0
UA | RU

Фазлодекс (Faslodex)

Склад і форма випуску

РечовинаКількість
Фулвестрант50 мг/мл
Допоміжні речовини: етанол, спирт бензиловий, бензилбензоат, олія рицинова.
№ UA/5440/01/01 від 16.06.2021 до 16.06.2026
За рецептом
Класифікація
Лікарські засоби
Активна речовина

Фармакологічні властивості

фармакодинаміка. Механізм дії та фармакодинамічні ефекти. Фулвестрант є конкурентним антагоністом естрогенових рецепторів (ЕР), спорідненість до яких порівнянна з естрадіолом. Фулвестрант блокує трофічну дію естрогенів, не проявляючи часткової агоністичної (естрогеноподібної) активності. Механізм дії пов’язаний із негативною регуляцією рівнів білків ЕР. Клінічні дослідження за участю жінок у постменопаузальний період з первинним раком молочної залози показали, що фулвестрант порівняно з плацебо значно знижує рівень білків ЕР при пухлинах із позитивними ЕР. Спостерігалося також значне зменшення експресії прогестеронових рецепторів, що узгоджується з відсутністю характерних агоністам естрогенів ефектів. Також показано, що фулвестрант у дозі 500 мг більшою мірою, ніж фулвестрант у дозі 250 мг, пригнічує ЕР і маркер проліферації Ki67 у пухлинах молочної залози при неоад’ювантному лікуванні жінок у постменопаузі.

Клінічна безпека та ефективність застосування препарату на пізніх стадіях раку молочної залози. Два клінічні дослідження фази 3 були проведені в цілому за участю 851 жінки у постменопаузальний період з пізніми стадіями раку молочної залози, які мали рецидив захворювання на тлі чи після ад’ювантної гормональної терапії або прогресування після гормональної терапії з приводу пізніх стадій захворювання. Сімдесят сім відсотків популяції дослідження хворіли на рак молочної залози з позитивними ЕР. Ці дослідження порівнювали безпеку та ефективність щомісячного введення Фазлодексу в дозі 250 мг зі щоденним введенням 1 мг анастрозолу (інгібітора ароматази). Фазлодекс у щомісячній дозі 250 мг був принаймні настільки ж ефективним, як анастрозол, щодо виживаності без прогресування захворювання, об’єктивної відповіді та періоду до смерті. Між двома групами лікування не було статистично значущої різниці у жодній з цих кінцевих точок. Головною кінцевою точкою була виживаність без прогресування захворювання. Об’єднаний аналіз обох досліджень показав, що прогресування спостерігалось у 83% пацієнток, які отримували Фазлодекс, порівняно із 85% пацієнток, які отримували анастрозол. Об’єднаний аналіз обох досліджень виявив, що співвідношення ризиків для Фазлодексу в дозі 250 мг та анастрозолу щодо параметра виживаності без прогресування захворювання становило 0,95 (95% довірчий інтервал (ДІ) 0,82–1,10). Рівень об’єктивної відповіді для Фазлодексу у дозі 250 мг становив 19,2% порівняно з 16,5% для анастрозолу. Медіана часу до смерті становила 27,4 міс для пацієнток, які отримували Фазлодекс, і 27,6 міс для пацієнток, які отримували анастрозол. Співвідношення ризиків Фазлодексу у дозі 250 мг та анастрозолу щодо періоду до смерті становило 1,01 (95% ДІ 0,86–1,19).

Клінічне дослідження Фази 3 CONFIRM проведено за участю 736 жінок у постменопаузальний період з пізніми стадіями раку молочної залози, які мали рецидив захворювання на тлі чи після ад’ювантної ендокринної терапії або прогресування після ендокринної терапії з приводу пізніх стадій захворювання. У дослідження було включено 423 пацієнтки, у яких хвороба прогресувала або відзначався рецидив на тлі антиестрогенної терапії (підгрупа АЕ), і 313 пацієнток, у яких хвороба прогресувала або рецидивувала на тлі лікування інгібітором ароматази (підгрупа АІ). Це дослідження порівнювало ефективність та безпеку застосування Фазлодексу в дозі 500 мг (n=362) з Фазлодексом у дозі 250 мг (n=374). Головною кінцевою точкою була виживаність без прогресування захворювання (ВБП); ключові вторинні кінцеві точки ефективності включали частоту об’єктивної відповіді (ЧОВ), частоту клінічної ефективності (ЧКЕ) і загальну виживаність (ЗВ). Результати ефективності для дослідження CONFIRM узагальнено нижче у табл. 1.

