0

КОСМЕГЕН® ЛІОВАК (COSMEGEN LIOVAC)

Орфан Юроп
Архив

Склад і форма випуску

РечовинаКількість
Дактиноміцин500 мкг
№ UA/16713/01/01 від 11.05.2018 до 31.03.2022
За рецептом
Класифікація
Лікарські засоби
Активна речовина
Інструкція МОЗ
КОСМЕГЕН® ЛІОВАК* 500 мікрограмів, порошок для розчину для ін’єкцій
 
1. ЯКІСНИЙ ТА КІЛЬКІСНИЙ СКЛАД
 
Космеген Ліовак постачається у вигляді жовто-помаранчевого ліофілізованого порошку у флаконах, що містять 500 мікрограмів дактиноміцину та 20 мг манітолу Е421.
 
2. ЛІКАРСЬКА ФОРМА
 
Ліофілізований порошок для приготування розчину для ін’єкцій.
 
3. КЛІНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
 
3.1 Терапевтичні показання
 
Космеген — цитотоксичний ангинеопластичний антибіотик з імуносупресивними властивостями.
 
Космеген у складі комбінованої хіміотерапії та/або мультимодального режиму лікування показаний для лікування пухлини Вільмса, рабдоміосаркоми дітей, саркоми Юінга та метастатичного несеміномного раку сім’яних залоз.
 
Космеген показаний для монотерапії або в складі комбінованого хіміотерапевтичного режиму для лікування гестаційної трофобластичної неоплазії.
 
Космеї єн як компонент регіонарної перфузії в комбінації з мелфаланом показаний для лікування місцевого рецидиву або локорегіонарних метастазів меланоми.
 
3.2 Дозування та спосіб застосування
 
Токсичні реакції, спричинені Космегеном, спостерігаються часто й можуть бути тяжкими (див. розділ 4.8 «Небажані ефекти»), що в багатьох випадках обмежує кількість препарату, яка може бути введена. Однак тяжкість токсичності значною мірою варіює й лише частково залежить від застосованої дози.
 
Дозування
 
Внутрішньовенне введення
 
Дозування Космегену різниться залежно від переносимості препарату пацієнтом, розміру та розташування новоутворення, а також від застосування інших форм іерапії. Може виникнути необхідність у зменшенні звичайної дози, як пропонується нижче, якщо одночасно застосовують додаткову хіміотерапію або променеву терапію, або ж якщо їх застосовували раніше.
 
Дозу Космегену розраховують у мікрограмах. Інтенсивність дози для двотижневого циклу для дорослих або дітей не повинна перевищувати 15 мікрограмів на кілограм на добу аоо 400-600 мікрограмів на квадратний метр поверхні тіла на добу внутрішньовенно протягом п’яти діб. Розрахунок дози для пацієнтів з ожирінням або значними набряками слід здійснювати на основі площі поверхні тіла, намагаючись співвіднести дозування з безжировою масою тіла.
 
З огляду на вищу частоту токсичних ефектів Космегену в дітей молодшого віку, препарат слід застосовувати в дітей віком до 12 місяців тільки у випадках, коли користь перевищує ризики.
 
Можливе застосування широкого спектру монотерапії та комбінованої хіміотерапії з Косме- геном у складі. Оскільки хіміотерапевтичні режими безперервно змінюються, дозування та введення препарату слід здійснювати під безпосереднім наглядом лікарів, знайомих з сучасної онкологічною практикою та новими досягненнями терапії. В основу описаних нижче режимів покладено огляд сучасної літератури, присвяченої питанням терапії Космегсном; всі вони розроблені за схемою на цикл.
 
Пухлина Вільмса
 
Режимами передбачено введення 45 мікрограмів на кілограм внутрішньовенно в різноманітних комбінаціях та за схемами, що мають у складі інші хіміотерапевтичні засоби.
 
Рабдоміосаркома
 
Режимами передбачено введення 15 мікрограмів на кілограм внутрішньовенно на добу протягом 5 діб у різноманітних комбінаціях та за схемами, що мають у складі інші хіміотерапевтичні засоби.
 
Саркоми Юінга
 
Режимами передбачено введення 1.25 мкг на кв. м поверхні тіла внутрішньовенно в різноманітних комбінаціях та за схемами, що мають у складі інші хіміотерапевтичні засоби.
 
