Архив

Рекомендовані аналоги :

Описание активного вещества:


ЕМОКСИПІН® (EMOXYPINUM)

Московський ендокринний завод

Состав и форма выпуска

р-н д/ін. 1 % амп. 1 мл, №  10

Емоксипін 1 %

Допоміжні речовини: кислота хлористоводнева, вода для ін’єкцій.

За рецептомB

IНСТРУКЦIЯ для медичного застосування препарату М. ОКСІПЛЕКС (M. Oxiplex)

Склад

дiюча речовина: 1 мл мiстить метилетилпiридинолу гiдрохлориду 0,01 г;

допомiжнi речовини: кислота хлористоводнева, вода для iн'єкцiй.

Лiкарська форма

Розчин для iн'єкцiй.

Фармакотерапевтична група

Капiляростабiлiзуючi засоби. Код АТС С05С X.

Клiнiчнi характеристики

Показання

  • Субкон'юнктивальнi та внутрiшньоочнi крововиливи рiзного генезу.
  • Ангiоретинопатiї (включаючи дiабетичну ретинопатiю).
  • Центральнi та периферичнi хореоретинальнi дистрофiї.
  • Тромбоз центральної вени сiткiвки та її гiлок.
  • Ускладнена мiопатiя.
  • Ангiосклеротична макулодистрофiя (суха форма).
  • Вiдшарувания судинної оболонки у хворих на глаукому у пiсляопераційному перiодi.
  • Дистрофiчнi захворювання рогiвки.
  • Травми, опiки poгiвки.
  • Захист рогiвки (при застосуваннi контактних лiнз) та сiткiвки ока вiд дiї свiтла високої iнтенсивностi (сонячнi променi, випромiнення лазера при лазерокоагуляцiї).

Протипоказання

Пiдвищена iндивiдуальна чутливiсть до препарату.

Cnociб застосування та дози.

Розчин М. Оксіплексу вводять субкон'юнктивально або парабульбарно. При необхiдностi можливе ретробульбарне введення. Субкон'юнктивально вводять по 0,2–0,5 мл (2–5 мг), парабульбарно — 0,5–1 мл (5–10 мг) 1% розчину. Препарат застосовують протягом 10–30 дiб 1 раз на добу або через добу. При необхiдностi лiкування можна повторювати 2–3 рази на рiк. Ретробульбарно вводять 0,5–1 мл препарату 1 раз на добу протягом 10–15 дiб.

Для захисту сiткiвки при лазерокоагуляцiї (особливо при лазерокоагуляцiї, яка обмежує або руйнує пухлину) 0,5–1 мл М. Оксіплексу вводять парабульбарно або ретробульбарно за 24 години i 1 годину до процедури i потiм — у тих самих дозах (по 0,5 мл 1% розчину) 1 раз на добу протягом 2–10 дiб.

Побiчнi реакцiї.

Кроткочасне збудження, сонливiсть, пiдвищення артерiального тиску, алергiчнi реакцiї (шкiрнi висипання, свербiж, почервонiння), мiсцевi реакцiї — бiль, вiдчуття печiння та ущiльнення параорбiтальних тканин (розcмоктується самостiйно).

Передозування

Випадки передозування не описанi. При передозуваннi можливе посилення побiчних ефектiв препарату, порушення згортання кровi. Лiкування: вiдмiнити препарат, симптоматична терапiя.

Застосування у nepioд вагiтностi або годування груддю.

Протипоказано застосування препарату у перiод вагiтностi або годування груддю.

Дiти.

Препарат не застосовують дiтям.

Особливостi застосування.

Пiд час лiкування М. Оксіплексом слiд контролювати стан системи згортання кровi та

артерiальний тиск.

Здатнiсть впливати на швидкiсть реакцiї при керуваннi автотранспортом або poбomi з iншими механiзмами.

Слiд бути обережними при керуваннi автотранспортом або роботi з iншими механiзмами, оскiльки препарат може викликати сонливiсть, пiдвищення артерiального тиску.

Взаємодiя з iншими лiкарськими засобами та iншi види взаємодiй.

Негативних проявiв при застосуваннi М. Оксіплексу на фонi терапiї iншими лiкарськими препаратами не описано, α-токоферолу ацетат потенцiює антиоксидантний ефект М. Оксіплексу.

Фармакологiчнi властивостi

Фармакодинамiка.

М. Оксіплекс стабiлiзує клiтинну мембрану, iнгiбiрує агрегацiю тромбоцитiв i нейтрофiлiв,

знижує загальний iндекс коагуляцiї, подовжує час згортання кpoвi, знижує в'язкiсть кровi, має фiбринолiтичну активнiсть, збiльшує вмiст циклiчних нуклеотидiв у тканинах, зменшує проникнiсть судинної стiнки. М. Оксіплекс також має ангiопротекторнi властивостi, захищає сiткiвку вiд пошкодження при дiї свiтла високoї iнтенсивностi, покращує мiкроциркуляцiю.

Фармакокiнетика

Виводиться М. Оксіплекс з органiзму в основному з сечею та у незначних кiлькостях — у незмiненому виглядi.

При ретробульбарному введеннi М. Оксіплекс майже миттєво з'являється у кровi; протягом перших 2-х годин його концентрацiя рiзко знижується i через 24 години препарат у кровi вiдсутнiй. У тканинах ока концентрацiя М. Оксіплексу вища, нiж у кровi.

Фармацевтичнi характеристики

Основнi фiзико-хiмiчнi властивостi: безбарвна прозора рiдина.

Несумiснiсть.

Не можна змiшувати розчин М. Оксіплексу в одному шприцi з iншими препаратами.

Термiн npuдamнocmi. 3 роки.

Не застосовувати пiсля закiнчення термiну придатностi, зазначеного на упаковцi.

Умови зберiгання

Зберiгати у захищеному від свiтла i недоступному для дiтей мiсцi при температурi не вище 25 °С.

Упаковка

По 1 мл 1 % розчину в ампулi, по 5 ампул у контурнiй чарунковiй упаковцi, по 2 контурнi чарунковi упаковки у картоннiй пачцi.

Категорiя вiдпуску

За рецептом.

Виробник

ФДУП «Московський ендокринний завод».

Мiсцезнаходження

Росiйська Федерацiя, 109052, м. Москва,

вул. Новохохловська, 25.

Дата додавання: 21.01.2019 р.

Рекомендовані аналоги ЕМОКСИПІН:

На нашому сайті застосовуються файли cookies для більшої зручності використання та покращенняя роботи сайту. Продовжуючи, ви погоджуєтесь з застосуванням cookies.
Developed by Maxim Levchenko