Таблиця 1. Узагальнення результатів аналізу головної кінцевої точки ефективності (ВБП) і ключових вторинних кінцевих точок ефективності у дослідженні CONFIRM

Перемінна Тип оцінки; порівняння лікування Фазлодекс

500 мг

(n=362)

Фазлодекс 250 мг

(n=374)

Порівняння між групами

(Фазлодекс 500 мг/Фазлодекс 250 мг)

Відношення ризиків 95% ДІ p-значення
ВБП K–M медіана у місяцях;

відношення ризиків

 
Усі пацієнти   6,5 5,5 0,80 0,68, 0,94 0,006
Підгрупа AE (n=423) 8,6 5,8 0,76 0,62, 0,94 0,013
Підгрупа AI (n=313)a 5,4 4,1 0,85 0,67, 1,08 0,195
ЗВb K-M медіана у місяцях;

ввідношення ризиків

 
Усі пацієнти   26,4 22,3 0,81 0,69, 0,96 0,016c
Підгрупа AE (n=423) 30,6 23,9 0,79 0,63, 0,99 0,038c
Підгрупа AI (n=313)a 24,1 20,8 0,86 0,67, 1,11 0,241c
Перемінна Тип оцінки; порівняння лікування Фазлодекс

500 мг

(n=362)

Фазлодекс 250 мг

(n=374)

Порівняння між групами

(Фазлодекс 500 мг/Фазлодекс 250 мг)

Абсолютна різниця у % 95% ДІ  
ЧОВd % пацієнтів з ОВ;

абсолютна різниця у %

 
Усі пацієнти   13,8 14,6 –0,8 –5,8, 6,3
Підгрупа AE (n=296) 18,1 19,1 –1,0 8,2, –9,3
Підгрупа AI (n=205)a 7,3 8,3 –1,0 –5,5, 9,8
ЧКЕe % пацієнтів з КЕ;

абсолютна різниця у %

 
Усі пацієнти   45,6 39,6 6,0 –1,1, 13,3  
Підгрупа AE (n=423) 52,4 45,1 7,3 –2,2, 16,6
Підгрупа AI (n=313)a 36,2 32,3 3,9 –6,1, 15,2

аФазлодекс показаний пацієнткам, чия хвороба рецедивувала чи прогресувала на тлі антиестрогенної терапії. Результати у підгрупі АІ неостаточні.

bЗначення ЗВ представлене для остаточного аналізу виживаності при 75% обробці.

сНомінальне р-значення без будь-яких коригувань, зроблених для повторюваності між первинними аналізами ЗВ при 50% обробці та оновленими аналізами виживаності при 75% обробці.

dЧОВ була проаналізована у пацієнток, відповідь яких оцінювалася на вихідному рівні (тобто вони мали прояви захворювання, які можна було оцінити на вихідному рівні: 240 пацієнток у групі застосування Фазлодексу в дозі 500 мг і 261 пацієнток у групі застосування Фазлодексу в дозі 250 мг).

eПацієнти із кращою об’єктивною відповіддю повної відповіді, частковою відповіддю або стабілізацією захворювання впродовж ≥24 тиж.

ВБП: виживаність без прогресування захворювання; ОВ: об’єктивна відповідь; КЕ: клінічна ефективність; К–М: Каплан — Мейєр; ДІ — довірчий інтервал; AI — інгібітор ароматази; АЕ — антиестроген.

Проведено рандомізоване подвійне сліпе з подвійним маскуванням мультицентрове дослідження фази 3 з вивчення ефективності Фазлодексу 500 мг порівняно з анастрозолом 1 мг у жінок у постменопаузальний період з місцево-поширеним або метастатичним раком молочної залози з позитивними естроген- і/або прогестерон-рецепторами, які раніше не отримували гормонотерапії. Загалом 462 пацієнтки були послідовно рандомізовані 1:1 у групу фулвестранту 500 мг або анастрозолу 1 мг.

Рандомізація була стратифікована за ознаками захворювання (місцево-поширений або метастатичний рак), попередньо проведеною хіміотерапією у разі поширеного захворювання та клінічними проявами захворювання.

Первинною кінцевою точкою ефективності була ВБП, за оцінкою дослідника відповідно до RESIST1.1 (Response Evaluation Criteria in Solid Tumors). Ключовими вторинними точками ефективності були прийняті ЗВ та ЧОВ.

