ВЕСТІБО (VESTIBO)

Склад і форма випуску

таблетки 8 мг блістер, № 30
Ціни в аптеках
Бетагістину дигідрохлорид
8 мг
№ UA/4059/01/01 від 30.09.2020
B За рецептом
таблетки 16 мг блістер, № 30
Ціни в аптеках
Бетагістину дигідрохлорид
16 мг
№ UA/4059/01/02 від 30.09.2020
B За рецептом
таблетки 24 мг блістер, № 20, 60
Ціни в аптеках
Бетагістину дигідрохлорид
24 мг
№ UA/4059/01/03 від 30.09.2020
B За рецептом

Фармакологічні властивості

фармакодинаміка. Механізм дії бетагістину вивчений лише частково. Існує декілька достовірних гіпотез, які були підтверджені даними досліджень, проведених на тваринах та за участю людей.

Вплив бетагістину на гістамінергічну систему. Встановлено, що бетагістин частково проявляє агоністичну активність щодо Н1-рецепторів, а також антагоністичну активність щодо Н3-рецепторів гістаміну в нервовій тканині та має незначну активність щодо Н2-рецепторів гістаміну. Бетагістин збільшує обмін та вивільнення гістаміну шляхом блокування пресинаптичних Н3-рецепторів та індукції процесу зменшення кількості відповідних Н3-рецепторів.

Бетагістин може збільшувати кровотік у кохлеарній ділянці, а також у всьому головному мозку. Фармакологічні дослідження на тваринах продемонстрували покращення кровообігу в судинах stria vascularis внутрішнього вуха, можливо, за рахунок розслаблення прекапілярних сфінктерів у системі мікроциркуляції внутрішнього вуха. Бетагістин також продемонстрував збільшення мозкового кровотоку в організмі людини.

Бетагістин сприяє вестибулярній компенсації. Бетагістин прискорює відновлення вестибулярної функції після однобічної нейректомії у тварин, стимулюючи і сприяючи процесу центральної вестибулярної компенсації. Цей ефект характеризується посиленням регуляції обміну і вивільнення гістаміну та реалізується в результаті антагонізму H3-рецепторів. У людей під час лікування бетагістином також зменшувався час відновлення вестибулярної функції після нейректомії.

Бетагістин змінює активність нейронів у вестибулярних ядрах. Також встановлено, що бетагістин має дозозалежний інгібуючий вплив на генерацію пікових потенціалів у нейронах латеральних і медіальних вестибулярних ядер.

Фармакодинамічні властивості бетагістину, як це показано у тварин, можуть забезпечити позитивний терапевтичний ефект препарату у вестибулярній системі.

Ефективність бетагістину показана під час досліджень у пацієнтів із вестибулярним запамороченням та хворобою Меньєра, що підтверджено зменшенням тяжкості та частоти нападів запаморочення.

Фармакокінетика. Всмоктування. При пероральному введенні бетагістин швидко і практично повністю всмоктується в усіх відділах ШКТ. Після всмоктування препарат швидко і майже повністю метаболізується з утворенням метаболіту 2-піридилоцтової кислоти. Рівень концентрації бетагістину у плазмі крові дуже низький. Тому всі фармакокінетичні аналізи проводяться шляхом вимірювання концентрації метаболіту 2-піридилоцтової кислоти у плазмі та сечі.

При прийомі препарату з їжею Cmax препарату нижча, ніж при прийомі натще. При цьому повне всмоктування бетагістину ідентичне в обох випадках, що свідчить про те, що прийом їжі лише уповільнює процес всмоктування препарату.

Розподіл. Частка бетагістину, що зв’язується з білками плазми крові, становить менше 5%.

Біотрансформація. Після всмоктування бетагістин швидко і майже повністю метаболізується в 2-піридилоцтову кислоту, яка не має фармакологічної активності (див. інформацію вище).

Після прийому бетагістину всередину концентрація 2-піридилоцтової кислоти у плазмі крові (та в сечі) досягає свого максимуму через 1 год після прийому препарату та зменшується з Т½ близько 3,5 год.

Виведення. 2-піридилоцтова кислота швидко виводиться із сечею. При прийомі препарату в дозі 8–48 мг близько 85% початкової дози виявляється в сечі. Виділення бетагістину нирками або з калом є незначним.

Лінійність. Швидкість відновлення залишається постійною при пероральному прийомі 8–48 мг препарату, що вказує на лінійність фармакокінетики бетагістину і дає можливість припустити, що задіяний метаболічний шлях є ненасичуваним.

Показання ВЕСТІБО

хвороба і синдром Меньєра, які характеризуються трьома основними симптомами:

– запамороченням, що іноді супроводжується нудотою і блюванням;

– зниженням слуху (туговухістю);

– шумом у вухах.

