ТАЙЛОЛФЕН® ХОТ

Nobel

СОСТАВ И ФОРМА ВЫПУСКА

пор. д/оральн. р-ра пакет 20 г, № 6

Парацетамол 500 мг
Хлорфенирамина малеат 4 мг
Фенилэфрина гидрохлорид 10 мг

№  UA/10897/01/01 от 20.08.2015 до 20.08.2020 Без рецепта C

Дата добавления: 08.09.2017 г.