0
UA | RU

КАЛУМІД

(CALUMID)
Класифікація
Лікарські засоби
Активна речовина

Фармакологічні властивості

фармакодинамічні параметри. Бікалутамід — нестероїдний антиандроген, позбавлений іншої ендокринної активності. Він зв’язується з рецепторами андрогенів, не активізуючи експресії генів, і таким чином пригнічує стимули андрогенів. Регресія пухлин передміхурової залози є результатом цього пригнічення. У деяких пацієнтів припинення прийому бікалутаміду може призвести до розвитку «синдрому відміни андрогенів».

Бікалутамід — це рацемат. Антиандрогенна активність препарату пов’язана з (R)-енантіомером.

Фармакокінетичні параметри. Бікалутамід добре всмоктується після прийому per os. Будь-які докази клінічно значущого впливу їжі на біодоступність відсутні.

(S)-енантіомер швидко екскретується порівняно з (R)-енантіомером. T½ (R)-енантіомера з плазми крові ≈1 тиж.

У разі щоденного прийому бікалутаміду (R)-енантіомер накопичується в плазмі крові приблизно в 10-кратній концентрації внаслідок його тривалого Т½.

Рівноважні концентрації (R)-енантіомера в плазмі крові ≈9 мкг/мл спостерігаються при щоденному введенні 50 мг бікалутаміду. У стабільному стані переважаючий активний (R)-енантіомер = 99% загальної кількості циркулюючих енантіомерів.

Бікалутамід дуже добре утворює зв’язки з білками плазми крові (рацемат — 96%; (R)-енантіомер >99%) та інтенсивно метаболізується шляхом окиснення і глюкуронідації. Метаболіти бікалутаміду екскретуються з сечею та калом приблизно в рівних пропорціях.

Фармакокінетичні параметри в особливих груп пацієнтів. Параметри фармакокінетики (R)-енантіомера не залежить від віку, функції нирок, порушення функції печінки легкого чи середнього ступеня тяжкості. Є докази, що (R)-енантіомер елімінується з плазми крові повільніше у пацієнтів із тяжким порушенням функціії печінки.

Показання КАЛУМІД

Калумід 50 мг. Рак передміхурової залози (пізні стадії) з терапією аналогами релізинг-фактора (РФ) лютеїнізуючого гормону (ЛГ) або хірургічною кастрацією.

Калумід 150 мг показаний у монотерапії чи ад’ювантно при радикальній простатектомії або радіотерапії у пацієнтів із місцево-поширеним пухлинним раком передміхурової залози за наявності високого ризику прогресування захворювання. Також Калумід 150 мг показаний для терапії пацієнтів із місцево-поширеним неметастатичним раком передміхурової залози, у яких проведення хірургічної кастрації чи інших медичних втручань неприйнятне.

Застосування КАЛУМІД

Калумід 50 мг. Дорослі чоловіки, включаючи осіб похилого віку, — 1 таблетка по 50 мг 1 раз на добу per os. Старт терапії препаратом Калумід — не менше ніж за 3 дні до початку терапії аналогами РФ ЛГ або одночасно з проведенням хірургічної кастрації.

Калумід 150 мг. Дорослі чоловіки, включаючи пацієнтів похилого віку, — 1 таблетка по 150 мг 1 раз на добу per os. Калумід 150 мг слід приймати безперервно протягом не менше ніж 2 роки поспіль або до появи змін перебігу захворювання.

Діти. Препарат протипоказаний до застосування у дітей.

Пацієнти з порушенням функції нирок. Пацієнтам з порушенням функції нирок корекція дози не потрібна.

Пацієнти з порушеннями функції печінки. Пацієнтам з порушенням функції печінки коригувати дозу не потрібно. У пацієнтів з помірним або тяжким порушенням печінки можлива кумуляція препарату.

Протипоказання

препарат протипоказаний до застосування у жінок та дітей (див. ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ).

