INOSINUM PRANOBEX* (ІНОЗИН ПРАНОБЕКС*)


противірусний ЛЗ з імуномодулюючими властивостями; нормалізує (до індивідуальної норми) дефіцит або дисфункцію клітинного імунітету, індукуючи дозрівання і диференціювання Т- лімфоцитів і Т1-хелперів, потенціюючи індукцію лімфопроліферативної відповіді у мітогенних або а/г-активних клітинах; моделює цитотоксичність Т-лімфоцитів і натуральних кілерів, функцію Т8-супресорів і Т4-хелперів, кількість lgG та поверхневих маркерів компліменту; збільшує синтез інтерлейкіну-1 (IL-1) та синтез IL-2, регулює експресію рецепторів IL-2; збільшує секрецію ендогенного гамма-інтерферону, зменшує виробництво IL-4 в організмі; підсилює дію нейтрофільних гранулоцитів, хемотаксис та фагоцитоз моноцитів і макрофагів; пригнічує синтез вірусу шляхом вбудовування інозин-оротової кислоти у полірибосоми ураженої вірусом клітини та пригнічує приєднання аденілової кислоти до вірусної і-РНК.

Developed by Maxim Levchenko