NIFUROXAZIDUM (НІФУРОКСАЗИД)


протимікробний ЛЗ, похідний нітрофурану; чинить антимікробні та протипаразитарні властивості, що зумовлено наявністю аміногрупи; локальна активність та відсутність проникнення в органи та тканини організму зумовлює його унікальність у порівнянні з іншими похідними нітрофурану; відсутня системна дія; ефективний відносно Гр (+) та ГР (-) м/о: Streptococcus pyogenes, Staphylococcus aureus, E.coly, Salmonellae, Shigellae.

Developed by Maxim Levchenko