ACIDUM NICOTINICUM (НІКОТИНОВА КИСЛОТА)


судинорозширювальна, гіполіпідемічна і гіпохолестеринемічна дія; нікотинова к-та та її амід є компонентами нікотинамідаденіндинуклеотиду (НАД) і нікотинамідаденіндинуклеотидфосфату (НАДФ), які здійснюють перенесення водню в окисно-відновних реакціях, та перенесення фосфату; нормалізує вміст ліпопротеїнів і тригліцеридів у крові: знижує рівень тригліцеридів, загального холестерину, ліпопротеїнів низької щільності, підвищує вміст ліпопротеїнів високої щільності; виявляє антиатерогенний ефект; пригнічує ліполіз у жировій тканині, знижує швидкість синтезу ліпопротеїнів дуже низької щільності; є специфічним протипелагричним засобом; чинить судинорозширювальну дію (нетривалу), у т. ч. на судини головного мозку, поліпшує мікроциркуляцію, підвищує фібринолітичну активність крові і зменшує агрегацію тромбоцитів (зменшує утворення тромбоксану А2); проявляє дезінтоксикаційні властивості, посилюючи дезінтоксикаційні функції печінки і нирок.

Developed by Maxim Levchenko