Можна сплатити ліки карткою підтримка
0
UA | RU

РОКСИПІМ

(ROXIPIME)
Виробник:
Ротафарм

Склад і форма випуску

Класифікація
Лікарські засоби
Активна речовина

Фармакологічні властивості

фармакодинаміка. Діюча речовина лікарського засобу, цефепім, — β-лактамний цефалоспориновий антибіотик IV покоління широкого спектра дії для парентерального застосування. Чинить бактерицидну дію, інгібуючи синтез клітинної стінки.

Активний щодо грампозитивних та грамнегативних бактерій, включаючи більшість штамів, стійких до аміноглікозидів або цефалоспоринових антибіотиків III покоління.

Цефепім високостійкий до впливу більшості β-лактамаз, має малу спорідненість щодо β-лактамаз, які кодуються хромосомними генами, та швидко проникає у грамнегативні бактерії.

Усередині бактеріальних клітин молекулярними мішенями цефепіму є пеніцилінзв’язуючі білки (PBP). У дослідженнях з Escherichia coli і Enterobacter cloacae цефепім мав найвищу спорідненість із PBP3, PBP2, PBP1a і PBP1b. Ступінь зв’язування цефепіму з пеніцилінзв’язуючим білком РВР2 значно перевищує спорідненість інших цефалоспоринів для парентерального застосування, що може підвищувати антибактеріальну активність цефепіму.

Помірна спорідненість цефепіму щодо РВР 1а і 1в також зумовлює ступінь його бактерицидної активності.

Відношення МБК (мінімальна бактерицидна концентрація)/МІК (мінімальна інгібуюча концентрація) для цефепіму становить менше 2 для більш ніж 80% ізолятів усіх чутливих грампозитивних та грамнегативних бактерій.

У дослідженнях in vitro на ізолятах Pseudomonas aeruginosa виявлено синергічну дію цефепіму з аміноглікозидами.

Поширеність резистентності окремих штамів бактерій може варіювати географічно та з плином часу. Тому бажано враховувати інформацію щодо резистентності мікроорганізмів для конкретної місцевості до початку лікування.

Цефепім активний щодо нижчезазначених мікроорганізмів.

Грампозитивні аероби: Staphylococcus aureus та Staphylococcus epidermidis (включаючи їх штами, що продукують β-лактамазу); інші штами стафілококів, включаючи Staphylococcus hominis, Staphylococcus saprophyticus; Streptococcus pyogenes (стрептококи групи А); Streptococcus agalactiae (стрептококи групи В); Streptococcus pneumoniae (включаючи штами із середньою стійкістю до пеніциліну — МІК 0,1–1 мкг/мл); інші β-гемолітичні стрептококи (групи C, G, F), Streptococcus bovis (група D), стрептококи групи Viridans.

Більшість штамів ентерококів, наприклад Enterecoccus faecalis, і стафілококи, резистентні до метициліну, резистентні до більшості цефалоспоринових антибіотиків, включаючи цефепім.

Грамнегативні аероби: Acinetobacter calcoaceticus (subsp. anitratus, lwoffi); Aeromonas hydrophila; Capnocytophaga spp.; Citrobacter spp. (включаючи Citrobacter diversus, Citrobacter freundii); Campylobacter jejuni; Enterobacter spp. (включаючи Enterobacter cloacae, Enterobacter aerogenes, Enterobacter sakazakii); Escherichia coli; Gardnerella vaginalis; Haemophilus ducreyi; Haemophilus influenzae (включаючи штами, що продукують β-лактамазу); Haemophilus parainfluenzae; Hafnia alvei; Klebsiella spp. (включаючи K. pneumoniae, K. oxytoca, K. ozaenae); Legionella spp.; Morganella morganii; Moraxella catarrhalis (Branhamella catarrhalis) (включаючи штами, що продукують β-лактамазу); Neisseria gonorrhoeae (включаючи штами, що продукують β-лактамазу); Neisseria meningitidis; Pantoea agglomerans (відомий як Enterobacter agglomerans); Proteus spp. (включаючи Proteus mirabilis, Proteus vulgaris); Providencia spp. (включаючи Providencia rettgeri, Providencia stuartii); Pseudomonas spp. (включаючи Pseudomonas aeruginosa, Pseudomonas putida, Pseudomonas stutzeri); Salmonella spp.; Serratia spp. (включаючи Serratia marcescens, Serratia liquefaciens); Shigella spp.; Yersinia enterocolitica.

Цефепім неактивний щодо багатьох штамів Stenotrophomonas maltophilia (відомий як Xanthomonas maltophilia) (Pseudomonas maltophilia).

Анаероби: Bacteroides spp.; Clostridium perfringens; Fusobacterium spp.; Mobiluncus spp.; Peptostreptococcus spp.; Prevotella melaninogenicus (відомий як Bacteroides melaninogenicus), Veillonella spp.

Цефепім неактивний щодо Bacteroides fragilis і Clostridium difficile.

Фармакокінетика

Абсорбція. Цефепім повністю абсорбується після в/м введення.

Середні концентрації цефепіму у плазмі крові у дорослих здорових чоловіків через різний період після одноразового в/в та в/м введення у дозах 0,5 мг, 1 мг, 2 мг наведені у табл. 1.