Медіана віку пацієнток, залучених у це дослідження, становила 63 роки (у діапазоні від 39 до 90 років). У більшості (87,0%) пацієнток спостерігалася метастатична форма захворювання на початку дослідження. У 55% пацієнток виявляли метастази у внутрішніх органах на початку дослідження. Загалом 17,1% пацієнток отримували хіміотерапію раніше у зв’язку з поширеним захворюванням; 84,2% пацієнток мали вимірювані прояви захворювання.

Достовірні результати спостерігалися у більшості пацієнток з попередньо визначених підгруп. У підгрупі пацієнток із метастазами не у внутрішніх органах (n=208), які отримували Фазлодекс, ВР (відношення ризиків) становило 0,592 (95% ДІ 0,419–0,837) порівняно з пацієнтками, які отримували анастрозол. У підгрупі пацієнток із метастазами у внутрішні органи (n=254), які отримували Фазлодекс 500 мг, ВР становив 0,993 (95% ДІ 0,740–1,331), порівняно з пацієнтками, які отримували анастрозол. Результати ефективності дослідження FALCON наведені в табл. 2 та на графіку.

Таблиця 3. Узагальнення результатів аналізу головної кінцевої точки ефективності (ВБП) і ключових вторинних кінцевих точок ефективності у дослідженні FALCON (оцінювання дослідником, вибірка «усі рандомізовані пацієнти відповідно до призначеного лікування»)

Показник Фазлодекс

500 мг

(n=230)

Анастрозол

1 мг

(n=232)

ВБП
Кількість випадків ВБП (%) 143 (62,2%) 166 (71,6%)
ВБП ВР (95% ДІ)

та р-значення

ВР 0,797 (0,637–0,999)

р=0,0486

ВБП в середньому (місяць (95% ДІ)) 16,6 (13,8–21,0) 13,8 (12,0– 16,6)
Кількість випадків ЗВ* 67 (29,1%) 75 (32,3%)
ЗВ ВР (95% ДІ)

та р-значення

ВР 0,875 (0,629–1,217)

р=0,4277

ЧОВ** 89 (46,1%) 88 (44,9%)
ЧОВ ВР (95% ДІ)

та р-значення

ВР 1,074 (0,716–1,614)

р=0,7290

Медіана тривалості відповіді (міс) 20,0 13,2
ЧКЕ 180 (78,3%) 172 (74,1%)
ЧКЕ ВР (95% ДІ)

та p-значення

ВР 1,253 (0,815–1,932)

р=0,3045

*(31% обробка) — не фінальний аналіз ЗВ.

**Для пацієнток із вимірюваними проявами хвороби.

Вплив на ендометрій у постменопаузальний період. Доклінічні дані свідчать про відсутність стимулювального впливу фулвестранту на ендометрій у постменопаузальний період. Двотижневе дослідження за участю здорових добровольців у постменопаузальний період, які отримували етинілестрадіол по 20 мкг/добу, показало, що порівняно з попереднім лікуванням плацебо, попереднє лікування Фазлодексом у дозі 250 мг призводило до значного зменшення стимулювального впливу на ендометрій у постменопаузальний період за даними ультразвукового вимірювання товщини ендометрія.

Неоад’ювантне лікування тривалістю до 16 тиж у пацієнтів із раком молочної залози, які отримували лікування або Фазлодексом у дозі 500 мг або Фазлодексом у дозі 250 мг, не призводило до клінічно значущих змін у товщині ендометрія, що вказувало на відсутність агоністичного впливу. На сьогодні немає доказів небажаного впливу на ендометрій при лікуванні пацієнток із раком молочної залози. Немає доступних даних щодо морфологічної структури ендометрія.

У двох короткострокових дослідженнях (1 і 12 тиж) за участю пацієнток у пременопаузальний період із доброякісними гінекологічними захворюваннями між групами лікування фулвестрантом і плацебо не спостерігалося жодних статистично значущих відмінностей у товщині ендометрія, що підтверджено даними ультразвукового обстеження..

Вплив на кістки. Довгострокові дані стосовно впливу фулвестранту на кістки відсутні. Неоад’ювантне лікування тривалістю до 16 тиж у пацієнтів із раком молочної залози, які отримували лікування або Фазлодексом у дозі 500 мг або Фазлодексом у дозі 250 мг, не призводило до клінічно значущих змін у рівнях сироваткових маркерів кісткового ремоделювання.

