• Кабинет
 • РИТУКСИМАБ (RITUXIMABUM)

  Опис активної речовини

  Фармакологічні властивості

  генно-інженерні химеричні моноклональні а/т миші/людини, які є глікозильованим імуноглобуліном із послідовностями з постійного домена IgG1 людини і легких і важких ланцюгів змінних доменів миші; а/т виробляються культурою суспензії клітин ссавців (яєчниками китайського хом’яка) і очищаються за допомогою афінної хроматографії й іонообміну із застосуванням особливих процедур інактивації і видалення вірусів; специфічно зв’язується з трансмембранним антигеном CD20, неглікозильованим фосфопротеїном, розташованим на пре-В-лімфоцитах і зрілих лімфоцитах; CD20 розташований на нормальних і злоякісних В-клітинах, але відсутній на стовбурових гемопоетичних клітинах, про-В-клітинах, здорових плазматичних клітинах та здорових клітинах інших тканин; після зв’язування з антитілом, CD20 не інтерналізується і не видаляється із клітинної мембрани в навколишнє середовище; CD20 не циркулює в плазмі у вигляді вільного а/г і тому не конкурує за зв’язування з а/т; можливі механізми клітинного лізису включають комплемент-залежну цитотоксичність і антитіло-залежну клітинну цитотоксичність; зв’язування ритуксимабу з антигеном CD20 на В-лімфоцитах індукує загибель клітин внаслідок апоптозу.

  Показання РИТУКСИМАБ

  неходжкінські лімфоми: монотерапія пацієнтів з фолікулярними лімфомами III-IV ст., які є резистентними до хіміотерапії, або знаходяться у стадії другого або подальших рецидивів після хіміотерапії; лікування CD20-позитивної дифузної В-великоклітинної неходжкінської лімфоми у комбінації з хіміотерапією за схемою CHOP (циклофосфамід, доксорубіцин, вінкристин, преднізолон); лікування раніше нелікованої фолікулярної лімфоми III-IV ст. в комбінації з хіміотерапією; підтримуюча терапія фолікулярних лімфом після отримання відповіді на індукційну терапію; лікування раніше нелікованого і рецидивуючого/рефрактерного хр. лімфолейкозу у комбінації з хіміотерапією; РА: лікування тяжкого РА (активна форма) у дорослих у комбінації з метотрексатом при неефективності або непереносимості лікування ін. захворювання-модифікуючими протиревматичними препаратами (ЗМПП), у тому числі лікування одним чи більше інгібітором фактору некрозу пухлини; лікування тяжких форм активного грануломатозу з поліангіїтом (грануломатоз Вегенера) і мікроскопічним поліангіїтом у комбінації з глюкокортикоїдами з метою індукції ремісії у дорослих пацієнтів.

  Застосування РИТУКСИМАБ

  вводять шляхом в/в інфузії через окремий катетер; перед введенням проводити премедикацію анальгетиком/антипіретиком, антигістамінного препарату, ГК; рекомендована початкова швидкість інфузії становить 50 мг/год., надалі її можна збільшувати на 50 мг/год. кожні 30 хв., максимальна швидкість 400 мг/год.; комбінована терапія: фолікулярна неходжкінська лімфома: у комбінації з хіміотерапією для індукційного лікування раніше не лікованих пацієнтів або пацієнтів з рецидивуючими/рефрактерними фолікулярними лімфомами — в/в 375 мг/м2 поверхні тіла на цикл (із наступним введенням п/ш 1400 мг на цикл, якщо це передбачено схемою лікування) із загальною тривалістю лікування до 8 циклів; раніше не лікованим хворим, у яких була отримана відповідь на індукційну терапію — в/в 375 мг/м2 поверхні тіла (п/ш 1400 мг) 1 р/2 міс. (починаючи через 2 місяці після останньої дози індукційної терапії) до прогресування захворювання або впродовж максимального періоду тривалістю 2 роки; хворим з рецидивом/рефрактерним захворюванням, у яких була отримана відповідь на індукційну терапію — в/в 375 мг/м2 поверхні тіла (п/ш 1400 мг) 1 р/3 міс. (починаючи через 3 міс. після останньої дози індукційної терапії) до прогресування захворювання або впродовж максимального періоду тривалістю 2 роки; монотерапія: рекомендована доза при застосуванні у монотерапії для індукційного лікування дорослих пацієнтів з фолікулярними лімфомами ІІІ-IV ст., які є резистентними до хіміотерапії або знаходяться у стадії другого або подальшого рецидиву після хіміотерапії, 375 мг/м2 поверхні тіла, що вводяться у вигляді в/в інфузії 1 р/тиждень протягом 4 тижнів; рекомендована доза при повторному лікуванні як монотерапії пацієнтів, у яких була отримана відповідь на попередню монотерапію ритуксимабом з приводу рецидивуючої/рефрактерної фолікулярної лімфоми, — 375 мг/м2 поверхні тіла, що вводяться у вигляді в/в інфузії 1 р/тиждень протягом 4 тижнів; дифузна В-великоклітинна неходжкінська лімфома: застосовувати у комбінації з хіміотерапією за схемою CHOP, рекомендована доза в/в 375 мг/м2 поверхні тіла (із наступним введенням п/ш 1400 мг на цикл, якщо це передбачено схемою лікування) — вводиться в 1 день кожного циклу 8-циклової хіміотерапії після в/в введення кортикостероїдного компонента схеми CHOP; рекомендована доза у комбінації з хіміотерапією для раніше не лікованих хворих і хворих з рецидивуючим/рефрактерним хр. лімфолейкозом — в/в 375 мг/м2 поверхні тіла — вводиться в 0 день першого циклу з наступним введенням в/в у дозі 500 мг/м2 поверхні тіла або п/ш 1600 мг (якщо це передбачено схемою лікування) — вводиться в 1 день кожного наступного циклу протягом всього 6 циклів; рекомендована доза при РА — 1000 мг в/в, наступне введення у дозі 1000 мг проводиться через 2 тижні; грануломатоз з поліангіїтом і мікроскопічним поліангіїтом: рекомендована доза з метою індукції ремісії гранулематозу з поліангіїтом і мікроскопічним поліангіїтом становить 375 мг/м2 поверхні тіла, що вводиться у вигляді в/в інфузії 1 р/тиждень протягом 4 тижнів (всього 4 інфузії).

