САНГВІРІТРИН (SANGUIRITRINUM)

Склад і форма випуску

розчин для зовнішнього застосування 0,2 % флакон у пачці 50 мл, № 1
Сангвірітрін
0,2 г/100 мл
Допоміжні речовини: спирт етиловий.

Актуальна інформація

Сангвірітрин — це сучасний антисептичний препарат, який за своєю суттю є спиртовим екстрактом рослин маклея серцеподібна та маклея дрібноплідна. Він широко використовується завдяки своїй доступності та безпеці — навіть у новонароджених та вагітних. Пацієнти позитивно оцінюють не тільки його терапевтичні ефекти, а й рослинне походження, яке забезпечує додатковий психологічний комфорт при його використанні.

Препарат широко використовується:

 • в отоларингології — препарат розводять кип’яченою водою в 40 разів (1 ч.л. Сангвірітрину на 200 мл води) та використовують для полоскання горла при ангіні або загостренні хронічного тонзиліту. І хворі, і лікарі відмічають його ефективність та зручність у порівнянні зі стандартними бактерицидними препаратами місцевої дії. Окрім того, при лікуванні отитів можна використовувати його місцево — або закладати турунди, змочені препаратом, або закрапувати його у слуховий прохід у чистому вигляді. Це особливо зручно для раннього консервативного лікування зовнішніх отитів;
 • у гінекологічній практиці — Сангвірітрин в аналогічному розведенні використовують для спринцювання при вульвовагінітах, кольпітах та інших запальних процесах, що викликані умовно-патогенною мікрофлорою, а також при часто рецидивуючому генітальному кандидозі. Фунгіцидні та бактерицидні властивості препарату дозволяють використовувати його навіть у тих випадках, коли генітальна інфекція не піддається стандартній терапії;
 • у дерматології — нерозведений Сангвірітрин використовують локально для лікування вугрового висипу та піодермії;
 • у гнійній хірургії — Сангвірітрин не тільки характеризується адитивним ефектом, але й потенціює дію антибіотиків. Його широко використовують у комбустіологічній практиці для терапії ран, що тривало не загоюються, опіків (особливо якщо ранова поверхня інфікована чи була проведена трансплантація шкірного клаптя), мультирезистентної хірургічної інфекції. Сангвірітрин використовують для промивання та тампонування ран як у розведеному вигляді, так і нерозведений спиртовий розчин;
 • у стоматології та щелепно-лицевій хірургії — для лікування пародонтиту, виразково-некротичного гінгівостоматиту, а також для перев’язок після операцій у порожнині рота;
 • у неонатології та педіатрії — для обробки шкіри та пупкової ранки, а також інфікованих ран та саден.
 • Діючі речовини препарату та їх ефект

  Дія Сангвірітрину забезпечується сангвінарином та хелеритрином, які містяться у препараті у співвідношенні приблизно 3:7 (Iagodina O.V., 2003). Це два подібних за структурою четвертинних бензофенантридинових алкалоїди, які отримують із рослин сімейства макових — маклеї серцеподібної (Macleaya cordata) та маклеї дрібноплідної (Macleaya microcarpa) (інструкція МОЗ України). Що цікаво: ці активні речовини виробляються лише інтактною рослиною. У лабораторії вдалося отримати культуру клітин маклеї серцеподібної, проте ця культура продукує дигідросангвінарин та дигідрохелірубін, які не проявляють очікуваної біологічної активності (Fonin V.S., 1995). Однак оскільки сангвінарин широко використовується в сучасній медицині, ведуться активні пошуки нових шляхів його отримання. Що цікаво, наявність сангвінарину в екстрактах маклеї пов’язують із ендофітним грибом-симбіонтом Fusarium proliferatum (Min C.L., 2014). На сьогодні перспективним є такий напрямок молекулярної медицини, як ізольоване культивування сангвінаринсинтезуючих грибів, які дозволять отримувати діючу речовину в стандартному дозуванні (Wang X.J., 2014), що не залежить від сезонного вмісту алкалоїдів у рослині (Pěnčíková K., 2011) або місця його збору (Samatadze T.Е., 2012). Однак поки що спиртовий рослинний екстракт не поступається своїми позиціями синтезованим у лабораторних умовах діючим речовинам.