Таблиця 1

Доза цефепіму Концентрація цефепіму у плазмі крові, мкг/мл
0,5 год 1 год 2 год 4 год 8 год 12 год
Внутрішньовенне введення
0,5 г 38,2 21,6 11,6 5,0 1,4 0,2
1 г 78,7 44,5 24,3 10,5 2,4 0,6
2 г 163,1 85,8 44,8 19,2 3,9 1,1
Внутрішньом’язове введення
0,5 г 8,2 12,5 12,0 6,9 1,9 0,7
1 г 14,8 25,9 26,3 16,0 4,5 1,4
2 г 36,1 49,9 51,3 31,5 8,7 2,3

Розподіл. Терапевтичні концентрації цефепіму в різних тканинах і рідинах наведено в табл. 2.

Таблиця 2

Середні концентрації цефепіму в різних рідинах організму (мкг/мл) і в тканинах (мкг/г) у дорослих здорових чоловіків
Рідини тіла і тканини Доза (в/в) Середній час відбору проб (години) після дозування Середня концентрація
Сеча 0,5 г 0–4 292
1 г 0–4 926
2 г 0–4 3120
Жовч 2 г 9,4 17,8
Перитонеальна рідина 2 г 4,4 18,3
Рідина пухирів 2 г 1,5 81,4
Слизова оболонка бронхів 2 г 4,8 24,1
Мокротиння 2 г 4,0 7,4
Передміхурова залоза 2 г 1,0 31,5
Апендикс 2 г 5,7 5,2
Жовчний міхур 2 г 8,9 11,9

Метаболізм. Цефепім метаболізується в N-метилпіролідин, який швидко перетворюється на оксид N-метилпіролідин. У сечі виявляється близько 85% введеної дози незміненого цефепіму, менше 1% N-метилпіролідину, 6,8% N-оксиду і 2,5% епімеру цефепіму. Ступінь зв’язування цефепіму з білками плазми крові становить у середньому 16,4% і не залежить від його концентрації у плазмі крові.

Виведення. Після введення доз від 250 мг до 2 г Т½ цефепіму становить у середньому близько 2 год. У здорових добровольців, які отримували цефепім у дозах до 2 г в/в з інтервалом 8 год протягом 9 днів, не виявлено його кумуляції в організмі. Середній загальний кліренс становить 120 мл/хв. Цефепім майже повністю виділяється нирками, головним чином шляхом клубочкової фільтрації (середній нирковий кліренс становить 110 мл/хв).

Фармакокінетика в особливих групах пацієнтів

Пацієнти з муковісцидозом. Клінічно значуще поліпшення відзначено у пацієнтів з муковісцидозом, які приймали цефепім, при гострих захворюваннях легень (n=24, середній вік 15 років, віковий діапазон 5–47 років). Терапія антибіотиками може не давати бактеріологічної ерадикації у таких пацієнтів. Клінічно значущих змін у фармакокінетиці цефепіму у хворих на муковісцидоз не відмічено.

Пацієнти з порушеннями функції нирок. У пацієнтів з різним ступенем ниркової недостатності Т½ збільшується, при цьому виявлена лінійна залежність між загальним кліренсом і кліренсом креатиніну. При порушенні функції нирок слід проводити корекцію дози (див. ЗАСТОСУВАННЯ). Середній Т½ у пацієнтів при тяжких порушеннях функції нирок, що потребують проведення діалізу, становить 13 год при гемодіалізі і 19 год при постійному перитонеальному діалізі.

Пацієнти з порушеннями функції печінки. У пацієнтів із порушеннями функції печінки при прийомі одноразової дози цефепіму 1 г фармакокінетика не змінювалася. Корекція дози цефепіму не потрібна в цій групі пацієнтів.

Пацієнти літнього віку. Після одноразового в/в введення 1 г цефепіму здоровим добровольцям віком від 65 років виявлено збільшення площі під кривою «концентрація-час» (AUC) і зниження ниркового кліренсу порівняно з молодими добровольцями. У пацієнтів літнього віку з порушеннями функції нирок рекомендується корекція дози цефепіму (див. ЗАСТОСУВАННЯ).

Діти. Дослідження фармакокінетики цефепіму проводили у дітей віком від 2 міс до 11 років після одноразового введення або декількох введень лікарського засобу кожні 8 і кожні 12 год. Після одноразової в/в ін’єкції загальний кліренс з організму і об’єм розподілу у стаціонарному стані в середньому становили 3,3 мл/хв/кг і 0,3 л/кг відповідно. Виділення незміненого цефепіму із сечею становило 60,4% від введеної дози, а середній нирковий кліренс — 2 мл/хв/кг.

Після багаторазового в/в введення концентрація цефепіму у плазмі крові в рівноважному стані не відрізнялася від такої після одноразового введення, за винятком незначної акумуляції.

Інші фармакокінетичні параметри у немовлят і дітей не відрізнялися ні при одноразовому, ні при багаторазовому введенні, а також при різних режимах дозування (8 або 12 год).

Вік і стать пацієнтів суттєво не впливали на фармакокінетику цефепіму.

Після в/м введення Cmax цефепіму у плазмі крові в рівноважному стані становила в середньому 68 мкг/мл і досягалася через 0,75 год.