Карцинома сім ‘яних залоз
 
Введення 1000 мікрограмів на кв. м поверхні тіла внутрішньовенно в складі різномантних комбінованих режимів з циклофосфамідом, блеоміцином, вінбластином та цисплатином.
 
Гестаційна трофобластична неоплазія
 
Введення 12 мікрограмів на кілограм на добу протягом п’яти діб як монотерапії.
 
Введення 500 мікрограмів внутрішньовенно в Дні 1 та 2 в складі з етопозидом, метотрексатом, фоліновою кислотою, вінкристином, циклофосфамідом та цисплатином.
 
Пацієнти літнього віку: наведені вище загальні положення стосуються також і літніх пацієнтів Введення Космегену пацієнтам літнього віку може супроводжуватися підвищеним ризиком мієлосупрєсії порівняно з більш молодими пацієнтами.
 
Регіонсірна перфузія при місцевих рецидивах та локорегіонарних метастазах меланоми. Схеми дозування та методика як така варіює в різних дослідників, а тому більш детальну інформацію слід шукати в опублікованій літературі.
 
В більшості випадків пропонуються такі дози:
 
Для нижніх кінцівок або тазу — 50 мікрограмів на кілограм маси тіла.
 
Для верхніх кінцівок — 35 мікрограмів на кілограм маси тіла.
 
Можливі рекомендації щодо застосування нижчих доз у пацієнтів з ожирінням або в тих, хто раніше отримав хіміотерапію або променеву терапію.
 
Спосіб застосування
 
Відновлений розчин дактиноміцину можна додавати до інфузійного розчину 5% декстрози для ін’єкцій або натрію хлориду для ін’єкцій, або ж безпосередньо в катетер використовуваної інфузійної системи.
 
Хоча відновлений Космеген є хімічно стабільним, препарат не містить консервантів, а тому можлива випадкова мікробна контамінація. Всю невикористану частину розчину слід утилізувати.
 
Повідомляється про часткове затримання дактиноміцину з внутрішньовенних розчинів мембранними фільтрами з ефіру целюлози, що використовуються в деяких фільтрах систем для внутрішньовенного введення.
 
Якщо Космеген вводиться безпосередньо у вену без використання інфузійної системи, слід застосовувати «двоголкову» техніку. Слід відновити розраховану дозу й відібрати її з флакона за допомогою однієї стерильної голки; після цього безпосереднє введення в вену слід виконати іншою стерильною голкою.
 
Інструкції щодо відновлення лікарського засобу перед введенням наведені в розділі 6.6.
 
3.3

Протипоказання

 
Гіперчутливість до будь-якого компоненту цього препарату.
 
Застосування у пацієнтів з вітряною віспою або оперізувальним герпесом. Якщо космоген вводиться під час або незабаром після перенесенного захворювання на вітряну віспу або оперізувальний герпес, может розвинутися тяжке генералізоване захворювання, іноді з летальним наслідком.
 
3.4  Особливі застереження та запобіжні заходи для використання
 
Космеген слід вводити тільки під наглядом лікаря, який має досвід застосування протипухлинних хіміотерапевтичних засобів. З огляду на токсичні властивості актиноміцину (наприклад. корозійну активність, канцерогенність. мутагенність, тератогенність), перед роботою з препаратом слід ознайомитися зі спеціальними процедурами і неухильно іх дотримуватися.
 
Космеген — ВИСОКОТОКСИЧНИЙ препарат, а тому робота як з порошком, так і з розчином, а також його введення, вимагають підвищеної обережності. Оскільки Космеген є вкрай корозійно-активним для м’яких тканин, він призначений для внутрішньовенного введення. Необхідно уникати вдихання порошку або випарів, а також контакту препарату зі шкірою та слизовими оболонками, особливо слизовими оболонками очей. Під час роботи з Космегеном слід використовувати відповідне захисне обладнання. У разі випадкового потрапляння препарату слід негайно промити око великою кількістю води, нормального сольового розчину або ізотонічного сольового іригаційного розчину протягом не менш як 15 хвилин, після чого звернутися за консультацією до офтальмолога. У разі випадкового потрапляння препарату на шкіру уражену частину слід негайно промити великою кількістю води протягом не менш як 15 хвилин, знявши забруднений одяг та взуття. Слід негайно звернутися по медичну допомогу. Забруднений одяг слід знищити, а взуття ретельно очистити перед повторним використанням (див. розділ 5.6 «Особливі запобіжні заходи для утилізації»).
 
