BISOPROLOLUM (БІСОПРОЛОЛ)


гіпотензивна, антиангінальна, високоселективний β1-адреноблокатор; не має внутрішньої симпатоміметичної активності і клінічно виражених мембраностабілізуючих властивостей; зменшує потребу міокарда в кисні завдяки зменшенню ЧСС і зменшенню серцевого викиду та зниженню АТ, збільшує постачання міокарда киснем за рахунок зменшення кінцево-діастолічного тиску і подовження діастоли; має дуже низьку спорідненість із β2-рецепторами гладкої мускулатури бронхів і судин, а також із β2-рецепторами ендокринної системи; максимальний ефект наступає через 3-4 год після прийому; період напіввиведення з плазми складає 10-12 год, що призводить до 24-год ефективності після одноразового прийому; максимальний антигіпертензивний ефект досягається через 2 тижні прийому.

Developed by Maxim Levchenko