ALBUMINUM HUMANUM* (АЛЬБУМІН ЛЮДСЬКИЙ*)


білкова фракція плазми людини; має гіперонкотичний ефект; бере участь в онкотичному тиску крові та її транспортних функціях; стабілізує циркулюючий об’єм крові, переносить гормони, ензими, ЛЗ та токсини.

Developed by Maxim Levchenko