Всі аптеки України
Київ (адресу не вказано)
Активні речовини — “Р”РИТУКСИМАБ (RITUXIMABUM)

РИТУКСИМАБ (RITUXIMABUM) Діюча речовина

Сортування:
Реддитукс концентрат для розчину для інфузій, 100 мг, флакон, 10 мл, № 1; Д-р. Редді'с Лабораторіс Лтд
Реддитукс концентрат для розчину для інфузій, 500 мг, флакон, 50 мл, № 1; Д-р. Редді'с Лабораторіс Лтд
Мабтера® концентрат для приготування інфузійного розчину, 100 мг/10 мл, флакон, 10 мл, № 2; Рош Україна
Риксатон концентрат для розчину для інфузій, 500 мг, флакон, 50 мл, у картонній коробці, у карт. коробці, № 1; Сандоз
Мабтера® концентрат для приготування інфузійного розчину, 500 мг/50 мл, флакон, 50 мл, № 1; Рош Україна
Риксатон концентрат для розчину для інфузій, 100 мг, флакон, 10 мл, у картонній коробці, у карт. коробці, № 2; Сандоз
Мабтера® розчин  для ін'єкцій, 1400 мг/11,7 мл, флакон, № 1; Рош Україна

генно-інженерні химеричні моноклональні а/т миші/людини, які є глікозильованим імуноглобуліном із послідовностями з постійного домена IgG1 людини і легких і важких ланцюгів змінних доменів миші; а/т виробляються культурою суспензії клітин ссавців (яєчниками китайського хом’яка) і очищаються за допомогою афінної хроматографії й іонообміну із застосуванням особливих процедур інактивації і видалення вірусів; специфічно зв’язується з трансмембранним антигеном CD20, неглікозильованим фосфопротеїном, розташованим на пре-В-лімфоцитах і зрілих лімфоцитах; CD20 розташований на нормальних і злоякісних В-клітинах, але відсутній на стовбурових гемопоетичних клітинах, про-В-клітинах, здорових плазматичних клітинах та здорових клітинах інших тканин; після зв’язування з антитілом, CD20 не інтерналізується і не видаляється із клітинної мембрани в навколишнє середовище; CD20 не циркулює в плазмі у вигляді вільного а/г і тому не конкурує за зв’язування з а/т; можливі механізми клітинного лізису включають комплемент-залежну цитотоксичність і антитіло-залежну клітинну цитотоксичність; зв’язування ритуксимабу з антигеном CD20 на В-лімфоцитах індукує загибель клітин внаслідок апоптозу.

неходжкінські лімфоми: монотерапія пацієнтів з фолікулярними лімфомами III-IV ст., які є резистентними до хіміотерапії, або знаходяться у стадії другого або подальших рецидивів після хіміотерапії; лікування CD20-позитивної дифузної В-великоклітинної неходжкінської лімфоми у комбінації з хіміотерапією за схемою CHOP (циклофосфамід, доксорубіцин, вінкристин, преднізолон); лікування раніше нелікованої фолікулярної лімфоми III-IV ст. в комбінації з хіміотерапією; підтримуюча терапія фолікулярних лімфом після отримання відповіді на індукційну терапію; лікування раніше нелікованого і рецидивуючого/рефрактерного хр. лімфолейкозу у комбінації з хіміотерапією; РА: лікування тяжкого РА (активна форма) у дорослих у комбінації з метотрексатом при неефективності або непереносимості лікування ін. захворювання-модифікуючими протиревматичними препаратами (ЗМПП), у тому числі лікування одним чи більше інгібітором фактору некрозу пухлини; лікування тяжких форм активного грануломатозу з поліангіїтом (грануломатоз Вегенера) і мікроскопічним поліангіїтом у комбінації з глюкокортикоїдами з метою індукції ремісії у дорослих пацієнтів.