  Протипоказання

  підвищена чутливість до діючої речовини або до будь-якої з допоміжних речовин чи білків миші; активні тяжкі інфекції; виражений імунодефіцит; тяжка СН (IV ФК за класифікацією Нью-Йоркської асоціації кардіологів [NYHA]) або тяжкі декомпенсовані захворювання серця.

  Побічна дія

  інфузійні реакції, ангіоневротичний набряк; підвищена чутливість; анафілаксія; с-м лізису пухлини, синдром вивільнення цитокінів, реакція по типу сироваткової хвороби; г. оборотна тромбоцитопенія, пов’язана з інфузією; бактеріальні інфекції, вірусні інфекції, бронхіт; сепсис, пневмонія, фебрильна інфекція, оперізуючий лишай, інфекції дихальних шляхів, грибкові інфекції, інфекції невідомої етіології, синусит, гепатит В; серйозні вірусні інфекції, пневмоциcтна пневмонія, спричинена Pneumocystis jirovecii; прогресуюча мультифокальна лейкоенцефалопатія; нейтропенія, лейкопенія, фебрильна нейтропенія, тромбоцитопенія; анемія, панцитопенія, гранулоцитопенія; порушення згортання крові, апластична анемія, гемолітична анемія, лімфаденопатія; транзиторне підвищення рівня IgM в сироватці крові; пізня нейтропенія; гіперглікемія, зниження маси тіла, периферичні набряки, набряки обличчя, підвищення активності ЛДГ, гіпокальціємія; депресія, нервовість; парестезії, гіпостезії, тривога, безсоння, вазодилатація, запаморочення, неспокій; спотворення смаку; периферична нейропатія, параліч лицевого нерва; черепно-мозкова нейропатія, втрата іншої чутливості; порушення сльозовиділення, кон’юнктивіт; тяжка втрата зору; дзвін у вухах, біль у вухах; втрата слуху; ІМ, аритмія, фібриляція передсердь, тахікардія, порушення з боку серця; лівошлуночкова недостатність, суправентрикулярна тахікардія, шлуночкова тахікардія, стенокардія, ішемія міокарда, брадикардія; тяжкі захворювання серця; СН; АГ, ортостатична гіпотонія, артеріальна гіпотензія; васкуліт (переважно шкірний), лейкоцитокластичний васкуліт; бронхоспазм, захворювання дихальної системи, біль у грудній клітці, задишка, збільшення кашлю, нежить; астма, облітеруючий бронхіоліт, ураження легень, гіпоксія; інтерстиціальне захворювання легень; дихальна недостатність; легеневі інфільтрати; нудота; блювання, діарея, абдомінальний біль, дисфагія, стоматит, запор, диспепсія, анорексія, подразнення в горлі; здуття живота; шлунково-кишкова перфорація; свербіж, висипання, алопеція; кропив’янка, пітливість, нічна пітливість, розлади з боку шкіри; тяжкі бульозні шкірні реакції, с-м Стівенса-Джонсона, токсичний епідермальний некроліз (с-м Лайєлла); м’язовий гіпертонус, міалгія, болі в суглобах, біль у спині, біль у шиї, болі; ниркова недостатність, гарячка, озноб, астенія, головний біль; біль у пухлині, припливи, нездужання, с-м застуди, слабкість, тремтіння, поліорганна недостатність; біль у місці інфузії; зниження рівня IgG.

  Лікарські препарати які містять активну речовину РИТУКСИМАБ

  МАБТЕРА
  інші антинеопластичні засоби
  РЕДДИТУКС
  РЕДДИТУКС
  Dr. Reddy's Laboratories Ltd
  інші антинеопластичні засоби
  інші антинеопластичні засоби
  РИТУКСИМ
  Люм'єр Фарма
  інші антинеопластичні засоби
  На нашому сайті застосовуються файли cookies для більшої зручності використання та покращенняя роботи сайту. Продовжуючи, ви погоджуєтесь з застосуванням cookies.
  Developed by Maxim Levchenko