Як і всі антинеопластичні засоби, Космеген є токсичним препаратом, що вимагає частого та ретельного спостереження за пацієнтом щодо можливих небажаних реакцій. Ці реакції можуть вражати будь-які тканини тіла, найчастіше — гемопоетичну систему, що призводить до розвитку мієлосупресії. Не можна забувати про ймовірність анафілактоїдної реакції.
 
Вкрай важливо щодня оглядати пацієнта на предмет токсичних побічних ефектів, якщо застосовується комбінована терапія, оскільки повний курс терапії час від часу погано переноситься. У разі розвитку стоматиту, діареї або вираженого пригнічення гемопоезу на фоні терапії ці препарати слід відмінити, поки пацієнт не відновиться.
 
Оклюзивне захворювання вен
 
Оклюзивне захворювання вен (переважно печінкових) може зумовити летальний наслідок, особливо в дітей віком до 48 місяців (див. розділ 4.8 «Небажані ефекти: шлунково-кишковий тракт»).
 
Космеген і променева терапія
 
Повідомляється про підвищену частоту шлунково-кишкової токсичності та пригнічення червоного кісіковоіо мозку на фоні комбінованої терапії, що включає в себе Космеген і променеву терапію. Крім того, на здоровій шкірі, а також на слизових оболонках щік та глотки, може і яви гися рання еритема. Менша від звичайної доза опромінення, застосована в комбінації з Космегеном, спричиняє еритему й утворення везикул, що швидко прогресують у стадії пігменіації та десквамації. Загоєння відбувається через чотири-шість тижнів, рідше — переші два-три місяці. Під впливом монотерапіі Космегеном можлива реактивація еритеми, що виникла в результаті перенесеної раніше променевої терапії, навіть якщо променева терапія проводилася багато місяців тому, й особливо, якщо інтервал між двома формами терапії короткий. Таке посилення ефекту опромінення становить особливу проблему, якщо променева терапія зачіпає слизові оболонки. Якщо опромінення спрямоване на носоглотку, вищезгаданепоєднання можеспричинити тяжке запалення слизових оболонок ротової порожнини та глотки.
 
Виражені реакції можливі, якщо використовуються високі дози як Космегену, так і променевої терапії, або якщо пацієнт особливо чутливий до такого комбінованого лікування. Особливої обережності вимагає застосування Космегену протягом двох місяців після опромінення з метою лікування правобічної пухлини Вільмса, оскільки в таких випадках спостерігалися гепатомегалія та підвищення рівнів АСТ.
 
Як правило, Космеген не слід застосовувати одночасно з променевою терапією для лікування пухлини Вільмса, окрім випадків, коли користь переважує ризики.
 
Повідомляється про підвищення частоти вторинних первинних пухлин (в тому числі лейкозу) після лікування опроміненням та антинеопластичними засобами, такими, як Космеген. Мультимодальна терапія зумовлює потребу в ретельному тривалому спостереженні за пацієнтами з раком, які вижили.
 
Лабораторні аналізи
 
Повідомляється про різноманітні відхилення від норми функціональних показників нирок, печінки та червоного кісткового мозку в пацієнтів з новоутвореннями, які приймали Космеген. Слід часто проводити оцінювання функції нирок, печінки та червоного кісткового мозку.
 
3.5  Взаємодія з іншими лікарськими засобами га інші форми взаємодії
 
Численні дані свідчать, що Космеген потенціює ефекти рентгенотерапії. Ймовірно, що правильно й протилежне: Космеген може бути більш ефективним у разі одночасного застосування променевої терапії. Див. розділ 3.4 «Космеген і променева терапія».
 
Космеген може впливати па результати біологічних аналізів з метою визначення рівнів антибактеріальних лікарських засобів.
 
3.6   Фертильність, вагітність та лактація
 
Доведено, що дактиноміцин тератогенний у тварин, і його, зазвичай, не слід застосовувати у вагітних жінок.
 
Космеген (дактиноміцин) не слід застосовувати в жінок, які годують груддю.
 
3.7   Вплив на здатність керувати транспортними засобами та працювати з механізмами
 
Дані відсутні. Слід враховувати можливі побічні ефекти — підвищену втомлюваність та апатію (див. розділ 3.8 «Небажані ефекти»).
 