вводять шляхом в/в інфузії через окремий катетер; перед введенням проводити премедикацію анальгетиком/антипіретиком, антигістамінного препарату, ГК; рекомендована початкова швидкість інфузії становить 50 мг/год., надалі її можна збільшувати на 50 мг/год. кожні 30 хв., максимальна швидкість 400 мг/год.; комбінована терапія: фолікулярна неходжкінська лімфома: у комбінації з хіміотерапією для індукційного лікування раніше не лікованих пацієнтів або пацієнтів з рецидивуючими/рефрактерними фолікулярними лімфомами - в/в 375 мг/м2 поверхні тіла на цикл (із наступним введенням п/ш 1400 мг на цикл, якщо це передбачено схемою лікування) із загальною тривалістю лікування до 8 циклів; раніше не лікованим хворим, у яких була отримана відповідь на індукційну терапію - в/в 375 мг/м2 поверхні тіла (п/ш 1400 мг) 1 р/2 міс. (починаючи через 2 місяці після останньої дози індукційної терапії) до прогресування захворювання або впродовж максимального періоду тривалістю 2 роки; хворим з рецидивом/рефрактерним захворюванням, у яких була отримана відповідь на індукційну терапію - в/в 375 мг/м2 поверхні тіла (п/ш 1400 мг) 1 р/3 міс. (починаючи через 3 міс. після останньої дози індукційної терапії) до прогресування захворювання або впродовж максимального періоду тривалістю 2 роки; монотерапія: рекомендована доза при застосуванні у монотерапії для індукційного лікування дорослих пацієнтів з фолікулярними лімфомами ІІІ-IV ст., які є резистентними до хіміотерапії або знаходяться у стадії другого або подальшого рецидиву після хіміотерапії, 375 мг/м2 поверхні тіла, що вводяться у вигляді в/в інфузії 1 р/тиждень протягом 4 тижнів; рекомендована доза при повторному лікуванні як монотерапії пацієнтів, у яких була отримана відповідь на попередню монотерапію ритуксимабом з приводу рецидивуючої/рефрактерної фолікулярної лімфоми, - 375 мг/м2 поверхні тіла, що вводяться у вигляді в/в інфузії 1 р/тиждень протягом 4 тижнів; дифузна В-великоклітинна неходжкінська лімфома: застосовувати у комбінації з хіміотерапією за схемою CHOP, рекомендована доза в/в 375 мг/м2 поверхні тіла (із наступним введенням п/ш 1400 мг на цикл, якщо це передбачено схемою лікування) - вводиться в 1 день кожного циклу 8-циклової хіміотерапії після в/в введення кортикостероїдного компонента схеми CHOP; рекомендована доза у комбінації з хіміотерапією для раніше не лікованих хворих і хворих з рецидивуючим/рефрактерним хр. лімфолейкозом - в/в 375 мг/м2 поверхні тіла - вводиться в 0 день першого циклу з наступним введенням в/в у дозі 500 мг/м2 поверхні тіла або п/ш 1600 мг (якщо це передбачено схемою лікування) - вводиться в 1 день кожного наступного циклу протягом всього 6 циклів; рекомендована доза при РА - 1000 мг в/в, наступне введення у дозі 1000 мг проводиться через 2 тижні; грануломатоз з поліангіїтом і мікроскопічним поліангіїтом: рекомендована доза з метою індукції ремісії гранулематозу з поліангіїтом і мікроскопічним поліангіїтом становить 375 мг/м2 поверхні тіла, що вводиться у вигляді в/в інфузії 1 р/тиждень протягом 4 тижнів (всього 4 інфузії).

підвищена чутливість до діючої речовини або до будь-якої з допоміжних речовин чи білків миші; активні тяжкі інфекції; виражений імунодефіцит; тяжка СН (IV ФК за класифікацією Нью-Йоркської асоціації кардіологів [NYHA]) або тяжкі декомпенсовані захворювання серця.

інфузійні реакції, ангіоневротичний набряк; підвищена чутливість; анафілаксія; с-м лізису пухлини, синдром вивільнення цитокінів, реакція по типу сироваткової хвороби; г. оборотна тромбоцитопенія, пов’язана з інфузією; бактеріальні інфекції, вірусні інфекції, бронхіт; сепсис, пневмонія, фебрильна інфекція, оперізуючий лишай, інфекції дихальних шляхів, грибкові інфекції, інфекції невідомої етіології, синусит, гепатит В; серйозні вірусні інфекції, пневмоциcтна пневмонія, спричинена Pneumocystis jirovecii; прогресуюча мультифокальна лейкоенцефалопатія; нейтропенія, лейкопенія, фебрильна нейтропенія, тромбоцитопенія; анемія, панцитопенія, гранулоцитопенія; порушення згортання крові, апластична анемія, гемолітична анемія, лімфаденопатія; транзиторне підвищення рівня IgM в сироватці крові; пізня нейтропенія; гіперглікемія, зниження маси тіла, периферичні набряки, набряки обличчя, підвищення активності ЛДГ, гіпокальціємія; депресія, нервовість; парестезії, гіпостезії, тривога, безсоння, вазодилатація, запаморочення, неспокій; спотворення смаку; периферична нейропатія, параліч лицевого нерва; черепно-мозкова нейропатія, втрата іншої чутливості; порушення сльозовиділення, кон’юнктивіт; тяжка втрата зору; дзвін у вухах, біль у вухах; втрата слуху; ІМ, аритмія, фібриляція передсердь, тахікардія, порушення з боку серця; лівошлуночкова недостатність, суправентрикулярна тахікардія, шлуночкова тахікардія, стенокардія, ішемія міокарда, брадикардія; тяжкі захворювання серця; СН; АГ, ортостатична гіпотонія, артеріальна гіпотензія; васкуліт (переважно шкірний), лейкоцитокластичний васкуліт; бронхоспазм, захворювання дихальної системи, біль у грудній клітці, задишка, збільшення кашлю, нежить; астма, облітеруючий бронхіоліт, ураження легень, гіпоксія; інтерстиціальне захворювання легень; дихальна недостатність; легеневі інфільтрати; нудота; блювання, діарея, абдомінальний біль, дисфагія, стоматит, запор, диспепсія, анорексія, подразнення в горлі; здуття живота; шлунково-кишкова перфорація; свербіж, висипання, алопеція; кропив’янка, пітливість, нічна пітливість, розлади з боку шкіри; тяжкі бульозні шкірні реакції, с-м Стівенса-Джонсона, токсичний епідермальний некроліз (с-м Лайєлла); м’язовий гіпертонус, міалгія, болі в суглобах, біль у спині, біль у шиї, болі; ниркова недостатність, гарячка, озноб, астенія, головний біль; біль у пухлині, припливи, нездужання, с-м застуди, слабкість, тремтіння, поліорганна недостатність; біль у місці інфузії; зниження рівня IgG.