0
UA | RU

Цефазолін

(Cefazolinum)
Класифікація
Лікарські засоби
Активна речовина

Актуальна інформація

Цефазолін — згідно з АТС-класифікацією цефалоспориновий антибіотик першого покоління.

Цефазолін: особливості хімічної будови

Цефалоспорини — це напівсинтетичні похідні антибіотиків, виділені з гриба Cephalosporinum acremonium. Дана група антибактеріальних засобів включає цефазолін, цефтріаксон, цефтазідим, цефепім та інші. Об’єднує всі цефалоспорини те, що у хімічній структурі даних антибіотиків — 7-аміноцефало-споранова кислота. Цефалоспорини за хімічною будовою належать до β-лактамних антибіотиків. Проте на відміну від пеніцилінів, які містять у своїй структурі тіазолідинове кільце, цефалоспорини містять дигідротіазинове кільце (Харкевич Д.А., 2010).

Цефазолін: коли препарат є ефективним?

Цефалоспорини — це бактерицидні антибіотики, їх дія спрямована на інгібування бактеріального ферменту транспептидази, що призводить до порушення біосинтезу бактеріальної клітинної стінки (Харкевич Д.А., 2010). Цефалоспорини характеризуються широким спектром дії. Вони не руйнуються пеніциліназою стафілококів, але можуть руйнуватися β-лактамазами. Цефазолін як представник I покоління є високоефективним стосовно ряду грампозитивних бактерій, у тому числі пневмококів, стрептококів, стафілококів, деяких грамнегативних бактерій (кишкової палички, Klebsiella pneumoniae, Proteus mirabilis). Він неактивний стосовно синьогнійної палички, Enterobacter, Serratia marcescens, Bacteroides fragilis. Також, призначаючи цефазолін, слід пам’ятати, що він практично не проникає крізь ГЕБ (Харкевич Д.А., 2010). Може спостерігатися перехресна сенсибілізація із пеніцилінами — необхідно розглянути можливість призначення препаратів інших груп пацієнтам, які мають в анамнезі алергію на пеніциліни. Цефазолін може застосовуватися при широкому спектрі захворювань, викликаних чутливими до даного антибактеріального засобу мікроорганізмами, включаючи інфекції дихальних шляхів, сечостатевої системи, шкіри та м’яких тканин (у тому числі целюліту), опорно-рухового апарату, жовчовивідних шляхів. Цефазолін може застосовуватися в комплексній терапії сепсису, а також з профілактичною метою у периопераційний період (інструкція МОЗ України). У терапії інфекцій, викликаних чутливими до метициліну Staphylococcus aureus (MSSA), надають перевагу β-лактамним антибіотикам, у тому числі цефазоліну. Як правило, антистафілококові пеніциліни рекомендуються в якості препаратів першого ряду, а цефазолін — препарат другого ряду (як альтернатива) (Eljaaly K. et al., 2018).

