0
UA | RU
*Кашель як симптом захворювання органів дихання, що потребує зменшення в'язкості мокротиння, покращання його відходження та відхаркування. 1. Згідно з інструкцією для медичного застосування лікарського засобу АЦЦ Лонг 600 мг. Тривалість курсу лікування визначає лікар індивідуально, залежно від характеру захворювання (гостре або хронічне). Препарат не слід приймати більше 4-5 днів без консультації з лікарем. 2. Ацетилцистеїн має також антиоксидантні пневмопротекторні властивості, що зумовлено зв’язуванням його сульфгідрильними групами хімічних радикалів і, таким чином, знешкодженням їх. Згідно з інструкцією для медичного застосування лікарського засобу АЦЦ®Лонг. 3. У грошовому еквіваленті АЦЦ (сумарно АЦЦ у таких форматах: розчин оральний, порошок для орального розчину, таблетки шипучі) є лідером з продажу в Україні серед засобів категорії R05C «Відхаркувальні засоби», за виключенням комбінованих препаратів, які містять протикашльові засоби. Згідно з даними інформаційно-аналітичної бази «Система дослідження ринку Фармексплюрер» за період з липня 2020 по червень 2021 р. 4. Згідно з інструкцією для медичного застосування лікарського засобу АЦЦ® Розчин оральний 100 мл. Реклама лікарських засобів. Лікарські засоби мають протипоказання та можуть викликати побічні реакції. Перед застосуванням лікарських засобів необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкціями для медичного застосування. Ви можете повідомити про побічні реакції та/або відсутність ефективності лікарського засобу представника заявника за телефоном, електронною адресою або за допомогою сайту: +38 (044) 389-39-30 (вартість дзвінків згідно з тарифами вашого оператора зв'язку). drugs_safety/[email protected], www.sandoz.ua. ТОВ «Сандоз Україна» м. Київ, пр. С. Бандери, 28А (літ. Г). 4-10-АЦЦ-ОТС-0921
Чинить пряму муколітичну дію: розріджує мокротиння, полегшує відкашлювання та посилює захист легень, тим самим сприяє позбавленню від кашлю1
Муколітична, антиоксидантна та протизапальна дія проти кашлю сприяє зниженню інтенсивності кашлю та полегшує симптоми
Можна застосовувати разом з антибіотиками з інтервалом у 2 год
АЦЦ® розчин оральний розроблений спеціально для дорослих та дітей. Не містить спирту, цукру, барвників4

*Кашель як симптом захворювання органів дихання, що потребує зменшення в'язкості мокротиння, покращання його відходження та відхаркування. 1. Згідно з інструкцією для медичного застосування лікарського засобу АЦЦ Лонг 600 мг. Тривалість курсу лікування визначає лікар індивідуально, залежно від характеру захворювання (гостре або хронічне). Препарат не слід приймати більше 4-5 днів без консультації з лікарем. 2. Ацетилцистеїн має також антиоксидантні пневмопротекторні властивості, що зумовлено зв’язуванням його сульфгідрильними групами хімічних радикалів і, таким чином, знешкодженням їх. Згідно з інструкцією для медичного застосування лікарського засобу АЦЦ®Лонг. 3. У грошовому еквіваленті АЦЦ (сумарно АЦЦ у таких форматах: розчин оральний, порошок для орального розчину, таблетки шипучі) є лідером з продажу в Україні серед засобів категорії R05C «Відхаркувальні засоби», за виключенням комбінованих препаратів, які містять протикашльові засоби. Згідно з даними інформаційно-аналітичної бази «Система дослідження ринку Фармексплюрер» за період з липня 2020 по червень 2021 р. 4. Згідно з інструкцією для медичного застосування лікарського засобу АЦЦ® Розчин оральний 100 мл. Реклама лікарських засобів. Лікарські засоби мають протипоказання та можуть викликати побічні реакції. Перед застосуванням лікарських засобів необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкціями для медичного застосування. Ви можете повідомити про побічні реакції та/або відсутність ефективності лікарського засобу представника заявника за телефоном, електронною адресою або за допомогою сайту: +38 (044) 389-39-30 (вартість дзвінків згідно з тарифами вашого оператора зв'язку). drugs_safety/[email protected], www.sandoz.ua. ТОВ «Сандоз Україна» м. Київ, пр. С. Бандери, 28А (літ. Г). 4-10-АЦЦ-ОТС-0921АЦЦ® 200, таблетки шипучі по 200 мг №20, Р.П. UA/8272/01/02 , АЦЦ® ЛОНГ, таблетки шипучі по 600 мг №10, Р.П. UA/6568/01/01, АЦЦ® ЛОНГ ЛИМОН, таблетки шипучі по 600 мг №6, Р.П. UA/15591/01/01, АЦЦ® порошок для орального розчину по 200 мг №20, Р.П. UA/2031/02/01АЦЦ® ГАРЯЧИЙ НАПІЙ МЕД ЛИМОН, порошок для орального розчину по 200 мг №20, Р.П. UA/6568/02/02, АЦЦ® ГАРЯЧИЙ НАПІЙ МЕД ЛИМОН, порошок для орального розчину по 600 мг №6, Р.П. UA/6568/02/01, АЦЦ® розчин оральний по 20 мг/мл 100 та 200 мл, Р.П. UA/8272/02/01, АЦЦ® 100, порошок для орального розчину по 100 мг №20, Р.П. UA/2030/02/01