Через 8 год після в/м введення концентрація цефепіму у плазмі крові в середньому становила 6 мкг/мл. Абсолютна біодоступність цефепіму після в/м ін’єкції становила в середньому 82%.

Біодоступність цефепіму після в/м ін’єкції становила в середньому 82%.

Концентрація цефепіму (± стандартне відхилення) у спинномозковій рідині (СМР) і у плазмі крові і співвідношення концентрацій у СМР/плазмі крові у немовлят і дітей представлені в табл. 3*.

Таблиця 3

Час після введення, години N Концентрація у плазмі крові, мкг/мл Концентрація у СМР, мкг/мл Співвідношення концентрацій у СМР/плазмі крові
0,5 7 67,1 (51,2) 5,7 (7,3) 0,12 (0,14)
1 4 44,1 (7,8) 4,3 (1,5) 0,10 (0,04)
2 5 23,9 (12,9) 3,6 (2,0) 0,17 (0,09)
4 5 11,7 (15,7) 4,2 (1,1) 0,87 (0,56)
8 5 4,9 (5,9) 3,3 (2,8) 1,02 (0,64)

*Вік пацієнтів варіював від 3,1 міс до 12 років зі стандартним відхиленням 2,6 (3,0) року. У пацієнтів з підозрою на інфекції ЦНС доза цефепіму становила 50 мг/кг маси тіла при в/в введенні протягом 5–20 хв кожні 8 год. Концентрацію у плазмі крові та СМР визначали наприкінці введення на 2-й або 3-й день застосування цефепіму.

Показання РОКСИПІМ

дорослі. Лікування таких інфекцій, спричинених чутливими до цефепіму мікроорганізмами:

 • інфекції нижніх дихальних шляхів (включаючи пневмонію та бронхіт);
 • ускладнені та неускладнені інфекції сечовивідних шляхів (включаючи пієлонефрит);
 • інфекції шкіри та м’яких тканин;
 • інтраабдомінальні інфекції (включаючи перитоніт та інфекції жовчовивідних шляхів);
 • гінекологічні інфекції;
 • бактеріємія, спричинена або імовірно спричинена будь-якою із зазначених вище інфекцій;
 • фебрильна нейтропенія*;
 • профілактика хірургічних інфекцій при проведенні інтраабдомінальних операцій.

Діти. Лікування таких інфекцій, спричинених чутливими до цефепіму мікроорганізмами:

 • пневмонія;
 • ускладнені та неускладнені інфекції сечовивідних шляхів (включаючи пієлонефрит);
 • інфекції шкіри та м’яких тканин;
 • септицемія;
 • фебрильна нейтропенія*;
 • бактеріальний менінгіт.

*Цефепім застосовувати у вигляді монотерапії для емпіричного лікування пацієнтів із фебрильною нейтропенією. У пацієнтів з високим ризиком розвитку тяжких інфекцій (наприклад з нещодавньою трансплантацією кісткового мозку, з артеріальною гіпотензією, зі злоякісними захворюваннями крові або тяжкою чи тривалою нейтропенією) монотерапія може бути недостатньою. Таким пацієнтам показана комплексна антибактеріальна терапія (див. фармакодинаміка).

Емпіричну терапію цефепімом можна розпочати до отримання результатів дослідження чутливості з подальшим коригуванням вибору антибіотика і схеми лікування при необхідності.

Цефепім можна застосовувати як монотерапію до ідентифікації збудника інфекції, оскільки він має широкий спектр антибактеріальної дії щодо грампозитивних і грамнегативних мікроорганізмів.

У пацієнтів з ризиком змішаної аеробної та анаеробної інфекції, особливо у разі можливої наявності нечутливих до цефепіму мікроорганізмів (див.  фармакодинаміка), рекомендується розпочинати супутню терапію антианаеробним препаратом до ідентифікації збудника. Після ідентифікації збудника і визначення чутливості до цефепіму лікування слід проводити відповідно до результатів досліджень.

Застосування РОКСИПІМ

лікарський засіб призначений для в/в або в/м введення. Доза лікарського засобу і шлях введення залежать від тяжкості інфекції, функції нирок і загального стану пацієнта.

Спосіб застосування

Внутрішньовенне введення. В/в лікарський засіб вводити пацієнтам із тяжкими або життєво небезпечними інфекціями, особливо при ризику розвитку септичного шоку.

Для в/в ін’єкції порошок лікарського засобу розчиняти в одному з наступних розчинників (див. табл. 4):

 • стерильна вода для ін’єкцій;
 • 5% р-н глюкози для ін’єкцій;
 • 0,9% р-н натрію хлориду для ін’єкцій.

Приготований р-н лікарського засобу слід вводити в/в повільно протягом 3–5 хв.

Для в/в інфузії приготований р-н лікарського засобу (приготування див. вище) слід додати у флакон, що містить сумісний р-н для інфузій, і вводити протягом не менше 30 хв. Приготований р-н лікарського засобу в концентрації 1–40 мг/мл сумісний з такими р-нами:

 • 0,9% р-н натрію хлориду для ін’єкцій;
 • 5% або 10% р-н глюкози для ін’єкцій;
 • 1/6 М р-н натрію лактату для ін’єкцій;
 • 5% р-н глюкози для ін’єкцій і 0,9% р-н натрію хлориду для ін’єкцій;
 • р-н Рінгера лактату для ін’єкцій і 5% р-н глюкози для ін’єкцій.

