ПЕКТОЛВАН® Ц

Фармак

СОСТАВ И ФОРМА ВЫПУСКА

сироп фл. 100 мл, с дозир. ложкой, № 1

Амброксола гидрохлорид 15 мг/5 мл
Карбоцистеин 100 мг/5 мл

№  UA/10675/01/01 от 15.05.2015 до 15.05.2020 Без рецепта C

Дата добавления: 08.09.2017 г.