0

Рекомендовані аналоги АПРОКАМ:

АПРОКАМ®

Лаборатуар Теа
Архив

Склад і форма випуску

№ UA/18069/01/01 від 05.05.2020 до 05.05.2025
За рецептом
Класифікація
Лікарські засоби
Активна речовина
Інструкція МОЗ

Склад

діюча речовина: цефуроксим;

1 флакон містить цефуроксиму натрію 52,6 мг, що відповідає цефуроксиму 50 мг.

Лікарська форма

Порошок для розчину для ін’єкцій.

Основні фізико-хімічні властивості: білий чи майже білий порошок, вільний від видимих сторонніх часток.

Фармакотерапевтична група

Засоби, що діють на органи чуття. Офтальмологічні лікарські засоби. Протимікробні засоби. Антибіотики. Цефуроксим.

Код АТХ S01A A27.

Фармакологічні властивості

Фармакодинаміка.

Механізм дії

Цефуроксим пригнічує синтез бактеріальної стінки шляхом прикріплення пеніцилін-зв’язуючих білків (ПЗБ). Це призводить до порушення цілісності клітинної стінки за рахунок інгібування синтезу пептидогліканів, що спричиняє лізис клітин і загибель бактерій (бактерицидна дія).

Співвідношення фармакодинамічних і фармакокінетичних показників (ФД/ФK-індекси)

Як і для всіх цефалоспоринів, для цефуроксиму найважливішим показником прогнозованої ефективності in vivo є ФД/ФK-індекс. Т% – це відсоток міждозового часу, протягом якого концентрація цефуроксиму у крові перевищує мінімальну інгібуючу концентрацію (МІК) для окремих цільових мікроорганізмів (тобто T% > МІК).

Після внутрішньоочної ін’єкції 1 мг цефуроксиму його концентрація у внутрішньоочній рідині протягом 4–5 годин після операції у більшості випадків була вищою за МІК.

Механізми резистентності

Резистентність бактерій до цефуроксиму може бути спричинена одним або кількома механізмами

  • Гідроліз бета-лактамазами. Цефуроксим може ефективно гідролізуватися певними бета-лактамазами розширеного спектра (ESBLs) і бета-лактамазами, які кодуються хромосомами (AmpC), що можуть бути індукованими або постійно дерепресованими у деяких видів аеробних грамнегативних бактерій.
  • Зниження афінності пеніцилінзв’язуючих білків до цефуроксиму.
  • Непроникність зовнішньої мембрани, яка обмежує доступ цефуроксиму до пеніцилінзв’язуючих білків у грамнегативних бактерій.
  • Активний транспорт антибіотика із бактеріальної клітини (ефлюкс).

Резистентні до метициліну штами Staphylococcus aureus (MRSA) резистентні до всіх наявних на сьогодні β-лактамних антибіотиків, у тому числі до цефуроксиму.

Резистентний до пеніциліну Streptococcus pneumoniae має перехресну резистентність до цефалоспоринів, як-от цефуроксиму, спричинену порушеннями з боку пеніцилінзв’язуючих білків.

Резистентні до ампіциліну штами H. influenzae, у яких відсутні бета-лактамази (BLNAR), слід розглядати як резистентні до цефуроксиму, незважаючи на наявну чутливість до його дії in vitro.

Граничні концентрації

Нижче представлено мінімальні інгібуючі концентрації для мікроорганізмів для зазначених показань (див. розділ «Показання»).

Апрокам® слід застосовувати тільки внутрішньокамерно, він не повинен застосовуватися для лікування системних інфекцій (див. розділ «Фармакокінетика»). Нижче представлено епідеміологічні граничні значення (ECOFF), що відрізняють дикі популяції від виділених штамів з набутою резистентністю.

Штами ECOFF (мг/л)
Staphylococcus aureus ≤4
Streptococcus pneumoniae ≤0,125
E. coli ≤8
Proteus mirabilis ≤4
H. influenzae ≤2

Сприйнятливість стафілококів до цефуроксиму визначається чутливістю до метициліну.

Сприйнятливість стрептококів груп А, В, С і G визначається їхньою сприйнятливістю до бензилпеніциліну.

