Термический ожог 20-29% поверхности тела


Developed by Maxim Levchenko