Гіперчутливість до бікалутаміду або до будь-якої допоміжної речовини препарату.

Протипоказане одночасне застосування препарату бікалутаміду з терфенадином, астемізолом або цизапридом (див. ВЗАЄМОДІЯ З ІНШИМИ ЛІКАРСЬКИМИ ЗАСОБАМИ).

Побічна дія

згідно з медичним словником регуляторної діяльності MedDRA, класифікація побічних реакцій за частотою така: дуже часто (≥1/10); часто (від ≥1/100 до <1/10); нечасто (від ≥1/1000 до <1/100); рідко (від ≥1/10 000 до <1/1000); дуже рідко (<1/10 000); частота невідома (у разі відсутності достатньої інформації).

Побічні реакції, зареєстровані при застосуванні препарату, такі:

з боку крові та лімфатичної системи: дуже часто — анемія;

з боку імунної системи: нечасто — підвищена чутливість, ангіоневротичний набряк, кропив’янка;

з боку метаболізму та харчування: часто — зниження апетиту;

з боку психіки: часто — зниження лібідо, депресія;

з боку нервової системи: дуже часто — запаморочення; часто — сонливість;

з боку серця: часто — інфаркт міокарда (повідомлення про летальний випадок)1, серцева недостатність1;

з боку судин: часто — припливи;

з боку середостіння, грудної клітки та дихальної системи: нечасто — інтерстиціальна легенева хвороба (є окремі повідомлення про летальні випадки);

з боку травної системи: часто — біль у животі, запор, нудота; диспепсія, метеоризм;

з боку гепатобіліарної системи: часто — гепатотоксичність, жовтяниця, підвищення активності трансаміназ2; рідко — печінкова недостатність (є окремі повідомлення про летальні випадки)3;

з боку шкіри та підшкірної клітковини: часто — алопеція, гірсутизм/відновлення росту волосся, сухість шкіри, свербіж, висипання;

з боку нирок та сечовидільної системи: часто — гематурія;

з боку репродуктивної системи та молочних залоз; дуже часто — гінекомастія та болючість молочних залоз4; часто — еректильна дисфункція;

загальні порушення та стан місця введення: дуже часто — астенія, набряк; часто — біль у грудній клітці;

Результати об’єктивного огляду, лабораторних та інструментальних методів обстеження: збільшення маси тіла.

1При застосуванні агоністів РФ ЛГ та антиандрогенних препаратів для лікування раку передміхурової залози ризик зростав, якщо бікалутамід 50 мг застосовували у комбінації з агоністами РФ ЛГ, однак підвищення ризику не відзначено при застосуванні бікалутаміду 150 мг як монотерапії для лікування раку передміхурової залози.

2Зміни з боку печінки рідко є тяжкими та часто усуваються або їх вираженість зменшується при продовженні лікування чи після його припинення.

3.Печінкова недостатність зрідка відзначалася у пацієнтів, які приймали бікалутамід, проте причинно-наслідковий зв’язок із препаратом точно не встановлений. Слід розглянути доцільність періодичного контролю функції печінки.

4Може зменшитися при супутній кастрації.

Особливості застосування

старт терапії бікалутамідом під безпосереднім спостереженням лікаря.

Деякі дані дають підставу вважати, що у пацієнтів з тяжкою печінковою недостатністю екскреція бікалутаміду зменшується, внаслідок чого відбувається кумуляція препарату. Слід проявляти обережність при терапії бікалутамідом у пацієнтів із середньотяжкою чи тяжкою печінковою недостатністю.

У зв’язку з можливістю змін функції печінки слід періодично проводити контроль печінкових проб. Більшість змін відзначають протягом перших 6 міс застосування бікалутаміду.

Зрідка при застосуванні бікалутаміду спостерігають тяжкі зміни з боку печінки (існують поодинокі повідомлення навіть про летальний кінець). При появі тяжких змін печінки лікування бікалутамідом слід припинити.

