NORFLOXACINUM (НОРФЛОКСАЦИН)


антимікробна дія; належить до групи фторхінолонів; пригнічує активність ДНК-гіраз бактерійної клітини та реплікацію ДНК бактерій; має широкий спектр антимікробної дії щодо переважної бiльшостi Гр(-) м/о. До дії препарату нечутливі анаеробні бактерії, малочутливі Enterococcus i Acinetobacter.

Developed by Maxim Levchenko