0
UA | RU

ДАВЕРІС (DAVERIS)

Склад і форма випуску

РечовинаКількість
Травопрост40 мкг/мл
Допоміжні речовини: кислота борна; трометамол; олія рицинова поліетоксильована, гідрогенізована; маніт (Е421); динатрію едетат; бензалконію хлорид; кислота хлористоводнева; натрію гідроксид; вода для ін’єкцій..
№ UA/15537/01/01 від 10.11.2016 до 10.11.2021
За рецептом
Класифікація
Лікарські засоби
Активна речовина

Фармакологічні властивості

фармакодинаміка. Механізм дії. Травопрост, аналог F-простагландину, є його повним селективним агоністом, який має високий ступінь спорідненості з FP-рецепторами простагландину, він знижує внутрішньоочний тиск, збільшуючи відтік внутрішньоочної рідини по трабекулярній сітці та увеосклеральним шляхом. Зниження внутрішньоочного тиску (ВОТ) у людини розпочинається приблизно через 2 год після застосування препарату, а максимальний ефект досягається через 12 год. Значне зниження ВОТ при застосуванні одноразової дози може зберігатися протягом більше ніж 24 год.

Клінічна ефективність та безпека. Клінічні дослідження із застосуванням травопросту (з поліквадом як консервантом) у пацієнтів з відкритокутовою глаукомою або очною гіпертензією, які застосовували препарат 1 раз на добу ввечері, продемонстрували зниження ВОТ на 8–9 мм рт. ст. (близько 33%) від початкового показника 24–26 мм рт. ст. Дані щодо застосування препарату травопросту у комбінації з тимололом 0,5% та обмежені дані щодо застосування в комбінації з бримонідином 0,2% були отримані при проведенні клінічних досліджень, які продемонстрували додаткову дію препарату травопросту при його застосуванні з цими антиглаукомними препаратами. Клінічних даних щодо його поєднаного застосування з іншими офтальмологічними гіпотензивними лікарськими засобами немає.

Вторинна фармакологія. Травопрост значно збільшував приплив крові до диска зорового нерва у кролів після 7 днів місцевого застосування в око (1,4 мкг 1 раз на добу).

Діти. Ефективність застосування травопросту у дітей віком від 2 міс до 18 років була продемонстрована у ході 12-тижневого подвійного сліпого клінічного дослідження травопросту порівняно з тимололом у 152 пацієнтів з діагностованою очною гіпертензією або дитячою глаукомою. Пацієнти отримували або травопрост 0,004% 1 раз на добу, або тимолол 0,5% (або 0,25% для пацієнтів віком до 3 років) двічі на добу. За первинну точку ефективності приймали показник зміни ВОТ через 12 тиж дослідження відносно вихідного показника. Середні значення зниження ВОТ у групах із застосуванням травопросту та тимололу були подібними (таблиця).

У вікових групах 3–12 років (n=36) та 12–18 років (n=26) через 12 тиж середнє значення зниження ВОТ у групі травопросту було подібним до середнього значення у групі, де застосовувався тимолол. Через 12 тиж середнє значення зниження ВОТ у віковій групі від 2 міс до 3 років, в якій застосовувався травопрост, становило 1,8 мм рт. ст. та 7,3 мм рт. ст. — у групі застосування тимололу. У групі застосування тимололу показник зниження ВОТ базувався на даних тільки 6 пацієнтів на відміну від 9 пацієнтів у групі застосування травопросту. У 4 пацієнтів із групи застосування травопросту проти 0 пацієнтів у групі застосування тимололу не виявлено релевантного зниження середнього значення ВОТ через 12 тиж. Дані для дітей віком до 2 міс відсутні.

Ефект зниження ВОТ спостерігався після 2-го тижня лікування та постійно підтримувався протягом 12 тиж дослідження в усіх вікових групах.