Приготований р-н стабільний протягом 24 год при температурі 15–25 °С або протягом 7 днів при температурі 2–8 °С.

Внутрішньом’язове введення. Порошок лікарського засобу слід розчинити в одному з наступних розчинників (обсяги розчинників див. табл. 4):

 • стерильна вода для ін’єкцій;
 • 5% р-н глюкози для ін’єкцій;
 • 0,9% р-н натрію хлориду для ін’єкцій;
 • бактеріостатична вода для ін’єкцій з парабенами або бензиловим спиртом;
 • 0,5% або 1,0% р-н лідокаїну гідрохлориду для ін’єкцій*.

Приготований р-н стабільний протягом 24 год при температурі 15–25 °С або протягом 7 днів при температурі 2–8 °С.

Приготований розчин лікарського засобу слід вводити глибоко в/м у великий м’язовий масив (наприклад у зовнішній верхній квадрант великого сідничного м’яза). Доза до 1 г може бути введена у вигляді одноразової ін’єкції. Максимальну дозу 2 г слід вводити у вигляді двох ін’єкцій у різні місця.

*Оскільки в/м ін’єкції лікарського засобу зазвичай безболісні, у більшості випадків немає необхідності застосовувати р-н лідокаїну гідрохлориду як розчинник.

Таблиця 4. Приготування розчину для внутрішньом’язового і внутрішньовенного введення

Доза цефепіму/флакон Об’єм доданого розчинника, мл Приблизно отриманий об’єм, мл Приблизна концентрація цефепіму, мг/мл
Внутрішньовенно
0,5 г 5 5,6 90
1 г 10 11,4 90
2 г 10 12,8 160
Внутрішньом’язово
0,5 г 1,5 2,2 230
1 г 3,0 4,4 230

Лікарський засіб не можна змішувати з іншими лікарськими засобами в одному шприці або в одному флаконі для інфузій.

Як і у випадку застосування більшості β-лактамних антибіотиків, р-н цефепіму не слід додавати до р-ну метронідазолу, ванкоміцину, гентаміцину, сульфату тобраміцину або сульфату нетилміцину через фізичну або хімічну несумісність. Якщо показане одночасне застосування з цефепімом, кожен із цих лікарських засобів слід ввести окремо.

Перед введенням приготованого р-ну лікарського засобу необхідно пересвідчитися, що р-н не містить механічних включень. Не слід застосовувати лікарський засіб при наявності сторонніх частинок.

Як і у випадках з іншими цефалоспоринами, приготований р-н лікарського засобу може мати жовто-коричневий колір, що не впливає на його активність і якість.

Режим дозування

Дорослі та діти з масою тіла >40 кг з нормальною функцією нирок. Рекомендований режим дозування для дорослих і дітей з масою тіла >40 кг з нормальною функцією нирок* представлений у табл. 5.

Таблиця 5

Тип та ступінь тяжкості інфекції Доза та шлях введення Інтервал між введеннями, год
Інфекції сечовивідних шляхів легкого та середнього ступеня тяжкості 0,5–1,0 г в/в або в/м 12
Інші інфекції легкого та середнього ступеня тяжкості 1,0 г в/в або в/м 12
Тяжкі інфекції 2 г в/в 12
Дуже тяжкі або життєво небезпечні інфекції 2 г в/в 8

*Звичайна тривалість терапії становить 7–10 днів, тяжчі інфекції можуть потребувати більш тривалого лікування. Для емпіричного лікування фебрильної нейтропенії звичайна тривалість лікування становить не менше 7 днів або до зникнення нейтропенії.

Профілактика хірургічних інфекцій при проведенні інтраабдомінальних операцій (дорослі). За 60 хв до початку хірургічної операції необхідно ввести 2 г лікарського засобу в/в у вигляді інфузії тривалістю 30 хв. Одразу після закінчення інфузії пацієнтові необхідно вводити 0,5 г метронідазолу в/в. Внаслідок фармацевтичної несумісності метронідазолу і цефепіму їх не слід змішувати в одному флаконі інфузійного р-ну (див. Несумісність). Інфузійну систему перед введенням метронідазолу рекомендується промити сумісною рідиною. Під час тривалих (понад 12 год) хірургічних операцій через 12 год після введення першої дози лікарського засобу слід повторно ввести таку ж дозу цефепіму з наступним введенням метронідазолу.

Пацієнти з порушеннями функції нирок. У пацієнтів із порушеннями функції нирок дозування лікарського засобу слід відкоригувати для компенсації зменшеної швидкості виділення цефепіму нирками. Рекомендована початкова доза у пацієнтів з порушеннями функції нирок від легкого до помірного ступеня тяжкості повинна бути такою ж, як і у пацієнтів з нормальною функцією нирок.

