NEVIRAPINUM (НЕВІРАПІН)


противірусна дія; зв’язується безпосередньо зі зворотною транскриптазою й блокує РНК-залежну та ДНК-залежну активність ДНК-полімерази, викликаючи руйнування каталітичної ділянки ферменту; не є інгібітором зворотної транскриптази ВІЛ-2 чи еукаріотної ДНК-полімерази (таких як ДНК- полімерази людини типу a, b, g і d).

Developed by Maxim Levchenko