Таблиця. Порівняння зміни середнього значення ВОТ від вихідного показника (мм рт. ст.) через 12 тиж

N Травопрост, середнє значення

(СП)

N Тимолол,

середнє значення

(СП)

Середня різницяa (95% ДІ)
53 –6,4

(1,05)

60 –5,8

(0,96)

–0,5 (–2,1, 1,0)

СП — стандартна похибка; ДІ — довірчий інтервал.

aСередня різниця при застосуванні травопросту/тимололу. Оцінка базується на середніх значеннях методу найменших квадратів (середньоквадратичних значеннях), отриманих за допомогою статистичної моделі, яка включає корельовані показники ВОТ у одного пацієнта (початковий діагноз та вихідний показник ВОТ враховувалися).

Доклінічні дані з безпеки. У ході досліджень офтальмологічної токсичності на мавпах введення травопросту в дозі 0,45 мкг 2 рази на добу спричиняло збільшення очної щілини. Місцеве застосування травопросту в праве око мавп у концентраціях до 0,012% 2 рази на добу протягом 1 року не призвело до виникнення системної токсичності.

Дослідження токсичного впливу на репродуктивну функцію були проведені на щурах, мишах і кролях при системному способі введення. Результати стосуються активності агоніста FP-рецепторів у матці, пов’язаної із ранньою летальністю ембріона, втратою плода після імплантації, токсичністю для плода. У вагітних щурів системне введення травопросту в дозах, що у 200 разів перевищували терапевтичну дозу, у період органогенезу спричинило збільшення кількості вад розвитку. Низькі рівні радіоактивності вимірювалися в амніотичній рідині і тканинах плода вагітних самок щурів, яким вводили 3Н-травопрост. У ході досліджень репродуктивної функції та розвитку плода виявлено підвищення ризику втрати плода з високим відсотком випадків у самок щурів та мишей (180 і 30 пг/мл у плазмі крові відповідно) в дозах, що у 1,2–6 разів перевищували терапевтичну (до 25 пг/мл).

Фармакокінетика. Абсорбція. Травопрост належить до ефірних проліків. Він абсорбується через рогівку, де ізопропіловий ефір гідролізується до активної вільної кислоти. Cmax травопросту 20 нг/мл вільної кислоти у внутрішньоочній рідині досягаються через 1–2 год після його місцевого введення. Концентрації лікарської речовини у внутрішньоочній рідині знижуються з T½ приблизно до 1,5 год.

Розподіл. Після закапування травопросту в око здоровим добровольцям виявлено низький системний вплив активної вільної кислоти. Через 10–30 хв після введення дози відмічали Cmax вільної активної кислоти у плазмі крові на рівні 25 пг/мл або менше. Таким чином, рівні речовини у плазмі крові швидко знижуються протягом 1 год після введення до рівня, нижчого за межі кількісного визначення 10 пг/мл. Через низькі концентрації у плазмі крові і швидке виведення після місцевого застосування T½ вільної активної кислоти у людини не визначався.

Метаболізм. Метаболізм є основним шляхом виведення як травопросту, так і активної вільної кислоти. Шляхи системного метаболізму паралельні шляхам метаболізму ендогенного простагландину F, які характеризуються відновленням подвійного зв’язку 13-14, окисненням 15-гідроксильної і β-окиснювальним розщепленням верхнього бічного ланцюга.

Виведення. Вільна кислота травопросту та його метаболіти головним чином виділяються нирками.

Пацієнти з порушеннями функції печінки та/або нирок. Дія травопросту досліджувалася у пацієнтів із порушеннями функції печінки (від слабких до серйозних), а також у пацієнтів із порушеннями функції нирок (від слабких до серйозних) (кліренс креатиніну <14 мл/хв). Коригувати дозу таким пацієнтам немає необхідності.

