Всі аптеки України
Київ (адресу не вказано)
Активні речовини — “Б”БЕВАЦИЗУМАБ (BEVACIZUMABUM)

БЕВАЦИЗУМАБ (BEVACIZUMABUM) Діюча речовина

Сортування:
Авастин® концентрат для розчину для інфузій, 100 мг/4 мл, флакон, № 1; Рош Україна
Авастин® концентрат для розчину для інфузій, 400 мг/16 мл, флакон, № 1; Рош Україна
Зірабев концентрат для розчину для інфузій, 400 мг/16 мл, флакон, № 1; Пфайзер Ейч.Сі.Пі. Корпорейшн
Немає в наявності
Зірабев концентрат для розчину для інфузій, 100 мг/4 мл, флакон, № 1; Пфайзер Ейч.Сі.Пі. Корпорейшн
Немає в наявності
Бевацизумаб складається з 214 амінокислот і має молекулярну масу близько 149 000 Да.

рекомбінантне гуманізоване моноклональне а/т, що зв’язується з активним фактором росту ендотелію судин (ФРЕС) та нейтралізує його; інгібує зв’язування фактору росту ендотелію судин з його рецепторами на поверхні ендотеліальних клітин, що призводить до зниження васкуляризації, нормалізації неуражених пухлиною судин та пригнічення росту пухлини; спричиняє пригнічення метастатичного прогресування захворювання та зниження мікросудинної проникності при різних пухлинах.

метастатичний колоректальний раку у комбінації з хіміотерапією на основі похідних фторпіримідину; метастатичний рак молочної залози у якості першої лінії лікування у комбінації з паклітакселом або з капецитабіном (коли лікування іншими схемами хіміотерапії, включаючи таксани або антрацикліни, вважається недоречним); розповсюджений нерезектабельний, метастатичний чи рецидивуючий недрібноклітинний раку легень, за винятком переважно плоскоклітинного раку легень, в якості першої лінії лікування у комбінації з хіміотерапією на основі похідних платини; розповсюджений та/чи метастатичний нирково- клітинний рак в якості першої лінії терапії у комбінації з інтерфероном альфа-2а; розповсюджений (стадії ІІІ В, ІІІ С і ІV за класифікацією Міжнародної федерації акушерства та гінекології (FIGO)) епітеліальний рак яєчників, фаллопієвої труби і первинний рак очеревини у дорослих пацієнтів в якості першої лінії терапії у комбінації з карбоплатином і паклітакселом; лікування першого рецидиву епітеліального раку яєчників, фаллопієвої труби і первинного раку очеревини, чутливого до лікування препаратами платини у комбінації з карбоплатином і гемцитабіном у дорослих пацієнтів, які не отримували попередню терапію бевацизумабом або іншими інгібіторами фактору росту ендотелію судин, або засобами, дія яких направлена на рецептор фактору росту ендотелію судин; лікування рецидивуючого епітеліального раку яєчників, фаллопієвої труби і первинного раку очеревини, резистентного до лікування препаратами платини у комбінації з паклітакселом, топотеканом або пегільованим ліпосомальним доксорубіцином у дорослих, які отримали не більше двох попередніх режимів хіміотерапії і які не отримували попередньої терапії бевацизумабом або іншими інгібіторами фактору росту ендотелію судин чи препаратами, дія яких направлена на рецептор фактору росту ендотелію судин; лікування персистуючого, рецидивуючого або метастатичного раку шийки матки у комбінації з паклітакселом і цисплатином або, альтернативно, паклітакселом і топотеканом у дорослих пацієнтів, які не можуть отримувати терапію препаратами платини; лікування рецидивуючої гліобластоми (ступеня IV за ), як монотерапія після попередньої терапії темозоломідом; лікування розповсюдженого нерезектабельного, метастатичного або рецидивуючого неплоскоклітинного недрібноклітинного раку легень з EGFR-активуючими мутаціями (EGFR - рецептор епідермального фактора росту) у дорослих пацієнтів у якості першої лінії лікування у комбінації з ерлотинібом.