Симптоматичне лікування у разі вестибулярного запаморочення різного походження.

Застосування ВЕСТІБО

добова доза для дорослих становить 24–48 мг, рівномірно розподілена для прийому протягом доби.

Таблетки по 8 мг Таблетки по 16 мг Таблетки по 24 мг
1–2 таблетки

3 рази на добу

½–1 таблетка

3 рази на добу

1 таблетка

2 рази на добу

Дозу слід підбирати індивідуально, залежно від ефекту. Зменшення вираженості симптомів інколи спостерігається тільки після 2–3 тиж лікування. Найкращі результати інколи досягаються при прийомі препарату протягом кількох місяців. Існують дані про те, що застосування лікування на початку захворювання запобігає його прогресуванню і/або втраті слуху на пізніх стадіях.

Літній вік. Хоча на сьогодні дані клінічних досліджень щодо цих пацієнтів обмежені, широкий досвід застосування препарату в післяреєстраційний період свідчить, що корекція дози для цієї популяції пацієнтів не потрібна.

Ниркова недостатність. У цій групі пацієнтів спеціальні клінічні випробування не проводилися, але відповідно до досвіду післяреєстраційного застосування корекція дози не потрібна.

Печінкова недостатність. У цій групі пацієнтів спеціальні клінічні випробування не проводилися, але відповідно до досвіду післяреєстраційного застосування корекція дози не потрібна.

Протипоказання

підвищена чутливість до активної чи до будь-якої з допоміжних речовин препарату. Феохромоцитома.

Побічна дія

нижчезазначені побічні реакції спостерігалися у пацієнтів із такою частотою: дуже часті (≥1/10), часті (від ≥1/100 до <1/10), нечасті (від ≥1/1000 до <1/100), поодинокі (від ≥1/10 000 до <1/1000), рідкісні (<1/10 000).

З боку ШКТ. Часті: нудота та диспепсія.

З боку нервової системи. Часті: головний біль.

Побічні реакції, частота яких невідома

З боку імунної системи. Реакції гіперчутливості, наприклад анафілаксія.

З боку ШКТ. Скарги на незначні розлади шлунка (блювання, гастроінтестинальний біль, здуття живота та метеоризм). Ці побічні ефекти зазвичай зникають при прийомі препарату з їжею або після зниження дози.

З боку шкіри і підшкірної клітковини. Відзначалися реакції гіперчутливості шкіри та підшкірної жирової клітковини, зокрема ангіоневротичний набряк, висипання, свербіж і кропив’янка.

Особливості застосування

під час лікування препарату необхідно ретельно контролювати стан пацієнтів з БА та/або виразковою хворобою шлунка та дванадцятипалої кишки в анамнезі.

Препарат містить лактозу, тому його не слід застосовувати при спадковій непереносимості галактози, дефіциті лактази Лаппа чи порушенні мальабсорбції глюкози-галактози.

Застосування у період вагітності чи годування грудьми

Вагітність. Немає достатніх даних щодо застосування бетагістину вагітними.

Результати досліджень на тваринах є недостатніми для оцінки впливу на перебіг вагітності, розвиток ембріона/плода, пологи та постнатальний розвиток. Потенційний ризик для людини невідомий. Бетагістин не слід застосовувати в період вагітності, за винятком випадків безперечної потреби.

Період годування грудьми. Невідомо, чи проникає бетагістин у грудне молоко людини. Дослідження на тваринах щодо проникнення бетагістину в молоко не проводилися. Користь від застосування препарату для матері слід співвідносити з перевагами годування грудьми і потенційним ризиком для дитини.

Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні транспортними засобами чи роботі з іншими механізмами. Бетагістин показаний для лікування при синдромі Меньєра, що характеризується тріадою основних симптомів: запамороченням, зниженням слуху, шумом у вухах, а також для симптоматичного лікування у разі вестибулярного запаморочення. Обидва стани можуть негативно впливати на здатність керувати транспортними засобами чи працювати з іншими механізмами. За даними клінічних досліджень, що вивчали вплив препарату на здатність керувати транспортними засобами чи працювати з іншими механізмами, бетагістин не впливав або мав несуттєвий вплив на цю здатність.

Діти. У зв’язку з недостатністю даних щодо безпеки та ефективності застосування бетагістину, препарат не рекомендується призначати дітям (віком до 18 років).

Взаємодія з іншими лікарськими засобами

дослідження in vivo, спрямовані на вивчення взаємодії з іншими лікарськими засобами, не проводилися. З огляду на дані дослідження in vitro не очікується пригнічення активності ферментів цитохрому P450 in vivo.