Діти. Фармакокінетичне дослідження у дітей віком від 2 міс до 18 років після застосування травопросту продемонструвало дуже низьку концентрацію вільної кислоти в плазмі крові, яка становила від <10 до 54,5 пг/мл, тобто була нижче межі кількісного визначення. У 4 попередніх системних фармакокінетичних дослідженнях у дорослих концентрація вільної кислоти у плазмі крові після застосування травопросту знаходилася у межах від нижче межі кількісного визначення до 52,0 пг/мл. У той час як більша частина даних демонструвала концентрацію у плазмі крові нижче межі визначення протягом усіх досліджень, роблячи тим самим статистичні порівняння системного впливу в усіх вікових групах неможливими, загальна тенденція показує, що після місцевого застосування травопросту вміст вільної кислоти у плазмі крові є дуже низьким в усіх вікових групах, які оцінювалися.

Показання ДАВЕРІС

для зниження підвищеного внутрішньоочного тиску у пацієнтів з очною гіпертензією або відкритокутовою глаукомою.

Для зниження підвищеного внутрішньоочного тиску у дітей віком від 2 міс до 18 років з очною гіпертензією або дитячою глаукомою.

Застосування ДАВЕРІС

лікарський засіб призначений для місцевого застосування.

Дорослі (включаючи пацієнтів літнього віку). Р-н закапувати по 1 краплі у кон’юнктивальний мішок (мішки) ураженого ока (очей) 1 раз на добу. Оптимальний ефект досягається при введенні дози ввечері.

Після закапування рекомендується затиснути носослізний канал або злегка закрити повіки. Це знижує системну абсорбцію ліків, введених в око, що може знизити імовірність виникнення системних побічних ефектів.

Якщо застосовувати більше одного офтальмологічного засобу для місцевого застосування, інтервал між їхнім застосуванням повинен становити не менше 5 хв (див. ВЗАЄМОДІЯ З ІНШИМИ ЛІКАРСЬКИМИ ЗАСОБАМИ).

Якщо дозу пропущено, лікування необхідно продовжити з наступної запланованої дози. Доза не повинна перевищувати 1 краплю в уражене око (очі) 1 раз на добу.

Якщо відбувається заміна іншого офтальмологічного антиглаукомного засобу на Даверіс, застосування іншого засобу слід припинити і наступного дня розпочати застосування Даверіс.

Щоб запобігти забрудненню краю крапельниці та вмісту флакона, необхідно бути обережним та не торкатися повік, прилеглих ділянок або інших поверхонь краєм флакона-крапельниці.

Пацієнти з порушеннями функції печінки та нирок. Застосування травопросту було досліджено у пацієнтів із порушеннями функції печінки (від слабких до серйозних), а також у пацієнтів із порушеннями функції нирок (від слабких до серйозних) (кліренс креатиніну <14 мл/хв). Немає необхідності в корекції дози таким пацієнтам (див. ФАРМАКОЛОГІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ).

Пацієнти, які носять контактні лінзи. Див. ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ.

Діти. Лікарський засіб можна застосовувати у дітей віком від 2 міс до 18 років за тією самою схемою дозування, що і дорослим. Однак дані щодо вікової групи від 2 міс до 3 років (9 пацієнтів) обмежені (див. ФАРМАКОЛОГІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ).

Безпека та ефективність застосування травопросту у дітей віком до 2 міс не встановлені. Дані відсутні.

Протипоказання

підвищена чутливість до діючої речовини або інших компонентів препарату.

Побічна дія

найчастішими побічними реакціями, які відмічали протягом клінічних досліджень травопросту, були гіперемія ока і гіперпігментація райдужної оболонки, які виявляли приблизно у 20 та 6% пацієнтів відповідно.

Нижченаведені побічні реакції класифікувалися наступним чином: дуже часто (≥1/10), часто (≥1/100 до <1/10), нечасто (≥1/1000 до <1/100), рідко (≥1/10 000 до <1/1000), дуже рідко (<1/10 000), невідомо (неможливо оцінити частоту їх виникнення з існуючих даних).

У межах кожної групи побічні ефекти зазначені у порядку зменшення їх проявів.

Дані щодо побічних ефектів були отримані під час клінічних досліджень та протягом постмаркетингового періоду застосування травопросту.

З боку імунної системи: нечасто — гіперчутливість, сезонна алергія.

З боку психіки: невідомо — депресія, відчуття тривожності, безсоння.