Цефазолін: терапевтична ефективність, підтверджена дослідженнями

Перипротезна інфекція розвивається у 0,4–2% пацієнтів, що перенесли ендопротезування колінного суглоба, та вважається одним з найбільш небезпечних ускладнень. Золотистий стафілокок та епідермальний стафілокок є причиною більш ніж 50% усіх інфекційних ускладнень ендопротезування суглобів. У всіх країнах цефазолін — антибіотик, що найбільш часто застосовується періопераційно при артропластиці. Рекомендується вводити профілактичну дозу препарату за 60 хв до початку оперативного втручання. У той же час після парентерального застосування пікова концентрація цефазоліну в кістках досягається через 40 хв; Т½ із сироватки крові — 108 хв, Т½ з кісток — 42 хв. Беручи до уваги дану фармакокінетику цефазоліну, рекомендується введення цефазоліну не більш ніж за 30 хв до початку оперативного втручання. Такий режим введення препарату забезпечує Cmax цефазоліну в кістках та тканинах суглоба протягом операції (Bicanic G. et al., 2014). У результаті одного метааналізу, до якого увійшли 14 досліджень, було зафіксовано, що цефазолін може бути настільки ж ефективним, як і антистафілококові пеніциліни стосовно метицилінчутливого золотистого стафілокока (MSSA), та характеризується при цьому кращим профілем безпеки та нижчою вартістю. Відмічена більш низька частота нефротоксичності, розвитку гострого інтерстиціального нефриту, гепатотоксичності, реакцій гіперчутливості та припинення прийому препарату через побічні реакції при застосуванні цефазоліну порівняно з пеніцилінами. Автори метааналізу рекомендують цефазолін як препарат вибору для терапії інфекцій, викликаних MSSA (Eljaaly K. et al., 2018). Бактеріємія, викликана Staphylococcus aureus, призводить до значного ризику летального наслідку та особливо небезпечна для пацієнтів похилого віку та пацієнтів, госпіталізованих у відділення інтенсивної терапії. На даний час ведуться пошуки оптимальної терапії бактеріємії. У одному з досліджень оцінювалася ефективність комбінації цефазоліну та ертапенему в терапії бактеріємії, викликаної Staphylococcus aureus, як чутливим, так і резистентним до метициліну. Терапевтичний ефект комбінації ертапенем+цефазолін оцінювався in vitro та in vivo на моделі бактеріальної інфекції шкіри в мишей. Дійшли висновку, що ертапенем та цефазолін продемонстрували синергізм терапевтичної дії. Зафіксована більш висока ефективність комбінованої терапії ертапенем+цефазолін порівняно з монотерапією кожним із цих препаратів як in vitro, так in vivo. Необхідні подальші клінічні дослідження для оцінки ефективності цієї комбінації в терапії бактеріємії (Sakoulas G. et al., 2016). У іншому дослідженні оцінювалися фармакодинаміка цефазоліну та його ефективність у профілактиці інфекційних ускладнень при кардіохірургічних втручаннях із застосуванням апарату штучного кровообігу. У результаті виявили, що для досягнення максимального терапевтичного ефекту необхідне застосування ефективних доз антибіотика протягом усього хірургічного втручання та раннього післяопераційного періоду. Одним з найбільш серйозних ускладнень кардіохірургічних операцій є медіастиніт. Для зниження ризику розвитку інфекційних ускладнень та пов’язаного із ними летального наслідку рекомендується застосування цефазоліну за 60 хв до початку оперативного втручання, введення його кожні 4 год під час операції та кожні 8 год протягом 48 год після завершення оперативного втручання (Zelenitsky S.A. et al., 2018).

Тривала антибактеріальна терапія є стандартом лікування вугрової хвороби. У той же час вона може бути пов’язана з розвитком ряду побічних ефектів, у тому числі резистентності бактеріальної мікрофлори. Найбільш частими збудниками при вугровій хворобі є золотистий та епідермальний стафілококи. Ці збудники чутливі до цефазоліну. У одному з досліджень продемонстрована висока ефективність даного препарату в терапії вугрової хвороби. При цьому ефективність застосування 10-денного курсу цефазоліну була зіставною з 21-денним курсом прийому доксицикліну (Батурин В.А., Шиханова Е.Н., 2008). У іншому клінічному дослідженні була продемонстрована ефективність застосування цефазоліну в профілактиці інфекційного ускладнення кесаревого розтину. Було зафіксовано, що даний препарат проникає в лохії (післяпологовий секрет) у концентраціях, що перевищують мінімальні пригнічувальні концентрації для S. aureus, S. agalactiae, E. coli, K. pneumoniae та E. aerogenes (Коробков Н.А., 2017). У дослідженнях продемонстрована і хороша клінічна ефективність цефазоліну в терапії тонзиліту у дітей (Павлова Е.Б. и соавт., 2013).

Бактеріальна пневмонія: чи актуальний цефазолін?

Позагоспітальна пневмонія — тип пневмонії, що відмічається найбільш часто. Кількість випадків позагоспітальної пневмонії (ПП) становить 2–15 на 1000 осіб на рік. 20–50% пацієнтів із ПП потребують госпіталізації. Ризик розвитку ПП значно вищий в осіб похилого віку порівняно з особами працездатного віку. У країнах ЄС щорічно реєструється близько 2,5 млн випадків пневмонії у дітей, що становить близько 50% усіх випадків госпіталізації дітей. ПП є причиною 7,5% випадків лихоманки у немовлят віком молодше 3 років та 13% інфекційних захворювань протягом перших 2 років життя дитини. Ризик летального наслідку серед госпіталізованих пацієнтів коливається в межах 5–15% та підвищується до 20–50% у пацієнтів, які потребують допомоги у відділенні інтенсивної терапії (ВІТ) (Torres A. et al., 2016). Клінічний діагноз пневмонії зазвичай можна встановити на основі клінічних ознак, симптомів та даних рентгенологічного дослідження грудної клітки (рентгенографії та комп’ютерної томографії). При цьому необхідна диференційна діагностика із застійною серцевою недостатністю, тромбоемболією легеневої артерії, аспіраційною пневмонією, туберкульозом та ін. Визначення етіологічного мікроорганізму також є складним завданням. У зв’язку із цим при ПП рекомендується рання емпірична антибіотикотерапія з урахуванням найбільш вірогідного збудника. До 20% випадків тяжкої ПП викликані полімікробною інфекцією. При цьому навіть при проведенні бакпосіву крові для визначення збудника ПП його не вдається виявити у 50–60% хворих. Тяжкість перебігу ПП залежить від віку пацієнта (чим старший пацієнт — тим вищий ризик тяжкого перебігу та розвитку ускладнень), наявності супутніх захворювань. Навіть якщо проводяться різноманітні діагностичні процедури, збудник захворювання не виділяється у 50–60% пацієнтів із тяжкою ПП. Паління та надмірне вживання алкоголю є факторами ризику розвитку пневмонії та тяжкості її перебігу. У пацієнтів із ХОЗЛ також підвищений ризик розвитку ПП. Пневмонія залишається основною причиною захворюваності та летального наслідку в пацієнтів із муковісцидозом. Серед інших захворювань, які призводять до підвищеного ризику розвитку ПП, — застійна серцева недостатність, хронічні захворювання нирок або печінки, рак, цукровий діабет, деменція, цереброваскулярні захворювання та імунодефіцитні стани (наприклад нейтропенія, лімфопроліферативні захворювання, дефіцит імуноглобулінів та СНІД) (Torres A. et al., 2016).