Педіатрична популяція. Фазлодекс не показаний для лікування дітей.

У відкритому дослідженні фази 2 досліджували безпеку, ефективність і фармакокінетику фулвестранту у 30 дівчаток віком від 1 до 8 років з наростаючим передчасним статевим дозріванням, пов’язаним із синдромом Олбрайта — Мак-К’юна — Штернберга (MAS). Діти отримували щомісячно в/м 4 мг/кг фулвестранту. У цьому 12-місячному дослідженні вивчався спектр кінцевих точок щодо ефективності застосування препарату при MAS. Результати дослідження показали зниження частоти вагінальних кровотеч і зниження темпів дозрівання кісткового віку. Мінімальні рівноважні концентрації фулвестранту в дітей у цьому дослідженні узгоджувалися з концентраціями препарату в дорослих (див. Фармакокінетика). Жодних нових питань, пов’язаних із безпекою застосування препарату, не виникло у ході проведення цього невеликого дослідження, однак п’ятирічні дані ще не доступні.

Фармакокінетика. Всмоктування. Після введення Фазлодексу у в/м ін’єкції пролонгованої дії фулвестрант повільно всмоктується, а Cmax у плазмі крові досягається приблизно через 5 днів. При режимі застосування Фазлодексу у дозі 500 мг рівні експозиції рівноважного стану або близького до нього досягаються протягом першого місяця лікування (середнє значення (коефіцієнт варіації): AUC 475 (33,4%) нг∙добу/мл, Cmax 25,1 (35,3%) нг/мл, Cmin 16,3 (25,9%) нг/мл відповідно). У рівноважному стані концентрації фулвестранту у плазмі крові зберігаються у межах відносно вузького діапазону із приблизно триразовою різницею між максимальною та мінімальною концентраціями. Після в/м введення в діапазоні дозування від 50 до 500 мг експозиція приблизно пропорційна до дози.

Розподіл. Фулвестрант екстенсивно і швидко розподіляється. Значний Vdss, що становить приблизно від 3 до 5 л/кг маси тіла, свідчить про переважно екстраваскулярний розподіл. Фулвестрант значною мірою (99%) зв’язується з білками плазми крові. Головними компонентами зв’язування є фракції ЛПДНЩ, ЛПНЩ і ЛПВЩ. Досліджень взаємодії щодо конкурентного зв’язування білків не проводилося. Роль глобуліну, що зв’язується зі статевими гормонами (ГСЗГ), не встановлена.

Біотрансформація. Метаболізм фулвестранту повністю не вивчений, але включає комбінацію численних можливих метаболічних шляхів біотрансформації, що є аналогічними до метаболічних шляхів біотрансформації ендогенних стероїдів. Ідентифіковані метаболіти (включаючи метаболіти 17-кетон, сульфон, 3-сульфат, 3- і 17-глюкуронід) в антиестрогенних моделях є або менш активними, або демонструють подібну до фулвестранту активність. Дослідження з використанням препаратів печінки людини та рекомбінантних людських ферментів показують, що CYP 3A4 є єдиним ізоферментом Р450, що бере участь в окисненні фулвестранту; однак вважається, що in vivo переважають не пов’язані з Р450 шляхи. In vitro дані свідчать, що фулвестрант не пригнічує ізоферменти CYP 450.

Виведення. Фулвестрант виводиться переважно у метаболізованій формі. Основний шлях видалення — з калом, при цьому менше 1% виводиться із сечею. Фулвестрант має високий кліренс, 11±1,7 мл/хв/кг, що свідчить про високий печінковий коефіцієнт екстракції. Кінцевий Т½ після в/м введення визначається швидкістю всмоктування та оцінений як 50 днів.

Окремі категорії пацієнтів. При популяційному фармакокінетичному аналізі даних досліджень фази 3 не виявлено відмінностей у фармакокінетичному профілі фулвестранту з огляду на вік (діапазон від 33 до 89 років), масу тіла (від 40 до 127 кг) або расову належність.

Порушення функції нирок. Ступінь впливу легкого чи помірного порушення функції нирок на фармакокінетику фулвестранту не досягає клінічно істотного значення.