Інформація про клінічні дослідження

Проведено класичне рандомізоване багатоцентрове проспективне частково сліпе дослідження хірургії катаракти. Спостереження проводили за участю 16 603 пацієнтів. У 29 з них (24 пацієнти в групі «без цефуроксиму» і 5 пацієнтів у групі «внутрішньокамерне введення цефуроксиму») спостерігалися симптоми ендофтальміту; з них у 20 пацієнтів (17 у групі «без цефуроксиму» і 3 в групі «внутрішньокамерне введення цефуроксиму») інфекційний ендофтальміт було підтверджено. Серед цих 20 пацієнтів з діагностованим ендофтальмітом розподіл був такий: 10 пацієнтів з групи «краплі очні плацебо без цефуроксиму», 7 пацієнтів з групи «краплі очні левофлоксацин без цефуроксиму», 2 пацієнти з групи «краплі очні плацебо та внутрішньокамерне введення цефуроксиму» і 1 пацієнт з групи «краплі очні левофлоксацин та внутрішньокамерне введення цефуроксиму». Профілактичне внутрішньокамерне введення розчину 1 мг цефуроксиму в 0,1 мл натрію хлориду 0,9% знизило ризик післяопераційного ендофтальміту із коефіцієнтом, що дорівнює 4,92.

Два проспективних дослідження (м. Уеде 2005 і м. Лундстрем 2007) і 5 ретроспективних досліджень підтвердили основне дослідження ESCRS (Європейської асоціації катарактальних і рефракційних хірургів), що дало змогу обґрунтувати ефективність застосування інтракамерального цефуроксиму для профілактики післяопераційних ендофтальмітів.

Фармакокінетика.

Системний вплив після внутрішньокамерного введення не вивчався, але очікується, що він буде незначним.

Після внутрішньокамерного введення однієї рекомендованої дози 0,1 мл розчину 10 мг/мл цефуроксиму пацієнтам із катарактою середній внутрішньокамерний рівень становить 2614±209 мг/л (10 пацієнтів ) на 30-й секунді і 1027 ± 43 мг/л (9 пацієнтів) на 60-й хвилині після введення розчину.

Клінічні характеристики

Показання

Антибіотикопрофілактика ендофтальміту після операції з видалення катаракти.

Необхідно керуватися офіційними рекомендаціями щодо відповідного використання антибактеріальних засобів, у тому числі для антибіотикопрофілактики в хірургії ока.

Протипоказання

Гіперчутливість до цефуроксиму або антибіотиків групи цефалоспоринів.

Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій

Оскільки очікуваний системний вплив є незначним, системні взаємодії малоймовірні.

Відсутні опубліковані дані щодо несумісності із найбільш часто використовуваними в хірургії катаракти препаратами.

Особливості застосування.

Апрокам® призначений тільки для внутрішньокамерного введення.

Оскільки не можна виключати потенційний ризик перехресної алергічної реакції, з особливою обережністю слід призначати пацієнтам, в анамнезі яких наявні прояви алергічних реакцій на пеніциліни або інші бета-лактамні антибіотики.

Для пацієнтів із ризиком інфікування резистентними штамами, наприклад, пацієнти із встановленою інфекцією або колонізацією SARM (резистентний до метициліну Staphylococcus aureus), необхідно розглянути профілактичне застосування інших антибіотиків.

Пацієнтам, які не належать до зазначених особливих груп (пацієнти з високим ризиком розвитку інфекції, пацієнти з ускладненими катарактами, пацієнти, які перенесли комбіновані операції з хірургії катаракти, пацієнти із тяжкими захворюваннями щитовидної залози, пацієнти, які мають менше ніж 2000 ендотеліальних клітин рогівки), Апрокам® слід застосовувати тільки після ретельної оцінки користі/ризику.

Застосування цефуроксиму не слід розглядати як окремий засіб лікування, тому що інші запобіжні заходи, такі як антисептична профілактика, є не менш важливими.

При дотриманні рекомендованої концентрації цефуроксиму не повідомлялось про будь-які прояви токсичності для ендотелію рогівки; однак, не можна виключати цей ризик і під час післяопераційного моніторингу лікарям слід враховувати цей потенційний ризик.

Цей лікарський засіб містить менше ніж 1 ммоль натрію (23 мг) на дозу, тобто фактично вільний від натрію.

Застосування у період вагітності або годування груддю.

Вагітність

Апрокам® можна використовувати під час вагітності.

Наявні обмежені дані про застосування цефуроксиму вагітним жінкам. Дослідження на тваринах не показали будь-якого шкідливого впливу на ембріональний розвиток або плід. Цефуроксим проникає через плацентарний бар’єр. Не очікується жодного впливу на перебіг вагітності, оскільки системний вплив цефуроксиму при одноразовому внутрішньокамерному застосуванні препарату Апрокам® є незначним.

Годування груддю

Цефуроксим виділяється у грудне молоко у незначній кількості. Побічні ефекти при застосуванні препарату Апрокам® в терапевтичних дозах не очікуються. Цефуроксим можна застосовувати під час годування груддю.

