OXALIPLATINUM (ОКСАЛІПЛАТИН)


належить до нового класу похідних платини, в якому атом платини утворює комплекс 1,2-діаміноциклогексаном (DACH) та оксалатом; точний механізм дії невідомий; вважається, що водні похідні, які утворюються в результаті біотрансформації оксаліплатину, взаємодіють з ДНК шляхом утворення внутрішньо- та міжниткових перехресних містків з’єднань; порушується синтез ДНК, що призводить до цитотоксичного та протипухлинного ефектів.

Developed by Maxim Levchenko