Порушення функції печінки. Фармакокінетика фулвестранту оцінювалась у клінічному дослідженні з використанням одноразової дози препарату, проведеному за участю жінок з легким та помірним порушенням функції печінки (клас A та B за Чайлдом — П’ю). Нетривало застосовували препарат у високій дозі для в/м ін’єкцій. Порівняно зі здоровими особами у жінок із порушенням функції печінки спостерігалося збільшення AUC майже у 2,5 раза. Очікується, що збільшення експозиції до такої величини у пацієнтів, яким вводиться Фазлодекс, буде добре переноситися. Дані жінок із тяжким порушенням функції печінки (клас C за Чайлдом — П’ю) не оцінювалися.

Педіатрична популяція. Фармакокінетика фулвестранту оцінювалась у клінічному дослідженні, проведеному за участю 30 дівчаток з наростаючим передчасним статевим дозріванням, пов’язаним із синдромом MAS (див. Фармакодинаміка). Пацієнти педіатричного профілю мали вік від 1 до 8 років і отримували в/м фулвестрант у дозі 4 мг/кг щомісяця. Геометрична середня (стандартне відхилення) мінімальна концентрація у рівноважному стані (Cmin, ss) і AUCss становили 4,2 (0,9) нг/мл і 3680 (1020) нг·год/мл відповідно. Хоча отримані дані обмежені, рівноважні мінімальні концентрації фулвестранту у дітей, імовірно, узгоджуються з такими у дорослих.

Показання Фазлодекс

Фазлодекс показаний для лікування раку молочної залози з естрогенпозитивними рецепторами, місцево-поширеного або з метастазами у жінок у постменопаузі:

– які раніше не отримували гормональну терапію;

– у разі рецидиву хвороби під час чи після ад’ювантної антиестрогенної терапії чи прогресування хвороби під час антиестрогенної терапії.

Застосування Фазлодекс

дозування . Дорослі жінки (включаючи осіб літнього віку). Рекомендована доза становить 500 мг з інтервалом 1 міс, через 2 тиж після першої ін’єкції вводиться додаткова доза 500 мг.

Окремі категорії пацієнтів

Порушення функції нирок. Для пацієнтів із порушенням функції нирок від легкого до помірного ступеня тяжкості (кліренс креатиніну ≥30 мл/хв) коригування дози не потрібно. Ефективність та безпеку лікарського засобу не оцінювали у пацієнтів із тяжким порушенням функції нирок (кліренс креатиніну <30 мл/хв), тому цим пацієнтам препарат слід застосовувати з обережністю (див. ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ).

Порушення функції печінки. Для пацієнтів із порушенням функції печінки від легкого до помірного ступеня тяжкості коригування дози не потрібне. Однак цим пацієнтам Фазлодекс слід застосовувати з обережністю з огляду на можливе зростання експозиції фулвестранту. Дані щодо пацієнтів із тяжким порушенням функції печінки відсутні (див. ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ і Фармакокінетика).

Спосіб застосування. Фазлодекс слід вводити у двох послідовних повільних (1–2 хв на ін’єкцію) в/м ін’єкціях по 5 мл, по одній у кожну сідницю (сідничну ділянку).

У зв’язку з близькістю розміщення сідничного нерва слід дотримуватися обережності при введенні препарату Фазлодекс у верхній зовнішній квадрант сідничної ділянки.

Інструкція з введення

Препарат слід вводити відповідно до місцевих правил проведення в/м ін’єкцій великого об’єму.

Примітка. У зв’язку із близькістю розміщення сідничного нерва слід дотримуватися обережності при введенні препарату Фазлодекс у верхній зовнішній квадрант сідничної ділянки (див. ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ).

Застереження: не стерилізувати в автоклаві безпечну голку (вкриту ковпачком підшкірну голку «BD SafetyGlideтм») перед використанням.

Упродовж усього часу використання та видалення руки повинні знаходитися позаду голки.

Для кожного з двох шприців:

Витягнути скляний циліндр шприца з картриджа і перевірити, чи він не пошкоджений.

Відкрити зовнішню упаковку безпечної голки (SafetyGlide).

Р-ни для парентерального введення перед застосуванням слід перевірити візуально на наявність твердих частинок і зміни кольору.

Тримати шприц ребристою частиною вверх. Іншою рукою взяти ковпачок і обережно нахиляти назад і вперед доти, поки ковпачок від’єднається, і його можна буде зняти, не крутити.

Зняти ковпачок у прямому напрямку вверх. Для збереження стерильності не торкатися наконечника шприца.

Приєднати безпечну голку до насадки Люера і прокрутити до щільного прилягання.