Ацц® Лонг

(Acc® Long)
Производитель:

Состав и форма выпуска

Классификация
Лекарственные средства
Активное вещество

Фармакологические свойства

фармакодинамика. N-ацетил-L-цистеин (ацетилцистеин, АЦЦ) — муколитический отхаркивающий препарат, который применяется для разжижения мокроты при заболеваниях дыхательной системы, сопровождающихся образованием густой слизи. Ацетилцистеин является производным аминокислоты цистеина. Муколитический эффект препарата имеет химическую природу. За счет свободной сульфгидрильной группы ацетилцистеин разрывает дисульфидные связи кислых мукополисахаридов, что приводит к деполимеризации мукопротеидов мокроты и уменьшению вязкости слизи и способствует отхаркиванию и отхождению бронхиального секрета. Препарат сохраняет активность при наличии гнойной мокроты.

Ацетилцистеин обладает также антиоксидантными пневмопротекторными свойствами, что обусловлено связыванием его сульфгидрильными группами химических радикалов и, таким образом, их обезвреживанием. Кроме того, препарат способствует повышению синтеза глутатиона — важного фактора внутриклеточной защиты не только от окислительных токсинов экзогенного и эндогенного происхождения, но и от цитотоксических веществ. Эта особенность ацетилцистеина позволяет эффективно применять последний при передозировке парацетамола.

Фармакокинетика. После перорального применения ацетилцистеин быстро и полностью всасывается и подвергается метаболизму в печени с образованием цистеина, фармакологически активного метаболита, а также диацетилцистеина, цистина и далее смешанных дисульфидов. Биодоступность очень низкая — около 10%. Cmax в плазме крови достигается через 1–3 ч после приема. Связывание с белками плазмы крови — около 50%. Ацетилцистеин выводится почками в виде неактивных метаболитов (неорганические сульфаты, диацетилцистеин).

T½ определяется главным образом быстрой биотрансформацией в печени и составляет около 1 ч.

Показания Ацц Лонг

лечение пациентов с острыми и хроническими заболеваниями бронхолегочной системы, требующих снижения вязкости мокроты, улучшения ее отхождения и отхаркивания.

Применение Ацц Лонг

взрослым и детям в возрасте от 14 лет назначать по 600 мг (1 таблетка) 1 раз в сутки.

Детям младше 14 лет и в случаях, когда суточную дозу следует разделить на несколько приемов, применять ацетилцистеин в другой лекарственной форме или соответствующей дозировке. Препарат принимать после еды. Таблетку следует растворить в стакане воды и выпить раствор как можно быстрее. В отдельных случаях в связи с наличием в составе препарата стабилизатора аскорбиновой кислоты приготовленный раствор можно оставить примерно на 2 ч до момента его применения. Дополнительное употребление жидкости усиливает муколитический эффект препарата. Продолжительность курса лечения определяет врач индивидуально в зависимости от характера заболевания (острое или хроническое). Препарат не следует принимать более 4–5 дней без консультации с лечащим врачом. Дети. Применять у детей в возрасте старше 14 лет.