В осіб чоловічої статі, які приймають агоністи РФ ЛГ, відзначають зниження толерантності до глюкози. Зазначені зміни можуть проявитися цукровим діабетом або втратою глікемічного контролю у пацієнтів з уже виявленим діабетом. Тому слід уважно моніторувати рівень глюкози у крові пацієнтів, які отримують лікування бікалутамідом у поєднанні з агоністами РФ ЛГ.

Бікалутамід є інгібітором CYP 3A4. Слід обережно застосовувати бікалутамід при одночасному призначенні з препаратами, що переважно метаболізуються CYP 3A4.

Пацієнтам з рідкісними спадковими формами інтолерантності галактози, вродженим дефіцитом лактази або синдромом мальабсорбції глюкози-галактози не слід приймати цей препарат.

Застосування у період вагітності чи годування грудьми. Калумід протипоказаний для застосування у жінок. Бікалутамід протипоказаний до призначення у період вагітності чи годування грудьми.

Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні транспортними засобами чи роботі з іншими механізмами. У бікатуламіду відсутня здатність впливати на керування транспортними засобами або роботу зі складними механізмами. Проте слід мати на увазі, що зрідка може виникати сонливість. Пацієнти, які приймають цей препарат, повинні дотримуватися обережності.

Взаємодія з іншими лікарськими засобами

не продемонстровано фармакодинамічної та фармакокінетичної взаємодії між бікалутамідом та аналогами РФ ЛГ.

У дослідженнях in vitro продемонстровано, що (R)-енантіомер бікалутаміду є інгібітором CYP 3A4 з меншим інгібуючим впливом на активність CYP 2C9, 2C19 та 2D6.

Хоча у клінічних дослідженнях з використанням феназону як маркера активності цитохрому P450 не виявлено доказів можливої взаємодії препарату з бікалутамідом, середня AUC мідазоламу була збільшена до 80% після одночасного застосування бікалутаміду протягом 28 діб.

Для препаратів із вузьким терапевтичним діапазоном таке збільшення може бути актуальним. Таким чином, одночасне застосування з терфенадином, астемізолом та цизапридом протипоказане (див. ПОБІЧНА ДІЯ), та слід дотримуватися обережності при поєднаному застосуванні бікалутаміду зі сполуками, такими як циклоспорин та блокатори кальцієвих каналів. Для цих препаратів може знадобитися зниження дози, особливо за наявності доказів посилення чи несприятливого впливу препарату. У разі комбінації з циклоспорином рекомендують ретельно контролювати концентрацію в плазмі крові та клінічний стан після початку або припинення терапії бікалутамідом.

Необхідно обережно вводити бікалутамід пацієнтам, які приймають лікарські препарати, що інгібують процеси окиснення в печінці, наприклад циметидин та кетоконазол. Це може призвести до підвищення концентрації бікалутаміду в плазмі крові, що теоретично може спричинити збільшення вираженості побічних ефектів.

У дослідженні in vitro виявлено, що бікалутамід може витісняти кумариновий антикоагулянт, варфарин, з його сайту зв’язування з білками. Тому рекомендується ретельно відстежувати тривалість протромбінового часу в разі початку терапії бікалутамідом у пацієнтів, які вже отримують кумаринові антикоагулянти.

Оскільки лікування андрогенної депривації може подовжити інтервал Q—T, слід обережно одночасно призначати бікалутамід у поєднанні з лікарськими засобами, що, як відомо, подовжують інтервал Q—T, або препаратами, здатними викликати torsade de pointes, такими як антиаритмічний лікарський засіб IA класу (наприклад хінідин, дизопірамід) або III класу (наприклад аміодарон, соталол, дофетилід, ібутилід), метадоном, моксифлоксацином тощо (див. ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ).

Передозування

повідомлення про випадки передозування відсутні. Специфічний антидот відсутній.