Перевірити, щоб голка була закріплена на наконечнику шприца Люера, перед переміщенням із вертикальної площини.

Витягнути захисний ковпачок з голки прямо, щоб уникнути пошкодження кінчика голки.

Наблизити наповнений шприц до точки введення.

Зняти з голки ковпачок.

Видалити зі шприца надлишок повітря.

Вводити повільно в/м (1–2 хв/ін’єкцію) у сідницю (сідничну ділянку). Для зручності користувача зріз голки повинен бути направлений на плече важеля.

Одразу після виведення голки натиснути одним пальцем на плече важеля, щоб активувати захисний поршневий механізм.

Примітка. При активації тримати голку направленою у сторону від себе та інших. Прислухатися до клацання та візуально переконатися, що кінчик голки повністю закрився.

Утилізація

Попередньо заповнені шприци призначені тільки для одноразового використання.

Будь-які невикористані вироби медичного призначення або відходи необхідно утилізувати відповідно до місцевих вимог.

Несумісність. Оскільки дослідження сумісності відсутні, цей лікарський засіб не слід змішувати з іншими лікарськими засобами.

Протипоказання

гіперчутливість до діючої речовини або до будь-якої з допоміжних речовин.

Вагітність і лактація (див. Застосування у період вагітності чи годування грудьми).

Тяжка печінкова недостатність (див. ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ і Фармакокінетика).

Побічна дія

побічними реакціями, про які повідомляється найчастіше, є реакції у місці ін’єкції, астенія, нудота та збільшення рівня печінкових ферментів (АлАТ (аланінамінотрансфераза), АсАТ (аспартамамінотрансфераза), ЛФ (лужна фосфотаза).).

Наведені далі категорії частоти побічних реакцій розраховані на підставі даних групи лікування препаратом Фазлодекс 500 мг з об’єднаного аналізу безпеки досліджень, де порівнювалися Фазлодекс 500 мг та Фазлодекс 250 мг (CONFIRM (дослідження D6997C00002), FINDER 1 (дослідження D6997C00004), FINDER 2 (дослідження D6997C00006) та NEWEST (дослідження D6997C00003)), або ж з окремого дослідження FALCON (дослідження D699BC00001), в якому порівнювалися Фазлодекс 500 мг та анастрозол 1 мг. Якщо частота побічних реакцій у об’єднаному аналізі безпеки та у FALCON відрізнялася, то брали найвищу частоту. Частота у наведеній таблиці була визначена на підставі даних щодо усіх повідомлених побічних реакцій, незалежно від оцінки дослідником причинного зв’язку.

Наведені нижче побічні реакції класифіковані за частотою та класами систем органів. Частоту визначено таким чином: дуже часто (≥1/10), часто (≥1/100 до <1/10), нечасто (≥1/1000 до <1/100). У межах групи за частотою побічні реакції зазначені у порядку зменшення їхньої серйозності.

Таблиця 2. Побічні реакції на препарат

Побічні реакції, класифіковані відповідно до частоти і класу систем органів
Інфекції та інвазії Часто Інфекції сечовивідних шляхів
З боку імунної системи Дуже часто Реакції гіперчутливостіe
Нечасто Анафілактичні реакції
З боку метаболізму та харчування Часто Анорексіяа
З боку нервової системи Часто Головний біль
З боку судин Дуже часто Припливиe
Часто Венозна тромбоемболіяa
З боку травного тракту Дуже часто Нудота
Часто Блювання, діарея
З боку печінки та жовчовивідних шляхів Дуже часто Підвищення рівнів печінкових ферментів (АлАТ, АсАТ, ЛФ)а
Часто Підвищення рівня білірубінуa
Нечасто Печінкова недостатністьс, f, гепатитf, підвищення рівнів ГГТf
З боку шкіри та підшкірної клітковини Дуже часто Висипe
З боку скелетно-м’язової системи та сполучної тканини Дуже часто Біль у суглобах та скелетних м’язахd
Часто Біль у спиніа
З боку репродуктивної системи та молочних залоз Часто Вагінальна кровотечаe
Нечасто Вагінальний кандидозf, лейкореяf
Загальні розлади та стани у місці введення препарату Дуже часто Астеніяа, реакції у місці ін’єкціїb
Часто Периферична нейропатіяe, ішіасe
Нечасто Геморагії у місці ін’єкціїf, гематоми у місці ін’єкціїf, невралгіяc,f
З боку крові та лімфатичної системи Часто Зменшення кількості тромбоцитівe

aВключено побічні реакції на препарат, для яких зв’язок із Фазлодексом не може бути встановлений у зв’язку з основним захворюванням.

bТермін «реакції у місці ін’єкції» не включає терміни «геморагії у місці ін’єкції» і «гематома у місці ін’єкції», «ішіас», «невралгія», «периферична нейропатія».

cРеакція не спостерігалася у великих клінічних дослідженнях (CONFIRM, FINDER 1, FINDER 2, NEWEST).