Таблиця 6. Рекомендовані підтримувальні дози для дорослих пацієнтів із порушеннями функції нирок

Кліренс креатиніну, мл/хв

Рекомендовані підтримувальні дози

>50

Звичайна доза, корекція дози не потрібна
2 г кожні 8 год 2 г кожні 12 год 1 г кожні 12 год 0,5 г кожні 12 год
30–50 2 г кожні 12 год 2 г кожні 24 год 1 г кожні 24 год 0,5 г кожні 24 год
11–29 2 г кожні 24 год 1 г кожні 24 год 0,5 г кожні 24 год 0,5 г кожні 24 год
≤10 1 г кожні 24 год 0,5 г кожні 24 год 0,25 г кожні 24 год 0,25 г кожні 24 год
Гемодіаліз* 0,5 г кожні 24 год 0,5 г кожні 24 год 0,5 г кожні 24 год 0,5 г кожні 24 год

*За даними фармакокінетичних досліджень у пацієнтів, які перебувають на гемодіалізі, слід знизити дозу лікарського засобу.

Для пацієнтів, яким проводиться гемодіаліз, початкова доза лікарського засобу в перший день терапії становить 1 г, у подальшому добова підтримувальна доза становить 0,5 г при всіх інфекціях, крім фебрильної нейтропенії, при якій добова підтримувальна доза становить 1 г. У день гемодіалізу лікарський засіб слід вводити після завершення проведення діалізу. По можливості р-н лікарського засобу вводити в один і той самий час щодня.

Якщо відома тільки концентрація креатиніну у плазмі крові в рівноважному стані, кліренс креатиніну (CLcr) можна розрахувати за такими формулами Кокрофта — Голта:

Чоловіки:

CLcr (мл/хв) = маса тіла (кг) · [140 — вік(роки)]
72 · плазмовий креатинін (мг/дл)

Жінки:

CLcr (мл/хв) = CLcr (у чоловіків) · 0,85

Пацієнти, які знаходяться на діалізі. При гемодіалізі протягом 3 год з організму видаляється близько 68% введеної дози цефепіму. При постійному амбулаторному перитонеальному діалізі лікарський засіб можна застосовувати в дозах, рекомендованих пацієнтам з нормальною функцією нирок, наприклад 0,5 г, 1 г або 2  г, залежно від тяжкості інфекції, з інтервалами між введеннями 48 год.

Пацієнти з печінковою недостатністю. Корекція дози не потрібна.

Діти віком 1–2 міс. Досвід застосування цефепіму у дітей віком до 2 міс обмежений. У дітей віком 1–2 міс цефепім можна застосовувати тільки за життєвими показаннями в дозі 30 мг/кг маси тіла кожні 12 або 8 год залежно від тяжкості інфекції. Дози цефепіму 50 мг/кг маси тіла для пацієнтів віком від 2 міс і 30 мг/кг маси тіла для пацієнтів віком 1–2 міс можна порівняти з дозою 2 г для дорослих. При застосуванні лікарського засобу пацієнти даної вікової групи повинні знаходитися під ретельним наглядом.

Діти з нормальною функцією нирок віком від 2 міс

Пневмонія, інфекції сечовивідних шляхів, інфекції шкіри і м’яких тканин. Звичайна рекомендована доза дітям з масою тіла ≤40 кг становить 50 мг/кг маси тіла кожні 12 год протягом 10 днів. У разі більш тяжких інфекцій інтервал між введеннями може бути скорочений до 8 год.

Сепсис, бактеріальний менінгіт і емпіричне лікування фебрильної нейтропенії. Звичайна рекомендована доза дітям з масою тіла ≤40 кг становить 50 мг/кг маси тіла кожні 8 год протягом 7–10 днів.

Для дітей з масою тіла >40 кг режим дозування аналогічний такому у дорослих. Доза для дітей не повинна перевищувати максимальну рекомендовану дозу для дорослих (2 г кожні 8 год).

Досвід в/м введення цефепіму у дітей обмежений.

Діти з порушеннями функції нирок. Оскільки цефепім виділяється в основному нирками, у дітей з порушеннями функції нирок дозу лікарського засобу слід відкоригувати, збільшуючи інтервали між введеннями та/або знижуючи дозу відповідно до рекомендованих підтримувальних доз для дорослих пацієнтів з порушеннями функції нирок.

За відомою концентрацією креатиніну у плазмі крові обчислюють кліренс креатиніну за такими формулами:

CLcr (мл/хв/1,73 м2) = 0,55 · ріст (см)
плазмовий креатинін (мг/100 мл)

або

CLcr (мл/хв/1,73 м2) = 0,52 · ріст (см) —3,6
плазмовий креатинін (мг/100 мл)

Пацієнти літнього віку. У пацієнтів літнього віку через більш імовірне зниження функції нирок лікарський засіб слід застосовувати з обережністю і проводити моніторинг функції нирок. Пацієнтам із порушеннями функції нирок рекомендується корекція дози.

Діти. Лікарський засіб можна застосовувати у дітей віком від 1 міс.

Протипоказання

підвищена чутливість до цефепіму та/або інших допоміжних речовин лікарського засобу, та/або до інших антибіотиків цефалоспоринового класу, β-лактамних антибіотиків (наприклад до пеніцілінів, карбапенемів, монобактамів).

