TRASTUZUMABUM (ТРАСТУЗУМАБ)


рекомбінантне гуманізоване моноклональне а/т, яке належить до класу IgG1, до рецептора 2 епідермального фактора росту людини; а/т специфічно зв’язується з позаклітинним доменом рецептору 2 епідермального фактору росту людини (HER2); інгібує проліферацію пухлинних клітин людини з гіперекспресією HER2; є медіатором антитілозалежної клітинної цитотоксичності.

Developed by Maxim Levchenko