Частота була розрахована з використанням верхньої межі 95% ДІ для оцінки точки. Вона розраховувалася як 3/560 (де 560 — це кількість пацієнтів у великих клінічних дослідженнях), що відповідає частоті категорії «нечасто».

dВключає артралгію та рідше — м’язово-кістковий біль, міалгію та біль у кінцівках.

eНаявні деякі відмінності між частотою побічних реакцій у відповідних категоріях щодо органів та систем органів у дослідженні з безпеки та дослідженні FALCON.

fНебажані реакції не спостерігали в дослідженні FALCON.

Опис окремих побічних реакцій. Наведений опис базується на аналізі безпеки групи із 228 пацієнток, які отримали щонайменше 1 дозу фулвестранту, та групи із 232 пацієнток, які отримали щонайменше 1 дозу анастрозолу в дослідженні фази 3 FALCON.

Біль у суглобах та кістково-м’язовий біль. За даними дослідження FALCON, кількість пацієнтів, що повідомили про біль у суглобах та кістково-м’язовий біль, становила 65 (31,2%) та 48 (24,1%) при прийомі фулвестранту та анастрозолу відповідно. Із 65 пацієнток, які отримували Фазлодекс, 40% (26/65) пацієнток відмічали суглобовий та кістково-м’язовий біль впродовж першого місяця лікування, 66% (43/65) пацієнток — впродовж перших 3 міс лікування. Жоден із пацієнтів не повідомляв про випадки ступеня ≥3 за CTCAE або про випадки, що потребували зниження дози препарату, тимчасового припинення прийому або відміни лікування препаратом у зв’язку з цими побічними реакціями.

Повідомлення про підозрювані побічні реакції. Важливо повідомляти про підозрювані побічні реакції після реєстрації лікарського засобу. Це дозволяє продовжувати контроль за співвідношенням користь/ризик при застосуванні лікарського засобу. Медичних працівників просять повідомляти про будь-які підозрювані побічні реакції.

Особливості застосування

Фазлодекс слід з обережністю застосовувати пацієнтам із порушенням функції печінки від легкого до помірного ступеня тяжкості (див. ЗАСТОСУВАННЯ, ПРОТИПОКАЗАННЯ і Фармакокінетика).

Фазлодекс слід з обережністю застосовувати пацієнтам із тяжким порушенням функції нирок (кліренс креатиніну <30 мл/хв).

Враховуючи в/м шлях введення, Фазлодекс слід з обережністю застосовувати при лікуванні хворих на геморагічний діатез, тромбоцитопенію, або тих, хто приймає антикоагулянти.

Тромбоемболічні реакції зазвичай спостерігаються у жінок із прогресуючим раком молочної залози, які були зареєстровані у клінічних дослідженнях Фазлодексу (див. ПОБІЧНІ РЕАКЦІЇ). Це слід враховувати при призначенні Фазлодексу пацієнтам, які входять до групи ризику.

При введенні препарату Фазлодекс повідомляли про реакції, пов’язані з місцем ін’єкції, включаючи ішіас, невралгію, нейропатичний біль та периферичну нейропатію. У зв’язку із близькістю розміщення сідничного нерва слід дотримуватися обережності при введенні препарату Фазлодекс у верхній зовнішній квадрант сідничної ділянки (див. ЗАСТОСУВАННЯ та ПОБІЧНІ РЕАКЦІЇ).

Не існує даних довгострокових досліджень щодо впливу фулвестранту на кістки. Через механізм дії фулвестранту існує потенційний ризик розвитку остеопорозу.

Вплив на дослідження естрадіолу за допомогою антитіл. У зв’язку зі структурною подібністю фулвестранту та естрадіолу фулвестрант може впливати на результати досліджень рівня естрадіолу, що проводяться на основі реакції з антитілами, і спричиняти отримання хибнопідвищених рівнів естрадіолу.