  Окрім двох найбільш вивчених активних алкалоїдів, в екстракті маклеї також міститься ще 24 активних речовини (Opletal L., 2014). Серед них протопін, аллокриптопін, феноли, галова, п-гідроксибензойна, м-гідроксибензойна, гентизинова, п-кумарова, ферулова та синапінова кислоти (Kosina P., 2010), а також інші менш вивчені компоненти.

  Перші згадки про клінічне дослідження екстрактів різних видів маклеї з’явилися менше 50 років тому (Kirjakov H.G., 1972), хоча вона здавна використовується в європейській та північноамериканській традиційній медицині (Lin L., 2018). Рослина також широко відома у класичній китайській медицині завдяки своїм противірусним, протизапальним та інсектицидним властивостям (Zeng J., 2013). Однак велике дослідження активності ізохінолінових алкалоїдів маклеї проти грибів та мікроорганізмів було проведено зовсім нещодавно — усього 10 років тому (Liu H., 2009). Була доведена (Opletal L., 2014) активність вказаних речовин проти грампозитивних (Enterorococcus faecalis та S. hyicus) та грамнегативних мікроорганізмів (Escherichia coli, Proteus mirabilis та Pseudomonas aeruginosa), а також проти дикого, метицилінрезистентного та мультирезистентного штамів Staphylococcus aureus. У випадку резистентних збудників дія сангвінарину та хелеритрину виявляється навіть сильніше за ефекти хлорамфеніколу (Khin M., 2018). Антибактеріальна дія препарату пов’язана з пригніченням бактеріальної нуклеази та порушенням структури нуклеотиду. Він пошкоджує структури клітинної стінки та перетинок поділу, що робить бактерії більш чутливими до антибактеріальних препаратів. При виборі розведення препарату слід пам’ятати, що водний розчин Сангвірітрину характеризується переважно бактеріостатичною дією, а у спиртового — переважає бактерицидний ефект.

  Антибактеріальні властивості Сангвірітрину знайшли застосування в отоларингологічній практиці. Його використовують для лікування хронічних тонзилітів, особливо у тих випадках, коли перед цим були багаторазові спроби вилікувати захворювання антибіотиками та протизапальними препаратами, однак не було отримано очікуваний результат терапії.

  Алкалоїди маклеї серцеподібної довели свою протипухлинну активність як in vitro, так і в експериментах in vivo на тваринах (Pang J.X., 2005). Суміш сангвінарину та хелеритрину в препараті характеризується властивістю виражено інгібувати амінопептидазу А та дипептилпептидазу IV (Sedo A., 2002) — два ферменти клітинної стінки, які відповідають за інвазію, міграцію пухлинних клітин, а також неоангіогенез. Ці дослідження обумовлюють перспективність подальшого вивчення препарату, розширення показань до його використання та розробки нових способів введення. Однак на сьогодні вони не придатні для лікування людини.

  Такі ефекти хелеритрину пов’язують із тим, що він є специфічним інгібітором протеїнкінази С (Saavedra A., 2017) — одного з основних медіаторів клітинних сигналів, у тому числі клітинного росту. Окрім того, в експериментах доведено, що інгібування протеїнкінази С забезпечує захист кишечнику (Sukhotnik I., 2017) та міокарда (Hu B., 2018) від реперфузійного синдрому. У клінічній практиці ці ефекти можуть бути використані для лікування компартмент-синдрому — своєрідного тяжкого пошкодження тканин кінцівок внаслідок їх тривалого стиснення. Такі пошкодження характеризуються поширеним некрозом м’яких тканин, який пов’язаний із тривалою відсутністю магістрального та капілярного кровотоку, після чого кровопостачання відновлюється та у кров потрапляє велика кількість токсичних продуктів метаболізму. Рани при компартмент-синдромі складні та потребують тривалого лікування в умовах хірургічного стаціонару із регулярним висіченням нежиттєздатних ділянок. На них активно росте патогенна, у тому числі й госпітальна мікрофлора, та різко порушені процеси епітелізації.