Репродуктивна функція

Немає жодної інформації про вплив цефуроксиму натрію на репродуктивну функцію людини. Дослідження репродуктивності у тварин не показали жодного впливу.

Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами.

Не впливає.

Особливі заходи безпеки.

Після використання утилізуйте залишки розведеного розчину. Не зберігайте його для подальшого використання.

Усі невикористані препарати або відходи мають утилізуватися відповідно до діючого законодавства.

Використані голки утилізують в контейнері для утилізації голок.

Спосіб застосування та дози

Препарат призначений тільки для внутрішньокамерного введення. Флакон призначений виключно для одноразового використання.

Дорослі

Рекомендована доза становить 0,1 мл розчину (див. нижче «Спосіб приготування розчину»), тобто 1 мг цефуроксиму.

НЕ ВВОДИТИ ДОЗУ, БІЛЬШУ ЗА РЕКОМЕНДОВАНУ (див. розділ «Передозування»).

Пацієнти літнього віку

Немає необхідності коригувати дозування.

Ниркова і печінкова недостатність

З огляду на низьку дозу і незначну системну абсорбцію цефуроксиму, що очікується після застосування Апрокаму®, немає необхідності коригувати дозування.

Спосіб застосування

Апрокам®, призначений для внутрішньоочного введення в передню камеру ока (внутрішньокамерне введення), слід уводити після відновлення (нижче див. «Спосіб приготування розчину».)

Препарат має вводити хірург-офтальмолог в асептичних умовах, рекомендованих для хірургічного видалення катаракти.

Для відновлення препарату Апрокам® потрібно застосовувати тільки хлорид натрію, 9 мг/мл (0,9%) розчин для ін’єкцій (див. «Спосіб приготування розчину»).

Відновлений розчин необхідно візуально перевірити і використовувати тільки у разі, якщо він безбарвний або жовтуватого кольору, вільний від видимих частинок. Розчин має рН та осмоляльність, близькі до фізіологічних значень (рН приблизно 7,3 та осмоляльність приблизно 335 мосмоль/кг).

Повільно вводять 0,1 мл відновленого розчину в передню камеру ока наприкінці хірургічного видалення катаракти.

ФЛАКОН ТІЛЬКИ ДЛЯ ОДНОРАЗОВОГО ВИКОРИСТАННЯ.

ВИКОРИСТОВУЙТЕ ОДИН ФЛАКОН ДЛЯ ОДНОГО ПАЦІЄНТА.

Наклейте етикетку з флакона в медичну карту пацієнта. 

Рекомендована доза цефуроксиму становить 1 мг у 0,1 мл хлориду натрію для ін’єкцій 9 мг/мл (0,9%).

НЕ ВВОДИТИ ДОЗУ, БІЛЬШУ ЗА РЕКОМЕНДОВАНУ

Спосіб приготування розчину 

Щоб підготувати препарат для внутрішньокамерного введення, будь ласка, суворо дотримуйтесь нижчезазначених інструкцій

 

 

Необхідно продезінфікувати

 

1. Перш ніж знімати кришку, перевірте її цілісність. Зніміть алюмінієву кришку.  

2. Перед тим, як вставляти звичайну стерильну голку (не ту, що входить у комплект лікарського засобу), продезінфікуйте зовнішню частину     гумової пробки на флаконі.

 

 

 

 

 

 

 

стерильна фільтруюча (5-мікронний фільтр) голка

 

 

 

 

 

 

щонайменше 0,1 мл розчину

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Вставте звичайну стерильну голку вертикально в центр пробки, тримаючи флакон у вертикальному положенні. Потім введіть у флакон 5 мл хлориду натрію, 9 мг/мл (0,9%), розчину для ін’єкцій,    дотримуючись правил асептики.

                

4. Обережно струсіть флакон так, щоб у розчині не було видимих частинок.  

5. Надіньте стерильну фільтруючу голку, що     входить у комплект лікарського засобу (18G × 1½ «, 1,2 мм × 40 мм; з 5-мікронним фільтром (акрилова сополімерна мембрана на нетканому нейлоні)), на стерильний 1 мл шприц. Тримаючи флакон у вертикальному положенні, введіть шприц у центр пробки флакона.

6. Дотримуючись асептичних умов, втягніть     щонайменше 0,1 мл розчину у шприц.

7. Від’єднайте стерильну фільтруючу (5-мікронний фільтр) голку від шприца та надіньте на нього відповідну канюлю для передньої камери ока.