Дані, отримані в умовах in vitro, свідчать про пригнічення метаболізму бетагістину препаратами, що інгібують активність МАО, у тому числі підтипу В МАО (наприклад селегіліном). Рекомендується дотримуватися обережності при одночасному застосуванні бетагістину та інгібіторів МАО (включаючи вибірково підтип В МАО).

Оскільки бетагістин є аналогом гістаміну, взаємодія бетагістину з антигістамінними препаратами теоретично може вплинути на ефективність одного з цих препаратів.

Передозування

відомо кілька випадків передозування препарату. У деяких пацієнтів спостерігалися легкі й помірні симптоми (нудота, сонливість, біль у животі) після прийому препарату в дозах до 640 мг. Серйозніші ускладнення (судоми, серцево-легеневі ускладнення) відзначали при навмисному прийомі бетагістину в підвищених дозах, особливо в поєднанні з передозуванням інших лікарських засобів.

Лікування у разі передозування повинно включати стандартні підтримувальні заходи.

Умови зберігання

в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати в місцях, недоступних для дітей.

Дата додавання: 23.02.2021 р.
© Компендіум 2018

Інструкція МОЗ

Діагнози, при яких застосовують ВЕСТІБО

Атеросклеротична хвороба серця МКХ I25.1
Вестибулярний криз МКХ H81.9
Вестибулярний нейроніт МКХ H81.2
Вестибулярні синдроми при інших хворобах МКХ H82
Енцефалопатія МКХ G93.4
Інші судинні синдроми головного мозку при цереброваскулярних хворобах (I60-I67 +) МКХ G46.8
Інші уточнені ураження судин мозку МКХ I67.8
Наслідки внутрішньочерепної травми МКХ T90.5
Наслідки інфаркту мозку МКХ I69.3
Нейросенсорна втрата слуху МКХ H90.5
Остеохондроз шийного відділу хребта МКХ M42.1
Отосклероз МКХ H80.9
Розсіяний склероз МКХ G35
Сенсоневральна туговухість МКХ H90.3
Синдром вертебробазилярної артеріальної системи (вертебрально-базилярна недостатність (ВБН), синдром хребетної артерії) МКХ G45.0
Церебральний атеросклероз з гіпертензією МКХ I67.2
Цереброваскулярна хвороба, неуточнена МКХ I67.9
Черепно-мозкова травма МКХ S06.0
Шийно-черепний синдром МКХ M53.0
Ювенільна артеріальна гіпертензія МКХ I10

Рекомендовані аналоги ВЕСТІБО:

БЕ-СТЕДІ
БЕ-СТЕДІ
таблетки 24 мг блістер, № 30
засоби, що застосовуються у разі вестибулярних порушень
БЕТАГІС
БЕТАГІС
таблетки 16 мг блістер, № 30, 90
засоби, що застосовуються у разі вестибулярних порушень
БЕТАГІСТИН-КВ
БЕТАГІСТИН-КВ
таблетки 8 мг, № 30
таблетки 16 мг, № 30
таблетки 24 мг, № 30
засоби, що застосовуються у разі вестибулярних порушень
БЕТАГІСТИН-РАТІОФАРМ
БЕТАГІСТИН-РАТІОФАРМ
таблетки 8 мг блістер, № 30
таблетки 16 мг блістер, № 30
таблетки 24 мг блістер, № 20
засоби, що застосовуються у разі вестибулярних порушень
БЕТАГІСТИН-ТЕВА
БЕТАГІСТИН-ТЕВА
таблетки 8 мг блістер, № 30
таблетки 16 мг блістер, № 30
таблетки 24 мг блістер, № 20
засоби, що застосовуються у разі вестибулярних порушень
БЕТАНОРМ
таблетки 16 мг блістер, № 30
засоби, що застосовуються у разі вестибулярних порушень
БЕТАСЕРК
БЕТАСЕРК
таблетки 8 мг блістер, № 30
таблетки 16 мг блістер, № 30
таблетки 24 мг блістер, № 20
засоби, що застосовуються у разі вестибулярних порушень
ВАЗОСЕРК
ВАЗОСЕРК ФОРТ
таблетки 16 мг блістер, № 30
ВАЗОСЕРК ДУО
таблетки 24 мг блістер, № 30
засоби, що застосовуються у разі вестибулярних порушень
ВЕРГОСТИН
таблетки 24 мг блістер, № 30
засоби, що застосовуються у разі вестибулярних порушень
ВЕСТІНОРМ
ВЕСТІНОРМ
таблетки 8 мг блістер, № 30
таблетки 16 мг блістер, № 30, 60
таблетки 24 мг блістер, № 30, 60
засоби, що застосовуються у разі вестибулярних порушень
МАКСГІСТИН
МАКСГІСТИН
таблетки 8 мг блістер у пачці, № 30
таблетки 16 мг блістер у пачці, № 30
таблетки 24 мг блістер у пачці, № 30
засоби, що застосовуються у разі вестибулярних порушень
МЕДОГІСТИН
МЕДОГІСТИН
таблетки 16 мг блістер у коробці, № 30
таблетки 24 мг блістер у коробці, № 30
засоби, що застосовуються у разі вестибулярних порушень

Ціни на ВЕСТІБО в містах України

Вінниця 238.61 грн./уп.