3.8   Небажані ефекти
 
Токсичні ефекти (за винятком нудоти й блювання), зазвичай, не виявляють себе, поки не мине дві-чотири доби після закінчення курсу терапії, та не досягають максимуму поки не мине 1-2 тижні. Повідомлялося про випадки смерті. Однак побічні ефекти в більшості випадків минають після припинення терапії і є такими:
 
Інфекційні та інвазивні захворювання:
 
Сепсис (в тому числі нейтропенічний сепсис) з летальним наслідком, інфекція, фарингіт.
 
Метаболічні та аліментарні розлади:
 
Анорексія. гіпокальціемія.
 
Розлади з боку органів дихання, грудної клітки та середостіння:
 
Пневмоніт.
 
Розлади з боку шлунково-кишкового тракту:
 
Нудота, блювання, біль у животі, діарея, утворення виразок шлунку та кишечника, хейліт, дисфагія, езофагіт, проктит, виразковий стоматит. Нудоту та блювання, що з’являються рано протягом перших п’яти годин після введення препарату, можна полегшити, застосувавши антиеметики.
 
Розлади з боку печінки та жовчовивідних шляхів:
 
Печінкова токсичність проявляється у вигляді відхилення від норми функціональних показників, асциту, гепатомегалії, гепатиту та печінкової недостатності (повідомляється про випадки смерті). Оклюзивне захворювання печінкових вен, що може супроводжуватися порушенням внутрішньосудинного згортання крові та поліорганною недостатністю, спостерігалося в пацієнтів, які приймали Космеген у складі хіміотерапевтичного режиму, що включав у себе різні лікарські засоби (див. розділ 3.4 «Особливі застереження та запобіжні заходи для застосування: Оклюзивне захворювання вен»).
 
Розлади з боку крові та лімфатичної системи:
 
Анемія (аж до апластичної анемії), агранулоцитоз, лейкопенія, тромбоцитопенія, панцитопе- нія, ретикулоцитопенія. нейгропенія. фебрильна нейтропенія. Слід часто виконувати визначення кількості тромбоцитів та лейкоцитів, щоб вчасно виявити серйозне пригнічення гемо- поезу. Якщо спостерігається значне зменшення кількості, слід призупинити лікування дакги- номіцином і дати відновитися кістковому мозку. Нерідко відновлення займає до трьох тижнів.
 
Розлади з боку шкіри та підшкірної клітковини:
 
Алопеція, шкірний висип, мультиформна еритема, акне, загострення еритеми або посилення пігментації раніше опроміненої шкіри. У післяреєстраційному періоді траплялися випадки токсичного епідермального некролізу (ТЕН) та синдрому Стівенса-Джонсона.
 
Розлади з боку опорно-рухового апарату та сполучної тканини:
 
Міалгія.
 
Загальні розлади та реакції в місці введення препарату:
 
Епідермоліз, еритема та набряк, іноді виражені, спостерігалися після регіонарної перфузії кінцівок; підвищена втомлюваність, затримка росту, апатія, загальне нездужання. Дактино- міцин є винятково корозійно-активним. Якщо під час внутрішньовенного введення відбувається екстравазація. розвивається тяжке ураження м’яких тканин. Принаймні в одному випадку це призвело до формування контрактури кінцівки.
 
Космеген і регіонарна перфузійна терапія
 
Ускладнення методики перфузії пов’язані, в першу чергу, з кількістю препарату, що потра-
 
пив у системний кровообіг, і можуть проявлятися у вигляді пригнічення кровотворення підвищення сприйнятливості до інфекцій, всмоктування токсичних продуктів внаслідок масивної деструкції тканини новоутворення, погіршення загоєння ран та утворення поверхневих виразок слизової оболонки шлунку. До інших побічних ефектів наїежать набряк кінцівки, ураження м’яких тканин у ділянці перфузії та можливий венозний тромбоз.
 
3.9

Передозування

 
У разі передозування лікування дактиноміцином слід негайно припинити. Наявна інформація щодо передозування в людини обмежена. Прояви передозування складалися з нудоти, блювання, діареї, запалення слизових оболонок, в тому числі стоматиту, утворення виразок шлунку та кишечника, тяжких розладів з боку шкіри, в тому числі ексфоліації шкіри, екзантеми, десквамації та епідермолізу, вираженого пригнічення кровотворення, оклюзивного захворювання вен, гострої ниркової недостатності, сепсису (в тому числі нейтропенічного сепсису) з летальним наслідком (смерть). Лікування повинне бути симптоматичним та підтримуваль- ним. Антидот не відомий. Рекомендується часто перевіряти цілісність шкіри та слизових оболонок, а також функцію нирок, печінки та червоного кісткового мозку.
 
4. ФАРМАКОЛОГІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ
 
4.1 Фармакодинамічні властивості
 
Механізм дії: Космеген гальмує проліферацію клітин, утворюючи стабільний комплекс з ДНК га впливаючи на ДНК-заіежний синтез РНК.
 
Як правило, актиноміцини пригнічують грам-позитивні та грам-негативні бактерії та деякі гриби. Однак токсичні властивості актиноміцинів (в тому числі дактиноміцину), пов’язані з їх антибактеріальною активністю, перешкоджають їх використанню як антибіотиків для лікування інфекційних хвороб.
 
Оскільки актиноміцини є цитотоксичними, вони чинять антинеопластичний ефект, що було доведено на піддослідних тваринах з різноманітними типами імплантатів пухлин. Цитотоксична дія є підставою для їх застосування з метою паліативного лікування деяких типів злоякісних пухлин.
 
4.2 Фармакокінетичні властивості
 
Результати дослідження за участю пацієнтів зі злоякісною меланомою показали, що дактиноміцин ( 3Н актиноміцин D) мінімально метаболізується, концентрується в клітинах з ядрами й не проникає через гематоенцефаіічний бар’єр. Приблизно 30% дози виявляють у сечі та калі через тиждень. Термінальний період напівиведення з плазми для радіоактивного матеріалу становив приблизно 36 годин.
 
4.3 Докліничні дані щодо безпеки
 
Міжнародне Агентство дослідження раку вирішило, що дактиноміцин є позитивним канцерогеном у тварин. У мишей та щурів після підшкірного або внутрішньоочеревинного введення препарату розвивалися місцеві саркоми. Мезенхімаїьні пухлини спостерігалися у самців шурів F344, які отримувати внутрішньоочеревині ін’єкції препарату в дозі 50 мікрограмів на кілограм два-п’ять разів на тиждень протягом 18 тижнів. Перша пухлина з’явилася через 23 тижні.
 
Доведено, що дактиноміцин є мутагенним у ряді дослідних систем in vitro та in vivo, в тому числі для фібробластів та лейкоцитів людини та клітин HELA. У мишей та щурів спостерігалися пошкодження ДНК та цитогенетичні ефекти.
 
Порушення фертильності
 
Інформація про адекватні дослідження фертильності відсутня, однак повідомляється про підвищення частоти безпліддя після лікування іншими антинеопластичними засобами.
 
Тератогенність
 
Доведено, що Космеген спричиняв вади розвитку та ембріотоксичність у щурів, кролів та хом’яків, яким вводили препарат у дозах 50-100 мікрограмів на кілограм внутрішньовенно (що в три-сім разів перевищує рекомендовану людську дозу).
 
5. ФАРМАЦЕВТИЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
 
5.1 Перелік допоміжних речовин
 
Маніт Е421.
 
5.2 Несумісність
 
Використання води, що містить консерванти (бензиловий спирт або парабени), для відновлення Космегену для ін’єкцій призводить до утворення преципітату.
 
5.3

Термін придатності

 
36 місяців.
 
5.4 Особливі занобіжтіі заходи для зберігання
 
Зберігати за температури нижче від 25 °С. Не заморожувати. Зберігати флакон у картонній коробці, щоб захистити від світла.
 
5.5 Тип та вміст первинної упаковки
 
Скляний флакон, що містить 500 мікрограмів дактиноміцину з 20 мг маніту.
 
5.6 Особливі запобіжні заходи для утилізації та інше поводження з препаратом
 
Відновлення та введення
 
Космоген відновлюють, додаючи у флакон 1,1 мл води для інєкцій без концервантів. Для інєкції в шприц набирають відновленного розчину, що міститиме 500 мікрограмів дактиноміцину.  Слід використовувати тільки воду для ін’єкцій, що відповідає стандартам Європейської Фармакопеї (що не містить консервантів). Інші рідини для ін’єкцій можуть спричиняти преципітацію. Космеген слід оглянути на предмет наявності твердих часток та зміни кольору, наскільки можливо. Відновлений розчин прозорий, золотавого кольору.
 
