FLUPHENAZINUM (ФЛУФЕНАЗИН)


фенотіазиновий класичний нейролептик пролонгованої дії; блокатор церебральних допамінових D2- та D1-рецепторів; блокує серотонінові 5HT2- та 5HT1-рецептори, адренергічні α-1 рецептори, гістамінові H1-рецептори та холінергічні мускаринові рецептори, тому антихолінергічний та седативний ефекти виражені меншою мірою; блокада допамінових рецепторів відбувається у всіх трьох допамінових системах, нігростріарна, мезолімбічна та тубероінфундибулярна, окрім клінічної ефективності можливі небажані ефекти (екстрапірамідні реакції та збільшення секреції пролактину).

Developed by Maxim Levchenko