З боку нервової системи: нечасто — головний біль; рідко — запаморочення, порушення поля зору, дисгевзія.

З боку органа зору: дуже часто — гіперемія ока; часто — гіперпігментація райдужної оболонки ока, біль в оці, відчуття дискомфорту в оці, сухість ока, свербіж ока, подразнення ока; нечасто — ерозія рогівки, увеїт, ірит, запалення у передній камері ока, кератит, точковий кератит, світлобоязнь, виділення з ока, блефарит, еритема повік, періорбітальний набряк, свербіж повік, зниження гостроти зору, затуманення зору, підвищена сльозотеча, кон’юнктивіт, ектропіон, катаракта, утворення лусочок по краях повік, ріст вій; рідко — іридоцикліт, простий герпес, запалення ока, фотопсія, екзема повік, набряк кон’юнктиви, виникнення ореолу навколо джерела світла, фолікули кон’юнктиви, гіпестезія ока, трихіаз, мейбомеїт, пігментація передньої камери, мідріаз, астенопія, гіперпігментація вій, потовщення вій; невідомо — макулярний набряк, періорбітопатія/поглиблення борозни навколо повік.

З боку органа слуху та рівноваги: невідомо — вертиго, шум у вухах.

З боку серця: нечасто — прискорене серцебиття; рідко — нерегулярність серцевого ритму; зниження ЧСС; невідомо — біль у грудній клітці, брадикардія, тахікардія, аритмія.

З боку судин: рідко — зниження САТ, підвищення ДАТ, гіпотензія, АГ.

З боку респіраторної системи, торакальні та медіастинальні порушення: нечасто — кашель, закладеність носа, подразнення горла; рідко — диспное, БА, респіраторні порушення, біль у глотці, дисфонія, алергічний риніт, сухість носа; невідомо — загострення БА, носова кровотеча.

З боку травного тракту: рідко — загострення пептичної виразки, розлади травного тракту, запор, сухість у роті; невідомо — діарея, біль у шлунку, нудота, блювання.

З боку шкіри та підшкірних тканин: нечасто — гіперпігментація шкіри (навколо ока), знебарвлення шкіри, порушення структури волосся, гіпертрихоз; рідко — алергічний дерматит, контактний дерматит, еритема, висип, зміни кольору волосся, мадароз; невідомо — свербіж, аномальний ріст волосся.

З боку скелетно-м’язової системи та сполучної тканини: рідко — м’язово-скелетний біль, артралгія.

З боку нирок та сечовивідних шляхів: невідомо — дизурія, нетримання сечі.

З боку організму в цілому та стани, пов’язані із місцем введення: рідко — астенія.

Лабораторні дослідження: невідомо — підвищення рівня простатспецифічного антигену.

Діти. За результатами 3-місячного дослідження фази 3 та 7-денного дослідження фармакокінетичних властивостей із залученням 102 дітей, у яких застосовували травопрост, тип та характеристика побічних реакцій, про які повідомлялося, були подібними до тих, які спостерігалися у дорослих пацієнтів. Короткотривалі профілі безпеки у різних підгрупах дітей були також подібними до таких у дорослих (див. ФАРМАКОЛОГІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ). Найчастішими побічними реакціями, про які повідомлялося у дітей, були гіперемія ока (16,9%) та ріст вій (6,5%). У подібному 3-місячному дослідженні у дорослих пацієнтів ці побічні реакції виникали з частотою 11,4 та 0,0% відповідно.

Додаткові побічні реакції, про які повідомлялося у дітей, які брали участь у 3-місячному дослідженні (n=77), включали еритему повік, кератит, підвищене сльозовиділення та фотофобію і реєструвалися як поодинокі випадки з частотою виникнення 1,3% порівняно з 0,0% тих, що спостерігалися у дорослих пацієнтів у подібному дослідженні (n=185).