Противопоказания

повышенная чувствительность к ацетилцистеину или другим компонентам препарата. Язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки в стадии обострения, кровохарканье, легочное кровотечение, тяжелое обострение БА.

Побочные эффекты

для описания частоты побочных реакций использована следующая классификация: очень частые (≥1/10); частые (≥1/100, <1/10); нечастые (≥1/1000, <1/100); единичные (≥1/10 000, <1/1000); редкие (<1/10 000); частота неизвестна (полученные данные не позволяют оценить частоту).

Со стороны иммунной системы: нечастые — гиперчувствительность; редкие — анафилактический шок, анафилактические/анафилактоидные реакции.

Со стороны крови и лимфатической системы: частота неизвестна — анемия.

Со стороны нервной системы: нечастые — головная боль.

Со стороны органа слуха и лабиринта: редкие — звон в ушах.

Со стороны сердечно-сосудистой системы: нечастые — тахикардия, артериальная гипотензия; редкие — геморрагии.

Со стороны дыхательной системы: единичные — диспноэ, бронхоспазм (преимущественно у пациентов с гиперреактивностью бронхиальной системы, ассоциированной с БА); частота неизвестна — ринорея.

Со стороны пищеварительного тракта: нечастые — рвота, диарея, стоматит, боль в животе, тошнота; редкие — диспепсия; частота неизвестна — неприятный запах изо рта.

Со стороны кожи и подкожных тканей: нечастые — крапивница, сыпь, отек Квинке, зуд; частота неизвестна — экзантема, экзема, ангионевротический отек.

Общие нарушения: редкие — гипертермия; частота неизвестна — отек лица.

Очень редко сообщалось об отдельных тяжелых реакциях со стороны кожи (синдромы Стивенса — Джонсона и Лайелла). В большинстве случаев как минимум еще одно лекарственное средство может с большей вероятностью являться причиной появления кожно-слизистого синдрома. Поэтому при появлении любых новых изменений на коже или слизистых оболочках нужно обратиться к врачу и немедленно отменить прием ацетилцистеина.

Отмечали случаи снижения агрегации тромбоцитов, но клиническое значение этого не определено.

Особые указания

поступали отдельные сообщения о тяжелых реакциях со стороны кожи (синдромы Стивенса — Джонсона и Лайелла) при приеме ацетилцистеина, поэтому в случае возникновения изменений со стороны кожи или слизистых оболочек следует немедленно прекратить применение препарата и проконсультироваться с врачом по дальнейшему его приему.

Рекомендуется с осторожностью принимать препарат у пациентов с язвой желудка и двенадцатиперстной кишки в анамнезе, особенно при сопутствующем приеме других лекарственных средств, раздражающих слизистую оболочку желудка.

Следует с осторожностью назначать ацетилцистеин больным БА из-за возможного развития бронхоспазма.

Пациентам с заболеваниями печени, почек ацетилцистеин следует назначать с осторожностью во избежание накопления азотсодержащих веществ в организме.

Применение ацетилцистеина, главным образом в начале лечения, может привести к разжижению бронхиального секрета и увеличить его объем. Если пациент не способен эффективно откашливать мокроту, необходимы постуральный дренаж и бронхоаспирация.

Шипучие таблетки содержат соединения натрия. 1 таблетка содержит 6,03 ммоль (138,8 мг) натрия. Это следует учитывать пациентам, находящимся на бессолевой диете с низким содержанием натрия.

Ацетилцистеин влияет на метаболизм гистамина, поэтому не следует назначать длительную терапию пациентам с непереносимостью гистамина, поскольку это может привести к появлению симптомов непереносимости (головная боль, вазомоторный ринит, зуд).

Легкий серный запах не является признаком изменения препарата, а специфичен для действующего вещества.

Препарат содержит лактозу, поэтому пациентам с редкими наследственными формами непереносимости галактозы, недостаточностью лактазы или синдромом глюкозо-галактозной мальабсорбции не следует применять АЦЦ Лонг.

