Всі працюючі аптеки України
Можна сплатити ліки карткою підтримка
0
UA | RU

БЕВАЦИЗУМАБ

(BEVACIZUMABUM)
Опис активної речовини
Виробник:

Склад і форма випуску

CAS №: 216974-75-3

NLM: імуноглобулін G1, анти- (людський фактор росту судинного ендотелію) (людський-мишачий моноклональний rhuMAb-VEGF гамма1-ланцюг), дисульфід з людським-мишачим моноклональним rhuMAb-VEGF легким ланцюгом, димер.

Бевацизумаб складається з 214 амінокислот і має молекулярну масу близько 149 000 Да.

Лікарські препарати які містять активну речовину БЕВАЦИЗУМАБ

Авастин<sup>®</sup>
концентрат для розчину для інфузій 100 мг/4 мл флакон, № 1
Roche
Авастин<sup>®</sup>
концентрат для розчину для інфузій 400 мг/16 мл флакон, № 1
Roche

Фармакологічні властивості

рекомбінантне гуманізоване моноклональне а/т, що зв’язується з активним фактором росту ендотелію судин (ФРЕС) та нейтралізує його; інгібує зв’язування фактору росту ендотелію судин з його рецепторами на поверхні ендотеліальних клітин, що призводить до зниження васкуляризації, нормалізації неуражених пухлиною судин та пригнічення росту пухлини; спричиняє пригнічення метастатичного прогресування захворювання та зниження мікросудинної проникності при різних пухлинах.

Показання БЕВАЦИЗУМАБ

метастатичний колоректальний раку у комбінації з хіміотерапією на основі похідних фторпіримідину; метастатичний рак молочної залози у якості першої лінії лікування у комбінації з паклітакселом або з капецитабіном (коли лікування іншими схемами хіміотерапії, включаючи таксани або антрацикліни, вважається недоречним); розповсюджений нерезектабельний, метастатичний чи рецидивуючий недрібноклітинний раку легень, за винятком переважно плоскоклітинного раку легень, в якості першої лінії лікування у комбінації з хіміотерапією на основі похідних платини; розповсюджений та/чи метастатичний нирково- клітинний рак в якості першої лінії терапії у комбінації з інтерфероном альфа-2а; розповсюджений (стадії ІІІ В, ІІІ С і ІV за класифікацією Міжнародної федерації акушерства та гінекології (FIGO)) епітеліальний рак яєчників, фаллопієвої труби і первинний рак очеревини у дорослих пацієнтів в якості першої лінії терапії у комбінації з карбоплатином і паклітакселом; лікування першого рецидиву епітеліального раку яєчників, фаллопієвої труби і первинного раку очеревини, чутливого до лікування препаратами платини у комбінації з карбоплатином і гемцитабіном у дорослих пацієнтів, які не отримували попередню терапію бевацизумабом або іншими інгібіторами фактору росту ендотелію судин, або засобами, дія яких направлена на рецептор фактору росту ендотелію судин; лікування рецидивуючого епітеліального раку яєчників, фаллопієвої труби і первинного раку очеревини, резистентного до лікування препаратами платини у комбінації з паклітакселом, топотеканом або пегільованим ліпосомальним доксорубіцином у дорослих, які отримали не більше двох попередніх режимів хіміотерапії і які не отримували попередньої терапії бевацизумабом або іншими інгібіторами фактору росту ендотелію судин чи препаратами, дія яких направлена на рецептор фактору росту ендотелію судин; лікування персистуючого, рецидивуючого або метастатичного раку шийки матки у комбінації з паклітакселом і цисплатином або, альтернативно, паклітакселом і топотеканом у дорослих пацієнтів, які не можуть отримувати терапію препаратами платини; лікування рецидивуючої гліобластоми (ступеня IV за ), як монотерапія після попередньої терапії темозоломідом; лікування розповсюдженого нерезектабельного, метастатичного або рецидивуючого неплоскоклітинного недрібноклітинного раку легень з EGFR-активуючими мутаціями (EGFR — рецептор епідермального фактора росту) у дорослих пацієнтів у якості першої лінії лікування у комбінації з ерлотинібом.