Побічна дія

при застосуванні інших цефалоспоринів зафіксовано такі побічні реакції: синдром Стівенса — Джонсона, мультиформна еритема, токсичний епідермальний некроліз, токсична нейропатія, апластична анемія, гемолітична анемія, геморагія і хибнопозитивні результати визначення рівня глюкози в сечі.

У клінічних дослідженнях цефепіму (n=5598) найчастішими побічними реакціями були реакції з боку травного тракту та реакції підвищеної чутливості.

З боку імунної системи: часто — висип; нечасто — свербіж, кропив’янка; дуже рідко — анафілаксія.

З боку нервової системи: нечасто — головний біль; рідко — запаморочення, парестезія, порушення смаку; дуже рідко — судоми.

З боку травного тракту: часто — діарея; нечасто — нудота, блювання, кандидоз слизової оболонки порожнини рота, коліт (включаючи псевдомембранозний коліт); рідко — абдомінальний біль, запор, кандидоз.

Інші реакції: часто — реакції в місці введення при в/в інфузії, у тому числі флебіт, запалення і біль у місці в/м ін’єкції; нечасто — лихоманка, вагініт, еритема; рідко — вазодилатація, задишка, генітальний свербіж, озноб, запалення в місці ін’єкції при в/в інфузії.

Післяреєстраційний досвід застосування. Нижченаведені побічні реакції класифікували наступним чином: дуже часто (≥1/10), часто (≥1/100, <1/10), нечасто (≥1/1000, <1/100), рідко (≥1/10 000, <1/1000), дуже рідко (<1/10 000), частота невідома (неможливо оцінити частоту їх виникнення за існуючими даними). У межах кожної групи побічні реакції зазначені в порядку зниження ступеня їх проявів.

Інфекції та інвазії: нечасто — кандидоз слизової оболонки порожнини рота, вагінальні інфекції; рідко — кандидоз.

З боку крові та лімфатичної системи: часто — анемія, еозинофілія; нечасто — тромбоцитопенія, лейкопенія, нейтропенія; частота невідома — апластична анемія, гемолітична анемія, агранулоцитоз.

З боку імунної системи: рідко — анафілактичні реакції, ангіоневротичний набряк; частота невідома — анафілактичний шок.

З боку психіки: частота невідома — сплутаність свідомості, галюцинації.

З боку нервової системи: нечасто — головний біль; рідко — судоми, парестезія, дисгевзія, запаморочення; частота невідома — кома, ступор, енцефалопатія, змінений стан свідомості, міоклонус.

З боку судин: часто — флебіт у місці введення; рідко — вазодилатація; частота невідома — геморагія.

З боку дихальної системи, органів грудної клітки та середостіння: рідко — диспное.

З боку травного тракту: часто — діарея; нечасто — псевдомембранозний коліт, коліт, нудота, блювання; рідко — біль у животі, запор; частота невідома — шлунково-кишкові розлади.

З боку шкіри і підшкірних тканин: часто — висип; нечасто — еритема, кропив’янка, свербіж; частота невідома — токсичний епідермальний некроліз*, синдром Стівенса — Джонсона*, мультиформна еритема*.

З боку нирок і сечовивідних шляхів: частота невідома — порушення функції нирок, токсична нефропатія*.

З боку репродуктивної системи та молочних залоз: частота невідома — свербіж у ділянці геніталій.

З боку організму в цілому та порушення у місці введення: часто — реакції в місці інфузії, біль у місці введення, запалення в місці введення; нечасто — лихоманка, запалення в місці інфузії; рідко — озноб.

Вплив на результати лабораторних та інструментальних досліджень: дуже часто — позитивний результат проби Кумбса; часто — підвищення рівня ЛФ, АлАТ, АсАТ, підвищення білірубіну в плазмі крові, подовження протромбінового часу, подовження часткового тромбопластинового часу; нечасто — підвищення рівня сечовини в плазмі крові, креатиніну в плазмі крові; частота невідома — хибнопозитивний результат визначення рівня глюкози в плазмі та сечі*.

*Побічні реакції, зазвичай притаманні іншим засобам групи цефалоспоринів.

Діти. Профіль безпеки цефепіму у новонароджених і дітей аналогічний такому у дорослих. Найчастішою побічною реакцією, про яку повідомляли у клінічних дослідженнях, був висип.

Повідомлення про підозрювані побічні реакції, що виникли після реєстрації лікарського засобу, дуже важливі. Це дає змогу постійно спостерігати за співвідношенням користі/ризику при застосуванні лікарського засобу. Працівники системи охорони здоров’я повинні повідомляти про будь-які підозрювані побічні реакції через національну систему фармаконагляду.

Особливості застосування

ризик реакцій підвищеної чутливості. Як і при застосуванні інших β-лактамних антибіотиків, повідомляли про розвиток тяжких реакцій підвищеної чутливості, включаючи летальний наслідок. До початку застосування лікарського засобу слід точно визначити, чи відзначалися раніше у хворого реакції підвищеної чутливості негайного типу на цефепім, цефалоспорини, пеніциліни, інші β-лактамні антибіотики або інші лікарські засоби.

Лікарський засіб слід з обережністю застосовувати у пацієнтів з астмою в анамнезі або схильним до алергії. На початку лікування пацієнт повинен перебувати під ретельним наглядом.