Повідомлення про підозрювані побічні реакції, що виникли після реєстрації лікарського засобу, дуже важливі. Це дає змогу постійно спостерігати за співвідношенням користь/ризик лікарського засобу. Працівників системи охорони здоров’я просять повідомляти про будь-які підозрювані побічні реакції через національну систему повідомлень.

Особливості застосування

зміна кольору очей. Травопрост може поступово змінювати колір очей за рахунок збільшення кількості меланосом (пігментних гранул) у меланоцитах. Перед початком застосування лікарського засобу пацієнтів слід проінформувати щодо можливості незворотної зміни кольору очей. Лікування одного ока може призвести до незворотної гетерохромії. Віддалені ефекти та наслідки довготривалого впливу на меланоцити на сьогодні невідомі. Зміна кольору райдужної оболонки відбувається повільно і може бути непомітною протягом місяців або навіть років. Зміна кольору ока, перш за все, була відзначена у пацієнтів зі змішаним кольором райдужної оболонки, тобто блакитно-карим, сіро-карим, жовто-карим і зелено-карим; однак це явище спостерігалося також і в пацієнтів із карими очима. Як правило, коричнева пігментація навколо зіниці концентрично розповсюджується до периферії райдужної оболонки ураженого ока, однак вся райдужна оболонка або її частини можуть набути більш інтенсивного коричневого кольору. Після припинення застосування травопросту подальшого збільшення коричневого пігменту в райдужній оболонці не відмічено.

Зміни шкіри повік та періорбітальної ділянки. Повідомлялося про 0,4% пацієнтів, у яких відбулося потемніння шкіри повік та/або періорбітальної ділянки у зв’язку із застосуванням травопросту.

При застосуванні аналогів простагландинів спостерігалися зміни з боку періорбітальної ділянки та шкіри повік, включаючи поглиблення борозни повіки.

Травопрост може поступово змінювати структуру вій ока (очей), в яке застосовується; при проведенні клінічних досліджень такі зміни виявлено приблизно у половини пацієнтів, вони включали збільшення довжини, товщини, пігментації та/або кількості вій. Механізм зміни структури вій та віддалені наслідки цієї дії на тепер невідомі.

Як було продемонстровано у дослідженнях, що проводилися на мавпах, травопрост спричиняє незначне розширення очної щілини. Однак такий ефект не виявлений при проведенні клінічних досліджень та розглядається як видоспецифічний.

Немає досвіду застосування травопросту при запальних захворюваннях ока, неоваскулярній глаукомі, закритокутовій глаукомі, вузькокутовій або вродженій глаукомі, і є лише обмежений досвід застосування при захворюваннях очей, спричинених порушеннями функцій щитовидної залози, при відкритокутовій глаукомі у пацієнтів із псевдофакією, пігментній або псевдоексфоліативній глаукомі. Лікарський засіб слід з обережністю застосовувати у пацієнтів з активними проявами інфекції ока.

Контакт зі шкірою. Слід уникати контакту лікарського засобу зі шкірою, оскільки в дослідженнях на кролях була продемонстрована трансдермальна абсорбція травопросту.

Простагландини та їх аналоги є біологічно активними речовинами, які можуть абсорбуватися через шкіру. Тому вагітним або жінкам, які мають намір завагітніти, слід дотримуватися відповідних застережних заходів, щоб запобігти прямому впливу вмісту флакона. При випадковому потраплянні істотної кількості вмісту флакона необхідно негайно ретельно очистити уражену ділянку.

Пацієнти з афакією. Під час застосування аналогів простагландинів F повідомлялося про виникнення набряку макули.

Лікарський засіб слід з обережністю застосовувати у пацієнтів з афакією, псевдофакією та розривом задньої капсули кришталика або передньокамерними лінзами, або для лікування пацієнтів з відомими факторами ризику розвитку цистоїдного макулярного набряку.

Пацієнти з відомими факторами ризику розвитку іриту/увеїту. Лікарський засіб слід застосовувати з обережністю у таких пацієнтів.

