ATENOLOLUM (АТЕНОЛОЛ)


антиангінальна, антигіпертензивна та антиаритмічна; не має внутрішньої симпатоміметичної і мембраностабілізуючої активності; зменшує автоматизм синусового вузла, уповільнює AV-провідність, знижує скоротливість міокарда та його потребу в кисні; має негативну хроно-, дромо-, батмо- та інотропну дії.

Developed by Maxim Levchenko