При появі алергічної реакції застосування лікарського засобу слід негайно припинити та розпочати відповідне лікування. Тяжкі реакції підвищеної чутливості можуть потребувати застосування адреналіну та інших форм терапії.

Антибактеріальна активність цефепіму. Перед застосуванням лікарського засобу для ідентифікації мікроорганізму-збудника (збудників) та визначення чутливості до цефепіму слід провести відповідні тести (див. фармакодинаміка).

Застосування у пацієнтів із порушеннями функції нирок. У пацієнтів із порушеннями функції нирок (кліренс креатиніну ≤50 мл/хв) або іншими станами, які можуть порушувати функцію нирок, дозу лікарського засобу слід відкоригувати з метою компенсації повільної швидкості ниркового виведення. Оскільки при застосуванні цефепіму у звичайних дозах у пацієнтів з нирковою недостатністю або іншими станами, які можуть порушувати функцію нирок, може спостерігатися пролонгована концентрація антибіотика у плазмі крові, тому підтримувальна доза цефепіму для таких пацієнтів повинна бути знижена. При визначенні наступної дози лікарського засобу слід враховувати ступінь порушення функції нирок, тяжкість інфекції і ступінь чутливості мікроорганізму до цефепіму (див. Фармакокінетика та ЗАСТОСУВАННЯ).

У процесі постмаркетингового нагляду цефепіму зареєстровані тяжкі побічні реакції, які становили загрозу для життя, або летальні випадки: енцефалопатія (порушення свідомості, включаючи сплутаність свідомості, галюцинації, ступор і кому), міоклонія і судоми. Більшість випадків зафіксовано у пацієнтів із порушеннями функції нирок, які застосовували дози цефепіму, що перевищували рекомендовані, рідше — у пацієнтів, які отримували дози, скориговані з урахуванням функції нирок. У більшості випадків симптоми нефротоксичності були зворотними і зникали після припинення застосування цефепіму та/або після гемодіалізу. У деяких випадках повідомляли про летальний наслідок.

Ризик діареї, асоційованої з Clostridium difficile. При застосуванні майже всіх антибіотиків, включаючи цефепім, зафіксовано виникнення діареї, асоційованої з Clostridium difficile (CDAD), тяжкість проявів якої може варіювати від помірної діареї до коліту з летальним наслідком. Таким чином, важливо враховувати можливість цього діагнозу у пацієнтів, у яких під час або після застосування антибіотиків розвивається діарея. Слід проводити ретельне спостереження пацієнтів щодо розвитку CDAD, оскільки про випадки її виникнення повідомляли через 2 міс після антибактеріальної терапії. При підозрі або підтвердженні CDAD необхідно відмінити антибіотикотерапію, яка не впливає на Clostridium difficile.

Ризик суперінфекції. Тривале застосування цефепіму може призвести до розвитку суперінфекції. У разі розвитку суперінфекції необхідно вжити відповідних заходів.

Одночасне застосування з потенційно нефротоксичними засобами. При одночасному застосуванні цефепіму з потенційно нефротоксичними засобами, такими як аміноглікозиди або сильнодіючі діуретики, слід ретельно контролювати функцію нирок.

Пацієнти літнього віку. У процесі клінічних досліджень за участю понад 6400 дорослих пацієнтів (35% віком від 65 років і 16% віком від 75 років) при застосуванні звичайної рекомендованої дози для дорослих клінічну ефективність і безпеку цефепіму можна було порівняти з такими у дорослих пацієнтів з нормальною функцією нирок, крім пацієнтів літнього і старечого віку. Виявлено незначне збільшення Т½ і зниження ниркового кліренсу порівняно з молодшими добровольцями. Пацієнтам із порушеннями функції нирок рекомендується корекція дози лікарського засобу (див. ЗАСТОСУВАННЯ).

Оскільки цефепім виділяється головним чином нирками, існує підвищений ризик розвитку токсичних реакцій у пацієнтів із порушеннями функції нирок. Пацієнтам літнього віку через більш імовірне зниження функції нирок дозу слід підбирати з обережністю і проводити моніторинг функції нирок (див. фармакодинаміка та ПОБІЧНА ДІЯ).

Тяжкі побічні реакції відмічали у пацієнтів літнього віку з нирковою недостатністю при застосуванні звичайних доз цефепіму, такі як зворотна енцефалопатія (порушення свідомості, включаючи сплутаність свідомості, галюцинації, ступор і кому), міоклонія, судоми (включаючи неконвульсивний епілептичний статус) та/або ниркова недостатність (див. ПОБІЧНА ДІЯ).

Вплив на результати лабораторних досліджень. У період застосування цефепіму можуть бути отримані позитивні результати тесту Кумбса без гемолізу. Як і при застосуванні інших цефалоспоринів, при лікуванні цефепімом можуть відзначатися хибнопозитивні результати глюкозуричних тестів, проведених із використанням методів, що базуються на відновленні міді (із застосуванням р-ну Бенедикта, р-ну Фелінга або таблеток «Клінітест»). У зв’язку з цим під час застосування лікарського засобу для визначення глюкози в сечі рекомендується використовувати ферментні тести з глюкозоксидазою.