Діаліз неефективний, оскільки бікалутамід добре зв’язаний з білками крові та не визначається в незміненому вигляді в сечі. Необхідне проведення симптоматичної терапії та постійне спостереження за життєво важливими показниками.

Умови зберігання

при температурі не вище 25 °С.

Дата додавання: 17.11.2021 р.
© Компендіум 2019

Діагнози, при яких застосовують КАЛУМІД

Рекомендовані аналоги КАЛУМІД:

Ареклок<sup>®</sup>
таблетки, вкриті плівковою оболонкою 50 мг блістер, № 30
Grindeks
Бікалутамід-Віста
таблетки, вкриті плівковою оболонкою 50 мг блістер, № 30
Містрал Кепітал Менеджмент
Бікалутамід-Віста
таблетки, вкриті плівковою оболонкою 150 мг блістер, № 30
Містрал Кепітал Менеджмент
Бікалутамід-Тева
таблетки, вкриті плівковою оболонкою 50 мг, № 28
Тева Україна
Бікалутамід-Тева
таблетки, вкриті плівковою оболонкою 150 мг, № 28
Тева Україна
Бікатеро
таблетки, вкриті плівковою оболонкою 50 мг блістер, № 30
Гетеро Лабс Лімітед
Бікатеро
таблетки, вкриті плівковою оболонкою 150 мг блістер, № 30
Гетеро Лабс Лімітед
Касодекс
таблетки, вкриті плівковою оболонкою 50 мг, № 28
AstraZeneca
Касодекс
таблетки, вкриті плівковою оболонкою 150 мг, № 28
AstraZeneca

Коментарі

Филипп Александрович Бекало 08.05.2019 5:30
Згідно отриманих даних подвійного сліпого рандомізованого дослідження фази 3, пацієнти, що отримували терапію антиандрогенним лікарським засобом бікалутамідом протягом 2 років в комбінації з курсами променевої терапією «відчаю», частота загального виживання була значно вище ніж у пацієнтів, які отримували плацебо. 760 чоловіків, яким була виконана простатектомія з лімфаденектомією та дагностована стадія пухлини T2 або T3 та рівень простатспецифічного антигену (PSA) = 0,2–4,0 нг/мл, були включені в дослідження та довільно розподілені на отримання комбінації курсів променевої терапії та безперевного прийому антиандрогенного лікарського засобу бікалутаміду в дозі 150 мг/добу протягом 24 міс чи комбінаціїї курсів променевої терапії та безперевного щоденного прийому таблеток плацебо. Через 12 років загальне виживання (первинна кінцева точка) = 76,3% у чолоків, що отримували комбіновану терапію бікалутамідом та курси променевої терапії порівняно з 71,3% серед тих пацієнтів, які щоденно отримували плацебо в комбінаціїї з курсами променевої терапії (відношення ризиків [HR] = 0,77, 95% довірчий інтервал [ДІ] 0,59–0,99; p = 0,04). В дослідженні також продемонстровано, що 12-річна частота смерті від раку передміхурової залози серед чоловіків, що отримували бікалутамід, становила 5,8% в порівнянні з 13,4% для пацієнтів, які приймали плацебо (HR = 0,49, 95% ДІ 0,32–0,74; p<0,001). Сумарна частота віддалених метастазів склала 14,5% для пацієнтів, які отримували бікалутамід, в порівнянні з 23,0% пацієнтів, які отримували плацебо (HR = 0,63, 95% ДІ 0,46–0,87; p=0,005) [Shipley WU et al., 2017].
Спеціалізований мобільний додаток
для пошуку інформації про лікарські препарати
Наведіть камеру на QR-код, щоб завантажити
На нашому сайті застосовуються файли cookies для більшої зручності використання та покращенняя роботи сайту. Продовжуючи, ви погоджуєтесь з застосуванням cookies.
Developed by Maxim Levchenko