  Вивчалася ефективність хелеритрину в трансплантології — він гальмує відторгнення алографтів (алотрансплантатів), знижуючи інфільтрацію CD4+ та CD8+ Т-лімфоцитами, а також активуючи ICAM-1+ ендотеліальних клітин (Zhang Q., 2016). У цьому експерименті оцінювався ефект хелеритрину при пересадці серця у мишей, що поки що непридатно для використання у людини. Однак результат цього експерименту може бути використаний у комбустіології — для покращення приживлення шкірних клаптів при опіках або поширених травмах як за рахунок гальмування процесів відторгнення, так і зниження рівня оксидативного стресу. Це особливо важливо при перев’язках не тільки в ранній післяопіковий період, а й у період реабілітації, коли хірурги видаляють опікові рубці та заміщують їх трансплантатами, які висікаються з інших частин тіла або вирощуються в лабораторних умовах.

  На даний момент ведуться дослідження використання Сангвірітрину в онкології, для лікування бактеріальних інфекцій, паразитозів, нейродегенеративних, запальних та аутоімунних процесів (Lei Q., 2015).

  Особливості використання

  Експерименти на тваринах продемонстрували, що алкалоїдам маклеї не властива генотоксичність, тобто препарат не викликає мутацій (Stiborova M., 2008). Окрім того, тривале використання не викликає значних змін в організмі, окрім підвищення активності глутатіону та супероксиддисмутази в печінці (Zdarilova A., 2008).

  В експериментах встановлено, що високі дози екстрактів маклеї є кардіотоксичними (Zhang D.Y., 2009), викликають аптоптоз кардіоміоцитів (Zhang D.Y., 2006), хоча повідомлень про подібні явища у людей немає, оскільки Сангвірітрин призначений лише для зовнішнього та місцевого використання.

  Активні компоненти Сангвірітрину забезпечують зворотнє конкурентне інгібування холінестерази (Kuznetsova L.P., 2001), а також каталізують активність мітохондріальної моноаміноксидази (Iagodina O.V., 2003). Цю властивість необхідно враховувати при одночасному використанні цього препарату із антидепресантами — Сангвірітрин може знижувати ефект від їх прийому.

  У доступній літературі та офіційній інструкції не описані побічні дії Сангвірітрину, окрім індивідуальних алергічних реакцій.

  Оскільки препарат використовується зовнішньо, у доступній літературі немає актуальних досліджень фармакокінетики діючих речовин Сангвірітрину у людини. Однак проведене подібне дослідження на птахах демонструє (Hu N.X., 2019), що сангвінарин та хелеритрин слабо всмоктується слизовою оболонкою ШКТ. Тому препарат можна використовувати для лікування порожнини рота і горла, не боячись передозування. Проте ковтати Сангвірітрин із метою лікування інфекцій ШКТ категорично не рекомендовано.

  У дослідженнях на тваринах показано (Wang W., 2018), що навіть при тривалому вживанні всередину препарат не визначається у пробах молока. Хоча в офіційній інструкції до препарату вказано, що він не протипоказаний вагітним та жінкам, які годують грудьми, потрібно пам’ятати, що маклея серцеподібна все ж є отруйною рослиною, і препарати з її екстрактами можна використовувати лише зовнішньо.

  Висновки

  Підбиваючи підсумки, можна відмітити, що Сангвірітрин є антибактеріальним препаратом, який можна використовувати в різних сферах медичної практики — від стоматології та отоларингології до гнійної хірургії та комбустіології. Унікальні властивості рослини маклея, екстракт якої використовується в препараті, активно вивчають сучасні дослідники. Препарат не тільки здатний знищувати мікрофлору, резистентну до антибіотиків, а й на молекулярному рівні змінювати обмінні та імунні процеси, що сприяє покращенню загоєння великих ран та оптимальному приживленню шкірних клаптів. Такі властивості роблять його гідною альтернативою хімічно синтезованим антисептикам.

  Дата додавання: 01.04.2021 р.
  © Компендіум 2019

  Інструкція МОЗ

  Діагнози, при яких застосовують САНГВІРІТРИН

  Афтозний стоматит МКХ K12.0
  Вульвовагініт МКХ N76.8
  Гостра респіраторна вірусна інфекція МКХ J06.9
  Гострий фарингіт МКХ J02.9
  Гострий фаринготонзиліт МКХ J03.9
  Лакунарна ангіна МКХ J03.9
  Хронічний тонзиліт МКХ J35.0
  Хронічний фарингіт МКХ J31.2

  Ціни на САНГВІРІТРИН в містах України

  Вінниця 175.25 грн./уп.