Застосування у період вагітності або годування грудьми

Вагітність. Адекватні і добре контрольовані дослідження у вагітних не проводили. У репродуктивних дослідженнях на мишах, щурах і кроликах не виявлено прямого або опосередкованого впливу на розвиток плода. Відсутні достатні доклінічні дослідження впливу цефепіму на фертильність і розвиток плода, пологи і постнатальний розвиток. Лікарський засіб рекомендується застосовувати в період вагітності тільки тоді, коли очікувана користь для вагітної перевищує потенційний ризик для плода.

Період годування грудьми. Цефепім проникає у грудне молоко в незначній кількості. Лікарський засіб слід з обережністю застосовувати в період годування грудьми і тільки тоді, коли очікувана користь для матері перевищує потенційний ризик для дитини.

Фертильність. У дослідженнях на щурах не виявлено негативного впливу на фертильність. Немає даних про вплив цефепіму на фертильність людини. Потенційний ризик для людини невідомий.

Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні транспортними засобами або іншими механізмами. Дослідження не проводили. Однак при застосуванні цефепіму можливі побічні реакції (порушення свідомості, запаморочення, сплутаність свідомості або галюцинації), що впливають на здатність керувати транспортними засобами або іншими механізмами (див. ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ та ПОБІЧНА ДІЯ).

Взаємодія з іншими лікарськими засобами

дослідження взаємодії не проводили.

Антикоагулянти, тромболітики, антиагреганти. При одночасному застосуванні можливе посилення кровотечі.

Пробенецид. При одночасному застосуванні посилюється та подовжується дія цефепіму через уповільнення його виведення.

Засоби/напої, які містять алкоголь. При одночасному застосуванні можлива дисульфірамоподібна або антабусоподібна реакція з нудотою та блюванням.

Бактеріостатичні антибактеріальні засоби. При одночасному застосуванні можливе зниження ефективності цефепіму.

Лабораторні дослідження. Застосування цефепіму може призвести до хибнопозитивних результатів визначення рівня глюкози в сечі. У зв’язку з цим для визначення рівня глюкози в сечі рекомендується застосовувати ферментні тести з глюкозооксидазою.

Несумісність. Лікарський засіб не можна змішувати з іншими лікарськими засобами в одному шприці або в одному флаконі для інфузій. Застосовувати лише ті розчинники, що зазначені в ЗАСТОСУВАННЯ.

Як і у випадку більшості β-лактамних антибіотиків, р-н цефепіму не слід додавати до р-ну метронідазолу, ванкоміцину, гентаміцину, тобрамицину або нетилміцину через фізичну або хімічну несумісність. Якщо показана поєднана терапія з цефепімом, кожен із цих лікарських засобів необхідно вводити окремо.

Передозування

симптоми. Симптоми передозування включають енцефалопатію (що супроводжується порушенням свідомості, галюцинаціями, ступором, комою), міоклонію, судоми (див. ПОБІЧНА ДІЯ).

Лікування. У разі передозування слід проводити симптоматичну терапію. При значному перевищенні рекомендованих доз цефепіму, особливо у хворих з порушеннями функції нирок, потрібно проводити гемодіаліз. Перитонеальний діаліз неефективний. Випадкове передозування відмічали при застосуванні високих доз цефепіму у пацієнтів з порушеннями функції нирок (див. ПРОТИПОКАЗАННЯ та ЗАСТОСУВАННЯ).

Умови зберігання

при температурі не вище 25 °C у захищеному від світла та недоступному для дітей місці.

Приготований р-н придатний для застосування протягом 24 год при температурі 15–25 °С або протягом 7 діб при температурі 2–8 °С.

Інструкція МОЗ

Діагнози, при яких застосовують РОКСИПІМ

Апендикулярний абсцес (інфільтрат) МКХ K35.3
Бактеріальна пневмонія неуточнена МКХ J15.9
Бронхопневмонія МКХ J18.9
Гостра амебна дизентерія МКХ A06.0
Гострий апендицит МКХ K35.8
Гострий апендицит з генералізованим перитонітом МКХ K35.2
Діафрагмальна грижа МКХ K44.9
Діафрагмальна грижа з гангреною МКХ K44.1
Інші бактеріальні пневмонії МКХ J15.8
Інші кровотечі під час пологів МКХ O67.8
Інші форми холециститу МКХ K81.8
Камені жовчного міхура з гострим холециститом МКХ K80.0
Коронавирусная инфекция COVID-19 МКХ U07.1
Пароніхія (періоніхія) МКХ L03.0
Пневмонія МКХ J18.0
Рожа МКХ A46
Сепсис новонародженого, обумовлений золотистим стафілококом [Staphylococcus aureus] МКХ P36.2
Фурункул слухового проходу МКХ L02.0
Хронічний апендицит МКХ K36
Часткова пневмонія неуточнена МКХ J18.1
Дата додавання: 17.11.2021 р.
© Компендіум 2021
Спеціалізований мобільний додаток
для пошуку інформації про лікарські препарати
Наведіть камеру на QR-код, щоб завантажити
На нашому сайті застосовуються файли cookies для більшої зручності використання та покращенняя роботи сайту. Продовжуючи, ви погоджуєтесь з застосуванням cookies.
Developed by Maxim Levchenko