ACIDUM IBANDRONICUM (КИСЛОТА ІБАНДРОНОВА)


високоактивний азотовмісний бісфосфонат, інгібітор кісткової резорбції та активності остеобластів; виявляє специфічну селективну дію на кісткову тканину завдяки високоактивний азотовмісний бісфосфонат, інгібітор кісткової резорбції та активності остеоКластів; виявляє специфічну селективну дію на кісткову тканину завдяки високій афінності до мінеральних компонентів кісткової тканини; не впливає на процес поповнення пулу остеокластів; попереджує кісткову деструкцію, спричинену блокадою функції статевих залоз, ретиноїдами, пухлинними процесами та екстрактами пухлин, введених іn vivo; інгібує ендогенну кісткову резорбцію та сприяє виведенню радіоактивного тетрацикліну, що попередньо був введений у кісткову тканину; не порушує мінералізацію кісток при призначенні доз, які значно перевищують фармакологічно ефективні; дозозалежно інгібує пухлинний остеоліз, що визначається за допомогою маркерів кісткової резорбції, включаючи зниження рівня біохімічних маркерів деградації кісткового колагену в сечі (таких як дезоксипіридинолін, та перехресно зшитий N-телопептид колагену I типу).

Developed by Maxim Levchenko