8. Обережно видаліть повітря зі шприца і доведіть дозу до відмітки 0,1 мл. Шприц готовий до ін’єкції.

Після використання утилізуйте залишки приготованого розчину. Не зберігайте його для подальшого використання.

 Діти.

Оптимальне дозування і безпечна дія препарату Апрокам® в педіатричній практиці не встановлені.

Передозування

Відомі випадки передозування, інформацію про які було опубліковано, спостерігались після невірного розведення або використання цефуроксиму, призначеного для системного застосування.

Надмірна доза цефуроксиму (що в 3 рази перевищувала рекомендовану дозу) була випадково введена інтракамеральним шляхом 6 пацієнтам в результаті некоректного розведення цефуроксиму в домашніх умовах. Ці ін’єкції не спричинили помітної негативної реакції у жодного з пацієнтів, навіть у тканині ока.

Відомі дані про токсичність препарату після внутрішньокамерної ін’єкції під час хірургічного видалення катаракти після помилкового розведення у дозі, що у 40–50 разів перевищувала рекомендовану дозу цефуроксиму, у 6 пацієнтів. Середня початкова гострота зору дорівнювала 20/200. Спостерігалось тяжке запалення переднього сегмента, а оптична когерентна томографія сітківки виявила значний набряк макули. Через шість тижнів після операції середня гострота зору досягла 20/25. Профіль макулярної оптичної когерентної томографії нормалізувався. Однак у всіх пацієнтів спостерігалося 30% зниження скотопічної електроретинографії.

Введення неправильно розведеного цефуроксиму (10–100 мг в око) у 16 пацієнтів спричинило офтальмологічну токсичність, що проявилась набряком рогівки, який зникав протягом декількох тижнів та супроводжувався тимчасовим підвищенням очного тиску, втратою рогівкових ендотеліальних клітин і зміною ЕРМ. Деякі з цих пацієнтів мали тяжку та тривалу втрату зору.

Побічні реакції

В публікаціях відсутні інші дані щодо небажаного впливу при внутрішньоочному введенні цефуроксиму шляхом ін’єкції, за винятком таких випадків:

з боку органів зору:

частота невідома (не можна оцінити на підставі доступних даних): макулярний набряк;

з боку імунної системи:

дуже рідко (<1/10 000): анафілактична реакція.

Повідомлення щодо можливих побічних реакцій

Повідомлення про підозрювані побічні реакції після реєстрації лікарського засобу має велике значення. Це дає змогу здійснювати моніторинг співвідношення ризик/користь застосування лікарського засобу. Працівникам сфери охорони здоров’я необхідно повідомляти про будь-які підозрювані небажані реакції через національну систему фармаконагляду або контактній особі Лаборатуар Теа, відповідальній за фармаконагляд в Україні, на електронну адресу [email protected] або за телефоном (044) 467–57–70 (цілодобово), (044) 585–04–60.

Термін придатності

18 місяців.

Препарат повинен бути застосований одразу після відновлення і не може бути використаний повторно.

Умови зберігання

Зберігати при температурі не вище 25 °C.

Зберігати флакон у коробці з метою захисту від світла.

Зберігати поза полем зору дітей та у недоступному для дітей місці.

Упаковка

По 50 мг у скляному флаконі; по 10 флаконів та по 10 стерильних фільтруючих (5-мікронний фільтр) голок у картонній коробці.

Категорія відпуску

За рецептом.

Виробник

БІОФАРМА С.Р.Л. / BIOPHARMA S.R.L.

Місцезнаходження виробника та адреса місця провадження його діяльності

вул. ДЕЛЛЕ ГЕРБЕРЕ, 22/30 (зона С. ПАЛОМБА) — 00134 РИМ (РМ), Італія /

VIA DELLE GERBERE, 22/30 (loc. S. PALOMBA) — 00134 ROMA (RM), Italy.

Заявник

ЛАБОРАТУАР ТЕА / LABORATOIRES THEA.

Місцезнаходження заявника

12 вул. Луі Блеріо 63100 Клермон-Ферран Седекс 2, Франція /

12 rue Louis Bleriot 63100 Clermont-Ferrand Cedex 2, France.

Дата додавання: 17.05.2020 р.
© Компендіум 2020
Спеціалізований мобільний додаток
для пошуку інформації про лікарські препарати
Наведіть камеру на QR-код, щоб завантажити
На нашому сайті застосовуються файли cookies для більшої зручності використання та покращенняя роботи сайту. Продовжуючи, ви погоджуєтесь з застосуванням cookies.
Developed by Maxim Levchenko