метастатичний колоректальний рак - 5 мг/кг або 10 мг/кг 1 раз на 2 тижні чи 7,5 мг/кг або 15 мг/кг 1 раз на З тижнi в/в iнфузiйно; метастатичний рак молочної залози - 10 мг/кг 1 раз на 2 тижнi чи 15 мг/кг 1 раз на З тижнi в/в iнфузiйно; неплоскоклітинний недрібноклітинний рак легень у комбінації з хіміотерапією на основі похідних платини: перша лінія лікування - комбiнацiя з похiдними платини протягом 6 курсiв лiкування з наступною монотерапією до появи ознак прогресування захворювання - 7,5 мг/кг чи 15 мг/кг 1 раз на З тижнi в/в; розповсюджений та/чи метастатичний нирково-клітинний рак - 10 мг/кг 1 раз на 2 тижнi в/в; епiтелiальний рак яєчникiв, фаллопiєвої труби i первинний рак очеревини: перша лінія лікування - комбінація з карбоплатином i паклiтакселом до 6 курсiв лiкування з наступним застосуванням бевацизумабу в якостi монотерапiї до прогресування основного захворювання або протягом максимально 15 мiс., або до розвитку неприйнятної токсичностi; рекомендована доза 15 мг/кг 1 раз на З тижнi в/в; лiкування рецидиву захворювання - у комбiнацiї з карбоплатином та гемцитабiном протягом вiд 6 до 10 курсiв лiкування з наступним застосуванням бевацизумабу довгостроково в якостi монотерапiї до прогресування захворювання, рекомендована доза - 15 мг/кг 1 раз кожнi З тижнi в/в; лікування резистентного до дії препаратів платини рецидивуючого захворювання в поєднанні з одним з таких препаратів: паклітаксел, топотекан (при застосуванні щотижня) або пегільований ліпосомальний доксорубіцин, рекомендована доза - 10 мг/кг маси тіла 1 раз на 2 тижні в/в; в комбінації з топотеканом (у дні 1-5, кожні 3 тижні), рекомендована доза - 15 мг/кг маси тіла 1 раз на 3 тижні; вводити в/в струминно чи болюсно не можна. Рак шийки матки: рекомендована доза - 15 мг/кг 1 раз кожні 3 тижні в/в у комбінації з одним з таких режимів хіміотерапії: паклітаксел і цисплатин або паклітаксел і топотекан; рецидивуюча гліобластома: рекомендована доза - 10 мг/кг кожні 2 тижні в/в інфузійно; неплоскоклітинний недрібноклітинний рак легень з EGFR-активуючими мутаціями у комбінації з ерлотинібом: перша лінія лікування - рекомендована доза у комбінації з ерлотинібом 15 мг/кг 1 раз кожні 3 тижні в/в інфузійно.

гіперчутливість до бевацизумабу або до будь-якого iншого компонента препарату, гіперчутливість до лікарських засобів на основi клiтин яєчникiв китайського хомячка або до iнших рекомбінантних людських чи гуманізованих антитіл, вагітність.

абсцес, сепсис, запалення підшкірної клітковини, iнфекцiї; фебрильна нейтропенiя, лейкопенiя, нейтропенiя, тромбоцитопенiя, анемiя, лімфопенія; анорексiя, дегiдратацiя; периферична сенсорна невропатiя, спотворення смаку, головний бiль, дизартрiя, iнсульт, синкопе, сонливiсть, головний бiль; крововилив, включаючи легеневі кровотечі/кровохаркання, периферична сенсорна нейропатія, синдром зворотної задньої енцефалопатії; гіпертензивна енцефалопатія, порушення зорової ф-ції, пiдвищена сльозотеча; застiйна СН, суправентрикулярна тахiкардiя, АГ, артерiальна тромбоемболiя, ІМ, транзиторна iшемiчна атака та iншi артерiальнi емболiї, тромбоз глибоких вен, кровотеча; диспное, ринiт, носова кровотеча, легенева тромбоемболiя, гiпоксiя; дiарея, нудота, блювання, стоматит, закреп, ректальна кровотеча, перфорацiя кишечнику, перфорація жовчного міхура, кишкова непрохiднiсть, бiль у животi, ШК розлади; ректовагінальна нориця, прокталгія; згасання функцiї ячникiв; сухiсть шкiри, ексфолiативний дерматит, змiна кольору шкiри, алопеція, синдром долонно-пiдошовної еритродизестезiї; артралгiя, м’язова слабкiсть, мiальгiя, артралгiя; біль у спині, біль в ділянці таза, остеонекроз; протеїнурiя, iнфекцiя сечовивiдних шляхiв; астенiя, слабкiсть, пiдвищення t° тiла, больовi вiдчутгя, запалення слизової оболонки, загальмованiсть; р-цii гiперчутливостi, iнфузiйнi р-ції; порушення з боку лабораторних показникiв, аномалії плоду, зниження маси тіла.