ATC-класифікація

L АНТИНЕОПЛАСТИЧНІ ТА ІМУНОМОДУЛЮЮЧІ ЗАСОБИ

L01 АНТИНЕОПЛАСТИЧНІ ЗАСОБИ

Гефітиніб
Містрал Кепітал Менеджмент
інші антинеопластичні засоби
Глокарбазін
Globela Pharma Pvt Ltd
інші антинеопластичні засоби
Карбоплатин
Карбоплатин
різних виробників
інші антинеопластичні засоби
ПРОПЕС
ПРОПЕС
ТОВ "НІР"
інші антинеопластичні засоби
5-ФТОРУРАЦИЛ
антиметаболіти
5-ФУ
Amaxa Pharma LTD
антиметаболіти
АВАСТИН
інші антинеопластичні засоби
АГРЕЛІД
Фармасайнс
інші антинеопластичні засоби
АДРИБЛАСТИН ШВИДКОРОЗЧИННИЙ
цитотоксичні антибіотики та споріднені препарати
АДЦЕТРИС
АДЦЕТРИС
Такеда Фарма
інші антинеопластичні засоби
АЛЕКЕНЗА
інші антинеопластичні засоби
АЛЕКСАН
АЛЕКСАН
Ebewe Pharma
антиметаболіти
АЛІМТА
Ліллі Франс
антиметаболіти
АЛКЕРАН
АЛКЕРАН
Aspen Europe
алкілуючі сполуки
АПСИБИН
АПСИБИН
Dr. Reddy's Laboratories Ltd
антиметаболіти
інші антинеопластичні засоби
АФІНІТОР
АФІНІТОР
Новартіс Фарма
інші антинеопластичні засоби
БЕНДАМУСВІСТА
Містрал Кепітал Менеджмент
алкілуючі сполуки
БЕНДАМУСТИН-ВІСТА
Містрал Кепітал Менеджмент
алкілуючі сполуки
ЕПІРУБІЦИН АМАКСА
Амакса Фарма
цитотоксичні антибіотики та споріднені препарати

L01 АНТИНЕОПЛАСТИЧНІ ЗАСОБИ

Комбіновані препарати класифікуються в L01XY — Комбіновані антинеопластичні засоби.

Детоксикаційні засоби, що застосовуються для лікування з високими дозами антинеопластичних засобів, класифікуються в V03AF (наприклад, фолінат кальцію).

Радіофармацевтичні препарати, що застосовуються при лікуванні раку, класифікуються в V10X.

DDD не були встановлені через індивідуальне застосування і дуже широкий діапазон доз. Застосовувані дози суттєво відрізняються через різні типи і тяжкість пухлинних захворювань, а також через широке застосування комбінованої терапії.

Застосування антинеопластичних засобів в деяких країнах вимірюється в грамах. Це рекомендується в якості методу, який буде використовуватися на міжнародному рівні для цих конкретних препаратів.

L01A Алкілуючі з'єднання

L01AA Аналоги азотистого іприту

L01AB Алкілсульфонати

L01AC Етиленові іміни

L01AD Похідні нітрозосечовини

L01AG Епоксиди

L01AX Інші алкілуючі з'єднання

L01B АНТИМЕТАБОЛІТИ

L01BA Структурні аналоги фолієвої кислоти

Триметрексат класифікований в P01AX — Інші протиамебні й інші антипротозойні препарати.

Пероральні препарати і попередньо заповнений шприц/ручка метотрексату для застосування за показаннями, не пов'язаними з раком, класифікуються в L04AX03.

L01BB Структурні аналоги пурину

Парентеральні препарати кладрибіну, що застосовуються при раку, класифікуються в цій групі, тоді як пероральні препарати для лікування розсіяного склерозу класифікуються в групі L04AA.

L01BC Структурні аналоги піримідину

Флуороурацил для системного і місцевого застосування класифікується в цій групі.

L01C АЛКАЛОЇДИ РОСЛИННОГО ПОХОДЖЕННЯ ТА ІНШІ ПРЕПАРАТИ ПРИРОДНОГО ПОХОДЖЕННЯ

L01CA Алкалоїди барвінку та їх аналоги

Синтетичні аналоги також класифікуються в цій групі.

L01CB Похідні подофілотоксину

Противірусні препарати для місцевого застосування, наприклад, подофілотоксин, див. D06BB — Противірусні препарати.

L01CC Похідні колхіцину

Колхіцин класифікований в M04AC01.

L01CD Таксани

L01CD01 — Паклітаксел включає паклітаксел на основі розчинника і паклітакселу альбумін.

L01CX Інші алкалоїди рослинного походження та інші препарати природного походження

L01D ЦИТОТОКСИЧНІ АНТИБІОТИКИ ТА СУМІЖНІ ПРЕПАРАТИ

L01DA Актіноміцини

L01DB Антрацикліни і споріднені сполуки

L01DC Інші цитотоксичні антибіотики

L01X ІНШІ АНТИНЕОПЛАСТИЧНІ ЗАСОБИ

Ця група включає антинеопластичні препарати, які не можуть бути класифіковані в попередніх групах.

L01XA З'єднання платини

L01XB Метилгідразини

L01XC Моноклональні антитіла

Моноклональні антитіла, показані тільки для лікування раку, класифікуються в групі L01XC.

Анекортав, призначений для лікування ексудативної вікової макулярної дегенерації, класифікується в S01XA — Інші офтальмологічні засоби.

Динутуксимаб і бета-динутуксимаб класифікуються на 5-му рівні.

L01XD Сенсибілізатори, що використовуються в фотодинамічній/променевій терапії

L01XE Інгібітори протеїнкінази

Інгібітори фосфатидилинозитол-3-кінази (PI3K) класифіковані в L01XX.

L01XX Інші антинеопластичні засоби

Також антинеопластичні засоби, що застосовуються в дерматології, класифікуються в цій групі.

Всі аспарагінази незалежно від походження класифіковані в L01XX02.

50-серійні коди використовуються для окремих речовин через відсутність номерів.

L01XY Комбінації антинеопластичних засобів

Всі комбінації антинеопластичних засобів, що входять в групу L01, класифікуються в цій групі.

На нашому сайті застосовуються файли cookies для більшої зручності використання та покращенняя роботи сайту. Продовжуючи, ви погоджуєтесь з застосуванням cookies.
Developed by Maxim Levchenko