Применение в период беременности или кормления грудью

Беременность. Клинические данные по применению ацетилцистеина у беременных ограничены. Исследования на животных не выявили прямых или косвенных негативных влияний на беременность, эмбриофетальное развитие, роды и постнатальное развитие.

Кормление грудью. Информация об экскреции в грудное молоко отсутствует. Принимать препарат в период беременности или кормления грудью следует только после тщательной оценки соотношения польза/риск.

Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или другими механизмами. Не влияет.

Взаимодействия

исследования взаимодействия проводили только с участием взрослых.

Применение сочетанно с ацетилцистеином противокашлевых средств может усилить застой мокроты из-за уменьшения кашлевого рефлекса.

Активированный уголь снижает эффективность ацетилцистеина.

При одновременном применении с такими антибиотиками, как тетрациклины (за исключением доксициклина), ампициллин, амфотерицин В, цефалоспорины, аминогликозиды, возможно их взаимодействие с тиоловой группой ацетилцистеина, что приводит к снижению активности обоих препаратов. Поэтому интервал между применением этих лекарственных средств должен составлять не менее 2 ч. Это не касается цеффикса и лоракарбефа.

При одновременном приеме нитроглицерина и ацетилцистеина отмечены значительные артериальная гипотензия и расширение височной артерии. При необходимости одновременного применения нитроглицерина и ацетилцистеина у пациентов следует контролировать артериальную гипотензию, которая может носить тяжелый характер, и следует предупредить их о возможности возникновения головной боли.

Ацетилцистеин может быть донором цистеина и повышать уровень глютатиона, способствующего детоксикации свободных радикалов кислорода и определенных токсичных веществ в организме.

Ацетилцистеин уменьшает гепатотоксическое действие парацетамола.

Не рекомендуется растворять ацетилцистеин в одном стакане с другими препаратами.

При контакте с металлами или резиной образуются сульфиды с характерным запахом, поэтому для растворения препарата следует использовать стеклянную посуду.

Воздействие на лабораторные исследования. Ацетилцистеин может влиять на колориметрическое исследование салицилатов и определение кетоновых тел в моче.

Передозировка

нет данных о случаях передозировки при пероральном применении ацетилцистеина.

Добровольцы принимали 11,6 г ацетилцистеина в сутки в течение 3 мес без каких-либо серьезных побочных эффектов.

Ацетилцистеин при применении в дозах 500 мг/кг/сут не вызывает передозировки.

Симптомы. Передозировка может проявляться желудочно-кишечными симптомами, такими как тошнота, рвота и диарея.

Лечение. Специфического антидота при отравлении ацетилцистеином нет, терапия симптоматическая.

Условия хранения

в сухом месте при температуре не выше 30 °С.

Хранить в недоступном для детей месте.

Дата добавления: 10.01.2022 г.
© Компендиум 2021

Диагнозы, при которых применяют Ацц Лонг

Астма неуточненная МКБ J45.9
Бактериальная пневмония неуточненная МКБ J15.9
Болезни бронхов МКБ J98.0
Бронхопневмония МКБ J18.9
Долевая пневмония неуточненная МКБ J18.1
Другая пневмония, возбудитель не уточнен МКБ J18.8
Другая хроническая обструктивная легочная болезнь (ХОЗЛ) МКБ J44.8
Обструктивный бронхит МКБ J40
Острая респираторная вирусная инфекция МКБ J06.9
Острая респираторная инфекция нижних дыхательных путей МКБ J22
Острый аллергический бронхит МКБ J20.9
Острый инфаркт миокарда неуточненный МКБ I21.9
Острый трахеит МКБ J04.1
Острый фронтальный синусит МКБ J01.1
Пневмония МКБ J18.0
Пневмония, вызванная Klebsiella pneumoniae МКБ J15.0
Простой хронический бронхит МКБ J41.0
Смешанная астма МКБ J45.8
Хроническая обструктивная легочная болезнь неуточненная МКБ J44.9
Хронический бронхит МКБ J42
Специализированное мобильное приложение
для поиска информации о лекарственных препаратах
Наведите камеру на QR-код, чтобы скачать
На нашем сайте используются файлы cookies для большего удобства использования и улучшения работы сайта. Продолжая, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Developed by Maxim Levchenko