Дослідження, що проводилися з використанням дактиноміцину, ліофілізованого порошку для ін’єкцій, показали, що лікарський засіб, розведений до концентрацій 10 мкг/мл або вище у воді для ін’єкцій, 0,9% розчині натрію хлориду та 5% розчині декстрози, в інфузійних контейнерах зі скла або ПВХ, залишається стабільним протягом 10 годин за умови зберігання при кімнатній температурі. Кількість діючої речовини в лікарському засобі, розведеному до концентрації нижче, ніж 10 мкг/мл, що зберігався при кімнатній температурі, була значно меншою. Тому рекомендується використовувати тільки лікарський засіб, розведений до концентрації понад 10 мкг/мл, що зберігався не більш як 10 годин при кімнатній температурі.
 
Особливе поводження
 
Дослідження на тваринах показали, що дактиноміцин є корозійно-активним для шкіри, спричиняє подразнення очей та слизових оболонок дихальних шляхів, а також є високотоксичним у разі потрапляння через рот. Крім цього, доведено, що препарат є канцерогенним, мутагенним, ембріотоксичним і тератогенним. З огляду на токсичні властивості препарату, рекомендується дотримуватися відповідних запобіжних заходів, в тому числі користування відповідним захисним обладнанням, під час приготування розчину Космегену для парентерального введення. Слід уникати вдихання порошку або випарів та потрапляння препарату на шкіру чи слизові оболонки, особливо слизові оболонки ока. Рекомендується проводити приготування розчинів ін’єкційних антинеопластичний засобів у боксі біологічного захисту II класу з ламінарним потоком повітря. Персонал, який виконує приготування розчинів препаратів цього класу, повинен одягати хімічно резистентні, непроникні рукавички, захисні окуляри, верхній одяг та бахіли. Додатковий верхній одяг слід обирати залежно від завдання, що виконується (наприклад, нарукавники, фартух, захисні рукавиці, одноразовий костюм), щоб уникнути потрапляння лікарських засобів на поверхню шкіри та вдихання випарів та порошку. Знімаючи ймовірно забруднений одяг, слід дотримуватися відповідних методик.
 
Опубліковано численні посібники з питань належного поводження та утилізації антинеопла- стичних лікарських засобів: слід ознайомитися з ними.
 
Заходи у разі випадкового контакту
 
У разі випадкового потрапляння препарату слід негайно промити око великою кількістю води, нормального сольового розчину або ізотонічного сольового іригаційного розчину протягом не менш як 15 хвилин, після чого звернутися за консультацією до офтальмолога. У разі випадкового потрапляння препарату на шкіру уражену частину слід негайно промити великою кількістю води протягом не менш як 15 хвилин, знявши забруднений одяг та взуття. Слід негайно звернутися по медичну допомогу. Забруднений одяг слід знищити, а взуття ретельно очистити перед повторним використанням (див. розділ 5.6 «Особливі запобіжні заходи для застосування»).
 
Обережність в процесі введення Космегену дозволяє знизити ймовірність перивенозної інфільтрації (див. розділи 3.4 «Особливі застереження та запобіжні заходи для застосування» та 3.8 «Небажані ефекти»). До того ж, таким чином можливо знизити ймовірність таких місцевих реакцій, як кропив’янка та утворення еритематозних смуг. У разі внутрішньовенного введення Космегену .може трапитися ексгравазація, що супроводжується або не супроводжується відчуттям печіння та поколювання, навіть якщо кров добре повертається, коли її аспі- рують через інфузійну голку. У разі появи будь-яких ознак чи симптомів екстравазаціі ін’єкцію або інфузію слід негайно припинити й поновити в іншу вену. За наявності підозри на екстравазацію може бути корисним прикладання льоду до місця введення на 15 хвилин з перервами 4 рази на день протягом 3 днів. Переваги місцевого введення препарату остаточно не встановлені. З огляду на прогресуючий характер реакцій екстравазації, рекомендується ретельне спостереження та консультація пластичного хірурга. Утворення пухирів, виразок та/або стійкий біль є показаннями для хірургічної операції широкого висічення з подальшою пересадкою розщепленого трансплантату шкіри.
 
5.7 Категорія відпуску
 
За рецептом.
Дата додавання: 31.08.2021 р.
© Компендіум 2019
Спеціалізований мобільний додаток
для пошуку інформації про лікарські препарати
Наведіть камеру на QR-код, щоб завантажити
На нашому сайті застосовуються файли cookies для більшої зручності використання та покращенняя роботи сайту. Продовжуючи, ви погоджуєтесь з застосуванням cookies.
Developed by Maxim Levchenko