• Кабинет
 • ATC-класифікація

  L АНТИНЕОПЛАСТИЧНІ ТА ІМУНОМОДУЛЮЮЧІ ЗАСОБИ

  L01 АНТИНЕОПЛАСТИЧНІ ЗАСОБИ

  алкілуючі сполуки
  ПРОПЕС
  інші антинеопластичні засоби
  антиметаболіти
  АВАСТИН
  інші антинеопластичні засоби
  інші антинеопластичні засоби
  АДРИБЛАСТИН ШВИДКОРОЗЧИННИЙ
  цитотоксичні антибіотики та споріднені препарати
  АДЦЕТРИС
  інші антинеопластичні засоби
  інші антинеопластичні засоби
  інші антинеопластичні засоби
  інші антинеопластичні засоби
  АФІНІТОР
  інші антинеопластичні засоби
  цитотоксичні антибіотики та споріднені препарати

  L01 АНТИНЕОПЛАСТИЧНІ ЗАСОБИ

  Комбіновані препарати класифікуються в L01XY — Комбіновані антинеопластичні засоби.

  Детоксикаційні засоби, що застосовуються для лікування з високими дозами антинеопластичних засобів, класифікуються в V03AF (наприклад, фолінат кальцію).

  Радіофармацевтичні препарати, що застосовуються при лікуванні раку, класифікуються в V10X.

  DDD не були встановлені через індивідуальне застосування і дуже широкий діапазон доз. Застосовувані дози суттєво відрізняються через різні типи і тяжкість пухлинних захворювань, а також через широке застосування комбінованої терапії.

  Застосування антинеопластичних засобів в деяких країнах вимірюється в грамах. Це рекомендується в якості методу, який буде використовуватися на міжнародному рівні для цих конкретних препаратів.

  L01A Алкілуючі з'єднання

  L01AA Аналоги азотистого іприту

  L01AB Алкілсульфонати

  L01AC Етиленові іміни

  L01AD Похідні нітрозосечовини

  L01AG Епоксиди

  L01AX Інші алкілуючі з'єднання

  L01B АНТИМЕТАБОЛІТИ

  L01BA Структурні аналоги фолієвої кислоти

  Триметрексат класифікований в P01AX — Інші протиамебні й інші антипротозойні препарати.

  Пероральні препарати і попередньо заповнений шприц/ручка метотрексату для застосування за показаннями, не пов'язаними з раком, класифікуються в L04AX03.

  L01BB Структурні аналоги пурину

  Парентеральні препарати кладрибіну, що застосовуються при раку, класифікуються в цій групі, тоді як пероральні препарати для лікування розсіяного склерозу класифікуються в групі L04AA.

  L01BC Структурні аналоги піримідину

  Флуороурацил для системного і місцевого застосування класифікується в цій групі.

  L01C АЛКАЛОЇДИ РОСЛИННОГО ПОХОДЖЕННЯ ТА ІНШІ ПРЕПАРАТИ ПРИРОДНОГО ПОХОДЖЕННЯ

  L01CA Алкалоїди барвінку та їх аналоги

  Синтетичні аналоги також класифікуються в цій групі.

  L01CB Похідні подофілотоксину

  Противірусні препарати для місцевого застосування, наприклад, подофілотоксин, див. D06BB — Противірусні препарати.

  L01CC Похідні колхіцину

  Колхіцин класифікований в M04AC01.

  L01CD Таксани

  L01CD01 — Паклітаксел включає паклітаксел на основі розчинника і паклітакселу альбумін.

  L01CX Інші алкалоїди рослинного походження та інші препарати природного походження

  L01D ЦИТОТОКСИЧНІ АНТИБІОТИКИ ТА СУМІЖНІ ПРЕПАРАТИ

  L01DA Актіноміцини

  L01DB Антрацикліни і споріднені сполуки

  L01DC Інші цитотоксичні антибіотики

  L01X ІНШІ АНТИНЕОПЛАСТИЧНІ ЗАСОБИ

  Ця група включає антинеопластичні препарати, які не можуть бути класифіковані в попередніх групах.

  L01XA З'єднання платини

  L01XB Метилгідразини

  L01XC Моноклональні антитіла

  Моноклональні антитіла, показані тільки для лікування раку, класифікуються в групі L01XC.

  Анекортав, призначений для лікування ексудативної вікової макулярної дегенерації, класифікується в S01XA — Інші офтальмологічні засоби.

  Динутуксимаб і бета-динутуксимаб класифікуються на 5-му рівні.

  L01XD Сенсибілізатори, що використовуються в фотодинамічній/променевій терапії

  L01XE Інгібітори протеїнкінази

  Інгібітори фосфатидилинозитол-3-кінази (PI3K) класифіковані в L01XX.

  L01XX Інші антинеопластичні засоби

  Також антинеопластичні засоби, що застосовуються в дерматології, класифікуються в цій групі.

  Всі аспарагінази незалежно від походження класифіковані в L01XX02.

  50-серійні коди використовуються для окремих речовин через відсутність номерів.

  L01XY Комбінації антинеопластичних засобів

  Всі комбінації антинеопластичних засобів, що входять в групу L01, класифікуються в цій групі.

  На нашому сайті застосовуються файли cookies для більшої зручності використання та покращенняя роботи сайту. Продовжуючи, ви погоджуєтесь з застосуванням cookies.
  Developed by Maxim Levchenko