«АПТЕКА БАМ» Вінниця, шосе Хмельницьке, 108А, тел.: +380981858361208.99 грн./уп.

Дніпро 236.27 грн./уп.

«АПТЕКА БАМ» Дніпро, вул. Мономаха Владимира, 15205.99 грн./уп.

Житомир 235.17 грн./уп.

«РЕЦЕПТИ ЗДОРОВ'Я» Житомир, просп. Мира, 37, тел.: +380412415243195.20 грн./уп.

Запоріжжя 232.87 грн./уп.

«МЕД-СЕРВІС» Запоріжжя, вул. Павлокічкаська, 11, тел.: +380612126340198.85 грн./уп.

Івано-Франківск 243.07 грн./уп.

«БАЖАЄМО ЗДОРОВ'Я» Івано-Франківськ, вул. Січових Стрільців, 52, тел.: +380342559348217.90 грн./уп.

Київ 243.52 грн./уп.

«БАЖАЄМО ЗДОРОВ'Я» Київ, вул. Йорданська, 6, тел.: +380444265661212.90 грн./уп.

Кропивницький 234.78 грн./уп.

«БАЖАЄМО ЗДОРОВ'Я» Кропивницький, вул. Добровольского, 22А, тел.: +380522596998214.90 грн./уп.

Луцьк 239.98 грн./уп.

«БАЖАЄМО ЗДОРОВ'Я» Луцьк, просп. Соборності, 11А, тел.: +380948300443215.90 грн./уп.

Львів 247.19 грн./уп.

«АПТЕКА БАМ» Львів, вул. Мазепи, 10, тел.: +380677538543205.99 грн./уп.

Миколаїв 240.87 грн./уп.

«БАЖАЄМО ЗДОРОВ'Я» Миколаїв, вул. Озерна, 13В/4, тел.: +380630345901215.90 грн./уп.

Одеса 248.48 грн./уп.

«ПОЛІМЕД» Одеса, вул. Болгарська, 38, тел.: +380487004310192.66 грн./уп.

Полтава 234.01 грн./уп.

«МЕД-СЕРВІС» Полтава, вул. Ковпака, 26212.40 грн./уп.

Рівне 246.49 грн./уп.

«РІВНЕЛІКИ» Рівне, вул. Базарна, 8, тел.: +380503755871198.91 грн./уп.

Суми 232.39 грн./уп.

«МЕД-СЕРВІС» Суми, вул. Іллїнська, 12, тел.: +380542607444208.10 грн./уп.

Тернопіль 240.41 грн./уп.

«БАЖАЄМО ЗДОРОВ'Я» Тернопіль, вул. Тарнавського Генерала, 32207.90 грн./уп.

Ужгород 247.41 грн./уп.

«D.S.» Ужгород, вул. Минайська, 35А, тел.: +380800302060226.32 грн./уп.

Харків 235.39 грн./уп.

«АПТЕКА БАМ» Харків, вул. Дерев'янка, 58202.99 грн./уп.

Херсон 240.45 грн./уп.

«МЕД-СЕРВІС» Херсон, шосе Миколаевське, 15200.15 грн./уп.

Хмельницький 241.66 грн./уп.

«МЕД-СЕРВІС» Хмельницький, вул. Кам'янецька, 103, тел.: +380989536001200.15 грн./уп.

Черкаси 240.57 грн./уп.

«МЕДІТ-М» Черкаси, вул. 30 Років Перемоги, 20, тел.: +380472562801202.33 грн./уп.

Чернігів 230.4 грн./уп.

«БАЖАЄМО ЗДОРОВ'Я» Чернігів, вул. Текстильщиків, 15, тел.: +380462942019211.90 грн./уп.

Чернівці 244.17 грн./уп.

«БАЖАЄМО ЗДОРОВ'Я» Чернівці, вул. Комарова, 13Б, тел.: +380372514777221.90 грн./уп.

geoapteka.ua
На нашому сайті застосовуються файли cookies для більшої зручності використання та покращенняя роботи сайту. Продовжуючи, ви погоджуєтесь з застосуванням cookies.
Developed by Maxim Levchenko