Застосування БЕВАЦИЗУМАБ

метастатичний колоректальний рак — 5 мг/кг або 10 мг/кг 1 раз на 2 тижні чи 7,5 мг/кг або 15 мг/кг 1 раз на З тижнi в/в iнфузiйно; метастатичний рак молочної залози — 10 мг/кг 1 раз на 2 тижнi чи 15 мг/кг 1 раз на З тижнi в/в iнфузiйно; неплоскоклітинний недрібноклітинний рак легень у комбінації з хіміотерапією на основі похідних платини: перша лінія лікування — комбiнацiя з похiдними платини протягом 6 курсiв лiкування з наступною монотерапією до появи ознак прогресування захворювання — 7,5 мг/кг чи 15 мг/кг 1 раз на З тижнi в/в; розповсюджений та/чи метастатичний нирково-клітинний рак — 10 мг/кг 1 раз на 2 тижнi в/в; епiтелiальний рак яєчникiв, фаллопiєвої труби i первинний рак очеревини: перша лінія лікування — комбінація з карбоплатином i паклiтакселом до 6 курсiв лiкування з наступним застосуванням бевацизумабу в якостi монотерапiї до прогресування основного захворювання або протягом максимально 15 мiс., або до розвитку неприйнятної токсичностi; рекомендована доза 15 мг/кг 1 раз на З тижнi в/в; лiкування рецидиву захворювання — у комбiнацiї з карбоплатином та гемцитабiном протягом вiд 6 до 10 курсiв лiкування з наступним застосуванням бевацизумабу довгостроково в якостi монотерапiї до прогресування захворювання, рекомендована доза — 15 мг/кг 1 раз кожнi З тижнi в/в; лікування резистентного до дії препаратів платини рецидивуючого захворювання в поєднанні з одним з таких препаратів: паклітаксел, топотекан (при застосуванні щотижня) або пегільований ліпосомальний доксорубіцин, рекомендована доза — 10 мг/кг маси тіла 1 раз на 2 тижні в/в; в комбінації з топотеканом (у дні 1-5, кожні 3 тижні), рекомендована доза — 15 мг/кг маси тіла 1 раз на 3 тижні; вводити в/в струминно чи болюсно не можна. Рак шийки матки: рекомендована доза — 15 мг/кг 1 раз кожні 3 тижні в/в у комбінації з одним з таких режимів хіміотерапії: паклітаксел і цисплатин або паклітаксел і топотекан; рецидивуюча гліобластома: рекомендована доза — 10 мг/кг кожні 2 тижні в/в інфузійно; неплоскоклітинний недрібноклітинний рак легень з EGFR-активуючими мутаціями у комбінації з ерлотинібом: перша лінія лікування — рекомендована доза у комбінації з ерлотинібом 15 мг/кг 1 раз кожні 3 тижні в/в інфузійно.

Протипоказання

гіперчутливість до бевацизумабу або до будь-якого iншого компонента препарату, гіперчутливість до лікарських засобів на основi клiтин яєчникiв китайського хомячка або до iнших рекомбінантних людських чи гуманізованих антитіл, вагітність.

Побічна дія

абсцес, сепсис, запалення підшкірної клітковини, iнфекцiї; фебрильна нейтропенiя, лейкопенiя, нейтропенiя, тромбоцитопенiя, анемiя, лімфопенія; анорексiя, дегiдратацiя; периферична сенсорна невропатiя, спотворення смаку, головний бiль, дизартрiя, iнсульт, синкопе, сонливiсть, головний бiль; крововилив, включаючи легеневі кровотечі/кровохаркання, периферична сенсорна нейропатія, синдром зворотної задньої енцефалопатії; гіпертензивна енцефалопатія, порушення зорової ф-ції, пiдвищена сльозотеча; застiйна СН, суправентрикулярна тахiкардiя, АГ, артерiальна тромбоемболiя, ІМ, транзиторна iшемiчна атака та iншi артерiальнi емболiї, тромбоз глибоких вен, кровотеча; диспное, ринiт, носова кровотеча, легенева тромбоемболiя, гiпоксiя; дiарея, нудота, блювання, стоматит, закреп, ректальна кровотеча, перфорацiя кишечнику, перфорація жовчного міхура, кишкова непрохiднiсть, бiль у животi, ШК розлади; ректовагінальна нориця, прокталгія; згасання функцiї ячникiв; сухiсть шкiри, ексфолiативний дерматит, змiна кольору шкiри, алопеція, синдром долонно-пiдошовної еритродизестезiї; артралгiя, м’язова слабкiсть, мiальгiя, артралгiя; біль у спині, біль в ділянці таза, остеонекроз; протеїнурiя, iнфекцiя сечовивiдних шляхiв; астенiя, слабкiсть, пiдвищення t° тiла, больовi вiдчутгя, запалення слизової оболонки, загальмованiсть; р-цii гiперчутливостi, iнфузiйнi р-ції; порушення з боку лабораторних показникiв, аномалії плоду, зниження маси тіла.

Спеціалізований мобільний додаток
для пошуку інформації про лікарські препарати
Наведіть камеру на QR-код, щоб завантажити
На нашому сайті застосовуються файли cookies для більшої зручності використання та покращенняя роботи сайту. Продовжуючи, ви погоджуєтесь з застосуванням cookies.
Developed by Maxim Levchenko