Чи є місце для цефазоліну в терапії ПП сьогодні?

Цефазолін не є антибіотиком першої лінії для терапії ПП, у той же час він все ще широко застосовується в терапії даного захворювання, особливо при обґрунтованій підозрі на його стафілококову природу (Weinberger S.E. еt al., 2009). Він також може застосовуватися в комплексній терапії госпітальної пневмонії за умови низького ризику MRSA у ролі етіологічного агента (Andriesse G.I., Verhoef J., 2012). Американське торакальне товариство (American Thoracic Society — ATS) рекомендує цефазолін у якості препарату вибору для лікування пневмонії, викликаної чутливим до метициліну стафілококом (Kalil A.C. еt al., 2016). Цефазолін може бути альтернативним препаратом при лікуванні бактеріальної ПП у дітей віком 1–6 міс за умови низького ризику етіологічної ролі атипових мікроорганізмів (Постников С.С., 2004).

Цефазолін: висновки

Цефазолін вперше був синтезований у 1969 р. (Kumazawa J., Yagisawa M., 2002), проте на сьогодні він все ще застосовується в клінічній практиці. При емпіричному призначенні цефазоліну слід враховувати антибактеріальний спектр даного антибіотика. Окрім того, слід пам’ятати, що антибактеріальні препарати неефективні стосовно вірусів (наприклад ГРВІ), грибкових інфекцій та найпростіших.

Дата додавання: 10.01.2022 р.
© Компендіум 2019

Діагнози, при яких застосовують Цефазолін

Абсцес молочної залози, пов'язаний з дітонародженням МКХ O91.1
Абсцес шкіри, фурункул і карбункул інших локалізацій МКХ L02.8
Гострий апендицит МКХ K35.8
Гострий інфаркт міокарда, неуточнений МКХ I21.9
Гострий сальпінгоофорит МКХ N70.0
Гострий холецистит МКХ K81.0
Затримка плаценти без кровотечі МКХ O73.0
Інфекція сечових шляхів після пологів МКХ O86.2
Інші інфекції сечостатевих шляхів після пологів МКХ O86.3
Кіста бартолінової залози МКХ N75.0
Кістома яєчника МКХ D27
Кольпопластика МКХ N81.2
Множинні вивихи пальців кисті МКХ S63.2
Передчасний розрив плодових оболонок, затримка пологів, пов'язана з проведеною терапією МКХ O42.2
Передчасний розрив плодових оболонок, початок пологів після 24-годинного безводного періоду МКХ O42.1
Перелом ключиці МКХ S42.0
Перелом кульшової западини МКХ S32.4
Проведення термінового кесаревого розтину МКХ O82.1
Рожа МКХ A46
Черезвертлюжний перелом МКХ S72.1

Рекомендовані аналоги Цефазолін:

Цефазолін
порошок для розчину для ін'єкцій 0,5 г флакон, № 1, 10
Київмедпрепарат
Цефазолін
порошок для розчину для ін'єкцій 1 г флакон, № 1, 10
Київмедпрепарат
Спеціалізований мобільний додаток
для пошуку інформації про лікарські препарати
Наведіть камеру на QR-код, щоб завантажити
На нашому сайті застосовуються файли cookies для більшої зручності використання та покращенняя роботи сайту. Продовжуючи, ви погоджуєтесь з застосуванням cookies.
Developed by Maxim Levchenko