Педіатрична популяція. Фазлодекс не рекомендується для застосування дітям та підліткам, оскільки його безпеку та ефективність для цієї вікової групи не встановлено (див. Фармакодинаміка).

Застосування у період вагітності чи годування грудьми

Жінки репродуктивного віку. Пацієнткам репродуктивного віку слід рекомендувати використовувати ефективні засоби контрацепції під час лікування.

Вагітність. Фазлодекс протипоказаний у період вагітності (див. ПРОТИПОКАЗАННЯ). Показано, що фулвестрант проходить через плацентарний бар’єр після одноразового в/м введення препарату у щурів і кролів. Дослідження на тваринах виявили репродуктивну токсичність, включаючи зростання частоти аномалій та смерті плода. Якщо пацієнтка завагітніла у період лікування Фазлодексом, її слід поінформувати про потенційну небезпеку для плода та потенційний ризик переривання вагітності.

Грудне вигодовування. Під час лікування Фазлодексом грудне вигодовування слід припинити. Фулвестрант екскретується в молоко у лактуючих щурів. На сьогодні невідомо, чи виділяється фулвестрант у грудне молоко людини. Враховуючи можливість виникнення у немовлят, які перебувають на грудному вигодовуванні, серйозних небажаних реакцій, спричинених фулвестрантом, годування грудьми протипоказане у період застосування цього лікарського засобу (див. ПРОТИПОКАЗАННЯ).

Фертильність. Вплив Фазлодексу на фертильність у людини не досліджений.

Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні транспортними засобами чи роботі з іншими механізмами. Фазлодекс не впливає або має незначний вплив на здатність керувати транспортними засобами та працювати з іншими механізмами. Однак, оскільки при лікуванні Фазлодексом повідомлялося про дуже часті випадки астенії, пацієнтам, у яких під час керування транспортними засобами або роботі з механізмами розвинулася ця побічна реакція, слід дотримуватися обережності.

Діти. Безпека та ефективність Фазлодексу для дітей віком від народження до 18 років не встановлені. Доступна на сьогодні інформація наведена в розділах Фармакокінетика і Фармакодинаміка, однак рекомендацій щодо дозування зробити не можна.

Взаємодія з іншими лікарськими засобами

дослідження клінічної взаємодії з мідазоламом (субстратом CYP 3A4) продемонструвало, що фулвестрант не пригнічує CYP 3A4. Дослідження клінічної взаємодії з рифампіцином (індуктором CYP 3A4) та кетоконазолом (інгібітором CYP 3A4) не показали клінічно значущих змін у кліренсі фулвестранту. Таким чином для пацієнтів, яким одночасно призначені фулвестрант та інгібітори або індуктори CYP 3А4, корекція дози не потрібна.

Передозування

є окремі повідомлення про випадки передозування Фазлодексу у людей. У разі передозування рекомендується проводити симптоматичне підтримувальне лікування. У дослідженнях на тваринах високі дози фулвестранту не спричиняли інших ефектів крім тих, що прямим або непрямим чином пов’язані з антиестрогенною дією.

Умови зберігання

при температурі 2–8 °С у недоступному для дітей місці. Зберігати попередньо заповнені шприци в оригінальній упаковці для захисту від світла.

Температурні коливання поза діапазоном від 2 до 8 °С повинні бути обмежені. При цьому слід уникати зберігання при температурі вище 30 °C і не перевищувати 28-денного періоду, при якому середня температура зберігання продукту становить нижче 25 °C (але вище 2–8 °С). Після коливань температури препарат повинен бути негайно повернутий у рекомендовані умови зберігання (зберігання і транспортування в холодильнику при температурі 2–8 °С). Температурні коливання чинять кумулятивний ефект на якість препарату, і 28-денний період не повинен перевищуватися протягом 4-річного терміну придатності Фазлодексу. Вплив температур нижче 2 °С не призводить до пошкодження препарату за умови, що препарат не зберігається при температурі нижче –20 °C.

Інструкція МОЗ
Дата додавання: 19.10.2021 р.
© Компендіум 2020
Спеціалізований мобільний додаток
для пошуку інформації про лікарські препарати
Наведіть камеру на QR-код, щоб завантажити
На нашому сайті застосовуються файли cookies для більшої зручності використання та покращенняя роботи сайту. Продовжуючи, ви погоджуєтесь з застосуванням cookies.
Developed by Maxim Levchenko