Пацієнти, які використовують контактні лінзи. Пацієнтів слід проінформувати про необхідність знімати контактні лінзи, перш ніж закапувати лікарський засіб, і про те, що необхідно зачекати 15 хв після закапування та лише тоді застосовувати контактні лінзи.

Діти. Дані щодо ефективності та безпеки застосування препарату у пацієнтів віком від 2 міс до 3 років (9 пацієнтів) обмежені (див. ФАРМАКОЛОГІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ). Для дітей віком до 2 міс дані відсутні.

Для дітей віком до 3 років з первинною вродженою глаукомою першою лінією лікування залишаються хірургічні втручання (наприклад трабекулотомія/гоніотомія).

Дані довготривалих досліджень щодо безпеки застосування у дітей відсутні.

Застереження, пов’язані з допоміжними речовинами. Лікарський засіб містить бензалконію хлорид, що може поглинатися м’якими контактними лінзами та знебарвлювати їх. Необхідно знімати контактні лінзи перед закапуванням очних крапель і зачекати 15 хв після інстиляції, перш ніж застосовувати контактні лінзи. Бензалконію хлорид також може спричиняти подразнення ока.

Препарат також містить олію рицинову поліетоксильовану, гідрогенізовану, що може призвести до виникнення шкірних реакцій.

Застосування у період вагітності або годування грудьми

Жінки репродуктивного віку/контрацепція. Лікарський засіб не слід застосовувати у жінок репродуктивного віку, які не користуються контрацептивними засобами (див. ФАРМАКОЛОГІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ).

Вагітність. Травопрост чинить шкідливу фармакологічну дію на вагітних та/або плід/новонароджену дитину. Лікарський засіб не слід застосовувати у період вагітності без очевидної необхідності.

Період годування грудьми. Невідомо, чи проникає травопрост з очних крапель у грудне молоко. Дослідження на тваринах показали, що травопрост і його метаболіти здатні проникати в грудне молоко. Лікарський засіб не рекомендується застосовувати у період годування грудьми.

Фертильність. Немає даних стосовно впливу травопросту на репродуктивну функцію людини. Дослідження на тваринах продемонстрували, що травопрост у дозі, що в 250 раз перевищувала максимальну рекомендовану дозу для офтальмологічного застосування, не чинить шкідливого впливу на репродуктивну функцію.

Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні транспортними засобами або іншими механізмами. Травопрост не впливає або чинить незначний вплив на здатність керувати транспортними засобами або іншими механізмами, однак, як і при застосуванні будь-яких очних крапель, тимчасове затуманення зору або інші візуальні розлади можуть вплинути на здатність керувати транспортними засобами або іншими механізмами. Якщо затуманення зору настає під час закапування, пацієнт повинен зачекати, поки зір не проясниться, перед тим як керувати транспортними засобами або іншими механізмами.

Взаємодія з іншими лікарськими засобами

дослідження щодо взаємодії з іншими лікарськими засобами не проводили.

Дослідження специфічної взаємодії in vitro проводили із застосуванням травопросту та препаратів, що містять тіомерсал. Жодних доказів преципітації не виявлено.

Передозування

не отримано повідомлень про будь-які випадки передозування. Місцеве передозування навряд чи призведе до виникнення токсичного ефекту або буде пов’язане з ним.

При місцевому передозуванні лікарського засобу слід промити око (очі) теплою водою.

У разі випадкового проковтування лікарського засобу слід провести симптоматичну та підтримувальну терапію.

Умови зберігання

при температурі не вище 25 °С.

Інструкція МОЗ
Дата додавання: 12.06.2021 р.
© Компендіум 2020

Діагнози, при яких застосовують ДАВЕРІС

Псевдоексфоліативний синдром (ПЕС), офтальмогіпертензія МКХ H40.1
Спеціалізований мобільний додаток
для пошуку інформації про лікарські препарати
Наведіть камеру на QR-код, щоб завантажити
На нашому сайті застосовуються файли cookies для більшої зручності використання та покращенняя роботи сайту. Продовжуючи, ви погоджуєтесь з застосуванням cookies.
Developed by Maxim Levchenko