  «БАЖАЄМО ЗДОРОВ'Я» Вінниця, шосе Хмельницьке, 88, тел.: +380934283849155.90 грн./уп.

  Дніпро 166.46 грн./уп.

  «АПТЕКИ МЕДИЧНОЇ АКАДЕМІЇ» Дніпро, вул. Сурікова, 36124.41 грн./уп.

  Житомир 169.01 грн./уп.

  «БАЖАЄМО ЗДОРОВ'Я» Житомир, вул. Київська, 62, тел.: +380632088246155.90 грн./уп.

  Запоріжжя 164.73 грн./уп.

  «АПТЕКА КОПІЙКА» Запоріжжя, вул. Чумаченка, 34, тел.: +380617080570112.70 грн./уп.

  Івано-Франківск 178.33 грн./уп.

  «РЕЦЕПТІКА» Івано-Франківськ, вул. Коновальця, 147А147.59 грн./уп.

  Київ 170.61 грн./уп.

  «ФАРМАЦІЯ» Київ, вул. Булгакова, 13, тел.: +380444021204124.72 грн./уп.

  Кропивницький 157.63 грн./уп.

  «БАЖАЄМО ЗДОРОВ'Я» Кропивницький, вул. Добровольского, 22А, тел.: +380522596998113.90 грн./уп.

  Луцьк 170.9 грн./уп.

  «ВОЛИНЬФАРМ» Луцьк, вул. Медведєва, 13, тел.: +380503787275156.37 грн./уп.

  Львів 178.04 грн./уп.

  «РЕЦЕПТІКА» Львів, вул. Городоцька, 88/90, тел.: +380675233077131.38 грн./уп.

  Миколаїв 164.4 грн./уп.

  «МЕД-СЕРВІС» Миколаїв, просп. Центральний, 23/5, тел.: +380512462077137.90 грн./уп.

  Одеса 179.86 грн./уп.

  «МЕД-СЕРВІС» Одеса, вул. Генуезська, 3Б, тел.: +380950669593129.05 грн./уп.

  Полтава 168.04 грн./уп.

  «АПТЕКА КОПІЙКА» Полтава, вул. Зіньківська, 4Д, тел.: +380532697031156.66 грн./уп.

  Рівне 179.13 грн./уп.

  «БАЖАЄМО ЗДОРОВ'Я» Рівне, вул. 16-го Липня, 57, тел.: +380632149547156.90 грн./уп.

  Суми 168.04 грн./уп.

  «БАЖАЄМО ЗДОРОВ'Я» Суми, просп. Лушпи Михайла, 22, тел.: +380542604070155.90 грн./уп.

  Тернопіль 174.26 грн./уп.

  «D.S.» Тернопіль, вул. Хмельницького Богдана, 17, тел.: +380800302060153.81 грн./уп.

  Ужгород 167.23 грн./уп.

  «D.S.» Ужгород, вул. Минайська, 35А, тел.: +380800302060130.95 грн./уп.

  Харків 171.49 грн./уп.

  «БАЖАЄМО ЗДОРОВ'Я» Харків, вул. Отакара Яроша, 21, тел.: +380577730479155.90 грн./уп.

  Херсон 167.95 грн./уп.

  «АПТЕКА ШАР@» Херсон, просп. Святих Кирила і Мефодія, 23, тел.: +380552381024157.66 грн./уп.

  Хмельницький 178.29 грн./уп.

  «D.S.» Хмельницький, вул. Шевченка Тараса, 62, тел.: +380800302060156.52 грн./уп.

  Черкаси 162.2 грн./уп.

  «АПТЕКА НИЗЬКИХ ЦІН» Черкаси, перехр. Смілянська / Вернигори, 99/12, тел.: +380472552225134.90 грн./уп.

  Чернігів 157.06 грн./уп.

  «БАЖАЄМО ЗДОРОВ'Я» Чернігів, вул. Незалежності, 56, тел.: +380462617600110.50 грн./уп.

  Чернівці 175.02 грн./уп.

  «АПТЕКА ШАР@» Чернівці, вул. Героїв Майдану, 27, тел.: +380372571108157.45 грн./уп.

  geoapteka.ua
  На нашому сайті застосовуються файли cookies для більшої зручності використання та покращенняя роботи сайту. Продовжуючи, ви погоджуєтесь з застосуванням cookies.
  Developed by Maxim Levchenko