київського міського клінічного онкологічного центру
О.І. Сидорчук — кандидат медичних наук, асистент кафедри онкології НМУ ім. О.О. Богомольця
Е.О. Стаховський — доктор медичних наук, професор, заступник директора з наукової роботи Національного інсти-
туту раку, керівник науково-дослідного відділення пластичної та реконструктивної онкоурології
В.Є. Чешук — доктор медичних наук, професор кафедри онкології НМУ ім. О.О. Богомольця
З.П. Федоренко — кандидат медичних наук, старший науковий співробітник, завідувач науково-дослідного відді-
лення епідеміології раку з національним канцер-реєстром

Рецензенти

В.Л. Ганул — доктор медичних наук, професор, член-кореспондент НАН і НАМН України, керівник науково-дослідного
відділення пухлин органів грудної порожнини Національного інституту раку
В.М. Єфетов — доктор медичних наук, професор кафедри онкології Кримського державного медичного уні-
верситету ім. С.І. Георгієвського

Підручник «Онкологія» рекомендовано Міністерством освіти і науки України
як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів IV рівня акредитації
та лікарів-інтернів (лист № 1/11-2241 від 12.02.2013 р.)

О 58

Онкологія: підручник для студентів вищих навчальних закладів IV рівня акредитації / За ред. І.Б. Щепотіна. —

К.: МОРІОН, 2014. — 384 с.: іл., табл., бібліогр.

ISBN 978-966-2066-54-8

Навчальний посібник «Онкологія» для студентів вищих медичних навчальних закладів IV рівня акредитації та лікарів-інтернів, створений колективом авторів Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця і Національного інституту раку за редакцією професора І.Б. Щепотіна, повністю відповідає чинній навчальній програмі. Нова програма потребувала змін структури і змісту навчальної книги: значну увагу приділено полегшенню самостійної роботи студентів із підручником. Кожний підрозділ починається коротким анатомофізіологічним нарисом і завершується запитаннями для самостійного контролю знань. Текст максимально пов’язується з попередніми та суміжними дисциплінами. Участь у створенні підручника провідних фахівців окремих напрямків клінічної онкології дозволила досягти високого наукового та методичного рівнів змісту.

УДК 616-006(075.8)
ББК 55.6я73

ISBN 978-966-2066-54-8

© Колектив авторів, 2014
© МОРІОН, 2014

Спеціалізований мобільний додаток
для пошуку інформації про лікарські препарати
Наведіть камеру на QR-код, щоб завантажити
На нашому сайті застосовуються файли cookies для більшої зручності використання та покращенняя роботи сайту. Продовжуючи, ви погоджуєтесь з застосуванням cookies.
Developed by Maxim Levchenko